Dumnezeu

Deut.32:39 Sa stiti, dar, ca Eu sunt Dumnezeu si ca nu este alt dumnezeu afara de Mine (traducere creștină)

Iată traducerea reală din interliniară (Deut.32:39):

    rau othe ki ani ani eua u·ain aleim om·di ...
    see-you now that I I he and·there -is-no Elohim with·me ...
Priviți acum că eu (Iehova), eu sunt ea (protecția voastră vezi versul anterior 32:38 mai jos) și nu există (alți) zei cu mine

1. Textul nu spune Eu sunt Dumnezeu și nici nu spune nu este alt dumnezeu afara de Mine (Deut.32:39)
2. Noțiunea de Dumnezeu este o invenție creștină, cu care creștinii l-au înlocuit pe Iehova și respectiv pe zei (Elohim), ca în acest caz, pentru a șterge ideea că este de fapt vorba despre Yahve (Iehova cunoscut la canaaniți ca frate al lui Baal și fiu al zeului El și al zeiței Așera și este de fapt Zeus din panteounul grec).

3. Pentru o mai bună înțelegere a versetului, trebuie reținut faptul că Deuteronom 32 începe cu Împărțirea popoarelor la zei, iar cei din neamul lui Iacov sunt dați lui Iehova, vezi Deuteronom 32:1-9. Iehova nu neagă existența zeilor, ci spune că aceștia nu se mai ocupă de neamnul lui Iacov, și se prezintă pe el ca singurul care a preluat această sarcină.

Astfel cel care conform evreilor ar rosti versetul Deut.32:39 ar fi tot Iehova dintre zei, adresându-se poporului evreu. Acest lucru se vede începând cu 

   Deut.32:36 That he-shall-adjudicate Yahweh people-of·him servants-of·him he-shall-comfort
Căci Iehova va judeca poporul său și îi va mângâia pe servitorii săi

    and he is seeing that she is departed hand and limit one being restraind
Și el vede că mâna lor s-a îndepărtat, că s-au limitat și s-au restrâns

           32:37 He will say, Where are their gods, The rock in which they took refuge
El (Iehova) va spune, unde sunt zeii lor, stânca pe care găseau refugiu.

          32:38 Which ate the fat of their sacrifices, And drank the wine of their drink-offering? Let them rise up and help you, Let them be your protection
care mâncau grăsimea sacrificiilor lor și beau vinul ofrande lor de băutură? Să se ridice și să vă ajute. Să fie ei protecția voastră.

         32:39   see-you now that I I he and·there -is-no Elohim with·me ...
Priviți acum că eu (Iehova), eu sunt ea (protecția voastră vezi versul anterior 32:38) și nu există (alți) zei cu mine ...

Când spui ”Dumnezeu” te referi la acel zeu care apare în primul rând în anumite scrieri evreiești, care au fost adunate în lucrarea numită de creștini „Vechiul Testament”. Aceste scrieri evreiești destul de târzii, vezi anul apariției lor mai jos, își au ca surse scrierile feniciene din Canaan (unde evreii au fost acceptați de localnici) și Mesopotamia (în urma lungii robii babiloniene). Iar acel zeu care a fost impus prin "Legile lui Moise" a fost Iehova, fiul zeului fenician canaanit EL, zeul ploii și al furtunii, vezi Iehova zeul Ploii, al furtunii și Fulgerului- Zeus la greci.

Dumnezeu nu există, Dumne-zeu (domine deus – stăpânul zeu) este o redenumire creștină a zeului evreilor, Iehova, care este Zeus de la greci

E, sursa Elohistă

o  Este prima sursă, apărută în regatul de Nord al Israelului abia între 922-722 (înainte de numărătoarea impusă de creștini), înainte ca regatul să se împarte în cele două monarhii, dar înainte de căderea sub domnia Asiriană.
o  Se referă la zeul patriarh El și la fiii acestuia Elohim, “zeii”, aceștia fiind preluați de la Amoriții din Canaan, vezi Psalmul 82 - zeii fii Celui Prea-Înalt
cum o dovedesc surse mai vechi și mai detaliate despre zeii care prezentau panteonul zeilor din această zonă geografică (vezi Linkul Zeii în Canaan - Ugarit, oraș stat)

I, sursa Iehovistă (Yahwistă)

o  cele mai vechi surse dintre acestea sunt ulterioare sursei Elohiste, provenind din regatul din sud al monarhiei lui Iuda, între 848-722 înainte de numărătoarea impusă de creștini, (după ce Edomul și-a câștigat independența față de monarhia Iuda în 848, dar înainte de căderea regatului de nord)
o  Autorii folosesc în mod normal Yahweh (Iehova, care inițial era unul dintre fiii zeului patriarh El, vezi Iehova fiul zeului El - Canaan) pentru a-și denumi zeitatea acceptată
o  devine o tradiție a celor din tribul lui Iuda, pe care prin așa zisele "legi ale lui Moise", o vor impune și celor din regatul de nord; multe povești din cea de-a doua „Geneză” provin din această sursă Iehovistă, vezi

Moise o invenție literară
Cronicele, Samuel și Regi
Iehova un zeu invidios - Exodul 20