Prakaș rupa -Iluminări

1.20
prakāśas tu na bhedeṣu
gaṇyate sa hi nau pṛthak

Prakaş-rupa sunt copii ale aceleiaşi forme manifestate simultan în diferite locuri.

Formele Prakaș nu sunt diferite (de forma originală) - prakāśas tu na bhedeṣu
(și cele ce) urmează în același fel (de asemenea) nu sunt diferite - gaṇyate sa hi nau pṛthak

1.21-22
tathā hi
anekātra prakatatā
rūpasyaikasya yaikadā
sarvathā tat svarūpaiva
sa prakāśa itīryate
dvāravatyāḿ yathā kṛṣṇaḥ
pratyakṣaḿ prati-mandiram
citraḥ bataitat ity ādi
pramāṇena sa setsyati

Dacă mai multe forme, care au aceleaşi caracteristici, sunt manifestate simultan, aceste forme ale Domnului sunt numite prakaş.
Domnul Krişna a făcut-o în multe locuri în Dvaraka. Aceasta va fi dovedită când von cita Bhagavat-Puran 10.69.2.

Astfel manifestarea unei singure forme - tathā hi prakatatā ekasya rūpasya
în mai multe locuri în același timp – anekātra ekadā
care sunt în orice privință ca propria Sa formă – yā sarvathā tat sva rūpa eva
sunt numite forme iluminante – Prakaaș - sa itīryate prakāśa
Așa cum în Dvaraka Krișna – yatha dvaravatyam kṛṣṇaḥ
direct în aproape toate clădirile (era prezent) – pratyaksam prati mandiram-
Oh, acest lucru e dovedit (în Bhagavat Puran 10.69.2) - pramanena sah setsyati

1.23
kvacic catur-bhujatve 'pi
na tyajet kṛṣṇaḥ-rūpatam
ataḥ prakāśa eva syāt
tasyāsu dvi-bhujasya ca

Uneori, fără a-şi abandona forma originală, Şri Krişna manifestă o formă cu patru braţe.
Aceasta este o formă prakaş a formei sale originale cu două braţe.

Uneori deși (El) nu renunță la forma de Krișna– kvacit api kṛṣṇaḥ-rūpatam na tyajet
se arată cu patru brațe - catur-bhujatve
astfel aceasta este în mod evident o formă Prakaaș - ataḥ syāt eva prakāśa
formei sale cu două brațe – tasya asau dvi-bhujasya ca