Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 47

Șrimad Bhagavatam 10. 47.1-8 (Cantoul 10, Capitolul 47. Strofele 1-8)
Viața lui Krișna 

Gopiile (păstorițele) sunt surprise să-l întâlnească pe mesagerul lui Krișna
Referindu-se la Krișna gopiile afirmă:
„Prietenia manifestată pentru cei ce nu fac parte din familie durează atâta timp cât este motivată de anumite scopuri; ea este doar o imitație de prietenie
Așa cum o au bărbații pentru femeni sau albinele pentru flori

śrī-śuka uvāca
taṁ vīkṣya kṛṣānucaraṁ vraja-striyaḥ
 pralamba-bāhuṁ nava-kañja-locanam
pītāmbaraṁ puṣkara-mālinaṁ lasan-

 mukhāravindaṁ parimṛṣṭa-kuṇḍalam
su-vismitāḥ ko ’yam apīvya-darśanaḥ
kutaś ca kasyācyuta-veṣa-bhūṣaṇaḥ
iti sma sarvāḥ parivavrur utsukās
 tam uttamaḥ-śloka-padāmbujāśrayam
taṁ praśrayeṇāvanatāḥ su-sat-kṛtaṁ
 sa-vrīḍa-hāsekṣaṇa-sūnṛtādibhiḥ
rahasy apṛcchann upaviṣṭam āsane
 vijñāya sandeśa-haraṁ ramā-pateḥ  3
jānīmas tvāṁ yadu-pateḥ
 pārṣadaṁ samupāgatam
bhartreha preṣitaḥ pitror
 bhavān priya-cikīrṣayā  4
anyathā go-vraje tasya
 smaraṇīyaṁ na cakṣmahe
snehānubandho bandhūnāṁ
 muner api su-dustyajaḥ  5
anyeṣv artha-kṛtā maitrī
 yāvad-artha-viḍambanam
pumbhiḥ strīṣu kṛtā yadvat
 sumanaḥsv iva ṣaṭpadaiḥ  6
niḥsvaṁ tyajanti gaṇikā
 akalpaṁ nṛpatiṁ prajāḥ
adhīta-vidyā ācāryam
 ṛtvijo datta-dakṣiṇam  7
khagā vīta-phalaṁ vṛkṣaṁ
 bhuktvā cātithayo gṛham
dagdhaṁ mṛgās tathāraṇyaṁ
 jārā bhuktvā ratāṁ striyam  8

Śrī Śuka spuse, „Femeile din Vraja au fost uimite-  śrī-śukaḥ uvāca vraja-striyaḥ su-vismitāḥ
Să-l vadă pe slujitorul lui Krișna (Uddhava) - tam vīkṣya kṛṣṇa-anucaram
Cu brațe puternice și ochi asemenea lotusului nou  - bāhum pralamba locanam nava kañja
purtând îmbrăcăminte aurie și o ghirlandă de lotuși - ambaram pīta mālinam puṣkara
Și a cărui față strălucitoare ca lotusul lumina cerceii - makha lasat aravindam parimṛṣṭa

Cine este și de unde vine această apariție atractivă - kaḥ kutaḥ ca ayam darśanaḥ apīvya
A cărei îmbrăcăminte și ornamente sunt ca cele ale Celui Infailibil (Krișna) - kasya veṣa bhūṣaṇaḥ iti sma acyuta

Entusiazmate l-au înconjurat cu toate pe cel- utsukāḥ parivavruḥ sarvāḥ tam
care luase ca adăpost picioarele asemenea lotusului ale Renumitei Personalități Supreme - āśrayam pada-ambuja śloka uttamaḥ

Plecându-se cu modestie, l-au venerat  - avanatāḥ praśrayeṇa tam sat-kṛtam
Cu deosebit de timidele lor zâmbete, priviri și cuvinte plăcute etc. - su sa-vrīḍa hāsa īkṣaṇa sūnṛta  ādibhiḥ

Apoi s-au așezat într-un loc retras pe un loc de stat- upaviṣṭam rahasi āsane
Și înțelegând că este un purtător de mesaje - vijñāya sandeśa-haram
Al Domnului Zeiței Fericirii au început să-i pună întrebări - ramā-pateḥ apṛcchan

„Știm că tu ești un asociat personal al Domnului Yadavilor - jānīmaḥ tvām pārṣadam yadu-pateḥ
Și ai venit aici fiind trimis de maestrul tău – samupāgatam iha preṣitaḥ bhartrā
Pentru a da satisfacție părinților Domnului - cikīrṣayā priya pitroḥ bhavān

Altminteri nu vedem (de ce) să-și aducă aminte. - anyathā na cakṣmahe tasya smaraṇīyam
De păstorii din Vraja. Într-adevăr legăturile pline de afecțiune  - go-vraje api anubandhaḥ sneha
Față de rude chiar și pentru Muni sunt greu de a fi rupte – bandhūnām muneḥ su-dustyajaḥ

Prietenia manifestată pentru alții durează atâta timp cât este - maitrī kṛtā anyeṣu yāvat
motivată de anumite scopuri; ea este doar o imitație (de prietenie) - viḍambanam artha artha
Așa cum o fac bărbații pentru femeni - yadvat kṛtā pumbhiḥ strīṣu
Sau albinele pentru flori - iva ṣaṭ-padaiḥ sumanaḥsu

O curtezană abandoează un om fără avere - gaṇikāḥ tyajanti niḥsvam
Cetățenii un rege incompetent - prajaḥ nṛ-patim akalpam
Cei ce și-au terminat studiile pe profesor și - adhīta-vidyāḥ ācāryam
Preoții pe cel care i-au plătit - ṛtvijaḥ datta dakṣiṇam

Păsările părăsesc copacul căruia i-au mâncat fructele - khagāḥ vīta vṛkṣam bhuktvā phalam
oaspeții casa (vizitată) - ca atithayaḥ gṛham
La fel animalele în cazul pădurii care a ars - tathā tathā araṇyam dagdham
Și iubitul după ce s-a bucurat de femeia atrasă -  jārāḥ bhuktvā ratām striyam

Gopiile (păstorițele) îi ridiculizează pe Uddhav și Krișna
Uddhav este mustrat de gopii, ca fiind mesagerul unei persoane infidele
Krișna este ridiculizat ca o persoană care nu este în stare să-și țină promisiunile


iti gopyo hi govinde
 gata-vāk-kāya-mānasāḥ
kṛṣṇa-dūte samāyāte
 uddhave tyakta-laukikāḥ
gāyantyaḥ prīya-karmāṇi
 rudantyaś ca gata-hriyaḥ
tasya saṁsmṛtya saṁsmṛtya
 yāni kaiśora-bālyayoḥ
kācin madhukaraṁ dṛṣṭvā
 dhyāyantī kṛṣṇa-saṅgamam
priya-prasthāpitaṁ dūtaṁ
 kalpayitvedam abravīt
9-11

gopy uvāca
madhupa kitava-bandho mā spṛśaṅghriṁ sapatnyāḥ
 kuca-vilulita-mālā-kuṅkuma-śmaśrubhir naḥ
vahatu madhu-patis tan-māninīnāṁ prasādaṁ
 yadu-sadasi viḍambyaṁ yasya dūtas tvam īdṛk
sakṛd adhara-sudhāṁ svāṁ mohinīṁ pāyayitvā
 sumanasa iva sadyas tatyaje ’smān bhavādṛk
paricarati kathaṁ tat-pāda-padmaṁ nu padmā
 hy api bata hṛta-cetā hy uttamaḥ-śloka-jalpaiḥ
kim iha bahu ṣaḍ-aṅghre gāyasi tvaṁ yadūnām
 adhipatim agṛhāṇām agrato naḥ purāṇam
vijaya-sakha-sakhīnāṁ gīyatāṁ tat-prasaṅgaḥ
 kṣapita-kuca-rujas te kalpayantīṣṭam iṣṭāḥ
12-14

Astfel cu mintea, corpul și cuvintele dedicate lui Govinda - iti mānasaḥ kāya vāk gata govinde
Gopiile s-au asociat cu mesagerul lui Krișna, Uddhav - gopyaḥ samāyāte hi kṛṣṇa-dūte uddhave
Ele au lăsat deoparte treburile și plângând - tyakta laukikāḥ rudantyaḥ ca
Uitând de propria sfială au început să cânte despre activitățile - gata-hriyaḥ gāyantyaḥ karmāṇi
Iubitului lor, amintindu-și cu intensitate - priya tasya saṁsmṛtya saṁsmṛtya
Copilăria și tinerețea acestuia -  yāni kaiśora bālyayoḥ

Una dintre gopii, meditând asupra asocierii ei cu Krișna - kācit dhyāyantī kṛṣṇa-saṅgamam
a văzut o albină și închipuindu-și că este un mesager - dṛṣṭvā madhu-karam kalpayitvā dūtam
trimis de iubitul ei spuse următoarele - prasthāpitam priya abravīt idam

„Oh, albină, prietenă a unei persoane infidele (Krișna) - gopī uvāca madhupa bandho kitava
Nu-mi atinge picioarele cu antenele tale - mā spṛśa aṅghrim śmaśrubhiḥ
Care sunt murdărite cu pudra de Kunkum de pe ghirlanda - kuṅkuma mālā
Domnului dinastiei Madhu (Krișna) - madhu-patiḥ
(pudră) care a căzut de pe pieptul rivalelor noastre - vilulita kuca sapatnyāḥ the breast naḥ
Lasă-l să-și arate bunăvoința față de femeile - vahatu tat prasādam māninīnām
De la curtea regală a Yadavilor - yadu-sadasi
Tu, care ești mesagerul unei asemenea persoane, ești ridicolă - tvam yasya dūtaḥ īdṛk viḍambyam

Tika:
Aici în mod evident Uddhav este ridiculizat, fiind caracterizat ca mesager al unei persoane infidele  - Krișna

După ce ne-a făcut să bem o dată nectarul tulburător - pāyayitvā sakṛt sudhām mohinīm
Al propriilor buze, el ne-a abandonat - svām adhara tatyaje asmān
Așa cum o faci tu cu florile, brusc (abandonându-le) - iva bhavādṛk sumanasaḥ sadyaḥ

Cum este posibil ca Zeița Fericirii să servească - katham nu padmā paricarati tat
Picioarele asemenea lotuslui ale Acestuia; vai, cu siguranță - pāda-padmam bata hi api
Că Renumita Personalitate Supremă  (Krișna) i-a furat mințile cu false promisiuni - uttamaḥ-śloka hṛta cetāḥ hi jalpaiḥ

Tika:
Krișna le-a promis gopiilor că se întoarce și nu a făcut-o; în loc de aceasta l-a trimis pe Uddhav.

Oh, cea cu șase picioare (albină) de ce tot cânți atâta - ṣaṭ-aṅghre kim tvam gāyasi bahu
Despre Domnul Yadavilor în fața noastră - adhipatim yadūnām iha agrataḥ naḥ
Care suntem aici lipsite de familie (Krișna fiindu-le familia) - agṛhāṇām
Fiind atașați de vechile glorii ale acestuia - prasaṅgaḥ purāṇam vijaya tat
Prietenii și prietenele cântă ei înșiși pentru a se elibera - sakha sakhīnām gīyatām te kṣapita
De durerea din piept cauzată de iubitul lor drag - rujaḥ kuca kalpayanti iṣṭam iṣṭāḥ

Tika:
Gopiile suferă în continuare extrem datorită dorului de Krișna.
Când vom suferi și noi astfel înseamnă că am atins starea dorului transcendental – vipralamba prema,
atingând astfel scopul practicii transcendentale conform lui Șri Cetanya,
care a venit tocmai pentru a da cadou acest tip de iubire
iar pentru aceasta a predat Raganuga Bhakti,
așa cum a fost înregistrată în lucrările asociatului său Gopal Guru Gosvami și a discipolului acestuia Dhyana-ceandra Pandit.

Iată cum sunt descrise de către Krișna-Das Kavirgi Gosvami motivele coborârii lui Șri Cetanya pe pământ:

prema-rasa-niryāsa karite āsvādana
rāga-mārga bhakti loke karite pracāraṇa
rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa
ei dui hetu haite icchāra udgama
(cc 1.4.15-16)

Krişna este cea mai de seamă piatră preţiosă printre degustătorii de plăcere transcendentală şi cel mai milos. Dorinţa Sa de a apare (în lumea materială) are două motive, de a gusta esenţa diferitelor feluri de iubire transcendentală şi de a propaga devoţiunea divină (bhakti) pe calea iubirii fireşti, (spontane, a locuitorilor din Vraja) – raga marga.

Gopiile se simt înșelate și îl mustră pe Krișna spunând:
Prin zâmbete înșelătoare și încântătoare și arcuirea sprâncenelor
Toate femeile ajung la picioarele Sale ale cărui praf este venerat de Zeița Fericirii;
și atunci ce să spunem despre amărâtele de noi, care doar vorbim despre Renumita Personalitate Transcendentală


Gopiile se dezic de prietenia cu Krișna, ca și cum ele l-ar fi părăsit pe El,
dar recunosc că le este imposibil să renunțe la discuțiile despre El
ca apoi să afirmă că de fapt nu pot renunța la relația de cuplu cu Acesta

Când doar un strop din nectarul calităților și jocurilor Acestuia Intră în urechi,
el distruge înclinația de a urma Datoria Prescrisă a acestei lumi duale, conform rolului temporar primit într-o anumită viață
și ruinând astfel imediat căminul familial devii un amărât pe care familia îl respinge;
astfel în Vraja mulți au devenit niște amărâți ce își duc viața din cerșit, ca niște păsări

Amintirile despre Krișna nu fac decât să răscolească propria rană din pieptul gopiilor,
așa că ele îl roagă pe mesagerul acestuia să vorbească despre altceva
și totuși ele îl întreabă dacă totuși Krișna le amintește în discuțiile sale...
Cu cine ar putea purta Krișna discuții în Mathura despre activitățile sale cu gopiile_
Astfel Krișna l-a trimis pe Uddhav în Vraja, pentru a avea un partener căruia i se va putea destăinui despre iubirea sa pentru păstorițe

divi bhuvi ca rasāyāṁ kāḥ striyas tad-durāpāḥ
 kapaṭa-rucira-hāsa-bhrū-vijṛmbhasya yāḥ syuḥ
caraṇa-raja upāste yasya bhūtir vayaṁ kā
 api ca kṛpaṇa-pakṣe hy uttamaḥ-śloka-śabdaḥ  15
visṛja śirasi pādaṁ vedmy ahaṁ cātu-kārair
 anunaya-viduṣas te ’bhyetya dautyair mukundāt
sva-kṛta iha viṣṛṣṭāpatya-paty-anya-lokā
 vyasṛjad akṛta-cetāḥ kiṁ nu sandheyam asmin  16
mṛgayur iva kapīndraṁ vivyadhe lubdha-dharmā
 striyam akṛta virūpāṁ strī-jitaḥ kāma-yānām
balim api balim attvāveṣṭayad dhvāṅkṣa-vad yas
 tad alam asita-sakhyair dustyajas tat-kathārthaḥ  17
yad-anucarita-līlā-karṇa-pīyūṣa-vipruṭ-
 sakṛd-adana-vidhūta-dvandva-dharmā vinaṣṭāḥ
sapadi gṛha-kuṭumbaṁ dīnam utsṛjya dīnā
 bahava iha vihaṅgā bhikṣu-caryāṁ caranti  18
vayam ṛtam iva jihma-vyāhṛtaṁ śraddadhānāḥ
 kulika-rutam ivājñāḥ kṛṣṇa-vadhvo hariṇyaḥ
dadṛśur asakṛd etat tan-nakha-sparśa-tīvra
 smara-ruja upamantrin bhaṇyatām anya-vārtā 19
priya-sakha punar āgāḥ preyasā preṣitaḥ kiṁ
 varaya kim anurundhe mānanīyo ’si me ’ṅga
nayasi katham ihāsmān dustyaja-dvandva-pārśvaṁ
 satatam urasi saumya śrīr vadhūḥ sākam āste  20
api bata madhu-puryām ārya-putro ’dhunāste
 smarati sa pitṛ-gehān saumya bandhūṁś ca gopān
kvacid api sa kathā naḥ kiṅkarīṇāṁ gṛṇīte
 bhujam aguru-sugandhaṁ mūrdhny adhāsyat kadā nu
  21

(Păstorița i se adresează mai departe albinei)
În ceruri, pe pământ sau pe planetele de sub pământ, - divi bhuvi ca rasāyām
Ce femei nu poate El (Krișna) obține? - kāḥ striyaḥ tat durāpāḥ
Prin zâmbete înșelătoare și încântătoare și arcuirea sprâncenelor - hāsa kapaṭa rucira vijṛmbhasya bhrū
Toate ajung la picioarele Sale ale cărui praf este venerat - yāḥ syuḥ caraṇa yasya rajaḥ upāste
De Zeița Fericirii; și atunci ce să spunem despre amărâtele de noi - bhūtiḥ kā api ca kṛpaṇa-pakṣe vayam
Care doar vorbim despre Renumita Personalitate Transcendentală - hi śabdaḥ uttamaḥ-śloka

(Albină) ia-ți capul de la picioarele mele; știu (ce ai de gând) - visṛja śirasi pādam vedmi aham
Ai învățat diplomația de la Mukunda (Krișna) - abhyetya anunaya mukundāt
Care este expert în cuvinte lingușitoare - viduṣaḥ cāṭu-kāraiḥ
Și acționezi ca mesagerul lui perfect - te sva dautyaiḥ kṛte

Deși ne-am abandonat copiii, bărbații și pe toți ceilalți – visṛṣṭa apatya patī anya-lokāḥ
El fiind ingrat ne-a părăsit aici - akṛta-cetāḥ vyasṛjat iha
Pentru ce să mai fim împreună? - kim nu asmin sandheyam

Ca vânător l-a omorât pe regele maimuțelor;   - mṛgayuḥ iva vivyadhe indram kapi
Având o natură crudă a desfigurat o femeie (Śūrpaṇakhā) -  lubdha-dharmā akṛta virūpām striyam
Fiind împins de dorința de a cuceri o altă femeie (Sītādevī) - kāmayānām jitaḥ strī

Deși Bail i-a dat tributul cerut, El a vrut să-l lege - api balim balim attvā dhvāṅkṣavat aveṣṭayat
Nouă ne-a ajuns prietenia, cu cel ce face așa ceva - alam sakhyaiḥ yaḥ tat
dar ne este imposibil să renunțăm la discuțiile - dustyajaḥ kathā
Despre bogățiile acestei persoane întunecate (Krișna) – arthaḥ tat asita

Când doar un strop din nectarul calităților și jocurilor Acestuia - sakṛt vipruṭ pīyūṣa anucarita līlā yat
Intră în urechi, el distruge înclinația de a urma Datoria Prescrisă - adana karna vidhūta dharmāḥ
A (acestei lumi) duale (coform rolului temporar primit într-o anumită viață) - dvandva
și ruinând astfel imediat căminul familial - vinaṣṭāḥ sapadi gṛha
devii un amărât pe care familia îl respinge - dīnam kuṭumbam utsṛjya

Aici (în Vraja) mulți au devenit niște amărâți - bahavaḥ dīnāḥ iha
ce își duc viața din cerșit, ca niște păsări. - caryām caranti vihaṅgāḥ bhikṣu

Noi am avut încredere în cuvintele sale înșelătoare - vayam śraddadhānāḥ vyāhṛtam jihma
Considerându-le adevărate, ca soțiile cerbilor negri, - iva ṛtam iva vadhvaḥ kṛṣṇa
Căprioare prostite de cântecul vânătorului - hariṇyaḥ ajñāḥ rutam kulika
Și am experimentat în mod repetat durerea ascuțită - dadṛśuḥ asakṛt rujaḥ tīvra
La amintirea atingerii unghiilor Sale - smara sparśa nakha tat
Astfel (că nu vrem să ne mai amintim) de aceasta; mesagerule vorbește despre un alt subiect - etat upamantrin bhaṇyatām anya vārtā

O prieten al iubitului meu ai venit fiind trimis din nou de dragul meu - sakha priya āgāḥ preṣitaḥ punaḥ preyasā
Poți să alegi ce dorești și vei fi onorat de mine - varaya kim anurundhe mānanīyaḥ asi me
Dragule de ce ne duci aici cu politica - aṅga katham asmān nayasi iha
Ne este imposibil să renunțăm la relația (noastră) de cuplu - dustyaja dvandva
Chiar dacă El se află totdeauna alături de pieptul soției Sale - satatam pārśvam urasi vadhūḥ
Tandra Zeiță a Fericirii, cu care este împreună - saumya śrīḥ āste sākam

Mare Suflet, desigur este regretabil, că fiul arian (Krișna) - saumya api bata ārya-putraḥ
locuiește acum în Madhu-Puri (orașul mierii) (Mathura). - āste adhunā madhu-puryām
Își amintește El de căminul familial, de prietenii săi și de păstori?  - smarati saḥ pitṛ-gehān bandhūn ca gopān
Vorbește el uneori chiar și de noi, Servitoarele sale - kathāḥ saḥ kvacit api naḥ kiṅkarīṇām
Când își va mai pune mâna, care are mirosul parfumului de aguru pe capetele noastre - kadā nu gṛṇīte adhāsyat bhujam aguru-su-gandham mūrdhni

Uddhav începe să le vorbească gopiilor despre Krișna, ca despre Domnul Transcendental

śrūyatāṁ priya-sandeśo
 bhavatīnāṁ sukhāvahaḥ
yam ādāyāgato bhadrā
 ahaṁ bhartū rahas-karaḥ  28
śrī-bhagavān uvāca
bhavatīnāṁ viyogo me
 na hi sarvātmanā kvacit
yathā bhūtāni bhūteṣu
 khaṁ vāyv-agnir jalaṁ mahī
tathāhaṁ ca manaḥ-prāṇa-
 bhūtendriya-guṇāśrayaḥ  29
ātmany evātmanātmānaṁ
 sṛje hanmy anupālaye
ātma-māyānubhāvena
 bhūtendriya-guṇātmanā  30
ātmā jñāna-mayaḥ śuddho
 vyatirikto ’guṇānvayaḥ
suṣupti-svapna-jāgradbhir
 māyā-vṛttibhir īyate
31

Voi, cele binecuvântate, venind aici - bhadrāḥ aham āgataḥ
ca mesager confidențial al maestrului meu - karaḥ rahaḥ bhartuḥ
vă rog să ascultați mesajul iubitului vostru - śrūyatām sandeśaḥ priya
Pe care l-am adus spre fericirea voastră - yam ādāya āvahaḥ sukha bhavatīnām

Personalitatea Trancendentală a spus, - śrī-bhagavān uvāca
„Voi care sunteți demne de a fi venerate, voi nu sunteți niciodată - bhavatīnām na kvacit
Cu adevărat despărțite de Mine, căci eu sunt principiul vieții tuturor - hi viyogaḥ me sarva-ātmanā

Așa cum elementele materiale: - yathā bhūtāni
spațiu, aer, foc, apă și pământ se află în ființe - kham vāyu-agniḥ jalam mahī bhūteṣu
La fel și eu mă aflu în minte, în suflul vital, în elementele materiale - tathā aham ca manaḥ prāṇa bhūta
Și în simțuri, fiind adăpostul modurilor naturii materiale - indriya āśrayaḥ guṇa

Tika:
Modurile Naturii Materiale (Virtute, Pasiune și Ignoranță) au fost primele Elemente Materiale
create din Falsul Ego, care el însuși este primul element material folosit în Jocul Creației (șriști lila)
Din ele au fost create toate celelalte elemente materiale, vezi Transformarea Falsului Ego în Gune

Eu creez din mine însumi existența - sṛje ātmani eva ātmanā
Eu o susțin și o distrug prin propria-mi energie mistică - ātmānam anupālaye hanmi ātma māyā
Ale căror manifestări sunt elementele materiale, simțurile - anubhāvena bhūta indriya
Modurile Naturii Materiale și Principiul Vieții - guṇa ātmanā

Sufletul este pură cunoaștere transcendentală - ātmā śuddhaḥ jñāna-mayaḥ
A cărui familie distinctă nu aparține Modurilor Naturii Materiale - anvayaḥ vyatiriktaḥ aguṇa
El trece prin somnul profund, somnul cu vise și starea trează - īyate suṣupti svapna jāgradbhiḥ
Care sunt funcții ale energiei materiale - vṛttibhiḥ māyā

Tika:
Cel de-al cincilea Vers din Mandukya Upanişad este descrisă starea Somnului profund sau a Conştiinţei neîntrerupte:

yatra supto na kaJcana kāmam kāmayate
na kaJcana svapnam paśyati tat sushuptam
sushuptasthāna ekībhūtah prajñān-ghana evānandamayo
hyānandabhuk cetomukhah prājñas-tritīyah pādah
(Mandukya Upanishad 5)

Cea de-a treia categorie (stare) de conştiinţă - tritīyah pādah prājñas
Este conştiinţa neîntreruptă a somnului - prajñāna-ghana yatra supto
Fără afecţiune (fără) dorinţe arzătoare - na kāmayate kañcana kāmam
Nu se văd nici un fel de vise aurii - na paśyati svapnam kañcana
Aceasta este starea somnului profund - tat şuşuptam
În somnul profund situat într-o fiinţă (cu Domnul Transcendental) – şuşupta sthāna eki-bhūtah
Făcut din extaz atotcuprinzător, devii extatic – eva ananda mayo hy ananda bhuk
(Şi satisfaci) gura conştiinţei – ceta mukhah.

Pe baza acestui vers unii susţin că și în somnul profund sufletul migrează în corpul Domnului Transcendental şi devenind una cu acesta degustă extazul spiritual.
În orice caz cert este că sufletele care nu au atins eliberarea, necalificându-se pentru a avea o relaţie cu Domnul Transcendental în lumea spirituală, se cufundă în corpul Acestuia când lumea materială este distrusă şi aşteaptă în această cea de-a treia stare de conştiinţă neîntreruptă - prajñāna-ghana pînă la următoarea creaţie. La următoarea creaţie aceste suflete sunt transplantate în lumea materială pentru a-şi relua activităţile de acolo de unde le-au lăsat.
O explicaţie la acest vers poate fi găsită în Bhagavat Puran 7.9.32 unde este înregistrată următoarea afirmaţie a devotului Prahlad, când se adresează Domnului Suprem Nrisimha.

nyasyedam ātmani jagad vilayāmbu-madhye
śeṣetmanā nija-sukhānubhavo nirīhaḥ
yogena mīlitadṛgātmanipīta-nidras
turye sthito na tu tamo na guṇāḿś ca yuńkṣe  
(Bhagavat Puran 7.9.32)

(O Doamne) cu ochi pe jumătate închişi şi cufundat în tine însuţi - tadṛg ātmanipīta
Situat în starea de somn transcendental - sthito yoga nidra turye
Nu în întunericul modurilor naturii materiale - na tu tamo guṇā
Ai angajat sufletele neactive din Tine - yuńkṣe śeṣetmanā ātmani nija nirīha
Care experimentau fericirea (extazului) – sukha anubhavo
prin aruncarea lor în mijlocul (apelor) Distrugerii (şi Creaţiei) - (Oceanul Cauzal) - vilayāmbu-madhye jagad nyasyedam

Citește mai mult despre cele 4 tipuri de Conștiință: Sunetul AUM si-legatura-cu-tipurile-de-constiință ale-sufletului

Krișna pretinde că a plecat pentru a intensifica meditația gopiilor asupra sa.

yenendriyārthān dhyāyeta
 mṛṣā svapna-vad utthitaḥ
tan nirundhyād indriyāṇi
 vinidraḥ pratyapadyata  32
etad-antaḥ samāmnāyo
 yogaḥ sāṅkhyaṁ manīṣiṇām
tyāgas tapo damaḥ satyaṁ
 samudrāntā ivāpagāḥ  33
yat tv ahaṁ bhavatīnāṁ vai
 dūre varte priyo dṛśām
manasaḥ sannikarṣārthaṁ
 mad-anudhyāna-kāmyayā  34
yathā dūra-care preṣṭhe
 mana āviśya vartate
strīṇāṁ ca na tathā cetaḥ
 sannikṛṣṭe ’kṣi-gocare
  35

Cel care meditează în mod fals, adică asupra obiectelor simțurilor - yena dhyāyeta mṛṣā arthān indriya
Este ca cel ce s-a trezit într-un vis - tat vat utthitaḥ svapna
Astfel pentru a obține controlul simțurilor – pratyapadyata nirundhyāt indriyāṇi
Trebuie să fi tot timpul în alertă - vinidraḥ

Tika:
Dacă simțurilor li se dă frâu liber să alerge după plăcere, asemenea unor cai nărăvași,
mintea va fi ocupată tot mai mult cu obiectele plăcerilor simțurilor, și va uita de Krișna.
De aceea simțurile trebuiesc direcționate spre obiecte care să aducă aminte de Personalitatea Transcendentală.

Aceasta se obține în cele din urmă prin studiul literaturii sacre, – etat antaḥ samāmnāyaḥ
Prin practica sistemului sankya, Yoga a celor inteligenți - sāṅkhyam yogaḥ manīṣiṇām
Prin renunțare, austeritate, controlul de sine și practicarea virtuții, - tyāgaḥ tapaḥ damaḥ satyam
așa cum în cele din urmă râurile ajung în ocean - iva āpa-gāḥ samudra-antāḥ

Dar Eu Care sunt obiectul atracției, drag vederii - tu aham artham sannikarṣa priyaḥ dṛśām
mă aflu departe de voi, - varte vai dūre bhavatīnām
De fapt pentru ca mintea voastră să mediteze asupra Mea - yat manasaḥ mat anudhyāna kāmyayā
Căci atunci când iubitul se află departe - yathā preṣṭhe dūra-care
Mintea femeilor rămâne absorbită (în acesta) - manaḥ strīṇām vartate āviśya
Ceea ce nu se întâmplă cu mintea lor - ca na tathā cetaḥ
Când acesta se află aproape, în fața ochilor - sannikṛṣṭe akṣi-gocare

Krișna poate fi obținut meditând exact asupra acelor jocuri ale Sale în care vrei să fi împreună cu El
Pentru păstorițe îndeplinirea tuturor dorințelor înseamnă fercirea de a trăi cu Krișna – Iubirea amoroasă


mayy āveśya manaḥ kṛtsnaṁ
 vimuktāśeṣa-vṛtti yat
anusmarantyo māṁ nityam
 acirān mām upaiṣyatha  36
yā mayā krīḍatā rātryāṁ
 vane ’smin vraja āsthitāḥ
alabdha-rāsāḥ kalyāṇyo
 māpur mad-vīrya-cintayā  37
śrī-śuka uvāca
evaṁ priyatamādiṣṭam
 ākarṇya vraja-yoṣitaḥ
tā ūcur uddhavaṁ prītās
 tat-sandeśāgata-smṛtīḥ  38
gopya ūcuḥ
diṣṭyāhito hataḥ kaṁso
 yadūnāṁ sānugo ’gha-kṛt
diṣṭ yāptair labdha-sarvārthaiḥ
 kuśaly āste ’cyuto ’dhunā  39
kaccid gadāgrajaḥ saumya
 karoti pura-yoṣitām
prītiṁ naḥ snigdha-savrīḍa-
 hāsodārekṣaṇārcitaḥ  
40

Mintea fiindu-vă în întregime absorbită în Mine - manaḥ kṛtsnam āveśya mayi
Ați renunțat la toate activitățile obișnuite - vimukta aśeṣa vṛtti
Și astfel amintinudu-vă tot timpul de Mine - yat anusmarantyaḥ nityam mām
Mă veți obține în curând - upaiṣyatha acirāt

Cele care nu au experimentat dansul din pădure - yāḥ alabdha rāsāḥ vane
În jocurile din timpul nopții cu mine - krīḍatā rātryām mayā
Și au rămas în Vraja, au fost binecuvântate - asmin āsthitāḥ vraje kalyāṇyaḥ
Căci m-au obținut meditând asupra (acelor) petreceri ale mele - mā āpuḥ cintayā mat-vīrya

Șri Șuka spuse, „Astfel auzind instrucțiunile - śrī-śukaḥ uvāca evam ākarṇya ādiṣṭam
Iubitului lor suprem, femeile din Vraja au fost mulțumite - priya-tama vraja-yoṣitaḥ prītaḥ
De mesajul care le-a redat acele amintiri - tat sandeśa āgata smṛtīḥ
Ele îi spuseră lui Uddhav - tāḥ ūcuḥ  uddhavam

Gopiile spuseră, „Soarta cea bună a făcut ca dușmanul - gopyaḥ ūcuḥ diṣṭyā ahitaḥ
Yadavilor, Kamsa, care i-a făcut să sufere, să fie ucis - yadūnām kaṁsaḥ kṛt agha hataḥ
Împreună cu cei ce-l urmau, - sa-anugaḥ
Datorită bunului destin prietenii Celui Infailibil (Krișna) - diṣṭyā āptaiḥ acyutaḥ
Au obținut îndeplinirea tuturor dorințelor - labdha sarva arthaiḥ
Căci au fericirea de a trăi în prezent (cu Acesta) - kuśalī āste adhunā

Distinsule (Uddhav), poate că fratele mai în vârstă al lui Gada (Kṛṣṇa) - saumya kaccit gada-agrajaḥ
Le dă afecțiune orășencelor, afecțiune ce ne aparține nouă - karoti prītim pura yoṣitām naḥ snigdha
Și-l venerează cu zâmbetele și privirile lor sfioase și generoase - arcitaḥ hāsa īkṣaṇa sa-vrīḍa udāra

Gopiile (păstorițele) își reamintesc cele mai frumoase momente cu Krișna
Dar au motive pentre care se întreabă pentru ce s-ar mai întoarce El în Vraja


kathaṁ rati-viśeṣa-jñaḥ
 priyaś ca pura-yoṣitām
nānubadhyeta tad-vākyair
 vibhramaiś cānubhājitaḥ  41
api smarati naḥ sādho
 govindaḥ prastute kvacit
goṣṭhi-madhye pura-strīṇām
 grāmyāḥ svaira-kathāntare  42
tāḥ kiṁ niśāḥ smarati yāsu tadā priyābhir
 vṛndāvane kumuda-kunda-śaśāṅka-ramye
reme kvaṇac-caraṇa-nūpura-rāsa-goṣṭhyām
 asmābhir īḍita-manojña-kathaḥ kadācit  43
apy eṣyatīha dāśārhas
 taptāḥ sva-kṛtayā śucā
sañjīvayan nu no gātrair
 yathendro vanam ambudaiḥ  44
kasmāt kṛṣṇa ihāyāti
 prāpta-rājyo hatāhitaḥ
narendra-kanyā udvāhya
 prītaḥ sarva-suhṛd-vṛtaḥ  45

Cum se poate (ca Șri Krișna) care este expert deosebit al afacerilor amoroase - katham jñaḥ viśeṣa rati
Și a devenit dragul orășencelor, să nu fie legat - priyaḥ ca pura-yoṣitām na anubadhyeta
de cuvintele, gesturile ademenitoare și venerarea acestora - vākyaiḥ vibhramaiḥ ca anubhājitaḥ tat

Dar, sadhule (om virtuos) mai amintește Govinda (Krișna)  - api sādho smarati govindaḥ
Vreodată, fără rețineri, povestiri depre noi, sătencele - kvacit svaira kathā naḥ grāmyāḥ
în discuțiile sale intime, în mijlocul orășencelor? - prastute antare goṣṭhi madhye pura-strīṇām

Oare mai amintește și glorifică vreodată în povestiri - kim smarati īḍita kadācit kathaḥ
acele încântătoare nopți în care s-a bucurat atunci - tāḥ manojña niśāḥ yāsu reme tadā
cu dragele sale în locurile de întâlnire din Vrindavan (pădurea Vrindei) - priyābhiḥ goṣṭhyām vṛndāvane
De lotușii, florile de iasomie, luna atractivă și -  kumuda kunda śaśāṅka ramye
Zornăitul clopoțeilor de la picioare din timpul dansului cu noi - kvaṇat caraṇa-nūpura rāsa asmābhiḥ

Se va întoarce oare aici descendentul dinastiei Dașarha (Krișna) - eṣyati api iha dāśārhaḥ
Pentru ca pe noi, care suntem chinuite și suferim datorită propriei sale acțiuni (părăsirea gopiilor) - taptāḥ śucā sva-kṛtayā
să ne aducă imediat la viață prin membrele sale - naḥ nu sañjīvayan gātraiḥ
Așa cum Indra o face cu pădurile prin nori săi? - yathā indraḥ vanam ambudaiḥ

Dar de ce s-ar întoarce Krișna aici, fiind satisfăcut - kasmāt āyāti kṛṣṇaḥ iha prītaḥ
După ce a obținut un regat, ucigându-și dușmanii - prāpta rājyaḥ hata ahitaḥ
s-a căsătorit cu fete de regi - udvāhya kanyāḥ nara-indra
și este înconjurat de toți cei ce-i sunt dragi? — vṛtaḥ sarva suhṛt

Deși gopiile (păstorițele) știu că pentru a fi fericit trebuie să renunți la orice fel de dorințe,
Ele nu pot renunța la speranța de a fi din nou cu Krișna


kim asmābhir vanaukobhir
 anyābhir vā mahātmanaḥ
śrī-pater āpta-kāmasya
 kriyetārthaḥ kṛtātmanaḥ  46
paraṁ saukhyaṁ hi nairāśyaṁ
 svairiṇy apy āha piṅgalā
taj jānatīnāṁ naḥ kṛṣṇe
 tathāpy āśā duratyayā  47
ka utsaheta santyaktum
 uttamaḥśloka-saṁvidam
anicchato ’pi yasya śrīr
 aṅgān na cyavate kvacit
48

Marele suflet (Krișna) ale cărui dorințe sunt imediat îndeplinite - mahā-ātmanaḥ āpta-kāmasya
este soțul Zeiței Fericirii -  pateḥ śrī
Ce servicii putem noi, locuitoare ale pădurii - kim kriyeta asmābhiḥ okobhiḥ vana
Sau orice alte femei, să facem pentru cel care este realizat în sine însuși - vā anyābhiḥ arthaḥ kṛt ātmanaḥ

Tika:
Dorințele lui Krișna se îndeplinesc imediat, pe când dorințele ființelor condiționate de Modurile Naturii Materiale
sunt adesea împiedicate de legăturile care le au cu această lume a Falsei Identificări.

Într-adevăr cea mai mare fericire este să devi indiferent - hi param saukhyam nairāśyam
Așa cum a afirmat chiar infidela Piṅgalā - āha api svairiṇī piṅgalā
Noi știm acest lucru și totuși ne este imposibil - naḥ jānatīnām tat tathā api duratyayā
datorită speranței (de a fi) cu Krișna - āsā kṛṣṇe

Cine poate suporta să renunțe la discuțiile intime - kaḥ utsaheta santyaktum saṁvidam
despre Suprema Personalitate Transcendentală -  uttamaḥśloka
Căci deși El nu-și dorește corpul Zeiței Fericirii  - api anicchataḥ aṅgāt śrīḥ 
Aceasta nu-l părăsește niciodată - yasya na cyavate kvacit

Amintirile despre Krișna le copleșesc pe gopii

saric-chaila-vanoddeśā
 gāvo veṇu-ravā ime
saṅkarṣaṇa-sahāyena
 kṛṣṇenācaritāḥ prabho  49
punaḥ punaḥ smārayanti
 nanda-gopa-sutaṁ bata
śrī-niketais tat-padakair
 vismartuṁ naiva śaknumaḥ  50
gatyā lalitayodāra-
 hāsa-līlāvalokanaiḥ
mādhvyā girā hṛta-dhiyaḥ
 kathaṁ taṁ vismarāma he  51
he nātha he ramā-nātha
 vraja-nāthārti-nāśana
magnam uddhara govinda
 gokulaṁ vṛjinārṇavāt
52

Domnule, în compania lui Sankarșan și a vacilor - prabho sahāyena saṅkarṣaṇa gāvaḥ
Krișna, în sunetele fluierului, – kṛṣṇena veṇu-ravāḥ
Hoinărea prin toate aceste locuri din pădure - ācaritāḥ ime vana-uddeśāḥ
Cu râuri și dealuri - sarit śaila
Care tot mereu ne amintesc de fiul păstorului Nanda- punaḥ punaḥ smārayanti nanda-gopa-sutam

Și desigur, datorită urmelor divinelor sale picioare (pe care le vedem acolo) - bata niketaiḥ śrī tat padakaiḥ
Nu suntem capabile să-l uităma – eva na śaknumaḥ
Hei, cum l-am putea uita când inimile noastre – he katham tam vismarāma dhiyaḥ
Au fost furate de încântătorul său mers - hṛta lalitayā gatyā
Zâmbetele sale captivante, privirile sale jucăușe - hāsa udāra avalokanaiḥ līlā
Și cuvintele sale ca mierea - girā mādhvyā

Oh domn, oh domn al Zeiței Fericirii, domn al Vrajei, - he nātha he ramā-nātha vraja-nātha
Govind, Tu cel care distrugi suferința, scoate-ne din oceanul - govinda nāśana ārti uddhara arṇavāt
Suferinței în care s-a cufundat Gokula (comunitatea păstorilor) - vṛjina magnam gokulam

Văzând extraordinara absorbire a gopiilor în gânduri despre Krișna
Uddhav a fost deosebit de încântat de ele
și le-a glorificat prin această incantare:


„Dintre toate sufletele încorporate pe pământ aceste soții ale păstorilor
au obținut perfecțiunea supremă – rūḍha param
Datorită iubirii exclusive pentru Govind (Krișn) - bhāvāḥ eva govinde
Care este dorită de cei cărora le este teamă de existența materială, de înțelepți și de noi

Oh, această deosebită iubire și favoare arătată (noaptea) în festivalul Dansului iubitelor din Vraja
care au obținut binecuvântarea și fericirea de a fi luate după gât de brațele Acestuia
nu a fost obținută de femeile din lumile paradisiace
ale căror membre strălucesc și au mireasma florilor de lotus, ce să mai spunem despre altele

Fie ca să devin orice tufiș, plantă agățătoare sau iarbă din Vrindavan,
Pentru a mă bucura de praful picioarelor gopiilor
Care au renunțat la propria familie și la calea ARIANĂ (a virtuții), la care, oh, este greu de a renunța,
pentru a venera direct picioarele Celui ce Acordă Eliberarea din ciclul nașterii și-al morții din lumea materială

Eu venerez neîncetat praful de pe picioarele femeilor din comunitatea păstorilor condusă de Nanda
Care cântă istorii despre Personalitatea Transcendentală purificând cele trei lumi

śrī-śuka uvāca
tatas tāḥ kṛṣṇa-sandeśair
 vyapeta-viraha-jvarāḥ
uddhavaṁ pūjayāṁ cakrur
 jñātvātmānam adhokṣajam  53
uvāsa katicin māsān
 gopīnāṁ vinudan śucaḥ
kṛṣṇa-līlā-kathāṁ gāyan
 ramayām āsa gokulam  54
yāvanty ahāni nandasya
 vraje ’vātsīt sa uddhavaḥ
vrajaukasāṁ kṣaṇa-prāyāṇy
 āsan kṛṣṇasya vārtayā  55
sarid-vana-giri-droṇīr
 vīkṣan kusumitān drumān
kṛṣṇaṁ saṁsmārayan reme
 hari-dāso vrajaukasām
  56

Șri Șuka spuse, „Astfel mesajul lui Krișna - śrī-śukaḥ uvāca tataḥ kṛṣṇa-sandeśaiḥ
Le-a îndepărtat (păstorițelor) focul dorului (de El) - tāḥ vyapeta jvarāḥ viraha
Și l-au venerat pe Uddhav - pūjayām cakruḥ uddhavam
Recunoscând în El pe sufletul Suprem - jñātvā ātmānam adhokṣajam

El a locuit (acolo) câteva luni îndepărtând suferința – uvāsa katicit māsān vinudan śucaḥ
Gopiilor (păstorițelor) și aducând bucurie comunității păstorilor – gopīnām ramayām āsa gokulam
Prin incantarea povestirilor despre jocurile lui Krișna - gāyan kathām kṛṣṇa-līlā

Toate acele zile în care Uddhav a locuit la Nanda - yāvanti ahāni uddhavaḥ avātsīt nandasya
În Vraja, au trecut pentru locuitorii din Vraja ca o clipă - vraje saḥ vraja-okasām kṣaṇa-prāyāṇi
Datorită discuțiilor despre Krișn - āsan vārtayā kṛṣṇasya

Văzând râurile, pădurile, munții, văile și copacii înfloriți - vīkṣan sarit vana giri droṇīḥ kusumitān drumān
Ce aminteau de Krișn, Servitorul Domnului Transcendental Hari - saṁsmārayan kṛṣṇam hari-dāsaḥ
S-a bucurat în compania rezidenților din Vraja - reme vraja-okasām

dṛṣṭvaivam-ādi gopīnāṁ
 kṛṣṇāveśātma-viklavam
uddhavaḥ parama-prītas
 tā namasyann idaṁ jagau  57


etāḥ paraṁ tanu-bhṛto bhuvi gopa-vadhvo
 govinda eva nikhilātmani rūḍha-bhāvāḥ
vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṁ ca
 kiṁ brahma-janmabhir ananta-kathā-rasasya
58

Văzând o astfel de absorbire a gopiilor - dṛṣṭvā evam ādi gopīnām
în gânduri despre Krișna - viklavam kṛṣṇa-āveśa
sufletul lui Uddhav a fost deosebit de încântat de ele - ātma uddhavaḥ parama prītaḥ tāḥ
și le-a oferit respect prin această cantare - namasyan idam jagau

Dintre toate sufletele încorporate pe pământ aceste soții - nikhila ātmani tanu bhuvi etāḥ vadhvaḥ
Ale păstorilor au obținut perfecțiunea supremă – gopa bhṛtaḥ rūḍha param
Datorită iubirii exclusive pentru Govind (Krișn) - bhāvāḥ eva govinde
Care este dorită de cei cărora le este teamă de existența materială - yat vāñchanti bhiyaḥ bhava
de înțelepți și de noi - munayaḥ vayam ca

Pentru cel care a gustat narațiunile Sale inepuizabile – rasasya ananta-kathā
Ce rost are să te naști ca Brahmaa - kim janmabhiḥ brahma

kvemāḥ striyo vana-carīr vyabhicāra-duṣṭāḥ
 kṛṣṇe kva caiṣa paramātmani rūḍha-bhāvaḥ
nanv īśvaro ’nubhajato ’viduṣo ’pi sākṣāc
 chreyas tanoty agada-rāja ivopayuktaḥ
  59

Cum e posibil ca aceste femei, care hoinăresc prin pădure - kva imāḥ striyaḥ vana carīḥ
Deviind (de la Datoria Prescrisă) și infidele (soților lor) - vyabhicāra duṣṭāḥ
Să atingă această iubire perfectă pentru Krișna – eṣaḥ rūḍha-bhāvaḥ kṛṣṇe
Sufletul și Controlorul suprem? – ātmani īśvaraḥ param

(Răspuns)
Așa cum este posibil pentru cei ce-L venerează - nanu kva ca anubhajataḥ
să fie direct binecuvântați - sākṣāt tanoti
Desigur ca medicamentul luat (venerarea Acestuia acționează) – iva agada upayuktaḥ
Chiar dacă nu ești conștient de eficacitatea acestuia - api aviduṣaḥ śreyaḥ rājaḥ

nāyaṁ śriyo ’ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
 svar-yoṣitāṁ nalina-gandha-rucāṁ kuto ’nyāḥ
rāsotsave ’sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
 labdhāśiṣāṁ ya udagād vraja-vallabhīnām  60
āsām aho caraṇa-reṇu-juṣām ahaṁ syāṁ
 vṛndāvane kim api gulma-latauṣadhīnām
yā dustyajaṁ sva-janam ārya-pathaṁ ca hitvā
 bhejur mukunda-padavīṁ śrutibhir vimṛgyām
61

Oh, această deosebită iubire și favoare - u ayam nitānta-rateḥ prasādaḥ
Arătată (noaptea) în festivalul Dansului iubitelor din Vraja - rasa-utsave vraja-vallabhīnām
care au obținut binecuvântarea și fericirea - yaḥ labdha-āśiṣām śriyaḥ
de a fi luate după gât de brațele Acestuia - gṛhīta kaṇṭha bhuja-daṇḍa asya
nu a fost obținută de femeile din lumile paradisiace - na udagāt yoṣitām svaḥ
ale căror membre strălucesc și au mireasma florilor de lotus - aṅge rucām gandha nalina
ce să mai spunem despre altele - kutaḥ anyāḥ

Fie ca să devin orice tufiș, plantă agățătoare sau iarbă – aham syām kim api gulma-latā-oṣadhīnām
Din Vrindavan, care se bucură de praful picioarelor acestora  – vṛndāvane juṣām caraṇa-reṇu āsam
Care au renunțat la propria familie și la calea ARIANĂ (a virtuții) - yā hitvā sva-janam ca ārya-patham
La care, oh, este greu de a renunța, pentru a venera picioarele - aho dustyajam bhejuḥ padavīm
Celui ce Acordă Eliberarea (din ciclul nașterii și-al morții din lumea materială) - mukunda
Care este în mod deosebit căutat de Vede - śrutibhiḥ vimṛgyām

yā vai śriyārcitam ajādibhir āpta-kāmair
 yogeśvarair api yad ātmani rāsa-goṣṭhyām
kṛṣṇasya tad bhagavataḥ caraṇāravindaṁ
 nyastaṁ staneṣu vijahuḥ parirabhya tāpam
  62

Deși Zeița Fericirii, cel Nenăscut (de o persoană) (prima ființă Brahmaa) – api śriyā aja
alți zei și controlori yoghini ale căror dorințe sunt mereu îndeplinite - ādibhiḥ yoga-īśvaraiḥ āpta-kāmaiḥ
Îl venerează în sufletul lor pe Domnul Transcendental – arcitam ātmani bhagavata

Picioarele asemenea lotusului ale lui Krișna - caraṇa-aravindam kṛṣṇasya
sunt puse pe pieptul acestora (al gopiilor), - nyastam staneṣu yāḥ
(picioare) care le-au îmbrățișat - tat yat parirabhya
în cadrul întâlnirii pentru dansul (din timpul nopții) –goṣṭhyām rāsa
înlăturănd astfel propria suferință - vijahuḥ tāpam

vande nanda-vraja-strīṇāṁ
 pāda-reṇum abhīkṣṇaśaḥ
yāsāṁ hari-kathodgītaṁ
 punāti bhuvana-trayam 63

Eu venerez neîncetat praful de pe picioarele femeilor - vande abhīkṣṇaśaḥ reṇum pāda strīṇām
Din comunitatea păstorilor condusă de Nanda - nanda-vraja
Care cântă istorii despre Personalitatea Transcendentală - udgītam kathā yāsām hari
Purificând cele trei lumi - punāti bhuvana-trayam.

Fie ca mintea, și simțurile noastre să ia adăpostul picioarelor asemenea lotușilor ale lui Krișna
Vorbele să-i cânte numele
Corpurile să se plece în fața sa și toate celelalte activități devoționale să-i fie dedicate
Și oriunde activitățile noastre ne vor purta fie ca prin calitățile noastre auspicioase
datorate voinței Lui să-l iubim pe Domnul Krișna

śrī-śuka uvāca
atha gopīr anujñāpya
 yaśodāṁ nandam eva ca
gopān āmantrya dāśārho
 yāsyann āruruhe ratham  64
taṁ nirgataṁ samāsādya
 nānopāyana-pāṇayaḥ
nandādayo ’nurāgeṇa
 prāvocann aśru-locanāḥ  65
manaso vṛttayo naḥ syuḥ
 kṛṣṇa pādāmbujāśrayāḥ
vāco ’bhidhāyinīr nāmnāṁ
 kāyas tat-prahvaṇādiṣu   66
karmabhir bhrāmyamāṇānāṁ
 yatra kvāpīśvarecchayā
maṅgalācaritair dānai
 ratir naḥ kṛṣṇa īśvare
67

Șri Șuka spuse, „După aceea descendentul familiei Dașarha (Uddhav) - śṛī-śukaḥ uvāca atha dāśārhaḥ
Și-a cerut de la gopii, Yașoda, Nanda și gopa permisiunea de a pleca - anujñāpya gopīḥ yaśodām nandam eva ca gopān
Și fiind gata de plecare și-a luat la revedere - yāsyan āmantrya
Și s-a urcat în carul de luptă - āruruhe ratham

La plecarea acestuia, Nanda și ceilalți s-au apropiat de el - nirgatam tam nanda-ādayaḥ samāsādya
Și cu diferite obiecte de venerare în mână, cu afecțiune - nānā upāyana pāṇayaḥ anurāgeṇa
Și cu lacrimi în ochi i-au spus, - aśru locanāḥ prāvocan

„Fie ca mintea, și simțurile noastre să ia adăpostul - syuḥ manasaḥ vṛttayaḥ naḥ āśrayāḥ
Picioarelor asemenea lotușilor ale lui Krișna - pāda-ambuja kṛṣṇa
Vorbele să-i cânte numele -vācaḥ abhidhāyinīḥ nāmnām
Corpurile să se plece în fața sa și toate celelalte (activități devoționale să-i fie dedicate) - kāyaḥ prahvaṇa-ādiṣu tat
Și oriunde activitățile noastre ne vor purta - yatra kva api karmabhiḥ bhrāmyamāṇānām
Fie ca prin calitățile noastre auspicioase, - ācaritaiḥ naḥ maṅgala
datorate voinței Domnului -  dānaiḥ icchayā īśvara
să-l iubim pe Domnul Krișna - ratiḥ īśvare kṛṣṇe

evaṁ sabhājito gopaiḥ
 kṛṣṇa-bhaktyā narādhipa
uddhavaḥ punar āgacchan
 mathurāṁ kṛṣṇa-pālitām  68
kṛṣṇāya praṇipatyāha
 bhakty-udrekaṁ vrajaukasām-
vasudevāya rāmāya
 rājñe copāyanāny adāt
  69

(Șuka continuă) Conducător de oameni, după ce astfel - nara-adhipa evam
Păstorii l-au onorat și și-au arătat devoțiunea lor pentru Krișna - gopaiḥ sabhājitaḥ kṛṣṇa-bhaktyā
Uddhav s-a întors la Mathura, care era protejată de Krișna - uddhavaḥ punaḥ āgacchat mathurām —kṛṣṇa-pālitām

După ce și-a prezentat plecăciunile întins pe sol, acesta i-a descris lui Krișna- praṇipatya āha kṛṣṇāya
Devoțiunea extraordinară a locuitorilor din Vraja - bhakti udrekam vraja-okasām
Și le-a dat daruri lui Vasudev (tatăl lui Krișna în Mathura), Raam și regelui (Ugrasen) - ca adāt upāyanāni vasudevāya rāmāya rājñe