Migrația sufletelor SB 10.1.35-46

Știința despre Migrația Sufletului
Șrimad Bhagavatam 10.1.35-46

Fiind astfel adresat, acest păcătos și răuvoitor (Kamsa) - iti uktaḥ saḥ pāpaḥ khalaḥ
ce pângărea (reputația) dinastiei Bhogea - pāṁsanaḥ kula bhojānām
o apucă pe sora sa de păr - agrahīt bhaginīm kace
și cu sabia în mână - khaḍga-pāṇiḥ
era gata să o omoare - ārabdham hantum

Pentru a-l liniști pe acest om crud și nerușinat - parisāntvayan tam nṛśaṁsam nirapatrapam
ce era gata să comită o faptă oribilă - karmāṇam jugupsita
Vasudev, al cărui destin era măreț, spuse - vasudevaḥ mahā-bhāgaḥ uvāca

Șri Vasudev vorbi începând sâ-l flateze - śrī-vasudevaḥ uvāca ślāghanīya
„Adevărul este că ai calități eroice - bhavān guṇaḥ śūraiḥ
(tu) cel ce dă faimă dinastiei Bhogea, - saḥ bhoja-yaśaḥ-karaḥ
cum este posibil să omori o femeie - katham hanyāt striyam
(care pe deasupra este și) sora ta și mai ales la căsătoria ei- bhaginīm udvāha-parvaṇi

O mare erou, cei ce se nasc trebuie să moară - vīra vatām janma mṛtyuḥ
Căci moartea se naște odată cu corpul - mṛtyuḥ jāyate saha  dehena
Astăzi sau la sfârșitul a o sută de ani - adya vā ante abda-śata
Acest lucru e sigur pentru toate ființele -  vai dhruvaḥ prāṇinām

Când corpul (grosier) (se descompune) se întoarce în cele cinci elemente - dehe pañcatvam āpanne;
proprietarul corpului (sufletul) va urma automat reacțiunile (activităților corpului). - dehī anugaḥ avaśaḥ karma
Primind ca rezultat un alt corp - anuprāpya deha-antaram
părăsește corpul anterior - tyajate vapuḥ prāktanam
̣
Așa cum un vierme ce merge stă pe un picior - yathā tṛṇa-jalaukā vrajan tiṣṭhan ekena padā
iar pe celălalt îl deplasează - ekena gacchati
la fel și proprietarul corpului - yathā evam dehī
se deplasează conform reacțiunilor activităților sale - gatim karma gatah
̣
Tika:
Adică activitățile anterioare le prefigurează pe cele viitoare,
într-un lanț cauzal care se extinde și asupra fiecărui corp următor,
a căror discontinuitate temporală nu trebuie să ne zăpăcească.
̣
Așa cum în vis vezi un corp - yathā svapne paśyati deham
Analog conștiința este absorbită în speculații mentale - īdṛśam cetanaḥ abhiniviṣṭa manorathena
Urmând conceptele minții – anu cintayan manasā
bazate pe ce se vede și se aude, - prapadyate dṛṣṭa śrutābhyām
ce să mai spunem despre acea situație a uitării corpului anterior - kim api tat hi apasmṛtih
̣
Tika: Aici este prezentată starea sufletului aflat sub influnța energiei materiale ... iluzorii.

Aşa cum ceea ce se naşte curge ca apa - yataḥ yataḥ ca uditaḿ dhāvati āpa
La fel caracterul minţii este de a fi transformată de modurile naturii materiale (bunătate, pasiune şi ignoranţă) - ātmakam mānaḥ vikāra guṇeṣu
Posesorul corpului (sufletul) luând adăpostul minţii –  asau dehy prapadya māna
are iluzia că se naşte împreună cu corpul din cele cinci elemente materiale - māyā jāyate saha tena pañcasu

Tika:
Mintea este pilonul de bază în jurul căreia se învârte întreaga existenţă iluzorie.

Şri Krişna spune, aşa cum este înregistrat în Bhagavad-gita 8.6:

yaḿ yaḿ vāpi smaran bhāvaḿ tyajaty ante kalevaram
taḿ tam evaiti kaunteya sadā tad-bhāva-bhāvitah

Exact existenţa pe care ţi-o aminteşti - yaḿ yaḿ smaran bhāvaḿ
În momentul părăsirii corpului - tyajaty ante kalevaram  vāpi
Cu siguranţă, o fiul al lui Kunti - evaiti kaunteya
Întotdeauna exact acea stare o vei atinge - sadā tad-bhāva taḿ tam bhāvitaḥ

Așa cum iluminatorii (soarele și luna) reflectați în apă sau alte lichide - yathā eva jyotiḥ udaka pārthiveṣu
Iau forme diferite -vibhāvyate
fiind direct forțați să urmeze  (mișcarea) vântului - adaḥ vega anugatam samīra
la fel orice fiiință confuzionată de modurile naturii materiale  - evam pumān vimuhyati guṇeṣu
are o proprie manifestare iluzorie (corpul material) -  asau sva raciteṣu māyā
de care este atașată - rāga-anugataḥ

Tika: Sufletul nu are de fapt nimic de-a face cu planul material, sufletul având o cu totul altă natură, adică spirituală, absolută,
Însă datorită Jocului Creației (Șriști Lila) sufletul este prins de Enerigia Iluzoria a Domnului Transcendental și forțat astfel să acționez în planul materiel.

De aceea  cel ce-și dorește propria binefacere - tasmāt kasyacit saḥ anvicchan ātmanaḥ kṣemam
nu trebuie să acționeze din invidie - na ācaret  droham
La fel și în acest caz - tathā-vidhaḥ
Căci celui invidios îi este frică de ceilalți - drogdhuḥ vai bhayam parataḥ

Ai milă de această soră mai mică a ta - kṛpaṇā eṣā bālā anujā tava
Tu cel ce ai compasiune pentru cei amărâți - tvam dīna-vatsalaḥ
Nu este auspicios și nici nu merită să fie omorâtă - na kalyāṇīm arhasi hantum
Cea care-ți este ca o fică.“ - imām putrikā-upamā

Śrī Śuka spuse: "O descendent al dinastiei Kaurava- śrī-śukaḥ uvāca  kauravya
Astfel acesta (Kaḿsa), un crud urmaș al mâncătorilor de oameni (Rākṣasas)-  evam saḥ dāruṇaḥ anuvrataḥ adān puruṣa
Nu putea fi oprit prin acestea două (variante): - na nyavartata bhedaiḥ
cuvinte de liniștire sau noțiuni de cunoaștere transcendentală - sāmabhiḥ api bodhyamānaḥ"