Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 9

SB 10.9.1-23

śrī-śuka uvāca
ekadā gṛha-dāsīṣu
 yaśodā nanda-gehinī
karmāntara-niyuktāsu
 nirmamantha svayaṁ dadhi
yāni yānīha gītāni
 tad-bāla-caritāni ca
dadhi-nirmanthane kāle
 smarantī tāny agāyata


Śrī Śuka spuse, „Odată, servind în gospodărie - śrī-śukaḥ uvāca ekadā gṛha-dāsīṣu
Yaśodā (mama lui Krișna) soția lui Nanda - yaśodā nanda-gehinī
Fiind angajată în lucrări interioare - niyuktāsu karma-antara
Bătea ea însăși iaurt și în tot acest timp - nirmamantha svayam dadhi yāni yāni
Cânta cântece amintindu-și de acest fiu al ei - iha gītāni caritāni tat-bāla
Și astfel baterea iaurtului era însoțită de incantarea acestor amintiri - ca dadhi-nirmanthane kāle tāni agāyata smarantī

kṣaumaṁ vāsaḥ pṛthu-kaṭi-taṭe bibhratī sūtra-naddhaṁ
 putra-sneha-snuta-kuca-yugaṁ jāta-kampaṁ ca subhrūḥ
rajjv-ākarṣa-śrama-bhuja-calat-kaṅkaṇau kuṇḍale ca
 svinnaṁ vaktraṁ kabara-vigalan-mālatī nirmamantha


Ea lucra purtând o îmbrăcăminte din pânză - nirmamantha bibhratī vāsaḥ kṣaumam
ce se înclina pe fesele ei mari - taṭe kaṭi pṛthu
Și era încinsă cu o curea - naddham sūtra
Datorită afecțiunii pentru fiul ei îi curgea din ambii sâni (lapte) - putra-sneha snuta kuca-yugam avea sprâncene frumoase iar - su-bhrūḥ ca
Datorită muncii grele de a trage de frânghia (cu care bătea iaurtul) - śrama ākarṣa rajju
părul împletit îi tremura - jāta-kampam ca
Brățările de pe brațe și cerceii i se mișcau în ritm - kaṅkaṇau bhuja ca kuṇḍale calat
Fața îi era transpirată - vaktram svinnam
Iar florile malati îi cădeau din păr - kabara-vigalat-mālatī

tāṁ stanya-kāma āsādya
 mathnantīṁ jananīṁ hariḥ
gṛhītvā dadhi-manthānaṁ
 nyaṣedhat prītim āvahan


Domnul Hari (Șri Krișna) dorind să fie pus la sân - hariḥ stanya-kāmaḥ
Apăru în fața mamei, care bătea (iaurtul) - āsādya jananīm mathnantīm
Și apucă de funia cu care învărtea bățul de bătut - gṛhītvā tām dadhi-manthānam
împiedicând-o l-a dat la o parte cu afecțiune - nyaṣedhat prītim āvahan


tam aṅkam ārūḍham apāyayat stanaṁ
 sneha-snutaṁ sa-smitam īkṣatī mukham
atṛptam utsṛjya javena sā yayāv
 utsicyamāne payasi tv adhiśrite


Acesta a urcat în poala ei ca să bea de la sânul acesteia- tam ārūḍham aṅkam apāyayat stanam
Iar fața îi zâmbea - mukham smitam
aceasta îl privi și datorită afecțiunii - sa mukham smitam īkṣatī sneha
începu să-i curgă (lapte din sâni) - snutam
dar (Krișna) nu a fost satisfăcut - tu atṛptam
fiind pus deoparte, de aceasta care se grăbi - utsṛjya sā javena
spre laptele care se umflase în oala de pe cuptor - yayau utsicyamāne payasi adhiśrite

SB 10.9.8-11

ulūkhalāṅghrer upari vyavasthitaṁ
 markāya kāmaṁ dadataṁ śici sthitam
haiyaṅgavaṁ caurya-viśaṅkitekṣaṇaṁ
 nirīkṣya paścāt sutam āgamac chanaiḥ


Krișna stătea sus pe recipientul, pus invers, în care se băteau mirodeniile - vyavasthitam upari ulūkhala-aṅghreḥ
Și satisfăcea o maimuță ce stătea pe o sfoară - kāmam markāya sthitam śici
dându-i und proaspăt - dadatam haiyaṅgavam
iar datorită hoției îi era frică și se uita împrejur - caurya-viśaṅkita īkṣaṇam
văzându-și fiul (Yașoda) se apropie foarte încet din spate - nirīkṣya sutam āgamat śanaiḥ paścāt

tām ātta-yaṣṭiṁ prasamīkṣya satvaras
 tato ’varuhyāpasasāra bhītavat
gopy anvadhāvan na yam āpa yogināṁ
 kṣamaṁ praveṣṭuṁ tapaseritaṁ manaḥ


Văzând-o țînând un băț (în mână) - prasamīkṣya tām ātta-yaṣṭim
Se dădu jos de-acolo repede - avaruhya satvaraḥ tataḥ
Și fugi, fiindu-i frică - apasasāra bhīta-vat
Păstorița alergă după El, cel ce nu poate fi prins - gopī anvadhāvat yam na āpa
de yoghinii capabili să intre în strălucirea Sa - yoginām kṣamam praveṣṭum
după austerități și (practicarea) concentrării minții - tapasā īritam manaḥ

anvañcamānā jananī bṛhac-calac-
 chroṇī-bharākrānta-gatiḥ sumadhyamā
javena visraṁsita-keśa-bandhana-
 cyuta-prasūnānugatiḥ parāmṛśat


Urmărindu-l (pe Krișna) mama Yașoda a fost împiedicată - anvañcamānā jananī ākrānta
De povara coapselor mari ce tremurau și a mijocelului îngust - bhara śroṇī bṛhat calat su-madhyamā
Iar datorită deplasării în viteză, florile au început să i se desfacă din păr - gatiḥ javena visraṁsita-keśa-bandhana
Și fiind urmată de acestea în cel din urmă l-a prins (pe Krișna) - cyuta-prasūna-anugatiḥ parāmṛśat

kṛtāgasaṁ taṁ prarudantam akṣiṇī
 kaṣantam añjan-maṣiṇī sva-pāṇinā
udvīkṣamāṇaṁ bhaya-vihvalekṣaṇaṁ
 haste gṛhītvā bhiṣayanty avāgurat


Luat de mână, amenințat și admonestat - gṛhītvā haste bhiṣayantī avāgurat
Cel ce comisese o ofensă plângea tare- tam kṛta-āgasam prarudantam
Și era privit (de mama Yașoda) frecându-și ochii cu propriile mânuțe - udvīkṣamāṇam kaṣantam akṣiṇī sva-pāṇinā
astfel mânjiți de unguentul negru (de la ochi) - añjat-maṣiṇī
ochi ce sufereau (arătând) frică - īkṣaṇam vihvala bhaya

tyaktvā yaṣṭiṁ sutaṁ bhītaṁ
 vijñāyārbhaka-vatsalā
iyeṣa kila taṁ baddhuṁ
 dāmnātad-vīrya-kovidā

na cāntar na bahir yasya
 na pūrvaṁ nāpi cāparam
pūrvāparaṁ bahiś cāntar
 jagato yo jagac ca yaḥ

taṁ matvātmajam avyaktam
 martya-liṅgam adhokṣajam
gopikolūkhale dāmnā
 babandha prākṛtaṁ yathā


Realizând că fiului ei îi era frică – vijñāya sutam bhītam
Și datorită afecțiunii ei pentru micuț – vatsalā arbhaka
Aruncă bățul din mână - tyaktvā yaṣṭim
Și dori să-l lege cu o sfoară - iyeṣa kila tam baddhum dāmnā
Pe cel care era maestru al vitejiei și puterii - a-tat-vīrya-kovidā

Și pentru care nu există nici interior și nici exterior - yasya na ca antaḥ na bahiḥ
Nici anterior și nici posterior - na pūrvam na api ca aparam
El este anterior și posterior universului - pūrva-aparam jagataḥ
El este și în interior și în exteriorul universului - yaḥ bahiḥ ca antaḥ jagat
Considerându-l pe Cel Nemanifest ca propriul ei fiu - matvā ca yaḥ avyaktam tam ātmajam
Cel ce este dincolo de percepția senzorială - adhokṣajam
Ca având un corp ca al muritorilor - martya-liṅgam
Păstorița l-a legat cu o sfoară de mortar ca și cum ar fi fost o persoană obișnuită - gopikā babandha dāmnā ulūkhale prākṛtam yathā

tad dāma badhyamānasya
svārbhakasya kṛtāgasaḥ 
dvy-aṅgulonam abhūt tena
sandadhe ’nyac ca gopikā 


Acea sfoară cu care aceasta voia să-L lege pe propriul ei fiu - tat dāma badhyamān asya sva-arbhakasya
care comisese o prostie - kṛta-āgasaḥ
devenise cu două degete mai scurtă (egal cum o învâtea) - abhūt dvi-aṅgula ūnam
Păstorița a legat-o cu o alta - gopikā sandadhe tena anyat ca

yadāsīt tad api nyūnaṁ
tenānyad api sandadhe 
tad api dvy-aṅgulaṁ nyūnaṁ
yad yad ādatta bandhanam


Totuși când și aceasta a fost mai scurtă - tat api yadā āsīt nyūnam
La ea a mai legat încă o alta - tena sandadhe api anyat
În felul acesta de câte ori aducea o alta - tat api yat yat ādatta
era cu două degete mai scurtă pentru a-L putea lega (pe Krișna) - dvi-aṅgulam nyūnam bandhanam

evaṁ sva-geha-dāmāni
yaśodā sandadhaty api 
gopīnāṁ susmayantīnāṁ
smayantī vismitābhavat


În acest fel Yașoda legă toate sforile din casa ei - evam yaśodā sandadhati api dāmāni sva-geha
Păstorița zâmbi larg - gopīnām su-smayantīnām
zâmbetul afișa însă stupefacția - smayantī abhavatvismitā

sva-mātuḥ svinna-gātrāyā
visrasta-kabara-srajaḥ 
dṛṣṭvā pariśramaṁ kṛṣṇaḥ
kṛpayāsīt sva-bandhane


Văzându-și propria mamă transpirând în tot corpul - dṛṣṭvā sva-mātuḥ svinna-gātrāyāḥ
și florile căzându-i din păr datorită necazului mare - srajaḥ visrasta kabara pariśramam
Lui Krișna i se făcu milă și o lăsă să-L lege - kṛṣṇaḥ kṛpayā āsīt sva-bandhane

evaṁ sandarśitā hy aṅga
hariṇā bhṛtya-vaśyatā 
sva-vaśenāpi kṛṣṇena
yasyedaṁ seśvaraṁ vaśe


În acest fel Domnul Iubirii și-a arătat dorința - evam hariṇā sandarśitā hi aṅga
de a se supune celor care-i poartă de grijă - vaśyatā sva bhṛtya
deși Krișna este controlorul acestui univers - api kṛṣṇena vaśena yasya idam
Supremul Controlor se lasă controlat - sa-īśvaram vaśe

nemaṁ viriñco na bhavo
na śrīr apy aṅga-saṁśrayā 
prasādaṁ lebhire gopī
yat tat prāpa vimuktidāt


Deși El este adăpostul expansiunilor sale - api saṁśrayā aṅga
Nici acești oameni- na imam lebhire
nici Brahmaa, nici Șiva și nici măcar Șri (Zeița Fericirii) viriñcaḥ na bhavaḥ na śrīḥ
nu au obținut mila arătată acestei păstorițe - prāpa prasādam yat tat gopī
de Cel ce dă Eliberarea - vimukti-dāt

nāyaṁ sukhāpo bhagavān
dehināṁ gopikā-sutaḥ 
jñānināṁ cātma-bhūtānāṁ
yathā bhaktimatām iha


În această lume fiul păstoriței, Domnul Suprem, - iha gopikā-sutaḥ bhagavān
este ușor de obținut de cei ce-i sunt devotați - sukha-āpaḥ bhakti-matām
nu de cei ce au concepția că sunt corpul material -na ayam dehinām
și cei al căror scop este cunoașterea transcendentală (nu Iubirea spirituală) - jñāninām ca
și cei pentru care doar sufletul este realitatea - yathā ātma-bhūtānām

kṛṣṇas tu gṛha-kṛtyeṣu
vyagrāyāṁ mātari prabhuḥ 
adrākṣīd arjunau pūrvaṁ
guhyakau dhanadātmajau 


În timp ce mama sa era ocupată cu lucruri casnice - tu mātari kṛtyeṣu vyagrāyām gṛha
Domnul Krișna a observat - prabhuḥ kṛṣṇaḥ adrākṣīt
doi copaci argiuna în fața sa arjunau pūrvam
în care erau ascunși (prinși datorită blestemului lui Narada) - guhyakau
cei doi fii ai lui Kuvera - ātmajau dhanada

purā nārada-śāpena
vṛkṣatāṁ prāpitau madāt 
nalakūvara-maṇigrīvāv
iti khyātau śriyānvitau 


Infatuați datorită notorietății - madāt prāpitau khyātau
dată de opulența lor - iti śriyā anvitau
Anterior Nalakūvara și Maṇigrīva fuseseră blestemați - purā nalakūvara maṇigrīvau
de Narada Muni să devină copaci - śāpena nārada vṛkṣatām