Mântuirea vine de la iudei

Evanghelia „după Ioan” 4,21-22
"Şi Iisus i-a zis: Femeie, ...
22. Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că eliberarea vine de la iudei."

Această afirmație care este pusă în gură lui Isus, este o relicvă de la începuturile mișcării evreiești, care-l prezenta pe Isus ca regele din neamul lui Iuda,așteptat de evrei pentru a-i elibera și a face Izraelul Mare.

Acest rege trebuia să fie conform cu 1.Cronici 17:11-14 un urmaș al regelui David din neamul lui Iuda, de aceea în gura lui Isus se pune această afirmație că „eliberarea vine de la Iudei”.

 

Samaritenii însă, în persoana femeii cu care Isus argumenta pe tema Eliberării, aveau o altă doctrină în privința lui Messia (Christosul), ei afirmând că Christosul nu va fi o persoană ce va fi unsă ca rege,

așa cum îl prezentau susținătorii lui Isus pe acesta

și tocmai îi fabricaseră și arbori genealogici care să dovedească apartenența sa la casa regală a lui David,

vezi Reacția evreilor la publicarea arborilor genealogici ai lui Isus.


Samaritenii susțineau că Christosul, ce-i va elibera, va fi un profet în genul lui Moise, pentru că afirmația din 1.Cronici 17:11-14 nu se referea la un rege dintr-un viitor necunoscut ci chiar la Solomon fiul lui David, așa cum reiese din 1.Cronici 22

iar aici Isus își făcea singur publicitate susținând că Eliberarea vine de la Iudei, conform susținătorilor săi indicându-se astfel că el va urma să fie uns ca rege al tuturor evreilor, "eliberarea vine de la iudei".

Messiah
"Samaritenii așteptau de asemenea un Messia (în greacă Christos), ca și Iudeii, însă în acest caz el ar proveni din neamul lui Iosif și nu al lui Iuda (adică nu va fi din casa lui David cum se propaga printre iudei în mod fals conform 1.Cronici 17:11-14 ). Și în contradicție cu așteptările evreilor samaritenii nu așteptau un rege, ci un profet, cum fusese Moise, sau chiar o reincarnare a lui Moise, vezi Samaritanism.

Ideea că Isus urma să fie cel ce va fi uns (un christos) ca rege al evreilor a fost contrazisă
1.  de cursul evenimentelor- căci Isus a fost spânzurat, vezi Mărturia evreilor
2. afirmațiile din 1.Cronici 22 care arată că nu este vorba de nici o profeție, ci cronici despre regele Solomon, fiul lui David, care este prezentat de zeitatea preluată de evrei ca zeitate tribală, cunoscută ca Iehova, ca fiind propriul fiu; Iehova spune:

9. Iată însă ţie ţi se va naşte un fiu; acela va fi paşnic şi Eu îi voi da linişte din partea tuturor vrăjmaşilor dimprejur; de aceea numele lui va fi Solomon. Şi voi da lui Israel în zilele lui pace şi linişte.
10. El va zidi templu numelui Meu şi el Îmi va fi fiu, iar Eu îi voi fi tată şi voi întări tronul domniei lui peste Israel pe veci.