Pavel nu propovăduiește despre Isus ci despre erezii

Epistolele lui Pavel sunt lucrări create cu alt scop decât cel al creării evangheliilor.
Ele sunt lucrări târzii ale luptei de propagandă ... împotriva creștinilor "eretici",
ca și în cazul altor așa zise evanghelii,
care erau doar teorii gnostice grecești aplicate pe Isusul inventat de creștini
și ca atare nu consideră puncte majore ale propagandei inițiale:

nu fac nici un fel de referinţe despre părinţii lui Isus.
nu fac nici o aluzie la aşa zisa naştere virgină a lui Isus
nu se referă niciodată la aşa zisul loc de naştere al lui Isus (de exemplu numindu-l din Nazareth, sau din Betlehem)

nu fac nici un fel de referinţe temporale sau locale despre existenţa sa pământeană
nu se referă la procesul său în faţa vreunui oficial roman
nu se referă la Ierusalim ca loc al execuţiei sale

nu fac nici o menţiune despre Ioan Botezătorul, nici despre Iuda ...
nu fac nici o menţiune despre miracolele prezentate că le-a făcut Isus
nu menţionează decât lupta împotriva așa zisei erezii
luptü care apare abia către sfârșitul secolului al doilea,
cum avem exemplul concludent în cazul lucrării monumentale "Împotriva Ereziilor" a episcopului Irineu.