Trepte ce duc la iubirea transcendentală Prema

Definirea treptelor
1. Încrederea transcendentală
2. Asocierea cu cei spirituali
  3. Practica spirituală
    3.1 Luarea ca adăpost a gurului
        3.1.1 Tipuri de guru
        3.1.2 De ce este nevoie de guru
    3.2 Acceptarea inițierii spirituale
        3.2.1 Gurul și sunetul transcendental
        3.2.2 Tipuri de sunete și conștiința
        3.2.3 Sunetul AUM, legătura cu sufletul și tipurile de conștiiță
    3.3 Servirea cu iubire a maestrului spiritual
    3.4 Urmarea căii oamenilor spirituali (cei ce au atins iubirea divină)
    3.5 Întrebări despre metoda Bhajanului
    3.6 Renunțarea la plăcerile materiale de dragul lui Krișna
    3.7 Să trăiești într-un loc spiritual și să asculți despre gloriile acestuia
    3.8 Să accepți numai ceea ce este necesar pentru Bhakti-Yoga
    3.9 Luarea jurământului de a posti în zilele de Eka-dași
    3.10 Oferirea respectului Vaișnavilor, Brahmanilor, vacilor, plantei Tulasi...

    3.11 Renunțarea la asocierea cu cei lipsiți de spiritualitate
    3.12 Renunțarea la a face mulți discipoli
    3.13 Renunțarea la mari întreprinderi
    3.14 Renunțarea la studiul multor scrieri spirituale
    3.15 Renunțarea la atitudinea zgârcitului
    3.16 Renunțarea la a te plânge sau înfuria
    3.17 Renunțarea la desconsiderarea semizeilor
    3.18 Renunțarea la a provoca suferință altora
    3.19 Renunțarea la a face ofense către Numele Spirituale / Serviciul Devoțional
    3.20 Renunțarea la toleranță față de blasfemierea Gurului,  Krișna, vaișnavilor

    3.21 Să adopți semnele exterioare ale unui Vaișnava
    3.22 Să ștampilezi corpul cu numele Zeității Domnului
    3.23 Să accepți ofrandele făcute zeității Domnului
    3.24 Să dansezi în fața zeității Domnului
    3.25 Să te pleci culcat în fața zeității Domnului
    3.26 Să te ridici în fața zeității Domnului
    3.27 Să urmezi zeitatea Domnlui când este scoasă din templu
    3.28 Să vizitezi locurile unde se află zeitatea Domnului
    3.29 Să faci înconjorul locurilor unde Domnul și-a desfășurat jocurile
    3.30 Să venerezi zeitatea Domnului

    3.31  Să servești Zeitatea Domnului
            3.31.1 Îmbăierea zeității
    3.32 Să cânți - Ghita - pentru Zeitatea Domnului
    3.33  Să incantezi cu devoții numele spirituale ale Domnului -Sankirtan  
    3.34   Să Incantezi mantre - Japa 
    3.35 Să incantezi cântece și imnuri spre lauda Domnului - Stava-patha  
    3.36 Să onorezi mâncarea servită zeității - Maha-prasada-seva
    3.37 Să reciți Rugăciuni plecate sau cereri - Vighiapti
    3.38 Cearanamrita-panam
    3.39 Dhupa-m alyadi-saurabha-grahanam
    3.40 Șri-murti-darșanam

    3.41 Șri-murti-sparșanam
    3.42 Aratrika-darșanam
    3.43  Șravan Audiere
 
           3.43.1 Șravan în Raganunga Bhakti
    3.44 Tat-kripa-peksanam Anticipând mila Domnului
    3.45 Smaranam Aducerea aminte
    3.46 Dhyanam – Meditația
    3.47 Dasyam – Servitudine
    3.48 Sakyam - Prietenie
    3.49 Atma-nivedanam
    3.50 Nija-priya-vastu-samarpaṇam
    3.51 Kṛṣṇarthe samasta-karma-karanam
    3.52 Sarvatha șaranapattiḥ
     3.53 Tulasi-seva
    3.54 
Vaișnava-șastra-seva Servirea scripturilor Vaișnava 
    3.55 
Mathura-mandale vasa - Rezidența în districtul Mathura
    3.56 
Vaișnava-sevana - Servirea Vaișnavilor (Cei ce-l venerează pe Vișnu)
    3.57 Yathā-śakti dolādi-mahotsava-karaṇam - Celebrarea Festivalurilor
    3.58 
Karttika-vratam - jurământului lunii Karttik
    3.59 Incantarea Numelor Domnului Transcendental