Adi/Vidura-gamana Parva 205-207

Vidura-gamana Parva din Adi parva 205

Bișma, puternicul bunic al Kauravilor și Pandavilor își spune părerea despre disputa familială
Sursa puterii unei persoane stă în bunul renume, virtute și unirea cu cei la fel ca ea

"Vaisampayana spuse, 'Întrebat de Dhritarashtra să-și spună opinia, Bhishma replică, 'O Dhritarashtra, nu pot aproba o dispută cu Pandavii. Ceea ce tu ești pentru mine, a fost fără îndoială și (fratele tău) Pandu. Iar fiii lui Gandhari (nevasta ta) sunt pentru mine la fel ca fiii lui Kunti. Datoria mea este să-i protejez în aceeași măsură în care o fac pentru fiii tăi. ... Încheind un tratat cu acei eroi, dă-le jumătate din țară. ... căci așa cum tu privești imperiul că fiind ca fiind proprietate paternă, la fel o fac și Pandavii.

Dacă fiii lui Pandu nu obțin imperiul, cum poate fi al tău sau al oricărui descendent al dinastiei Bharata? ... Dacă vei face altfel, vom avea de suferit, iar tu vei fi lipsit de onoare. O Duryodhana, grăbește-te să menții bunul renume, căci sursa puterii unei persoane stă în bunul renume. S-a spus că cel a cărui reputație este pătată, trăiește degeaba. O Kaurava, cel a cărui faimă durează, cu siguranță încă n-a murit. ...

O fiu al lui Gandhari, urmează practica ce este demnă de cei din dinastia Kuru. O tu, cel cu brațe puternice, imită-ți strămoșii. De fapt avem noroc că Pandavii nu au murit. Avem noroc că mama lor, Kunti, trăiește. Avem noroc că ticălosul de Puroceana, fără să apuce să-și ducă la îndeplinire planul (de a-i arde pe Pandavi) a pierit. Din momentul în care am auzit că fiii fetei lui Kunti-bhoja au fost arși de vii, nu am mai fost în stare să mă întâlnesc cu nimeni.

Auzind despre soarta pe care trebuie să o fi avut Kunti, lumea nu-l privea pe Puroceana ca fiind atât de vinovat ca tine. De aceea scăparea fiilor lui Pandu din acea conflagrație și apariția lor ți-a îndepărtat prostul renume pe care ți-l făcuseși. Să știi că atâta timp cât trăiesc acei eroi trăiesc, nici cel ce poartă fulgerul (Indra, cunoscut ca Iehova la evrei) nu-i poate depriva de dreptul la partea lor din imperiul ancestral. Pandavii sunt virtuoși și uniți. În mod greșit ei au fost deprivați de partea ce li se cuvine din imperiu. Dacă vrei să acționezi corect, dacă vrei să-mi faci pe plac, dacă tu cauți bunăstarea noastră a tuturor, atunci dă-le jumătate din imperiu.'"
 
Vidura-gamana Parva din Adi parva 206

Poveste regelui Amvuvicea

Destinul este atotputernic

Discursul lui Drona și al lui Karna

"Vaisampayana spuse, 'După ce a terminat Bhishma, a vorbit Drona, spunând, 'O rege Dhritarashtra, am auzit că prietenii, care s-au adunat pentru a se consulta, trebuie să spună întotdeauna ceea ce este corect, adevărat și conduce la faimă. O sire, în această problemă sunt de aceeași opinie cu ilustrul Bhishma. Hai să dăm o parte a împărăției Pandavilor. Aceasta este virtutea eternă. O Bharata, trimite imediat la Drupada un mesager a cărui vorbă să fie agreabilă și să poarte cu el mare bogăție pentru Pandavi.

Acesta trebuie de asemenea să-i dea lui Drupada cadouri scumpe pentru miri și mireasă și apoi să vorbească monarhului de puterea ta crescândă și demnitatea ce se naște dintr-o asemenea alianță cu el. De asemenea trebuiesc înștiințați despre faptul, că atât tu, cât și Duryodhan sunteți foarte bucuroși pentru cele întâmplate. Mesagerul trebuie să spună aceste lucruri în repetate rânduri lui Drupada ș Dhrishtadyumna. De asemenea trebuie să vorbească despre alianță, ca fiind deosebit de binevenită și agreabilă pentru tine și că te simți demn de ea.

De asemenea mesagerul trebuie să-i liniștească în mod repeatat pe fiii lui Kunti și ai lui Madri. Iar din ordinul tău să fie date lui Draupadi o mulțime de ornamente din aur pur. Daruri cuvenite trebuiesc de asemenea date tuturor fiilor lui Drupada. Apoi mesagerul trebuie să propună reîntoarcerea Pandavilor în Hastinapur. După ce eroii vor fi primit permisiunea să fie aduși aici, fă ca Duhșasan și Vikarna să-i întâmpine cu multe care.
De îndată ce au ajuns în Hastinapur, să-i întâmpini cu afecțiune. Apoi să-i instalezi pe tronul lor paternal în conformitate cu dorințele oamenilor acestei regiuni. Eu cred că acesta ar trebui să fie comportamentul tău față de Pandavi, care pentru tine sunt ca proprii tăi fii.'

"Vaisampayana continuă, 'După ce a vorbit Drona, Karna a luat din nou cuvântul, 'Atât Bhishma cât și Drona au fost răsfățați cu bogății și favoruri pe care tu le-ai conferit! Iar tu îi privești mereu ca pe prietenii tăi de încredere! Și ce poate fi mai amuzant ca faptul că ei îți dau sfaturi, care nu sunt bune pentru tine? Cum poate cel înțelept (Karna insusi?) să aprobe acel sfat care este pronunțat ca fiind bun din partea unei persoane care are intenții rele (Bhișma și Drona!), dar care are grijă să ascundă răutatea inimii lor?

Într-adevăr în timpuri de suferință, prietenii nu pot nici să-ti facă beneficii și nici să te rănească. Fericirea fiecăruia, sau opusul acesteia, depind de destin. Înțeleptul și prostul, tânărul și vârstnicul, Cel ce are aliați cât și cel ce nu are, toți devin fericiți sau nefericiți când timpul pentru fericire sau nefericire cu siguranță vine. Am auzit că mai de mult a trăit un rege pe nume Amvuvicea. Având capitala în Ragea-griha, el a fost regele conducătorilor din Magadha. El nu s-a ocupat niciodată de afacerile sale. Toată strădania sa se rezuma la a respira.

Toate afacerile sale erau în mâna consilierului său pe nume Maha-karni, care devenise suprema autoritate în stat. Considerându-se atotputernic, a început să nu-l mai ia în considerare pe rege. Ca urmare ticălosul și-a însușit tot ce-i aparținea regelui, reginele sale, trezoreria și suveranitatea. Dar toate aceste posesiuni, în loc să-i satisfacă avariția, nu au făcut decât să o alimenteze și mai mult și ca urmare și-a dorit și coroana și tronul.

În ciuda tuturor strădaniilor sale, nu a reușit acest lucru, deși stăpânul său nu se îngrijea de afaceri, ci era mulțumit doar să respire. Nu se poate spune decât că suveranitatea monarhului era dependentă de destin. De aceea, o rege, acest imperiu care datorită destinului este stabilit în tine, cu siguranță va continua prin tine, chiar dacă întreaga lume va fi să fie dușmanul tău! Dacă însă prin destin este altfel hotărât, oricât te-ai strădui, în cele din urmă nu va fi al tău! Ținând cont de acestea, judecă onestitatea sau neonestitatea consilierilor tăi. Discerne care dintre aceștia sunt răi și care au vorbit în mod înțelept și bine.'

"Vaisampayana continuă, 'Auzind cuvintele ale lui Karna, Drona replică, 'Faptul că ești rău, este evident, iar ceea ce spui, este consecvența intenției tale rele. Pentru a-i vătăma pe Pandavi, găsești greșeli în ceea ce am spus. Dar să știi, o Karna, că ceea ce am spus, este pentru binele și prosperitatea neamului Kauravilor. Dacă tu consideri că toate acestea nu vor face decât rău, declară atunci ce este de făcut pentru binele nostru. Dacă bunul sfat pe care l-am dat, nu va fi urmat, cred că neamul Kuru va fi repede exterminat.'" 
 
Vidura-gamana Parva din Adi parva 207

Discursul lui Vidura despre acceptarea Pandavilor

"Vaisampayana spuse, 'După ce Drona s-a oprit, vorbi Vidura, 'O monarh, prietenii îți spun ceea ce fără îndoială este bine pentru tine. Dar de vreme ce nu vrei să asculți ceea ce ei îți spun, cuvintele lor își găsesc cu greu un loc în urechile tale. Ceea ce a spus Bhishma, fiul lui Șantanu, cel mai de seamă dintre cei din dinastia Kuru, este excelent și spre binele tău. Dar tu nu-l asculți. Profesorul Drona a vorbit de asemenea spre binele tău și totuși Karna, fiul Radha, nu este de acord.

Totuși, o rege, reflectând profund, nu gâsesc pe nimeni care să-ți fie un mai bun prieten decât cei doi (Bhishma și Drona), sau care să-i depășească în ceea ce privește înțelepciunea. Cei doi, care sunt bătrâni ca vârstă, înțelepciune și cunoaștere, te-au privit pe tine și pe fiii lui Pandu cu aceeași ochi. Fără îndoială cei doi, în ceea ce privesc virturea și adevărul,  nu sunt inferiori lui Rama, fiul Dașarath și Gaya (vestiți prin epopeea Ramayana).

Până acuma nu te-au sfătuit niciodată în mod greșit iar tu nu i-ai rănit niciodată. Atunci de ce ți-ar da aceștia un sfat rău? Fiind dotați cu înțelepciune cu siguranță că nu ți-ar da niciodată un sfat ticălos. Aceasta este convingerea mea fermă, că aceștia, fiind cunoscători desăvârșiți ai regulilor moralității, nu ar rosti niciodată, tentați de avere, ceva care să trădeze ca ar avea un spirit de partinitate. Ceea ce ei au spus, eu consider că este foarte benefic pentru tine.

O monarh, Pandavii sunt fiii tăi, așa cum este Duryodhan și ceilalți. De aceea acei consilieri, care ți-au dat sfaturi pline de rele în ceea ce-i privește pe Pandavi, nu știu să-ți apere cu adevărat interesele. O rege, dacă există vreo părtinire în inima ta, pentru copiii tăi, cei care prin sfatul lor se bazează pe aceasta, cu siguranță nu-ți fac un serviciu, dar tu nu poți înțelege acest lucru.

În ceea ce privește invincibilitatea Pandavilor despre care au vorbit cei doi, acest lucru este perfect adevărat. Este posibil ca Dhanangeaya (Argiuna), care-și folosește ambele mâini în luptă cu acceași ușurință, să poată fi învins de însuși Maghavat (Șiva)? Poate fi învins Bhimasena cel cu brațe puternice, care posedă puterea a 10000 de elefanți, chiar și de zei? Și cine dintre cei care-și doresc să trăiască, îi poate învinge pe gemeni (Nakula și Sahadev), care sunt asemenea fiilor lui Yama (Judecătorul morților)?

Sau cum poate fi învins cel mai mare dintre Pandavi, în care trăiesc răbdarea, iertarea, adevărul și priceperea? Cei care-l au pe Raam (Bal) ca aliat, Geanardan (Krihna) ca sfătuitor, și Satyaki ca partizan, deja au câștigat orice război. Cei care-l au pe Drupada ca socru și pe fiii lui Drupada și ceilalți din neamul lui Prishata ca rude, sunt cu siguranță invincibili. Ținând cont de acestea și cunoscând faptul că pretenția lor la împărăție este prioritară pretenției tale, comportă-te virtuos față de ei.

Pata calomniei este asupra ta, ca urmare a actului lui Puroceana. Spală-te de aceasta având un comportament plăcut față de Pandavi, care va fi foarte benefic pentru tine, protejând și viețile noastre și ale tuturor celor ce aparțin neamului Kauravilor! Mai înainte am purtat război cu regele Drupada; dacă ni l-am putea face aliat, ne-am întări puterea. O rege, cei din dinastia Dasarha sunt numeroși și puternici și avându-l pe Krișna, victoria va fi tot timpul de partea lor!

O rege, cine, în afara celor blestemați de zei, nu ar căuta să rezolve problemele prin conciliere și nu prin război? Auzind că fiii lui Pritha (Pandavii) sunt în viață, cetățenii și ceilalți vasali ai împărăției au fost foarte bucuroși și de-abia așteaptă să-i vadă. Acționează în așa fel , încât să fie plăcut și pentru ei. Duryodhan, Karna și Șakuni, fiul lui Suvala, sunt păcătoși, proști și tineri; nu asculta de ei. Posedând toate virtuțile, cu mult timp în urmă ți-am spus că datorită greșelii lui Duryodhan, supușii acestei împărății vor fi exterminați.'"