Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 31

Gopiile cântă despre Krișna în toiul nopții pe malurile Yamunei
Pentru a-l atrage


gopya ūcuḥ
jayati te ’dhikaṁ janmanā vrajaḥ
śrayata indirā śaśvad atra hi
dayita dṛśyatāṁ dikṣu tāvakās
tvayi dhṛtāsavas tvāṁ vicinvate  1
śarad-udāśaye sādhu-jāta-sat-
sarasijodara-śrī-muṣā dṛśā
surata-nātha te ’śulka-dāsikā
vara-da nighnato neha kiṁ vadhaḥ 2

Gopiile spuseră, „Nașterea Ta în Vraja - gopyaḥ ūcuḥ janmanā te vrajaḥ
Este extraordinar de glorioasă - adhikam jayati
Astfel că Zeița fericirii rezidează mereu aici - hi indirā śrayate śaśvat atra
Iubitule, binecuvântează-ne cu privirea Ta - dayita dikṣu dṛśyatām tāvakāḥ
Te căutăm, pentru că Tu ne dai viață“ - tvām vicinvate tvayi dhṛta asavaḥ
Domn al extazului iubirii și Cel ce dă binecuvântări - surata-nātha vara-da
de ce ne omori (pe noi), servitoarele Tale de bunăvoie, - kim vadhaḥ dāsikāḥ te aśulka
căci neputând vedea frumusețea (Ta) care o depășește - na dṛśā śrī muṣā
pe cea a excelentelor flori de lotuși crescuți - sādhu sarasi-ja jāta
în mijlocul apelor pure ale lacurilor de toamnă -  udara uda-āśaye sat śarat

asta ne omoară - nighnataḥ iha
viṣa-jalāpyayād vyāla-rākṣasād
varṣa-mārutād vaidyutānalāt
vṛṣa-mayātmajād viśvato bhayād
ṛṣabha te vayaṁ rakṣitā muhuḥ  3

Tu ești cel mai bun dintre toți, căci ne-ai protejat - te ṛṣabha rakṣitāḥ vayam
în mod repetat de tot ceea ce ne-a înfricoșat: - muhuḥ viśvataḥ bhayāt
de apele otrăvite (de șarpele Kalya, ale Yamunei) - jala viṣa
de omorul (planificat) de îngrozitorul Mâncător de oameni (Agha) - apyayāt vyāla rākṣasāt
de ploaia (trimisă de zeul Indra), de (zeul asura Trinavarta care a creat) un vârtej - varṣa mārutāt
de fulgerul (lui Indra) de (zeul asur Arișta-asur care a apărut ca) vițel - vaidyuta-analāt vṛṣa
și de fiul lui Maya Danava (Vyomasur) - maya-ātmajāt

na khalu gopīkā-nandano bhavān
akhila-dehinām antarātma-dṛk
vikhanasārthito viśva-guptaye
sakha udeyivān sātvatāṁ kule 4

Măria ta, tu nu ești cu adevărat fiul unei păstorițe - bhavān na khalu nandanaḥ gopikā
Ci Martorul interior al sufletelor tuturor celor încorporați - dṛk antaḥ-ātma akhila dehinām
Brahmaa te-a rugat să protejezi universul - vikhanasā arthitaḥ guptaye viśva
Și ai apărut ca pritenul celor din dinastia Satvata - udeyivān sakhe kule sātvatām 
 
Gopiile îl imploră pe Krișna să-și pună mâna pe capetele lor
Și să-și arate mereu frumoasa față lor, care se consideră servitoarele Lui
Pentru a le alina dorința inimii, gopiile îl roagă pe Krișna
să-și pună picioarele pe sânii lor și
să le redea viața cu nectarul buzelor Sale

viracitābhayaṁ vṛṣṇi-dhūrya te
caraṇam īyuṣāṁ saṁsṛter bhayāt
kara-saroruhaṁ kānta kāma-daṁ
śirasi dhehi naḥ śrī-kara-graham  5

Cel mai de seamă din dinastia Vrișni, iubitule - dhūrya vṛṣṇi kānta
Pune-ți mâna Ta asemenea lotusului, - dhehi kara saraḥ-ruham
care ține mâna Zeiței Fericirii - graham kara śrī
și acordă neînfricare celor care temându-se - viracita abhayam bhayāt
de ciclul nașterii și-al morții venerează picioarele Tale - saṁsṛteḥ īyuṣām te caraṇam
pe capetele noastre, îndeplinindu-ne dorința erotică - śirasi naḥ dam kāma

vraja-janārti-han vīra yoṣitāṁ
nija-jana-smaya-dhvaṁsana-smita
bhaja sakhe bhavat-kiṅkarīḥ sma no
jalaruhānanaṁ cāru darśaya 6

O erou al femeilor, care distrugi suferința oamenilor din Vraja – vīra yoṣitām han ārti vraja-jana p
rietene, al cărui zâmbet distruge mândria - sakhe smita dhvaṁsana smaya
oamenilor (dedicați) Ție, acceptă -jana nija bhavat bhaja
să-Ți arăți mereu frumoasa față asemenea lotusului - darśaya sma cāru ānanam jala-ruha
nouă, servitoarele (Tale) - naḥ kiṅkarīḥ

praṇata-dehināṁ pāpa-karṣaṇaṁ
tṛṇa-carānugaṁ śrī-niketanam
phaṇi-phaṇārpitaṁ te padāmbujaṁ
kṛṇu kuceṣu naḥ kṛndhi hṛc-chayam  7

Picioarele Tale asemenea lotusului (care) distrug păcatele – pada-ambujam karṣaṇam pāpa
Sufletelor incorporate devotate (Ție) - dehinām praṇata
(picioare pe care) le urmăm mergând prin iarbă - anugam cara tṛṇa
sunt lăcașul Zeiței Fericirii -  niketanam śrī
Și așa cum le-ai pus pe capetele șarpelui (Kaliya) - te arpitam phaṇā phaṇi
Pune-le și pe piepul nostru, pentru a ne alina dorința inimii - kṛṇu kuceṣu naḥ kṛndhi hṛt-śayam

madhurayā girā valgu-vākyayā
budha-manojñayā puṣkarekṣaṇa
vidhi-karīr imā vīra muhyatīr
adhara-sīdhunāpyāyayasva naḥ  8

Cel cu ochi asemenea lotușilor, cu voce dulce si – īkṣaṇa puṣkara madhurayā girā
Cuvinte încântătoare, plăcute celor inteligenți, - valgu vākyayā manojñayā  budha
Eroul nostru, redă viața acestor servitoare confuse - vīra naḥ āpyāyayasva imāḥ vidhikarīḥ muhyatīḥ
cu nectarul buzelor (Tale) - sīdhunā adhara 
 
Gopiile despre vorbele, zâmbetele, privirile, jocurile,
discuțiile într-un loc retras cu Krișna,si mediația asupra lor
afirmă că sunt întrecute de atingerea Lui, care le agită inimile și mințile.

tava kathāmṛtaṁ tapta-jīvanaṁ
kavibhir īḍitaṁ kalmaṣāpaham
śravaṇa-maṅgalaṁ śrīmad ātataṁ
bhuvi gṛṇanti ye bhūri-dā janāḥ 9

Vorbele Tale care sunt nectar pentru ființele suferinde - tava kathā amṛtam tapta-jīvanam
cântate de heralzi distrug ce este impur - īḍitam kavibhiḥ apaham kalmaṣa
și sunt auspicioase când sunt ascultate -śravaṇa-maṅgalam
frumusețea (lor) răspândindu-se pe pământ - śṛīmat ātatam bhuvi
prin incantarea acestora de cei mai minunați oameni - gṛṇanti ye bhūri-dāḥ

Tika:
În ciuda faptului că gopiile știu că Șri Krișna este Domnul Transcendental,
iubirea lor erotica pentru Acesta este atât de puternică încât nu țin cont de marea diferență de statut
impusă de regulile de respect, ele devenind propria Sa familie.

prahasitaṁ priya-prema-vīkṣaṇaṁ
viharaṇaṁ ca te dhyāna-maṅgalam
rahasi saṁvido yā hṛdi spṛśaḥ
kuhaka no manaḥ kṣobhayanti hi 10

Zâmbetele dragi, privirile pline de iubire - prahasitam priya vīkṣaṇam prema
Jocurile și discuțiile cu Tine într-un loc retras - viharaṇam ca saṁvidaḥ te rahasi
Este auspicious să medităm asupra lor - maṅgalam dhyāna yāḥ
Șmecherule, însă când ne atingi - kuhaka spṛśaḥ
Inimile și mințile desigur ni se agită - hṛdimanaḥ naḥ kṣobhayanti hi 
 
1. Gopiile despre piciorele delicate ale lui Krișna
2. Gopiile își doresc picioarele lui Krișna pe pieptul lor pentru a le îndepărta tristețea
3. Krișna apare repetat în mintea gopiilor ca erou als amintirilor lor


calasi yad vrajāc cārayan paśūn
nalina-sundaraṁ nātha te padam
śila-tṛṇāṅkuraiḥ sīdatīti naḥ
kalilatāṁ manaḥ kānta gacchati  11
dina-parikṣaye nīla-kuntalair
vanaruhānanaṁ bibhrad āvṛtam
ghana-rajasvalaṁ darśayan muhur
manasi naḥ smaraṁ vīra yacchasi 12

Domnule și frumosule iubit, când pleci din Vraja - nātha sundaram kānta yat calasi vrajāt
Să paști animalele, ne gândim că picioarele Tale - cārayan paśūn manaḥ padam te
Asemenea lotusului sunt rănite de iarba și vlăstarii tăioși - nalina sīdati tṛṇa aṅkuraiḥ śila
Și astfel nu ne simțim bine - iti naḥ kalilatām gacchati

Iar la sfârșitul zilei vedem fața Ta - parikṣaye dina naḥ darśayan ānanam
asemenea lotusului înrămată de buclele albastru închise - vana-ruha āvṛtam kuntalaiḥ nīla
Ale (părului Tău) des, acoperit de praf - ghana rajaḥ-valam
(față care) apare repetat în minte - bibhrat muhuḥ manasi
Căci tu ești eroul amintirilor noastre - yacchasi vīra smaram

praṇata-kāma-daṁ padmajārcitaṁ
dharaṇi-maṇḍanaṁ dhyeyam āpadi
caraṇa-paṅkajaṁ śantamaṁ ca te
ramaṇa naḥ staneṣv arpayādhi-han 13

Picioarele Tale asemenea lotusului în fața cărora se pleacă și - caraṇa-paṅkajam praṇata ca
le venerează cel născut din lotus (prima ființă dintr-un univers – Brahmaa) - arcitam padma-ja
îndeplinește dorințele și este ornamentul pământului - dam kāma maṇḍanam dharaṇi
Meditând (asupra lor) când suntem supărate (datorită despărțirii de Tine) - dhyeyam āpadi
ne linișteștim în cea mai mare măsură - te śam-tamam
Iubitule, pune-le pe pieptul nostru - ramaṇa arpaya staneṣu naḥ
Pentru a ne îndepărta tristețea - adhi-han 
 
Gopiile continuă să cânte despre Krișna


1. Flautul lui Krișna și nectarul buzelor Sale
2. O fracțiune dintr-o secundă simțită de gopii ca o eră universală când nu-l pot vedea pe Krișna,
3. Krișna este un șmecher, și gopiile știu asta

surata-vardhanaṁ śoka-nāśanaṁ
svarita-veṇunā suṣṭhu cumbitam
itara-rāga-vismāraṇaṁ nṛṇāṁ
vitara vīra nas te ’dharāmṛtam  14

Vibrația flautului (Tău) ne face să ne crească bucuria - svarita veṇunā vardhanam surata
Și ne distruge suferința - nāśanam śoka
Eroul nostru, săruturile Tale multe ne fac să uităm -  vīra naḥ cumbitam suṣṭhu vismāraṇam
De atașamentele pentru ceilalți oameni - itara rāga nṛṇām
Dă-ne nectarul buzelor Tale - Vitara amṛtam adhara te

aṭati yad bhavān ahni kānanaṁ
truṭi yugāyate tvām apaśyatām
kuṭila-kuntalaṁ śrī-mukhaṁ ca te
jaḍa udīkṣatāṁ pakṣma-kṛd dṛśām 15

Când Te duci în pădure în timpul zilei - yat bhavān aṭati kānanam ahni
pentru că nu Te putem vedea - tvām apaśyatām
o fracțiune dintr-o secundă devine (pentru noi) o eră - truṭi yugāyate
Creatorul (Brahmaa) a fost stupid – kṛt jaḍaḥ — foolish;
Pentru că nu-ți putem vedea părul ondulat - udīkṣatām te kuṭila kuntalam
Și frumoasa față a cărei vedere (este obstrucționată) de pleoape - śrī mukham ca dṛśām pakṣma

pati-sutānvaya-bhrātṛ-bāndhavān
ativilaṅghya te ’nty acyutāgatāḥ
gati-vidas tavodgīta-mohitāḥ
kitava yoṣitaḥ kas tyajen niśi  16

Fiind Infailibil Tu știi că am venit pentru a fi lângă Tine - acyuta vidaḥ āgatāḥ anti te
Neglijându-ne complet soții, copiii, dinastia, frații - ativilaṅghya pati suta anvaya bhrātṛ
Și celelalte rude - bāndhavān
Cine altul decât un șmecher (ca Tine) ar părăsi în mijlocul noptii - kaḥ kitava tyajet niśi
Niște femei ce au venit ademenite de sunetul (flautului) Tău - yoṣitaḥ gati mohitāḥ udgīta tava 
 
Gopiile continuă să cânte despre Krișna

Gândurile la intimitatea cu Krișna le răvășesc pe gopii
Uneori să gândesc să nu rănească picioarele delicate ale lui Krișna
Atunci când le pun pe piepturile lor tari

rahasi saṁvidaṁ hṛc-chayodayaṁ
prahasitānanaṁ prema-vīkṣaṇam
bṛhad-uraḥ śriyo vīkṣya dhāma te
muhur ati-spṛhā muhyate manaḥ  17

Suntem în mod repetat răvășite căci –muhuḥ muhyate
Dorința voluptoasă ni se ridică în inimă - śaya udayam hṛt
Când ne gândim la discuțiile intime (cu Tine) - manaḥ saṁvidam rahasi te
La fața Ta zâmbitoare, la privirile Tale iubitoare - ānanam prahasita vīkṣaṇam prema
La pieptul Tău larg, lăcașul Zeiței Fericii - uraḥ bṛhat dhāma śriyaḥ
Al cărui vedere ne-o dorim foarte mult - vīkṣya spṛhā ati

vraja-vanaukasāṁ vyaktir aṅga te
vṛjina-hantry alaṁ viśva-maṅgalam
tyaja manāk ca nas tvat-spṛhātmanāṁ
sva-jana-hṛd-rujāṁ yan niṣūdanam  18

Așa cum distrugi suferințele locuitorilor din pădurile Vrajei - hantrī vṛjinaokasām vraja-vana
Care sunt manifestări ale dorinței Tale - yat vyaktiḥ aṅga te
Distrugi și boala inimii, - niṣūdanam ca rujām hṛt
(boala) propriilor noastre suflete, care te doresc - sva ātmanām naḥ jana tvat spṛhā
dă-ne puțin din extraordinara fericire a tot cuprinzătoare - tyaja manāk alam maṅgalam viśva

yat te sujāta-caraṇāmburuhaṁ staneṣu
bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu
tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṁ svit
kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad-āyuṣāṁ naḥ  19

Dragule, picioarele Tale asemenea lotusului – priya caraṇa te ambu-ruham
sunt atât de delicate, că ne gândim să le punem cu mare atenție - su-jāta yat dhīmahi da śanaiḥ
pe piepturile noastre tari - staneṣu karkaśeṣu
fiindu-ne teamă să nu te doară - bhītāḥ na tena vyathate
De aceea mintea ne este neliniștită -  tat dhīḥ naḥ bhramati
Pentru sănătatea Ta -bhavat-āyuṣām
Și ne minunăm cum poți să calci - kim svit aṭasi
Pe tot fel de pietricele din pădure - kūrpa-ādibhiḥ aṭavīm

Tika:
Iubirea intensă a gopiilor le face sa uite că Krișna este Domnul Transcendental
și nu are nevoie să I se poarte de grijă.
Dar aceasta este o caracteristică a intimității, a iubirii intime;
este o caracteristică esențială a celui mai înalt stagiu al iubirii spirituale.