Dumnezeul Veșnic

Această traducere 
Geneza 21:33
"Avraam a sădit un tamarisc la Beer-Şeba şi a chemat acolo Numele Domnului Dumnezeului celui veşnic."
 
este făcută în sensul final al editării propriilor scrieri evreiești după întoarcerea din Robia Babiloniană,
și este relevantă pentru înțelegerea plagiatului și înșelăciunii creării falsei religii evreiești,
pe care a fost creat așa zisul creștinism (Isus nu a fost niciodată uns ca Cristos).

La început era vorba despre zeii canaaneni, printre care cel mai important era zeul El

împrumutați de evrei la intrarea lor în Canaan în jurul anului 1200 înainte de numărătoare impusă de creștini

nefiind vorba nici de Domnul, nici de Dumnezeu 
cum au inventat evreii după întoarcerea din Robia babiloniană, în acest sens vezi postarea


Robia babiloniană a evreilor
punct de cotitură în rescrierea istoriei acestora.

Dacă luăm în considerarea istoria evreilor și cum aceștia

au trecut de la politeismul canaannit al cărui zeu principal era zeul El

la crearea unui zeu național Iehova,

venerat inițial ca fiu al zeului patriarh El,

traducerea are un cu totul alt sens:


Geneza 21:33 Și a plantat un tamarisk în Beer~Sheba și a chemat numele lui Iehova, zeul El (cel) din vechime.
siehe OnlineInterlinear
and·he-is-planting tamarisk in·Beer~Sheba and·he-is-calling in·name-of Yahweh El-of eon

Această editare a textului inițial, care se referea inițial la Zeul El,

prin introducerea lui Iehova, ca zeul care să se contopească cu zeul tată El,

aparține celei de-a 5. etape a creării Monoteismului evreiesc,

vezi Monoteismul - Etape ale inventării religiei evreiești


Iehova este contopit cu zeul El și cu ceilalți zei (Elohim) în special Baal și a preluat caracteristicile lor mixte:

Zeul El, mai întâi ca tată al lui Iehova, este asimilat cu zeul național Iehova după întoarcerea din sclavia babiloniană
ca în așa-numita Geneza 17[1].
"Când Avram era în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, Iehova i s-a arătat și i-a spus: "Eu sunt zeul El"."

Zeul Baal, datorită caracteristicilor similare de războinic și zeu al vremii, a fost de asemenea asimilat cu Iehova.
ca în Osea 2:16-17 (uneori 18-19):
"Atunci spune Iehova (Iahve): "Să mă numești "soțul meu" și să nu mă mai numești "Baal al meu".
Căci voi șterge numele Baalilor din gura lor".