Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 2

2.1Krișna ca avatar ce acordă protecție

śrī-śukauvāca pralamba-baka-cāṇūra-tṛṇāvarta-mahāśanaiḥ
muṣṭikāriṣṭa-dvivida-pūtanā-keśī-dhenukaiḥ
anyaiścāsura-bhūpālair bāṇa-bhaumādibhiryutaḥ
yadūnāḿ kadanaḿ cakre balīmāgadha-saḿśrayaḥ 2
yadāyadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya tadātmānaḿ sṛjāmy aham
paritrāṇāya sādhūnāḿ vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saḿsthāpanārthāya sambhavāmi yug eyuge 4
te pīḍitā niviviśuḥ kuru-pañcāla-kekayān
śālvān vidarbhān niṣadhān videhān kośalān api 5

Șri Șuka spuse - śrī-śukaḥ uvāca
Fiind asistat de Pralamba, Baka, Ceāṇūr, Tṛṇāvarta, Aghāsur, Muṣṭik, Ariṣṭa, Dvivida, Pūtanā, Keśī, Dhenuka, precum și mulți alți (regi) demonici de pe glob – anyaiśca asura-bhūpālair ca Bāṇāsura, Bhaumāsura, ādibhiḥ yutaḥ
și sub protecția puternicului rege demonic Gearasanda din Magadha - saḿśrayaḥ balī māgadha
au persecuta tregulat pe cei din dinastia Yadavilor – kadanam cakre yadūnām

Tika:
Pentru a curăța pământul de acești regi demonici Șri Krișna a apărut pe pământ, așa cu a fost relatat la începutul primului capitol.
Faptul că acesta este unul din jocurile lui preferate în lumea materială, care nu poate fi jucat în lumea spirituală, absolută unde nu există dualitate este oarecum confirmat în Bhagavad-gītā (4.7-8 ):

O descendent al dinastieiBharata - bhārata
totdeauna când datoria (ocupațională conform claselo rsociale și sacrale) nu mai e respectată -yadāyadā hi dharmasyabhavatiglāniḥ
și o există o predominare a contrariuluiDharmei - abhyutthānamadharmasya
Atunci Mă manifest Eu însumi - tadāsṛjāmiahamātmānam

Pentru a-i proteja pe cei spirituali – paritrāṇāya sādhūnāḿ
și a-i distruge pe cei răi – vināśāya ca duṣkṛtām
și pentru a restaura aprincipiile datoriei - dharma-saḿsthāpanārthāya
apar eră după eră- sambhavāmi yuge yuge

Ei (cei din dinastia Yadavilor) fiind persecutați au căutat adăpost - te pīḍitāḥ niviviśuḥ
în țările Kauravilor, Pancealilor, Șalvaniloar, Vidarbahnilor - kuru-pañcāla kekayān śālvān vidarbhān
Nișadanilor, Videhanilor și Koșalanilor - niṣadhān videhān


Raam cel de-al 7-lea fiu al lui Devaki, Maya fica lui Yașoda

api kośalān eke tam anurundhānā jñātayaḥ paryupāsate
hateṣu ṣaṭsu bāleṣu devakyā augraseninā 6
saptamo vaiṣṇavaḿ dhāma yam anantaḿ pracakṣate
garbho babhūva devakyā harṣa-śoka-vivardhanaḥ 7

bhagavān api viśvātmā viditvā kaḿsajaḿ bhayam
yadūnāḿ nija-nāthānāḿ yogamāyāḿ samādiśat
gaccha devi vrajaḿ bhadre gopa-gobhir alańkṛtam
rohiṇī vasudevasya bhāryāste nanda-gokule
anyāś ca kaḿsa-saḿvignā vivareṣu vasanti hi 9

Unii (dintre Yadavi) l-au urmat pe acesta (Kamsa) - eke anurundhānāḥ tam
știind să-l venereze - jñātayaḥ paryupāsate
Șase copii ai lui Devaki au fost uciși de fiul lui Ugrasen (Kamsa) - ṣaṭsu bāleṣu devakyāḥ hateṣu augraseninā
Cel de-al șaptelea Ananta, este o expansiune a Domnului Suprem Vișnu - saptamaḥ anantam dhāma vaiṣṇavam
care s-a manifestat ca embrio - yam pracakṣate garbhaḥ
fiind simultan o plăcere și o lamentare pentru Devaki - babhūva harṣa-śoka-vivardhanaḥ devakyāḥ

Astfel Domnul Suprem, atotpătruzătorul suflet (sub forma Suprasufletului - parama-atma, însoțind fiecare suflet în călătoria materială) - api bhagavān viśva-atmā
înțelegând că Yadavii, care-l acceptaseră ca Domnul lor - viditvā yadūnām nija-nāthānām
se temeau de Kamsa - bhayam kaḿsajaḿ
i-a ordonat Energiei Spirituale - samādiśat yoga-māyām
Auspicioasă Zeiță, du-te în Vraja (Vrindavan) - bhadre devi gaccha vrajam
care-i decorată de păstori și văcuțe - alańkṛtam gopa-gobhiḥ
Rohini (altă) soție a lui Vasudev - rohiṇī bhāryā vasudevasya
trăiește separat în casa păstoreoască a lui Nanda (Baba) - āste gokule nanda
cu alte (soții), cărora le este frică de Kamsa - anyāḥ ca kaḿsa-saḿvignāḥ
rezidând într-adevăr separat - vasanti hi vivareṣu

devakyā jaṭhare garbhaḿ śeṣākhyaḿ dhāma māmakam
tat sannikṛṣya rohiṇyā udare sanniveśaya 10
athāham aḿśa-bhāgena devakyāḥ putratāḿ śubhe
prāpsyāmi tvaḿ yaśodāyāḿ nanda-patnyāḿ bhaviṣyasi  11

arciṣyanti manuṣyās tvāḿ sarva-kāma-vareśvarīm
dhūpopahāra-balibhiḥ sarva-kāma-vara-pradām  12

În pântecul lui Devaki se află expansiunea mea - garbham devakyāḥ jaṭhare dhāma māmakam
Cel cunoscut ca (Ananta) Șeșa - ākhyam śeṣa
transferă-l fără dificultate în pântecul lui Rohini- sanniveśayatat sannikṛṣya udare rohiṇyāḥ

Astfel Eu, dotat cu o parte din opulențe voi fi fiul lui Devaki - atha aham prāpsyāmi aḿśa-bhāgena putratām devakyāḥ
iar tu, auspicioaso, vei apare în pântecul lui Yașoda soția lui Nanda Baba (în Vraja) - tvam śubhe bhaviṣyasi yaśodāyām nanda-patnyām

Oamenii te venerează -manuṣyāḥ tvām arciṣyanti
o cea mai bună dintre controloarele divine, ce îndeplinești toate dorințele - vara-īśvarīmsarva-kāma
oferindu-ți bețișoare parfumate și alte ofrande -upahāra dhūpa balibhiḥ
O cea mai bună binecuvântătoare a tuturor dorințelor - vara pradām sarva-kāma

nāmadheyāni kurvanti sthānāni ca narā bhuvi
durgeti bhadrakālīti vijayā vaiṣṇavīti ca
kumudā caṇḍikā kṛṣṇā mādhavī kanyaketi ca
māyā nārāyaṇīśānī śāradety ambiketi ca  14
garbha-sańkarṣaṇāt taḿ vai prāhuḥ sańkarṣaṇaḿ bhuvi
rāmeti loka-ramaṇād balabhadraḿ balocchrayāt  15

Pe pământ, în diferite locuri oamenii îți dau nume (diferite) -bhuvi sthānāni kurvanti dheyāni nāma
ca Durgā, Bhadrakālī, Vijayā, Vaiṣṇavī - iti durgeti bhadrakālī vijayā vaiṣṇavī
de asemenea Kumudā, Caṇḍikā, Kṛṣṇā, Mādhavī, Kanyakā, Māyā, Nārāyaṇī, Īśānī, Śāradā și Ambikā - ca kumudā caṇḍikā kṛṣṇā mādhavī kanyakā ca māyā nārāyaṇī īśānī śāradā ambikā

Acel Sańkarṣaṇ din (oceanul) Garbha va fi într-adevăr - tam sańkarṣaṇāt garbha vai
Domnul Sańkarṣaṇ pe pământ - prāhuḥ sańkarṣaṇam bhuvi
cunoscut ca Rāma, dând oamenilor iubire divină - iti rāma loka-ramaṇāt
și ca Balabhadra, având o putere de nemăsurat - balabhadram bala-ucchrayāt

sandiṣṭaivaḿ bhagavatā tathety om iti tad-vacaḥ
pratigṛhya parikramya gāḿ gatā tat tathākarot  16
garbhe praṇīte devakyā rohiṇīḿ yoga-nidrayā
aho visraḿsito garbha iti paurā vicukruśuḥ 17

Astfel instruită de către Domnul Suprem - evam sandiṣṭā bhagavatā
ea (Yoga-Māyā) spuse "așa să fie" prin rostirea silabei sacre om - tat-vacaḥ tathā iti oḿ
și acceptând ordinul îl înconjură pe Acesta (Domnul Transcendental, în semn de respect) - pratigṛhya parikramya tat
și plecă imediat, pentru a duce la îndeplinire (toate) acestea - gām gatā akarot tathā

(Când Rāma) a fost transferat din pântecul lui Devakī (din Mathura) - praṇīte garbhe devakyāḥ;
în cel al lui Rohiṇī (în Vraja - Vrindavan) de către Yoga-Māyā - rohiṇīm yoga-nidrayā
locuitorii palatului s-au lamentat: "Vai fătul a fost pierdut." - paurāḥ vicukruśuḥ aho garbhaḥ visraḿsitaḥ

2.2 Krișna intră în mintea lui Vasudev și este transferat în mintea lui Devaki

bhagavān api viśvātmā bhaktānām abhayańkaraḥ
āviveśāḿśa-bhāgena mana ānakadundubheḥ  18
sa bibhrat pauruṣaḿ dhāma bhrājamāno yathā raviḥ
durāsado 'tidurdharṣo bhūtānāḿ sambabhūva ha  19
tato jagan-mańgalam acyutāḿśaḿ samāhitaḿ śūra-sutena devī
dadhāra sarvātmakam ātma-bhūtaḿ kāṣṭhā yathānanda-karaḿ manastaḥ  20
sā devakī sarva-jagan-nivāsa-nivāsa-bhūtā nitarāḿ na reje 
bhojendra-gehe 'gni-śikheva ruddhā sarasvatī jñāna-khale yathā satī 21

După aceea Domnul Suprem, sufletul a tot ce există - api bhagavān viśvātmā
Cel ce distruge frica devoțiolor săi - karaḥ abhayam bhaktānām
intră cu o parte din opulențele sale - āviveśa aḿśa-bhāgena
în mintea lui Anakadundubhi (soțul lui Devaki) - manaḥ ānakadundubheḥ 

Acesta (Anakadundubhi, soțul lui Devaki) îl purta (pe Krișna), fiind rezidența Celui ce se desfată - saḥ bibhrat dhāma pauruṣam
luminând asemenea soarelui dificil de a te apropia (de el) - bhrājamānaḥ yathā raviḥ durāsadaḥ
într-adevăr pentru toate ființele inaccesibil - ha bhūtānām sambabhūva ati-durdharṣaḥ

După aceea Cel Infailibil, ce este auspicios pentru întregul univers - tataḥ acyuta-aḿśam mańgalam jagat
sufletul tuturor, sufletul ființelor, purtat (în mintea) fiului lui Șurasen (soțul lui Devaki) - sarva-ātmakam ātma-bhūtam samāhitam śūra-sutena
a fost transferat în mintea zeiței (Devaki) - dadhāra manastaḥ devī
așa cum după greutăți vine bucurie - yathā kāṣṭhā karam ānanda

Devaki deveni rezidența Celui care este rezidența tuturor universurilor și ființelor - devakī nivāsa sā nivāsa sarva-jagat-bhūtā
dar fiind (închisă) în casa regelui plăcerilor materiale (Kamsa) - satī gehe bhoja-indra
întreaga ei lumină nu era (vizibilă tuturor) - nitarām reje na
ci asemenea flăcărilor focului acoperit - iva agni-śikhā ruddhā
și asemenea cunoașterii din cel ce posedă cunoaștere transcendentală - yathā sarasvatī jñāna-khale

2.3 Cel ce se identifică cu corpul este un orb

tāḿ vīkṣya kaḿsaḥ prabhayājitāntarāḿ virocayantīḿ bhavanaḿ śuci-smitām
āhaiṣa me prāṇa-haro harir guhāḿ dhruvaḿ śrito yan na pureyam īdṛśī  22
kim adya tasmin karaṇīyam āśu me yad artha-tantro na vihanti vikramam
striyāḥ svasur gurumatyā vadho 'yaḿ yaśaḥ śriyaḿ hanty anukālam āyuḥ 23
sa eṣa jīvan khalu sampareto varteta yo 'tyanta-nṛśaḿsitena
dehe mṛte taḿ manujāḥ śapanti gantā tamo 'ndhaḿ tanu-mānino dhruvam  24

Văzând splendoarea și zâmbetul ei pur (a lui Devakī), - vīkṣya prabhayā smitām tām śuci
Kaḿsa se lămuri: "Locul este iluminat pentru că înăuntrul (ei) se află Invincibilul - kaḿsaḥ āha bhavanam virocayantīm antarām ajita
Cel ce îmi va lua viața Hari care este ascuns, sigur adăpostit (în ea) - eṣaḥ me prāṇa-haraḥ hariḥ yat guhām dhruvam śritaḥ
Ea (Devakī) nu a arătat niciodată așa - iyam na purā īdṛśī

Acum, în această situație, ce am de făcut neapărat- adya tasmin kim me karaṇīyam āśu
pentru că Cel ce controlează bogăția - yat artha-tantraḥ
nu este deprivat de puterea Sa - na vihanti vikramam
(Devakī) este o femeie și pe deasupra e sora mea și a devenit grea - striyāḥ svasuḥ guru-matyāḥ
Uciderea acesteia distruge faima, opulența și durata de viață pentru totdeauna - vadhaḥ ayam hanti yaśaḥ śriyam āyuḥ anu-kālam

(Căci) cel ce este crud e (considerat) mort chiar dacă trăiește - saḥ eṣaḥ nṛśaḿsitena samparetaḥ khalu jīvan
iar în chiar timpul vieții, nu numai după ce corpul a murit- yaḥ atyanta varteta dehe mṛte
lumea îl condamnă - manujāḥ tam śapanti
Cel ce se află într-o concepție corporală (se identifică cu corpul) - tanu-māninaḥ
este fără îndoială un orb ce merge în ignoranță - dhruvam andham gantā tamaḥ

Tika:
De asemenea andha tamișra este o planentă infernală (de iad),
iar ultimul vers poate avea și sensul că cel ce se află într-o concepție corporală de viață,
ajunge pentru o anumită perioadă de tiimp
în iadul andha tamișra, descris în Cantoul 5 din Bhagavat Puran.

2.4Kamsa atinsese conștiința de Krișna

iti ghoratamād bhāvāt san nivṛttaḥ svayaḿ prabhuḥ
āste pratīkṣaḿs taj-janma harer vairānubandha-kṛt 25
āsīnaḥ saḿviśaḿs tiṣṭhan bhuñjān aḥparyaṭan mahīm
cintayāno hṛṣīkeśam apaśyat tanmayaḿ jagat  26

Astfel abținându-se de la oribilul și întunecatul gând (de a-și omorî sora) – iti san nivṛttaḥ ghora-tamātbhāvāt
Se hotărî să aștepte până la nașterea Domnului Hari Însuși – āste pratīkṣan janma prabhuḥ hareḥ svayam
Legat fiind de acesta prin (lanțul) dușmăniei- anubandha-kṛttatvaira

Stând pe tron, întins pe pat, la masă sau în timpul mersului pe jos- tiṣṭhan āsīnaḥ saḿviśan bhuñjān aḥparyaṭan mahīm
Kamsa se gândea tot timpul la Controlorul Simțurilor (Domnul Transcendental) - cinta yānaḥ hṛṣīkeśam
Văzându-L peste tot (doar) pe Acesta – apaśyat jagat tat-mayam

Tika:
Astfel Kamsa a atins o conștiință de Domnul Transcendental, care, chiar dacă nu era într-o stare mentală pozitivă, totuși avea să-i garanteze eliberarea din lumea materială, căci acolo unde îți este mintea acolo vei fi și tu.

2.5Laude zeillor aduse lui Krișna copilul lui Devaki în Mathura

2.5.1 Krișna adevărul Sufletului

brahmā bhavaś ca tatraitya munibhir nāradādibhiḥ
devaiḥ sānucaraiḥ sākaḿ gīrbhir vṛṣaṇamaiḍayan 27
satya-vrataḿsatya-paraḿtri-satyaḿ satyasya yoniḿ nihitaḿ ca satye
satyasya satyamṛta-satya-netraḿ satyātmakaḿ tvāḿ śaraṇaḿ prapannāḥ 28

Acolo sosiră Brahmā (prima ființă din univers), Șiva, - tatraetyabrahmābhavaḥ
Însoțit de mari înțelepți , Nārada și alți zei - camunibhiḥnārada-ādibhiḥdevaiḥ
Cu toți cei ce-i urmează - sākamsa-anucaraiḥ
pentru a-L mulțumi pe Domnul Suprem prin laudele lor - aiḍayangīrbhiḥvṛṣaṇam

Tu, Cel ce ești adevărat în jurămintele Tale, Adevărul Absolut - tvāmsatya-vratamsatya-param
De trei ori adevărat (înainte de creație, în timpul ei și după aceea) - tri-satyam
Cauza tuturor adevărurilor și situat în adevăr - yonimsatyasyacanihitamsatye
Cel mai adevărat din toate adevărurile - satyamsatyasya
Realul adevăr al ochilor (nu realitatea iluzorie a lumii materiale) - ṛta-satya-netram
Adevărul sufletului - satya-ātmakam
ne predăm și te luăm ca adăpost - satyamśaraṇam

2.5.2 Krișna ca Suprasuflet

ekāyano 'saudvi-phalastri-mūlaś catū-rasaḥpañca-vidhaḥṣaḍ-ātmā
sapta-tvagaṣṭa-viṭaponavākṣo daśa-cchadīdvi-khagohyādi-vṛkṣaḥ  29

Copacul original în care se află două păsări (sufletul și Domnul Transcendental ca Supra-sufletādi-vṛkṣaḥdvi-khagaḥ
(corpul material) care are o singură origine - asaueka-ayanaḥ
două fructe (bucurie și suferință) - dvi-phalaḥ
trei rădăcini (virtute, pasiune și ignoranță -modurile naturii materiale) - tri-mūlaḥ
patru gusturi (dulce, amar, acru și sărat) - catuḥ-rasaḥ
cinci metode (de percepție externă) - pañca-vidhaḥ
șase deficiențe (sete, foame, iluzie, lamentare, bătrânețe și moarte) - ṣaṭ-ātmā
șapte acoperiri (piele, mușchi, grăsime, oase, măduvă, sânge și sămânță)- sapta-tvak
opt elemente (Falsul Ego, minte, inteligență, spațiu, aer, foc, apă și pământ) - aṣṭa-viṭapaḥ
nouă deschideri (ochi, urechi, nas, gură, anus șideschiderea genitală) - nava-akṣaḥ
zece aere interne (Prana, Apana, Samana, Udana, Vyana, Naga, Krikara, Kurma, Devadatta, Dhananjaya) - daśa-chadī

Tika:
In Svetavatara Upanișad (4.6) şi în Mundaka Upanișad (3.1.1) se spune:

dvā suparṇā sayujā sakhāyā / samānaḥ vṛkṣaḥ pariṣasvajāte
tayoranyaḥ pippalaḿ svādvatty / anaṣnannanyo abhicākaṣeti

Două păsări (ca doi) prieteni strâns legaţi – dvā suparṇā sakhāyā sayujā
(se află) înacelaşi copac, (şi sunt) din aceeaşi familie - samānaḥ vṛkṣaḥ pariṣasvajāte
una dintre ele (sufletul) degustă consumând fructele acestuia (copacului) – anyaḥ tayor svādvattyanaṣnann
Cealaltă (suprasufletul) doar priveşte (observă, ia la cunoştinţă)- anyo abhicākaṣeti

In Bhagavad-gita, Şri Krişna spune:

upadraṣṭānumantā ca bhartā bhoktā maheśvaraḥ
paramātmeti cāpy ukto dehe 'smin puruṣaḥ paraḥ

In corpul material există un puruşa (cel ce se bucura de plăcere) superior - dehe 'smin puruṣaḥ paraḥ
El este de asemenea numit suprasufletul, parama-atma – ca api yukta parama atma iti
Cel ce este martorul, Cel care dă permisiune – upadraṣṭa anumantā
Cel care menţine, e proprietar şi Supremul Controlor – bhartā bhoktā maha iśvaraḥ

tvam eka evāsya sataḥ prasūtis tvaḿ sannidhānaḿ tvam anugrahaś ca
tvan-māyayā saḿvṛta-cetasas tvāḿ paśyanti nānā na vipaścito ye  30
bibharṣi rūpāṇy avabodha ātmā kṣemāya lokasya carācarasya
sattvopapannāni sukhāvahāni satām abhadrāṇi muhuḥ khalānām  31

Tu ești într-adevăr unica sursă a acestei manifestări - tvam eva ekaḥ prasūtiḥ asya sataḥ
Tu ești conservarea și menținera - tvam sannidhānam tvam anugrahaḥ
Iar cei a căror conștiință este acoperită de energia ta iluzorie -ca cetasaḥ saḿvṛta tvat-māyayā
Nu te pot percepe (chiar dacă te văd) - tvām napaśyanti
Ci doar cei ce au cunoaștere transcendentală -nānā yevi paścitaḥ

Pentru bunăstarea tuturor Tu accepți multe forme -kṣemāya lokasya bibharṣi rūpāṇi
Fiind și sufletul ce dă instrucțiuni - ātmā avabodhaḥ
Mobil și imobil tu ești protectorul virtuții - cara-acarasya sattva-upapannāni
Plin de extaz transcendental - sukha-avahāni
Tu lupți tot mereu pentru virtute împotriva a cee ce e neauscpicios - khalā nām muhuḥ satām abhadrāṇi

2.5.3  Efectele meditației asupra lui Krișna

tvayy ambujākṣākhila-sattva-dhāmni samādhināveśita-cetasaike
tvat-pāda-potena mahat-kṛtena kurvanti govatsa-padaḿ bhavābdhim   32

O Tu, Cel cu ochi asemenea lotușilor - tvayi ambuja-akṣa
Lăcaș al tuturor virtuților - dhāmni akhila-sattva
Prin măreața activitate de cufundare a conștiinței - mahat-kṛtena āveśita cetasā
în meditația numai asupra picioarelor Tale- samādhinā eke tvat-pāda-potena
oceanul existenței (materiale) devine - - bhava-abdhim kurvanti
asemenea urmei pasului unei vaci (fiind ușor de trecut) - govatsa-padam

O Cel asemenea soarelui, manifestatpersonal - dyumanbhavānsvayam
Cei au atins favoarea (Ta) transcendentală, - yātāḥsat-anugrahaḥ
și-Ți sunt dragi (Ție), Cel Atotputernic - tesauhṛdāḥadabhra
traversează cu succes oceanul (nașterii și morții, al) existenței materiale – samuttīrya arṇavam bhava
care este teribil și deosebit de greu de a fi traversat - bhīmamsu-dustaram
în barca ce sunt picioarele Tale asemenea lotusului - nāvambhavat-pada-ambhoruha
lăsând în urma această lume (nemainăscându-se aici) - nidhāyaatra.

2.5.4  Doar practicarea Austerității fără venerarea Domnului Transcendental duce la căderea înapoi în planul material

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraḿ padaḿ tataḥ patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-ańghrayaḥ  33
tathā na te mādhava tāvakāḥ kvacid bhraśyanti mārgāt tvayi baddha-sauhṛdāḥ
tvayābhiguptā vicaranti nirbhayā vināyakānīkapa-mūrdhasu prabho  34
sattvaḿ viśuddhaḿ śrayate bhavān sthitau śarīriṇāḿ śreya-upāyanaḿ vapuḥ
veda-kriyā-yoga-tapaḥ-samādhibhis tavārhaṇaḿ yena janaḥ samīhate  35

O Cel cu ochi asemenea lotusului - aravinda-akṣa
cei ce după mari austerități ating supremul țel – kṛcchreṇa āruhya param padam
și se gândesc că sunt eliberați (din ciclul nașterii și-al morții) - yeanyevimukta-māninaḥ
pentru că inteligența le este impură - aviśuddha-buddhayaḥ
au renunțat să Te venerze - astatvayibhāvāt
și cad de pe această poziție - patantiadhaḥtataḥ
datorită lipsei de respect pentru picioarele Tale asemenea lotușilor - anādṛtayuṣmatańghrayaḥ

O Madhava (Krișna), o Doamne - mādhava prabho,
în orice circumstanță devoții tăi - kvacit tāvakāḥ
nu cad de pe cale(a) (transcendentală) precum ceilalți (a căror inteligență este impură, amintiți în versul anterior) - na bhraśyanti mārgāt tathā
deoarece sunt pe deplin atașați de tine - baddha-sauhṛdāḥ tvayi.
protejați de orice pericol de câtre Tine - abhiguptāḥ tvayā
ei calcă fără frică pe capetele tuturor obstacolelor - vicaranti nirbhayāḥ mūrdhasu anīkapa vināyaka

O Doamne, situat în bunătatea pură - bhavān sthitau sattvam viśuddham
ai angajat ființele încorporate - upāyanam śarīriṇām
să ia adăpostul celui mai auspicios corp (al Tău) - śrayate śreyaḥ vapuḥ
prin activități ritualiste vedice, yoga, austerități și absorbție în transcendență - veda-kriyā yoga tapaḥ samādhibhiḥ
prin care oamenii îți oferă venerația lor - yena janaḥ samīhate tava arhaṇam

2.5.5  Krișna apare în conștiința în care a fost distrusă ignoranța

sattvaḿ na ced dhātar idaḿ nijaḿ bhaved vijñānam ajñāna-bhidāpamārjanam
guṇa-prakāśair anumīyate bhavān prakāśate yasya ca yena vā guṇaḥ  36
na nāma-rūpe guṇa-janma-karmabhir nirūpitavye tava tasya sākṣiṇaḥ
mano-vacobhyām anumeya-vartmano deva kriyāyāḿ pratiyanty athāpi hi  37

O Doamne, întreținător transcendental - bhavān dhātaḥ sattvam
a cărei calitate de a te manifesta - yasya guṇaḥ prakāśate
este acest (corp) al Tău, care nu devine manifestat - idam nijam yena na bhavet
decât în conștiința în care a fost distrusă ignoranța - vā cet apamārjanam ajñāna-bhidā
prin relizarea transcendentală - vijñānam
și în care se manifestă calitățile iluminării - ca anumīyate guṇa-prakāśaiḥ

O Doamne, numele, formele, calitățile, nașterea și activitățile Tale - deva nāma-rūpe guṇa-janma-karmabhir tasya
nu pot fi înțelese prin vederea Ta directă - nirūpitavye sākṣiṇaḥ tava
nici cu mintea, vorbele sau logica - na mano-vacobhyām anumeya
Doar cei ce sunt cu adevărat pe calea activităților de purificare (Te) realizează- atha api hi vartmanaḥ kriyāyām pratiyanti

Tika:
Pentru a te purifica, în sensul desprinderii de atracția acestei lumi materiale, este recomandată sadhana-bhakti, care reprezintă cel de-al treilea stagiu pe drumul de atingere a iubirii divine - prema, pentru Șri Krișna.

Șri Rupa, un discipol al Domnlui Krişna Cetanya, scrie în acest sens în cartea sa
Bhakti Rasamrita Sindhu - Oceanul gusturilor nectariene ale iubirii divine:

adau sraddha tatah sadhu sango ’tha bhajana-kriya
tato ’nartha-nivrittih syat tato nistha rucis tatah
athasaktis tato bhavas tatah premabhyudancati
sadhakanam ayam premnah pradurbhave bhavet krama˙

La început e încrederea -adau sraddha-
După aceea (stagiul) asocierii cu oamenii realizaţi spiritual - tatah sadhu sango-
După aceea activitatea de venerare purificatoare (externă şi internă prin venerarea Domnului) -’tha bhajana-kriya-

După aceea este (stagiul) îndepărtării ataşamentelor (de această lume materială) -tato anartha-nivrittih syat
După aceea (stadiul) liniștii interioare - tato nistha (în care meditaţia îndreptată spre jocurile Domnului Transcendental nu mai este tulburată de gânduri legate de lumea materială)
După aceea stagiul atingerii gustului (pentru meditaţia îndreptată spre jocurile Domnului Suprem) - rucis tatah
şi desigur atingerea lăcomiei pentru gustul spiritual (pentru Domnul şi asociaţii Săi) -atha saktis

După aceea (stagiul) începutului iubirii divine -tato bhavas
După aceea (stagiul) apariției iubirii divine -tatah prema-bhyudancati

Aceasta ar fi secvenţa prin care iubirea divină - bhavet krama ayam premnah
apare în devotul practicant -pradurbhave sadhakanam.

śṛṇvan gṛṇan saḿsmarayaḿś ca cintayan nāmāni rūpāṇi ca mańgalāni te
kriyāsu yas tvac-caraṇāravindayor āviṣṭa-cetā na bhavāya kalpate  38

Cel ce se angajează - yaḥ kriyāsu
în ascultarea, incantare și aducerea aminte - śṛṇvan gṛṇan ca saḿsmarayan
despre numele și forma Ta auspcioasă - nāmāni ca rūpāṇi te mańgalāni
(având) conștiința cufundată - āviṣṭa-cetā
în mediația asupra picioarelor Tale asemenea lotușilor - cintayan tvat-caraṇa-aravindayoḥ
nu continuă pe calea existenței nașterilor (succesive în lumea materială) - na bhavāya kalpate

Tika:
Meditația asupra formei Domnului începe de la picioare, terminând cu fața Sa minunată.

diṣṭyā hare 'syā bhavataḥ pado bhuvo bhāro 'panītas tava janmaneśituḥ
diṣṭyāńkitāḿ tvat-padakaiḥ suśobhanair drakṣyāma gāḿ dyāḿ ca tavānukampitām  39

O Controlorul tuturor, Nașterea Ta providențială, - īśituḥ janmanā tava diṣṭyā
îndepărtează povara (armatelor demonice) - ap -anītaḥ bhāraḥ
O Doamne datorită providenței- hare diṣṭyā
pașii Tăi apar pe pământ - padaḥ asyāḥ bhavataḥ bhuvaḥ
Datorită milei Tale noi vedem - tava anukampitām drakṣyāma
urmele deosebit de auspicioase ale pașilor Tăi - ańkitām su-śobhanaiḥ tvat-padakaiḥ
ce duc spre transcendență - ca gām dyām

2.5.6  Apariția lui Krișna nu are altă cauză decât propria Sa voință

na te 'bhavasyeśa bhavasya kāraṇaḿ vinā vinodaḿ bata tarkayāmahe
bhavo nirodhaḥ sthitir apy avidyayā kṛtā yatas tvayy abhayāśrayātmani  40

O Suprem Controlor, în Tine nu există non-existență (adică existența trecătoare; pe care o au corpurile materiale) - īśa te na abhavasya
Existența Ta este fără de cauză (corpurile materiale însă, apar datorită reacțiunilor faptelor din viețile anterioare) - bhavasya vinā kāraṇam
și totuși e de necontestat (că vii în lumea materială) pentru a te juca - bata tarkayāmahe vinodam
iar existența, menținerea și distrugerea (a ceea ce este material) este executată de energia iluzorie - api bhavaḥ sthitiḥ nirodhaḥ kṛtāḥ avidyayā
(aceasta având loc) pentru că sufletele (încorporate) - yataḥ ātmani
nu Te-au luat pe Tine ca adăpost sigur (nu Ți s-au predat) - tvayi āśraya abhaya

matsyāśva-kacchapa-nṛsiḿha-varāha-haḿsa- rājanya-vipra-vibudheṣu kṛtāvatāraḥ
tvaḿ pāsi nas tri-bhuvanaḿ ca yathādhuneśa bhāraḿ bhuvo hara yadūttama vandanaḿ te  41

O Suprem Controlor, (mai înainte) ai coborât (în lumea materială) - īśa kṛta-avatāraḥ
luând forma unui pește gigantic, a unui cal, a unei broaște țestoase gingantice - matsya aśva kacchapa
forma (combinată) de om și leu , forma de mistreț, forma de lebădă - nṛsiḿha varāha haḿsa
forma de rege (Domnul Rāmacandra), forma de învățat (brahman) printre semizei - rājanya vipra vibudheṣu
Acum te rugăm să ne salvezi pe noi și cele trei lumi materiale - adhunā tvam naḥ pāsi tri-bhuvanam ca
și de asemenea micșorează povara (armatelor demonice) de pe pământ - yathā hara bhāram bhuvaḥ
O cel mai de seamnă al dinastei Yadu, noi îți aduce laude - yadu-uttama vandanam te

diṣṭyāmba te kukṣi-gataḥ paraḥ pumān aḿśena sākṣād bhagavān bhavāya naḥ
mābhūd bhayaḿ bhoja-pater mumūrṣor goptā yadūnāḿ bhavitā tavātmajaḥ  42
śrī-śuka uvāca ity abhiṣṭūya puruṣaḿ yad-rūpam anidaḿ yathā
brahmeśānau purodhāya devāḥ pratiyayur divam

(apoi adresându-se lui Devaki)
Datorită destinului o mamă Domnul Suprem împreună cu expasiunile Sale - diṣṭyā amba paraḥ pumān aḿśena
au intrat în pântecul tău pentru bunăstarea noastră - gataḥ kukṣi te bhavāya naḥ
Să nu te temi de conducătorul dinastiei Bhogea (Kamsa) - mā abhūt bhayam bhoja-pateḥ
(Sortit) să fie ucis de protectorul dinastiei Yadu (Krișna) - mumūrṣoḥ goptā yadūnām
Care va fi fiul tău, Domnul Transcendental, direct - bhavitā tava ātmajaḥ. bhagavān sākṣāt

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śuka spuse:
În acest fel oferiră laude Celui ce se Desfată - iti abhiṣṭūya puruṣam
A cărui formă este transcendentală - yat-rūpam anidam
Și astfel semizeii și Brahmaa avându-l în frunte pe Șiva - yathā devāḥ brahma purodhāya īśānau
Se duseră pe planetele cerești (ce se află în lumea materială) - pratiyayuḥ divam