Nu este o presupunere că Isus nu e mântuitorul

1. Faptul că
La început Isus a fost prezentat conform prezicerii evreiești după care el trebuia să fie fiul lui Iosif,
care ar fi făcut parte din neamul regelui David,
nu este o presupunere

pentru că unele secte creștine au creat chiar și niște arbori genealogici,

vezi "după Matei" 1:1-17 și "după Luca" 3:23-38,

care să demonstreze că Isus, ca fiu al lui Iosif, face parte din neamul regal al lui David.


2. Și astfel Isus a fost vestit ca viitorul rege al evreilor.
și nu este o presupunere
că această ideea a rămas până în zilele noastre

vezi INRI - Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum

vezi Mântuirea (Eliberarea) vine de la iudei


3. și nu este o presupunere
că acești regi erau unși ca regi într-o ceremonie corespunzătoare,
în urma cărora erau numiți Mesia, regi unși  (traducerea greacă Cristos),

4. Nu este o presupunere că lui Isus i s-a făcut publicitate și ca viitor Mesia (rege uns).
altminteri nu ar fi fost numit Isus Nazarineanul Regele Iudeilor, vezi punktul 2

5. Problema este însă că Isus a fost spânzurat, vezi Tractatul Sanhedrin 43a al școlilor de rabini (mișna)
și faptul că Isus nu a fost uns ca rege al evreilor, deci nu mai putea fi numit Mesia (Cristos)

nu este o presupunere


6. iar faptul că Isus a continuat în mod fals să fie numit "rege al evreilor" și totodată și Mesia (Christos),
iar adepții acestuia au continuat să se numească, în mod fals creștini
nu este o presupunere.

7. Nu este o presupunere că diferitele secte creștine au susținut inițal că Isus nu a fost spânzurat,
vezi ca exemplul Afirmațiile inițiale ale "sfântului" Irineu: Isus a trăit până la adânci bătrâneți ...
și cea creată în cea de-a doua jumătate a secolului al doilea
și care în final s-a impus, în care
Isus ar fi fost făcut de un duh

trimis de "zeu" (theos în originalul grecesc, adică de zeul național al evreilor - Iehova) cu "fecioara" Maria,
soția lui Iosif, cu care acesta trebuie să nu fi făcut sex niciodată, deși avea copii.


8. Nu este o presupunere că
dacă această din urmă variantă cu Duhul de Sex trimis de Iehova ar fi fost cea originală,

prezentarea unor arbori genealogici, care voia să demonstreze

- că Isus ar fi făcut parte din neamul lui David și

- astfel ar fi viitorul rege al evreilor așa cum ar fi fost prezis, vezi Christos - Solomon -  1.Cronici 17:11-14

nu ar fi avut nici un sens.


9. Nu este o presupunere că creștinii au inventat o nouă semnificație pentru denumirea Christos (evreiesc Messia)

vezi Isus născut după carne, Hristos născut după duhDeci faptul că Isus nu este "Hristos" nu este o presupunere.

10. Nu este o presupunere că

pentru crearea noului Isus, "creștinii" eleni, în cea de-a doua jumătate a secolului al 2-lea,
buni cunoscători ai literaturii egiptene și grecești s-au inspirat din acestea, și nu invers,
vezi Isus copiat după Horus.