3.58 Karttik-vratam - jurământului lunii Karttik

Urmarea jurământului lunii Karttik (Oktombrie-Noiembrie)

Karttika-vrata mai este numit și damodar-vrata, vezi Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 9 .
Luna Karttik mai este de asemenea numită urgea. Cuvântul urgea înseamnă putere, forță, energie sau vigoare.

Șrimati Radhika este energia Iubirii a lui Krișna și de aceea această urgea se referă în primul rând la ea. Ai venera pe Șri Șri Radha-Damodar, urmând Sadhana-Bhakti în luma Karttik este numită și și urgea-adara, a venera (adara) pe Urgea (Șrimati Radhika – Puterea lui Krișna).

Astfel zeitatea care prezidează peste această lună este cunoscută ca Urgeșvari (Urgea-Ișvari – Controloarea Puterii) al Radhei.

În Padma Purana se spune (citată în Bhakti-rasamrita-sindhu (1.2.221)):

atha ūrjādaro, yathā pādme —
yathā dāmodaro bhakta-vatsalo vidito janaiḥ |
tasyāyaṁ tādṛśo māsaḥ svalpam apy uru-kārakaḥ ||1.2.221 ||

Urmând Ūrja-vrata, din Padma Purāṇa:
“Așa cum oamenii știu că Dāmodar-Krișna este afectuos cu cei devotați lui,
La fel știu că El este afectuos cu cei care urmează jurământul lunii Karttik
Chiar și o mică activitate devoțională în această lună, produce un rezultat spiritual uriaș.”

Urmarea jurământului din luna Karttik pentru plăcerea lui Krișna este numită niyam-seva – Urmarea regulilor de servire. Gloria unică a urmării Jurământului niyam-seva în luna Karttik in Vraja-mandaala au fost descrise în Bhakti-rasamRta-sindhu (1.2.222–3), care cirează din Padma Puran:

tatrāpi mathurāyāṁ viśeṣo, yathā tatraiva —
bhuktiṁ muktiṁ harir dadyād arcito’nyatra sevinām |
bhaktiṁ tu na dadāty eva yato vaśyakarī hareḥ ||1.2.222 ||
sā tv añjasā harer bhaktir labhyate kārttike naraiḥ |
mathurāyāṁ sakṛd api śrī-dāmodara-sevanāt ||1.2.223 ||

Urmarea Jurământului Dāmodar-vrata în Mathurā-mandala este glorificată în Padma Purāṇ: 
“Domnul Transcendental Hari, fiind venenrat în altă parte, acordă bucurii materiale și eliberarea din ciclul nașterii și-al morții dar nu acordă Serviciu Devoțional - Bhakti, pentru că prin Bhakti Domnul Transcendental poate fi controlat. Totuși Serviciul Devoțional – Bhakti poate fi obținut ușor de oameni prin servirea lui Dāmodar (Krișna) în timpul lunii Kārtik în Mathurā chiar și o singură dată.”