Etimologia cuvântului Ierusalim

Ideea era de loc sigur și astfel pașnic. Ceea ce semnifică și cuvântului Ierusalim în ebraică. „Pentru că Domnul va mângâia Sionul,
Această ideea este o invenție evreiască târzie

Numele "ierusalim" provine de la  "fundație (Sumerian yeru, 'stabilire'/Semitic yry' 'a înființa, a pune piatra de temelia') a zeului  Shalem";[52][53]
zeul Shalem a fost zeitatea originală tutelară a Epocii Bronzului a orașului.[54]
Deci inițial înțelesul cuvântului Ierusalim este "Înființat de zeul Shalem"
Shalim sau Shalem a fost numele Zeului Amurgului din religia Canaanită, care are aceeași rădăcină semitică S-L-M
din care evreii au creat un nou înțeles "pace".
vezi https://en.wikipedia.../wiki/Jerusalem

 

Ierusalimul înseamnă la evrei, în limba lor, pe timpul lor, ca locuitori ai cetății de scaun și cu Dumnezeu Împăratul ei, ”locul/temelia păcii”. 

Scrierile evreilor nu sunt originale, ci copii modificate ale originalelor popoarelor din Canaan și apoi a celor din Babilon.
Reinventarea unor noi înțelesuri, nu înseamnă că aceștia ar avea dreptate.

Înțelesul adevărat al cuvântului Ierusalim, este găsit în originea acestuia,  
care nu are de-a face cu zeul inventat de creștini - Theos, negând numele Iehova ales de evrei din panteonul Canaanit
ci se referă la zeul Shalem pentru că

  • Ierusalimul nu este un oraș fondat de evrei. Și nici numele nu este evreisc.
  • adevărata, originala semnificație,  a numelui Ierusalim este "Înființat de Shalem - Zeului Amurgului"


Invențiile clericale naționaliste evreiești nu sunt demne de încredere: