Adi Parva / Pauloma Parva 4-12

4. Rișii îl așteaptă pe conducătorul lor Saunaka

Rișii adunați în pădurea Naimișa pentru a executa o mare ceremonie sacrificială de 12 ani,
sub conducerea lui Saunaka Riși numit și Kulapati, îl așteptau pe acesta, care între timp era ocupat cu focul sacrificial.

UGRA-SRAVA SAUTI, fiul lui Lomaharșana, versat în Purane, în timp ce se afla împreună cu aceștia așteptându-l pe Saunaka.
Sudiind Puranele cu devoțiune și meticulozitate, fiind un cunoscător desăvârșit al acestora, se adresă Rișilor cu mâinile lipite în fașa pieptului:
"V-am explicat istoria lui Utanka, istorie care a fost una dintre cauzele ce l-au determinatpe regele Geanamegeaya să ordone Sacrificiul Șarpelui.
Domnii mei ce v-ați dori să mai auziți?"
Din partea înțelepților spirituali veni replica:

"Fiu al lui Romaharșana, îți vom spune despre ceea ce dorim să auzim, iar tu ne vei spune istoriile una după alta.
Saunaka, respectatul nostru maestru se află momentan ocupat cu focul sacrificial.
El este un expert al istoriilor divine despre sura (zei) și dușmanii lor (asura).
În consecință, el cunoaște istorii despre oameni, zei și gandarva (specie de locuitori ai planetelor paradisiace).
De asemenea în acest sacrificiu acest Brahman învățat este șeful.
El este o persoană capabilă, ce respectă jurămintele pe care le ia,
este un maestru în scrierile spirituale revelate și în Aranyaka (scrieri filozofice ale celor ce trăiau izolați și meditau în pădure),
el este un vorbitor al Adevărului, un om al păcii interioare,
care nu pune preț pe plăcere și urmează calea penitențelor și a renunțării conform decretelor ce au autoritate în această problemă."

Sauti spuse:
"Așa să fie. Când sufletul măreț, maestrul vostru, se va așeza, voi nara, când mi se va cere, istorii divine cu o diversitate de subiecte."
După un timp acel excelent brahman (Saunaka), terminându-și îndatoririrle și mulțumindu-i pe zei cu laude și oblații de apă, se întoarse la focul sacrificial unde Sauti se afla în fața adunării înțelepților spirituali, urmași ai jurămintelor stricte.
Și după ce așeză în mijlocul acelor Ritwik (asistenți ai ceremoniilor sacrificiale) și Sadhya (oameni rafinați și desăvârșiți) și-i spuse (lui Sauti):
"Copile, tatăl tău a citit mai demult toate puranele, o fiu al lui Romaharșana, și (Maha)-Bharata sub îndrumarea lui Dwaipayana (Cel ce le-a dictat - considerat autorul). Le-ai studiat și tu? În acele înregistrări străvechi sunt redate istorisiri despre primele generații de înțelepți, pe care le-am auzit depănate de tine.
În primul rând aș vrea să povestea neamului lui Bhrigu.
Povestește această istorie, noi te vom asculta cu mare atenție.
Sauti răspunse:
"Eu am acumulat tot ceea ce a fost anterior studiat de brahmanii sufletelor mărețe, incluzându-l pe Vaisampayana (discipol al lui Dwaipayana) și care au fost repetate de aceștia. Eu am acumulat tot ceea ce a fost studiat de tatăl meu. O descendent al neamului lui Bhrigu, ascultă atunci despre ce a fost relatat de exaltatul neam al lui Bhrigu, respectat de Indra și ceilalți zei, de neamurile de Rișii și Maruți (zei ai vântului).

Am să vă povestesc mai întâi istoria acestei familii așa cum este realtată în Purane.
Marele și binecuvântatul spiritualist Bhrigu a fost făcut de (prima ființă din univers) Brahmaa, apărând din focul sacrificial al lui Varuna.
Iar Bhrigu a avut un fiu pe nume Chyavana, pe care l-a iubit mult.
Iar lui Chyavana i-a fost născut un fiu virtuos pe nume Pramati.
Iar Pramati a avut un fiu pe nume Ruru, pe care l-a făcut cu (dansatoarea celestă) Ghritaci.
Iar lui Ruru i-a fost născut un fiu pe nume Sunaka de soția sa Pramadvara.
El a fost, o Saunaka, mărețul tău strămoș, deosebit de virtuos, în orice privință.
El a fost devotat ascetismului, având o mare reputație, era un expert al legilor virtuții
și eminent printre cei ce au cunoaștere despre Vede.
Era virtuos, rostea numai adevărul și echilibrat în felul de a se hrăni."

5. Povestea Pulomei și a rakșasului Pauloma

Saunaka spuse: 'O fiul al unui Suta, te-am întrebat de ce ilustrul fiul al lui Bhrigu a fost numit Chyavana. Spune-mi.'
Sauti replică, 'Bhrigu a avut o soție pe care o chema Puloma și pe care o iubea mult. Ea era însărcinată cu copilul lui Bhrigu.
Iar într-o zi, în timp ce virtuoasa și liniștita Puloma se afla în acea condiție, Bhrigu, măreț printre cei ce sunt devotați datoriilor prescrise conform cunoașterii transcendentale, a lăsat-o singură pentru a executa spălarea rituală (într-un lac din apropiere).
Atunci rakșasul Puloma a intrat la Bhrigu în casă, contemplând-o pe soția lui Brigu, desăvârșită în orice privință.
Și văzând-o deveni aprins de dorința erotică, pierzând controlul asupra simțurilor.

Frumoasa Puloma l-a servit pe rakșas cu rădăcini și fructe ale pădurii.
Iar rakșasul care ardea de dorință, deveni foarte încântat și hotărât , o mare înțelept, să o răpească pe cea care în orice privință era fără de greșeală.
'Hotătârea mea este luată,' spuse rakșasul, și înșfăcând-o pe frumoasa matroană o luă cu el.
Și într-adevăr, cea cu zâmbete agreabile, fusese promisă chiar de tatăl ei acestuia (rakșasului) deși în cele din urmă i-a dat-o lui Bhrigu conform riturilor vedice de căsătorie.

O tu, cel din neamul lui Bhrigu race, aceasta l-a durut mult pe rakshas și a considerat situația ca oportună pentru a-și lua femeia cu el.
Iar rakșasul văzând încăperea focului sacrificial se îndreptă spre foc și-l întrebă:
'Spune-mi, O Agni (Zeitate a focului), a cui soție este această femeie pe drept. Fiind gura zeilor ești legat (vorbind în numele lor) să-mi răspunzi la întrebare.
Această femeie de o strălucire superioară, a fost mai întâi acceptată de mine ca soție, dar tatăl ei a dat-o ulterior falsului Bhrigu.
Spune-mi în adevăr dacă această femeie cu pielea deschisă poate fi considerată soția lui Bhrigu, pentru că găsind-o singură, m-am hotărât să o iau cu forța din acest ermitaj.
Inima îmi arde datorită furiei când mă gândes că Bhrigu a posedat această femeie cu miljocelul subțire, care mai întăi mi-a fost promisă mie.'

Sauti continuă: 'În acest fel rakșasul l-a întrebat pe Zeul Flăcărilor de mai multe ori dacă femeia poate fi numită soția lui Bhrigu.
[În lumea vedică odată ce ai făcut o promisiunea, aceasta era ca un legământ]
Iar zeului îi era frică să dea un răspuns. 'O, tu zeu al focului,' spuse el, tu rezidezi constant în fiecare fiină, ca martor al meritelor și nemeritelor sale.
O tu ești respectat, răspunde-mi atunci la întrebare în adevăr. Nu și-a însușit Bhrigu pe nedrept pe cea care fusese aleasă de mine ca soție?
Tu trebuie să spui adevărul, dacă ea nu este de fapt soția mea, datorită primei alegeri.
După răspunsul tău, referitor la faptul dacă ea este soția lui Bhrigu, am să o răpesc din acet ermitaj, chiar în prezența ta. De aceea răspunde în adevăr.'

"Sauti continuă, 'Zeul celor șapte flăcări, auzind aceste cuvinte ale rakșasului deveni deosebit de îngrijorat, fiindu-i frică să nu spună o minciună și fiindu-i totodată frică de blestemul lui Bhrigu. În cele din urmă zeul răspunse în cuvinte ce apăreau încet, încet.
'Într-adevăr această Puloma a fost mai întâi aleasă de tine, O rakșas, dar nu a fost luată de tine conform riturile și invocațiilor sacre.
Iar această strălucitoare femeie a fost dată de tatăl ei lui Bhrigu ca și cadou, din dorința de a fi binecumântat.
Ea nu ți-a fost dată ție, o rakșas; această femeia a fost făcută pe deplin soția rișiului Bhrigu conform ritualurilor vedice în prezența mea.
Ea este, o cunosc. Eu nu îndrăznesc să spun ceva fals. O tu, cel mai bun dintre rakșași, minciuna nu este niciodată respectată în această lume.' 

6. Povestea nașterii lui Chyavana

Sauti spuse:
"O, Bhrahman, auzind aceste cuvinte ale Zeului Focului, rakșasul luă forma unui vier și luând femeia o duse cu viteza vântului, chiar a gândului.
Apoi fiul lui Bhrigu, ce se afla în corpul ei, înfuriat de această violență, căzu din pântecul mamei sale, pentu care fapt a primit numele de Chyavana.
Iar rakșasul văsând rakșasul căzând din pântecul mamei sale, strălucind asemenea soarelui, a dat drumul femeii și a căzut la pământ fiiind transformat instantaneu în cenușă.

Iar frumoasa Pauloma, copleșită de amărăciune și-a luat copilul, fiul lui Bhrigu, și s-a îndepărtat.
Iar Brahmaa, bunicul tuturor, a văzut-o el însuși pe cea fără de greșeală împreună cu fiul ei, plângând.
Iar bunicul tuturor a consolat-o pe cea care era atașată de fiul ei; iar lacrimile ce-i curgea din ochi s-au transformat într-un râu puternic.
Iar acel râu a început să urmeze pașii soției marelui ascet Bhrigu.
Iar bunicul lumilor văzând că urmează calea soției fiului său, i-a dat numele de Vadhu-sara (lacul soției) stabilindu-se lângă ermitajul lui Chyavana.
Astfel s-a născut Chyavana, de mare putere ascetică, fiul lui Bhrigu.

Bhrigu i-a găsit pe fiul său Chyavana și frumosa sa soție. Iar riși Bhrigu fiind furios a întrebat-o:
"Cine te-a identificat în fața rakșasului, care te-a luat cu el?
O, cea cu zâmbet plăcut, rakșasul n-avea de unde să știe că ești soția mea.
De aceea te rog să-mi spui, cine i-a spus rakșasului acest lucru, pentru a-l blestema în furia mea."

Iar Pauloma replică:
"O, cel ce posedă cele șase atribute (frumusețe, bogăție, cunoaștere, putere, faimă și renunțare),
am fost identificată de Agni (Zeul focului); iar el (rakșasul) m-a răpit, în timp ce eu strigam ca o pasăre kurari.
Și numai datorită splendorii arzătoare a acestui fiu al tău am fost salvată, pentru că rakșasul,
văzându-l pe copil, mi-a dat drumul și a căzut la pământ transformându-se în cenușă.""

Sauti continuă:
"Auzind cele spuse de Pauloma, Bhrigu deveni deosebit de furios și într-un exces de pasiune îl blestemă pe Agni
spunând:"Să mănânci toate lucrurile (nu numai ce este oferit)."
Zeul focului fiind supărat datorită blestemului lui Bhrigu, i se adresă acestuia:
"Ce înseamnă această grabă, o brahmane, pe care o afișezi? Ce încălcare a legilor îmi poate fi imputată mie,
care lucrez pentru justiție și vorbesc imparțial adevărul? Fiind întrebat am dat răspunsul conform adevărului.

Un martor care este interogat despre un lucru, despre care are cunoștiință
și îl prezintă alftel decât a fost își ruinează strămoșii și urmașii până la a șaptea generație.
De asemenea cel care are cunoștiință despre particularitățile unei situații dar nu divulgă ceea ce știe,
atunci când este întrebat, este fără îndoială pătat de vinovăție.
Și eu te pot blestema, dar brahmanii sunt în mod deosebit respectați de mine.""

7. Focul Sacrficial

(Zeul Focului continuă) Multiplicându-mă prin puterea ascetismului sunt prezent în diferite forme, în locurile unde au loc zilnic sacrificiile ceremoniale,
sau sacrificii care se extind de-a lungul a mai multor ani, în locurile unde sunt executate ritualuri sacre (precum căsătoriile, etc.) și alte sacrificii.
Cu untul care este turnat peste flăcările mele, conform instrucțiunilor prescrise în Vede, zeii (deva) și marii strămoși (Pitri) sunt satisfăcuți.
Deva sunt apele; Pitris are sunt de asemenea apele. Deva și Pitris au drepturi egale în ceremoniile sacrificiale Darshas și Purnamasa.
De aceea Deva sunt Pitri și Pitri, Deva. Ei sunt ființe identice , venerate împreună și de asemenea separat la schimbările lunii.

Deva și Pitri mănâncă ceea ce este turnat pe mine. De aceea eu mai sunt numit gura zeilor și a marilor strămoși (pitri).
Pitri sunt hrăniți de lună nouă iar Deva la lună plină prin gura mea, mâncând untul purificat de apă (ghi) .
Fiind ceea ce sunt, gura lor, cum aș putea mânca orice fel de lucruri?

"Apoi Agni, după ce a reflectat un timp, s-a retras de peste tot; din locurile sacrificiilor zilnice (homa) ale Brahmanilor,
din toate sacrificiile pe termenn lung, din locurile ritualurilor sacre, și din orice alte ceremonii.
Fără a mai rosti Om și Vașat și fiind deprivați de (mantrele sacrificiale din timpul ceremoniilor) Swadha și Swaha,
toate creaturile au suferit mult datorită pierderii focului lor sacrificial.

Marii înțelepți austeri Riși, în mare anxietate s-au dus la zei și li s-au adresat astfel:
'Voi ființe imaculate! Cele trei regiuni ale universului (ale zeilor- Deva, ale ființelor umane, și ale dușmanilor zeilor, uneori traduși ca fiind demoni,
dar nici la înfățișare și nici la comportament nu se potrivesc cu ceea ce actual se înțelege prin demoni, ei înșisi urmând în general instrucțiunile vedice)
se află în mare confuzie datorită încetării sacrificiilor și ceremoniilor ca urmare a pierderii focului!
Spune ce trebui făcut în acest sens, ca să nu mai pierdem timpul.'

Apoi Rișii și zeii s-au dus împreună la Brahmaa (prima ființă din univers) și l-au informat despre blestemul asupra lui Agni și consecința întreruperii tuturor ceremoniilor.
Și i-au spus, 'O prea fericitule! Agni a fost blestemat de Bhrigu dintr-un motiv anume.
Fiind într-adevăr gura Zeilor și primul care mănâncă ceea ce este oferit în sacrificii, cel ce mănâncă untul pur sacrificial,
cum este posibil ca Agni să fie redus la condiția de a mănânca tot felul de lucruri promiscue?'

Iar creatorul universului (Brahmaa) auzind cuvintele acestora l-a chemat pe Agni în fața sa.
Iar Brahmaa i s-a adresat lui Agni, creatorul tuturor și "etern" ca el însuși, în aceste cuvinte dulci (luându-l cu periunța),
'Tu ești creatorul lumilor și tu ești cel cele distruge! Tu menții cele trei lumi și ești promotorul tuturor sacrificiilor și ceremoniilor!
De aceea fă în așa fel încât ceremoniile să nu fie întrerupte. Și cum este posibile ca tu, cel ce mănâncă untul sacrificial,
Domn al tuturor, să acționezi atât de prostește? Felul tău este să fii tot timpul pur în univers și adăpostul acestuia!

Tu nu trebuie să fi redus la a mânca tot felul de lucruri promiscue cu tot corpul tău.
O, tu cel din flăcări, fie ca flăcările care sunt în părțile tale mai puțin valoroase să mănânce celelalte lucruri.
Corpul tău care mănâncă (fiind în stomacul animalelor carnivore) carne, să mănânce și alte lucruri mizerabile,
pentru că așa cum tot ceea ce este atins de razele soarelui se purifică, la fel tot ceea ce va fi ars de flăcările tale, să fie purificat.

Natura ta o Foc, este cea a supremei energii născut prin propria-i putere.
Atunci, o domnule, prin această putere a ta fă ca blestemul rișiului (Bhrigu) să devină adevăr.
Continuă să primeștie porția ta și cea a zeilor, oferită în gura ta.'

'Sauti continuă: 'După aceea Agni răspunse Bunicului (universal): 'Așa să fie.'
Și a plecat pentru a urma instrucțiunile Domnului Universului. Zeii și Rișii s-a întors încântați acolo de unde veniseră;
iar Rișii au început să execute ceremoniile și sacrificiile ca mai înainte.
Iar zeii în ceruri (lumile paradisiace) și toate ființele s-au bucurat deosebit de mult.
Iar Agni (zeul Focului) s-a bucurat și el fiind eliberat de perspectiva de a păcătui (de a face un lucru interzis, adică de a mânca lucruri necurate).
"Astfel, o posessor al celor șase atribute, a fost Agni blestemat în vremuri de mult trecute de Bhrigu.
Și astfel este legată istoria antică de distrugerea rakșasului Pauloma de nașterea lui Chyavana.'"


8. Povestea lui Ruru fiul lui Pramati

Pramadvara soția liu Ruru

Să ne amintim că Sauti, fiul lui Lomaharșna a prezentat genealogia lui Saunaka Riși,
conducătorul Rișilor din Naimșa-aranya.
Aceasta a început cu Brigu Muni, al cărui fiu a fost Cyavana.
Chyavana, fiul lui Bhrigu, a conceput un fiu în pântecele soției sale Sukanya care s-a numit Pramati.

Iar acel fiu, ilustrul Pramati de o energie strălucitoare a conceput în pântecele lui Ghritachi un fiu pe nume Ruru.
Ruru a făcut cu soția sa Pramadvara un fiu pe nume Sunaka.
Îți voi relata în detaliu, O brahmane, întreaga istorie a lui Ruru de o energie exuberantă. O ascult-o în întregime!

"În vremuri de mult uitate a existat un Riși numit (astfel după ce a fost tras în țeapă) Sthula-kesa (Cel cu țepușa în el)
cu o deosebită putere dată de ascetismul și cunoașterea sa, care era milos cu toate ființle.
Pe atunci, O înțeleptule brahman, Viswavasu, regele Gandharvilor de pe planetele paradisului,
se spune că ar fi fost intim cu Menaka, o faimoasă dansatore de pe planetele paradisului.
Iar această apsara, Menaka, O tu, cel din neamul lui Bhrigu, când i-a venit timpul a născut
o copilă în apropierea ermitajului lui Sthulakesa. Și fiind lipsită de milă și rușine a lăsat copila nou născută pe malurile răului din apropiere.

Iar Riși, Sthulakesa, de o mare putere ascetică, a descoperit copila părăsită în acea parte singuratică a râului.
A remarcat că este o copilă strălucindă, asemenea vlăstarilor celor considerați nemuritori (zeii), fiind extraordinar de frumoasă.
Iar marele brahman, Sthulakesa, primul dintre Muni (mare înțelept spiritual), văzând copila și fiind plin de compasiune, a luat-o și a crescut-o.

Drăguța copilă a crescut în această locuință umplută de spiritualitate; virtuosul și binecuvântatul Riși
Sthulakesa executând în ordinea cuvenită toate ceremoniile purificatoare, începând cu cea a nașterii,
așa cum sunt ordonate de legea divină. Și pentru că le întrecea pe toate semenele ei în virtute, frumusețe și orice altă calitate,
mărețul Riși a numit-o Pramadvara (cea fără de griji).

Iar piosul Ruru văzând-o pe Pramadvara în ermitajul lui Sthulakesa a fost străpuns de săgețile din flori ale Zeului Iubirii.
Ruru l-a înștiințat, prin intermediul prietenilor săi, pe tatăl său Pramati, nepotul lui Bhrigu, despre pasiunea sa.
Iar Pramati a cerut-o de la faimosul Sthulakesa pentru fiul său. Iar părintele ei vitreg a încredințat-o pe virgina Pramadvara lui Ruru,
fixând nunta for pentru ziua în care steaua Varga-Daivata (Purva-phalguni) va fi în ascendență.

Apoi la câteva zile înaintea nunții, frumoasa virgină, în timp ce se juca cu prietenele ei, sosindu-i timpul,
impus de destin, a pășit pe un șarpe pe care nu-l observase, acesta fiind încolăcit.
Iar reptila se grăbi să execute voința destinului, străpungând violent cu colții ei veninoși corpul celei ce era fără de griji.
Fiind mușcată de șarpe, a câzut instantaneu, lipsită de conștiință, la pământ, pierzându-și culoarea și toate grațiile.
Întinsă la pământ și cu părul dezordonat, ea a devenit un spectacol al suferinței pentru prietenel ei și cele ce o însoțeau.
Iar ea, cea la care era atât de plăcut să te uiți, a devenit cea la care era dureros să te uiti.

Fata cu talie îngustă fiind întinsă la pământ, ca și cum ar dormi, fiind biruită de otrava șarpelui, deveni mai frumoasă decât era atunci când traia.
Tatăl vitreg și ceilalți asceți care s-au adunat acolo, au privit-o pe cea care avea splendoarea unui lotus, întinsă și fără de mișcare.
Apoi au sosit mulți brahmani de seamă, plini de compasiune și s-au așezat în jurul ei.
Iar Swastyatreya, Mahajana, Kushika, Sankha-mekhala, Uddalak!!, Katha, și Sweta a cărui faimă era deosebită,
Bharadwaja, Kaunakutsya, Arshtishena, Gautama, Pramati, și fiul lui Pramati, Ruru, și alți locuitori ai pădurii au sosit acolo.
Și văzând cu toții fata întinsă la pământ și biruită de otrava reptilei, care o mușcase, au început să plângă. Dar Ruru, suferind crunt, a plecat de acolo.'
 


9. Întâlnirea lui Ruru cu Dundubha

Sauti spuse : “În timp ce iluștrii brahmani stăteau în jurul trupului lui Pramadvara, Ruru fiind deosebit de îndurerat s-a retras adânc în pădure și a început să plângă tare. Fiind copleșit de durere a început să se lamenteze mult; și amintindu-și de iubita sa Pramadvara a dat drumul suferinței sale în următoarelor cuvinte: „O, vai, cea delicată, albă ca zăpada, care m-a făcut să-mi crească suferința, e întinsă acum pe pământul gol. Ce poate fi mai deplorabil pentru noi, prietenii ei?
Dacă am fost caritabil,
dacă am executat penitențe,
dacă mi-am respectat superiorii
fie ca aceste merite să-I readea viața iubitei mele.
Dacă de la naștere mi-am controlat pasiunea,
mi-am respectat jurămintele,
fie ca Pramadvara, cea albă ca zăpada, să se ridice de pe pământ. “

Și în timp ce se lamenta astfel pentru pierderea miresei, un mesager (în greacă angelos) din lumile paradiasiace (care se află în lumea materială) veni la el în pădure și i se adresă astfel: „Cuvintele pe care le-ai rostit, o Ruru, în durerea ta, nu au cu siguranță nici un efect. Pentru că, omule pios, cel ce aparține acestei lumi, și ale cărui zile s-au terminat, nu se mai poate întoarce (în același corp). Acestui biet copil al unui gandharva și al unei apsara i s-au terminat zilele (în acest corp). De aceea, o copile, nu trebui să te dedici plângerii. Totuși marii zei au pregătit în prealabil un mijloc pentru a o readuce la viață. Și dacă ești de acord cu acesta, o poți primi înapoi pe a ta Pramadvara.“

Ruru replică: „O, mesager din ceruri, ce au plănuit zeii? Spune-mi în întregime, ca să pot să fiu de acord. Se cade să mă eliberezi din această suferință.“
Iar mesagerul ceresc îi spuse lui Ruru: „Renunță la jumătate din viața ta în favoarea miresei tale și atunci, o Ruru din neamul lui Bhrigu, a ta Pramadvara se va ridica de pe sol.“
„O cel mai bun dintre mesagerii cerești, cu cea mai mare plăcere renunț la jumătate din viața mea, în favoarea miresei mele. Fă ca iubita mea să se ridice din nou în îmbrăcămintea și forma ei adorabilă.“

Sauti spuse: „Atunci regele gandharvilor (tatăl lui Pramadvara) și mesagerul celest, amândoi având calități excelente se duseră la zeul Dharma (Cel care este însărcinat cu pedepsirea celor ce nu urmează Datoria Ocupațională conform legilor universale vedice) și i s-au adresat astfel: “
„Dacă îți va fi voia, o Rege al Respectării Datoriei Ocupaționale (Dharama-ragea), fie ca amiabile Pramadvara, cea încredințată ca soție lui Ruru,
care acum este întinsă pe pământ, să se ridice cu jumătate din viața lui Ruru.“

Dharma-ragea răspunse: „O mesager al zeilor, dacă așa dorești, fie ca Pramadvara, încredințată ca soție lui Ruru, să se ridice, având jumătate din viața lui Ruru.“

Sauti continuă: „Și în momentul în care Dharma-ragea a spus aceasta, fata a cărei culoare era superioară, Pramadvara, fiind dăruită cu jumătate din viața lui Ruru, s-a ridicat, de parcă ar fi fost adormită.
Această dăruire a lui Ruru, a unei jumătăți din viață, pentru a o resuscita pe mireasa sa a dus inevitabil la scurtarea vieții acestuia.
Și într-o zi auspicioasă părinții lor plin de bucurie i-au căsătorit conform riturilor cuvenite. Cuplul și-a petrecut zilele fiind devotați unul altuia. Iar Ruru obținând o astfel de soție, foarte greu de găsit, frumoasă și strălucitoare asemenea filamentelor lotusului, a făcut un jurământ pentru distrugerea neamului șerpilor. Oriunde a văzut vreun șarpe, fiind umplut de furie, l-a omorât cu o armă.

Într-o zi, o brahmane, Ruru a intrat într-o pădure deasă și acolo a văzut un șarpe bătrân din specia Dundubha întins pe sol. Ruru fiind luat de furie și apucat armele pentru a-l omorâ. Dar Dundubha i s-a adresat lui Ruru astfel: „O brahmane, nu ți-am făcut nici un rău, atunci pentru ce vrei să mă omori în furia ta?“

10-12. Povestea lui Dundubha

Sauti spuse: 'ȘI Ruru, auzind aceste cuvinte, replică: 'Soția mea, care mi-este mai dragă decât viața, a fost mușcată de un șarpe
și astfel am făcut jurământul înfricășotăr, să omor orice șarpe ce-mi va ieși în cale. De aceea am să te zdrobesc și am să te lipsesc de viață.'
" Dundubha replică: 'O Brahmana, șerpii ce mușcă oameni sunt de un cu totul alt tip. Nu se cade să omori Dundubhas care sunt șerpi numai cu numele.
Fiind asemenea altor șerpi subiectul acelorași calamități, dar neîmpărtășind norocul lor, în nenorocire la fel dar în bucurii diferiți,
Dundubhas nu ar trebui să fie uciși de tine, datorită unor concepții greșite.'

"Sauti continuă: Iar Ruru auzind cuvintele șarpelui, și văzând că era zăpăcit datorită fricii, deși era un șarpe din specia Dundubha, nu l-a omorât.
Ruru, posesor al celor șase atribute, îl liniști pe șarpe, spunându-i: 'Spune-mi în întregime, o șarpe, ce s-a întâmplat de ai fost astfel metamorfozat?'
Dundubha replică: 'O Ruru! Înainte am fost un Riși pe nume Sahasra-pat. Datorită blestemului unui Brahmana am fost transformat într-un șarpe.

Ruru întrebă: 'O cel mai bun dintre șerpi, de ce ai fost blestemat du un Brahman înfuriat? Și cât timp vei continua să rămâi în forma aceasta?'"
"Sauti continuă: 'Dundubha spuse: 'În timpuri de demult, am avut un prieten pe nume Khagama.
Era impetuos la vorbă și poseda putere mistică datorită austerităților sale.
Și într-o zi pe când era preocupat cu Agni-hotra (ceremonialul sacrificial al focului), am făcut un șarpe fals din fire de iarbă,
și în glumă am încercat să-l sperii cu el, și a leșinat;
venindu-și în fire, acel vorbitor al adevărului și om ce urma jurăminte ascetice, arzând datorită furiei, exclamă:

'Pentru că ai un șarpe fals și fără putere, pentru a mă speria, să devii tu însuți un șarpe fără de putere, lipsit de venin prin puterea blestemului meu.'
O ascetic, îi cunoșteam foarte bine puterea penitențelor sale; de aceea cu inima agitată m-am adresat acestuia, plecându-mă mult în fața sa cu mâinile lipite în fața pieptului:
'Prietene, am făcut aceasta numai în glumă, pentru a te face să râzi. Se cade să mă ierți și să revoci blestemul.'

Și văzându-mă deosebit de afectat, așcetul a fost mișcat și a replicat, respirând fierbinte și greu.
'Ceea ce am spus se va întâmpla oricum. Ascultă ceea ce spun și pune-o la inimă. O prea piosule!
când Ruru purul fiu al lui Pramati, va apare, vei fi eliberat de acest blestem.

Tu ești chiar Ruru fiul lui Pramati. La reluarea formei mele inițiale, am să-ți spune ceva pentru binele tău.
"Iar acel om ilustru și cel mai bun dintre brahmani și-a părăsit corpul de șarpe, și a luat forma sa inițială cu strălucirea originală.
Apoi i s-a adresat lui Ruru de o incomparabilă putere astfel: 'O tu cel ce se află printre primele ființe create,
cea mai de seamă virtute este aceea de a cruța viețile altor ființe.
De aceea nu ar trebui să iei viața nici unei ființe. Un Brahman trebuie să fie totdeauna blând
Aceasta este cea mai sacră poruncă a Vedelor.

Un Brahman ar trebui să fie versat în Vede și Vedanga, și
și ar trebui să inspire toate ființe cu încredere în Domnul Suprem.
Ar trebui să fie binevoitor cu toate ființele,
să spună numai adevărul, și să ierte,
așa cum cea mai de seamă datorie a sa este să memoreze Vedele.

Datoria unui Kșatriya (războinic) nu este a ta.
Datoria unu Kșatrya este de a fi aspru, să poarte sceptrul și să guverneze așa cum se cuvine peste supușii săi.
Ascultă, O Ruru, despre relatare distrugerii neamului șerpilor la sacrificiul lui Janamejaya în zile de demult,
și eliberarea înfricoșătoarelor reptile de cel mai de seamă Dwija, Astika, versat în cunoașterea vedică și cu deosebită putere mistică.'"

"Sauti continuă: 'Ruru întrebă apoi: 'O cel mai de seamă dintre Dwijas (cei a doua oară născuți - prin inițierea spirituală),
de ce a fost regele Janamejaya înclinat să distrugă neamul șerpilor?--Și de ce și în ce fel au fost salvați de înțeleptul Astika? Sunt nerebdător să aflu despre acestea în detaliu.'
" Riși replică: 'O Ruru, importanta istorie a lui Astika o vei ascultă de la brahmani.' Spunând acestea a dispărut.

"Sauti continuă: 'Ruru alergă încoace și încolo în căutarea Rișiului dispărut, și nereușind să-l găsească în întreaga pădure, căzu la pământ obosit.
Și învârndu-i-se în minte cuvintele rișiului era deosebit de zăpăcit și părea de a fi deprivat de simțuri.
Revenindu-și din leșin, a sosit acasă și l-a rugat pe tatăl său să-i relateze istoria în chestiune. Fiind astfel întrebat tatăl său i-a relatat totul.'