Pavel - Galateni 3:27-29 Creștinii sămânța lui Avram

Galateni 3

27 Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28 Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.
29 Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

 

Concluzia autorului textului Galateni 3:29 este falsă

  • premisa:  Boteazare pentru Christos (trecerea la creștinism)
  • demonstrația: (aici un singur argument) - făgăduința lui Iehova către Avram
  • concluzia: ești „sămânța“ (din neamul) lui Avram.

Iată argumentele.

1. Nicăieri Iehova nu i-a făgăduit lui Avram că cei care se vor boteza pentru Christos vor face parte din neamul lui Avram,
așa cum a inventat autorul (vezi  Pavel alias Saul) lui „Galateni” 3:29.

3. Acest fals al autorului așa zisei scrisori către „Galateni”
era de fapt doar un act propagandistic, care avea ca scop,
să-i facă pe cei care nu aparțineau poporului lui Israel
să creadă, că în ciuda faptului că nu erau „poporul ales“ al lui „Dumnezeu”,
adică mai precis al lui Iehova,
dacă se vor boteza, adică dacă vor trece la creștinism,
vor face parte din „aleșii Domnului” adică ai lui Iehova.

4.  „Poporul Domnului” este o invenție evreiască, bazată pe  Deuteronom 32:1-9
Dacă urmărești cuvintele ebraice originale (vezi OnlineInterlinear/OTpdf/deu32.pdf)
vezi traducerea compartată Deuteronom 32:1-9, realizezi că nu este vorba despre „Domnul“
ci despre zei, și mai precis despre inventarea unei „Împărțiri a popoarelor la zei“ în urma căreia evreii ar fi fost dați în grija lui Iehova.

Deuteronom 32:
3. Că numele lui Iehova îl proclam pentru a da măreție nouă zeilor
that name of Yahweh I am proclaiming grant you greatness to Elohim of us

4 El (Iehova) este piatra fără de greșeală făcută astfel încât în toate căile sale
judecata (zeului) El (zeul tată, preluat inițial de la fenicienii din Canaan) are încredere în imparțialitatea, dreptatea și correctitudinea acestuia

the rock flawless contrivance of him that all of ways of him
judgment El of faithfulness and without iniquity just and upright he

5. Iehova sau Yahve este zeul ales de evrei din panteonul canaanit, vezi Iehova fiul zeului El - Canaan
unde era descris ca fiul lui El și al lui Așera,
mamă care în panteonul inițial evreiesc îi "devine" soție, cum atestă inscripțiile evreiești descoperite,
este descris ca fiind asemenea lui Zeus care domnește peste ceilalți zei,
vezi   Iehova - Zeus, zeul Ploii, al furtunii și Fulgerului