Credo Nicene și Deuteronom 32:1-9

Credința creștină, așa cum a fost ea propagată începând cu secolul patru conform
Consiliului de la  Nicea,
- în lupta pentru a defăima celelalte religii,
- reducând toți ceilalți zei la reprezentările lor numite idoli de lemn, piatră ..., impotenți, mincinoși și zămisliri ale minciunii
- îl prezintă doar pe „zeul lui Israel” ca fiind cel adevărat, iată două exemple:

1. Psalmii 135:15-17
Idolii neamurilor sînt argint şi aur, lucrare făcută de mînile oamenilor. Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd, au urechi, şi totuş n'aud, da, n'au suflare în gură.

2. Credo Nicene
Credo in unum Deum, - credem în un (singurul) zeu (nu Dumne-zeu!) - We believe in one God - Ich glaube an den einen Gott

după care creștinii și cei ce i-au copiat ulterior, susțin că există un singur zeu. 

Ideea aceasta începe cu tribul lui lsrael, și avea inițial un alt înțeles.
Zeul evreilor nu era privit ca singurul zeu, ci ca unul dintre zei, care-i alesese pe evrei, de aici și falsa doctrrină a "poporului ales" sau "poporul lui dumne-zeu", inițial ca poporul de care să aibă grijă, cu ocazia împărțirii neamurilor la zei, așa cum este redat în Deuteronom 32, unde este prezentată Adunarea zeilor, vezi și 

Psalmul 82: 1: Elohim (zeii) au luat locul în adunarea zeului EL, în mijlocul zeilor (elohim) zeul El ține judecată.
traducerea ortodoxă: Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor va judeca.

Deuteronom 32:1-9 - Traducerea creștină și Traducerea cuvânt cu cuvânt după originalul evreiesc (OnlineInterlinear/OTpdf/deu32.pdf):

Ascultați-mă (locuitori ai) cerurilor căci voi vorbi și ea va asculta (zeitatea) pământului (din ceruri) cele spuse de gura mea
El (discursul) va curge ca ploia și sub influența mea va fi distilat așa cum roua nopții burează pe vegetație și udă iarba

Ascultați-mă (locuitori ai) cerurilor căci voi vorbi și ea va asculta (zeitatea) pământului (din ceruri) cele spuse de gura mea
El (discursul) va curge ca ploia și sub influența mea va fi distilat așa cum roua nopții burează pe vegetație și udă iarba

32:3 Căci numele Domnului voi preamări. Daţi slavă Dumnezeului nostru! (traducere creștină)
32:3 Că numele lui Iehova îl proclam pentru a da măreție nouă zeilor
that name of Yahweh I am proclaiming grant you greatness to Elohim of us

32:4 El este tăria; desăvârşite sunt lucrurile Lui, căci toate căile Lui sunt drepte. Credincios este Dumnezeu şi nu este întru El nedreptate; drept şi adevărat este El, (traducere creștină)
32:4 El (Iehova) este piatra fără de greșeală astfel încât în toate căile sale judecata (zeului ) El are încredere (zeul tată, preluat inițial de la fenicienii din Canaan) că el (Iehova) este imparțial, drept și correct
   he rock flawless contrivance of him that all of ways of him judgment El of faithfulness and without iniquity just and upright he

32:6 Popor nechibzuit şi fără de minte, au nu este El tatăl tău, Cel " te-a zidit, te-a făcut şi te-a întemeiat?  (traducere creștină)
32:6 Către Iehova: tu îi răsplătești pe acești oameni decăzuți și fără înțelepciune. Nu el este tatăl vostru, el v-a achiziționat. el e cel ce v-a alcătuit și v-a întemeiat.
to Yahweh you are requiting this people decadent and not wise not he father of you, he acquired you he he made and he is establishing you

32:7 Adu-ti aminte de zilele cele de demult, cugetă la anii neamurilor trecute! Întreabă pe tatăl tău şi-ti va da de ştire, întreabă pe bătrâni, şi-ţi vor spune (traducere creștină):
32:7 Amintiți-vă zilele de demult și înțelegeți anii generațiilor și generațiilor, întrebați pe tatăl vostru. Iar cei mai în vârstă dintre voi vor spune
remember you days of eon understand you years of generation and generation ask you  father of you and he shall tell you old ones of you and they shall say to you

32:8 Când Cel Preaînalt a împărţit moştenire popoarelor, când a împărţit pe fiii lui Adam, atunci a statornicit hotarele neamurilor după numărul îngerilor lui Dumnezeu (traducere creștină):
32:8 că la împărțirea neamurilor făcută de Cel Suprem,  pentru a-i împărții pe fiii lui adam, a pus frontiere fixe între oameni, pentru a-i număra pe fiii lui Israel
in to allotments of Supreme one nations in to part of him sons of human he is stationing boundaries of peoples to number of sons of Israel

32:9 Iar partea Domnului este poporul lui Iacov, Israel e partea lui de moştenire. (traducere creștină)
32:9 aceștia (au devenit) parte a oamenilor lui Iehova, din linia lui Iacov, repartizați acestuia
that portion of Yahweh people of him Jacob line of allotment of him.

De aici se vede că Cel Suprem, zeul El, conform celor care au scris Deuteronomul i-ar fi dat pe fiii lui Israel, cei din linia lui Iacov, zeului Iehova, care era ... unul... dintre zei,
iar alte popoare, în concepția initială evreiască au fost încredințate altor ... zei.