Cauza respingerii lui Isus de către evrei - Profeția

Iudeii l-au respins pe Isus datorită neîmplinirii așa zisei profeții evreiești,
care era prezentată ca fiind cuvintele lui Iehova – zeul evreilor, vezi Împărțirea popoarelor la zei - Deuteronom 32:1-9
cuvinte ale lui Iehova către David,
pe care Isus promisese sprijinitorilor săi să le îndeplinească
și de aceea se prezentase ca fiind de viță regală, un prinț din dinastia regelui David și i se fabricaseră diverși arbori genealogici, vezi
Lipsa de sens a arborilor genealogici
Arborii genealogici și reacția evreilor

Profeția evreiască:

1.Cronici 17:11-14
11. Când se vor împlini zilele tale şi vei trece la părinţii tăi, atunci Eu voi ridica pe urmaşul tău după tine, şi voi întări domnia ta.
12. Acela Îmi va zidi Mie casă şi voi întemeia tronul lui pe veci.
13. Eu îi voi fi tată şi el Îmi va fi fiu şi mila Mea nu o voi lua de la el, cum am luat-o de la cel ce a fost înaintea ta.
14. ÎI voi pune pe acela în casa Mea (Templul lui Iehova) şi în împărăţia Mea (a tribului lui Israel - vezi Împărțirea popoarelor la zei - Deuteronom 32:1-9) pe veci şi tronul lui în veci va fi tare".

1. Isus nu i-a făcut nici un templu lui Iehova, așa cum cerea profeția evreiască.
Acest detaliu arată totodată că nu este vorba de o „împărăție a lui Dumnezeu”, ci despre o împărăție evreiască a lui Iehova pe pământ unde Messia ar urma să facă un Templu lui Iehova – zeul evreilor,

2. Prin urmașul lui David Iehova, ca zeu al evreilor, vroia să întărească domnia casei regale a lui David, dorință naționalistă evreiască, ceea ce Isus n-a făcut.