Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 45

Cel care este capabil dar nu-și ajută

Mama și tatăl care au îmbătrânit
Soția castă, copilul care are nevoie de îndrumări
Maestrul spiritual, pe cel învățat spiritual
Și pe cel ce vine la el pentru adăpost
Trebuie considerat mort, chiar dacă respiră

śrī-śuka uvāca
pitarāv upalabdhārthau
 viditvā puruṣottamaḥ
mā bhūd iti nijāṁ māyāṁ
 tatāna jana-mohinīm  1
uvāca pitarāv etya
 sāgrajaḥ sātvatarṣabhaḥ
praśrayāvanataḥ prīṇann
 amba tāteti sādaram  2
nāsmatto yuvayos tāta
 nityotkaṇṭhitayor api
bālya-paugaṇḍa-kaiśorāḥ
 putrābhyām abhavan kvacit  3
na labdho daiva-hatayor
 vāso nau bhavad-antike
yāṁ bālāḥ pitṛ-geha-sthā
 vindante lālitā mudam
  4

Șuka spuse: Înțelegând că părinții săi cunosc- śrī-śukaḥ uvāca upalabdha pitarau viditvā
Natura sa (supremă), Personalitatea Transcendentală Supremă - arthau puruṣa-uttamaḥ
(se gândi) „Acest lucru nu este permis“ și și-a extins - mā bhūt iti tatāna
propria energie iluzorie, care induce oamenii în eroare - nijām māyām jana mohinīm

Apropiindu-se de părinții săi împreună cu fratele său mai mare- etya pitarau sa agra-jaḥ
Cel mai de seamă din familia Sātvata plecându-și capul - ṛṣabhaḥ sātvata avanataḥ
Îi mulțumi spunându-le astfel cu respect și umilință - prīṇan uvāca iti sa-ādaram praśraya
„Mamă, tată!“ - amba tāta

„Tată, nu din cauza noastră ai fot mereu în anxietate - tāta na asmattaḥ yuvayoḥ nitya utkaṇṭhitayoḥ
Și nu te-ai putut bucura de loc de fii tăi - api abhavan kvacit putrābhyām
Ca bebeluși, copii sau tineri adolescenți - bālya paugaṇḍa kaiśoraḥ

Numai datorită zeilor (prin destinul hotărât) nu am putut obține - daiva nau na labdhaḥ
Compania voastră și am fost deprivați de rezidența  - bhavat-antike hatayoḥ vāsaḥ
În care stau părinții, căminul în care trăiesc - yām sthaḥ pitṛ geha vindante
Și se bucură de  jocurile copiilor - mudam lālitāḥ bālāḥ

sarvārtha-sambhavo deho
 janitaḥ poṣito yataḥ
na tayor yāti nirveśaṁ
 pitror martyaḥ śatāyuṣā
  5

Corpul care este sursa tuturor scopurilor vieții  - dehaḥ sambhavaḥ sarva artha
A fost născut și ținut în viață de părinți - janitaḥ poṣitaḥ pitroḥ
De aceea un muritor nu-și poate plăti datoria - yataḥ na martyaḥ yāti
Față de aceaștia într-o viață de o sută de ani - tayoḥ āyuṣā śata

yas tayor ātmajaḥ kalpa
 ātmanā ca dhanena ca
vṛttiṁ na dadyāt taṁ pretya
 sva-māṁsaṁ khādayanti hi  6

Un fiu care este capabil să le asigure - ātma-jaḥ yaḥ kalpaḥ tayoḥ ātmanā
Bunăstare și gratificarea simțurilor și nu o face - ca dhanena ca vṛttim na dadyāt
După ce-și va părăsi corpul - tam pretya
Într-adevăr va trebui să-și mănânce propria carne - hi khādayanti sva māṁsam

mātaraṁ pitaraṁ vṛddhaṁ
 bhāryāṁ sādhvīṁ sutam śiśum
guruṁ vipraṁ prapannaṁ ca
 kalpo ’bibhrac chvasan-mṛtaḥ  
7

Cel care este capabil dar nu-și ajută - kalpaḥ abibhrat
Mama și tatăl care au îmbătrânit - mātaram pitaram vṛddham
Soția castă, copilul care are nevoie de îndrumări - bhāryām sādhvīm sutam śiśum
Maestrul spiritual, pe cel învățat spiritual - gurum vipram
Și pe cel ce vine la el pentru adăpost - prapannam ca
Trebuie considerat mort, chiar dacă respiră - mṛtaḥ śvasan

tan nāv akalpayoḥ kaṁsān
 nityam udvigna-cetasoḥ
mogham ete vyatikrāntā
 divasā vām anarcatoḥ
8

Noi nu am fost capabili să facem aceasta - nau akalpayoḥ tat
Gândirea fiindu-ne tot timpul deranjată de Kamsa - cetasoḥ nityam udvigna kaṁsān
Ne-am petrecut zilele degeaba, căci nu v-am onorat - vyatikrāntāḥ ete divasāḥ mogham vām  anarcatoḥ
 
Șri Krișna îi iluzionează pe Devaki și Vasudev în a crede că sunt cu adevărat părinții săi

tat kṣantum arhathas tāta
 mātar nau para-tantrayoḥ
akurvator vāṁ śuśrūṣāṁ
 kliṣṭayor durhṛdā bhṛśam
  9

Tată, mamă, iartă-ne că nu v-am servit - tāta mātaḥ kṣantum nau akurvatoḥ vām śuśrūṣām
Și nu v-am mulțumit, fiind noi înșine sub controlul altora – tat arhathaḥ para-tantrayoḥ
Și deranjați foarte mult de cei cu inima de piatră (trimiși de Kamsa pentru a-i omorî) - kliṣṭayoḥ bhṛśam durhṛdā
śrī-śuka uvāca

iti māyā-manuṣyasya
 harer viśvātmano girā
mohitāv aṅkam āropya
 pariṣvajyāpatur mudam  10
siñcantāv aśru-dhārābhiḥ
 sneha-pāśena cāvṛtau
na kiñcid ūcatū rājan
 bāṣpa-kaṇṭhau vimohitau
11

Șri Șuka spuse: „Astfel iluzionați de cuvintele Domnului Transcendental - śrī-śukaḥ uvāca iti mohitau girā hareḥ
sufletul universului, care prin energia iluzorie apăruse în formă umană, - ātmanaḥ viśva māyā manuṣyasya
i-au ridicat în poală, i-au îmbrățișat și experimentând bucuria (părintească) - āropya aṅkam pariṣvajya āpatuḥ mudam
i-au udat cu un torent de lacrimi - siñcantau dhārābhiḥ aśru
și legați cu frânghia afecțiunii - āvṛtau pāśena sneha ca
n-au putut spune nimic, oh rege - na ūcatuḥ kiñcit rājan
fiind copleșiți și cu gâturile pline de lacrimi - vimohitau kaṇṭhau bāṣpa.

evam āśvāsya pitarau
 bhagavān devakī-sutaḥ
mātāmahaṁ tūgrasenaṁ
 yadūnām akaron ṇṛpam  12
āha cāsmān mahā-rāja
 prajāś cājñaptum arhasi
yayāti-śāpād yadubhir
 nāsitavyaṁ nṛpāsane
13

Astfel după ce a devenit intim cu părinții săi, Supremul Transcendental, - evam āśvāsya pitarau bhagavān
Fiul lui Devaki, l-a pus ca rege peste Yadavi - devakī-sutaḥ akarot; nṛpam yadūnām
Pe bunicul din partea mamei, Ugrasen - mātāmaham tu ugrasenam
Spunându-i: „Mare rege, noi suntem supușii tăi - āha mahā-rāja ca asmān prajāḥ
Poruncește  - ca ājñaptum arhasi

Datorită blestemului (vestitului rege) Yayāti nici un Yadav - śāpāt yayāti na yadubhiḥ
Nu poate sta pe tronul regal - āsitavyam āsane nṛpa

mayi bhṛtya upāsīne
 bhavato vibudhādayaḥ
baliṁ haranty avanatāḥ
 kim utānye narādhipāḥ
14

Fiind servitorul tău apropiat - mayi bhṛtye bhavataḥ
(toți) începând cu cei înțelepți îți vor plăti tribut și ți se vor pleca - ādayaḥ vibudha haranti balim avanatāḥ
Ce să spunem despre orice alți conducători de oameni - kim uta anye nara adhipāḥ
 
Privind spre Personalitatea Transcendentală, febra atracției materiale va înceta

Datorită iubirii sale puternice pentru fiul său, Nanada este copleșit și devastat
de faptul că Krișna nu se mai întoarce cu el în Vraja, intuind parcă faptul că nu se va întoarce niciodată

sarvān svān jñati-sambandhān
 digbhyaḥ kaṁsa-bhayākulān
yadu-vṛṣṇy-andhaka-madhu
 dāśārha-kukurādikān
sabhājitān samāśvāsya
 videśāvāsa-karśitān
nyavāsayat sva-geheṣu
 vittaiḥ santarpya viśva-kṛt  
kṛṣṇa-saṅkarṣaṇa-bhujair
 guptā labdha-manorathāḥ
gṛheṣu remire siddhāḥ
 kṛṣṇa-rāma-gata-jvarāḥ
vīkṣanto ’har ahaḥ prītā
 mukunda-vadanāmbujam
nityaṁ pramuditaṁ śrīmat
 sa-daya-smita-vīkṣaṇam 15-18

Apoi Cel ce a creat universul (Supremul Transcendental - Krișna) i-a așezat - kṛt viśva nyavāsayat
În propriile lor cămine cu onoruri, consolându-i - sva geheṣu sabhājitān samāśvāsya
Și gratificându-i cu daruri valoroase – santarpya vittaiḥ
Pe toți membri apropiați ai familiei și celelalte rude, slăbiți și - sarvān svān jñāti sambandhān karśitān
Răspândiți datorită fricii de Kamsa în toate direcțiile și trăind în țări străine, - ākulān kaṁsa-bhaya digbhyaḥ videśa
Începând cu Yadu, Vṛṣṇi, Andhaka, Madhu, Dāśārha, Kukura - yadu-vṛṣṇi-andhaka-madhu-dāśārha kukura-ādikān

Aceștia obținând protecția brațelor lui Krișna și Sankarșn (Bal) - labdha guptāḥ kṛṣṇa-saṅkarṣaṇa bhujaiḥ
s-au bucurat în căminele lor de perfecțiunea dorințelor– remire gṛheṣu siddhāḥ manaḥ-rathāḥ
căci prin vederea zilnică a fețelor asemenea lotusului - vīkṣantaḥ ahaḥ ahaḥ vadana ambujam
ale dragilor Krișna și Raam - prītāḥ kṛṣṇa-rāma
și a zâmbetelor și privirilor tot timpul vesele - smita vīkṣaṇam nityam pramuditam
ale frumosului și dăruitorului Domn ce dă Eliberarea din lumea materială - śrīmat sa-daya mukunda
febra (atracției materiale) a încetat - jvarāḥ gata

tatra pravayaso ’py āsan
 yuvāno ’ti-balaujasaḥ
pibanto ’kṣair mukundasya
 mukhāmbuja-sudhāṁ muhuḥ  19

Chiar și cei mai în vârstă de acolo (in Mathurā) era acum tineri - api pravayasaḥ āsan yuvānaḥ
și aveau putere și vitalitate din plin pentru că beau cu ochi lor - bala ojasaḥ ati pibantaḥ akṣaiḥ
tot mereu nectarul faței asemenea lotusului a Celui ce dă  eliberarea - muhuḥ sudhām mukha-ambuja mukundasya

atha nandaṁ samasādya
 bhagavān devakī-sutaḥ
saṅkarṣaṇaś ca rājendra
 pariṣvajyedam ūcatuḥ  20
pitar yuvābhyāṁ snigdhābhyāṁ
 poṣitau lālitau bhṛśam
pitror abhyadhikā prītir
 ātmajeṣv ātmano ’pi hi  21
sa pitā sā ca jananī
 yau puṣṇītāṁ sva-putra-vat
śiśūn bandhubhir utsṛṣṭān
 akalpaiḥ poṣa-rakṣaṇe  22
yāta yūyaṁ vrajaṁn tāta
 vayaṁ ca sneha-duḥkhitān
jñātīn vo draṣṭum eṣyāmo
 vidhāya suhṛdāṁ sukham  23
evaṁ sāntvayya bhagavān
 nandaṁ sa-vrajam acyutaḥ
vāso-’laṅkāra-kupyādyair
 arhayām āsa sādaram  24
ity uktas tau pariṣvajya
 nandaḥ praṇaya-vihvalaḥ
pūrayann aśrubhir netre
 saha gopair vrajaṁ yayau  25

Mare rege (Parīkṣit), după aceea Domnul Transcendental, fiul lui Devaki - rāja-indra atha bhagavān devakī-sutaḥ
Și Saṅkarṣaṇ apropiindu-se de Nanda l-au îmbrățișat și au spus - ca saṅkarṣaṇaḥ samāsādya nandam pariṣvajya idam ūcatuḥ
Tată, voi doi (tu și mama Yașoda) ne-ați întreținut cu afecțiune- pitaḥ yuvābhyām poṣitau snigdhābhyām
Și ne-ați răsfățat adesea chiar asemenea părinților - lālitau bhṛśam api hi pitroḥ
A căror iubire pentru copii este mai mare ca cea pentru ei înșiși - prītiḥ ātmajeṣu abhyadhikā ātmanaḥ

Acela este tată și aceea este mamă care întrețin - saḥ pitā sā ca jananī yau puṣṇītām
Proprii lor fii ca pe niște copii abandonați - sva putra vat śiśūn utsṛṣṭān
De familie și care nu sunt capabili să se întrețină și să se apere - bandhubhiḥ akalpaiḥ poṣa rakṣaṇe

Tată, vă rugăm să vă întoarceți în Vraja - tāta vayam yata yūyam vrajam
Căci datorită afecțiunii și pentru a-i face fericiți pe cei dragi și pe - ca sneha vidhāya sukham suhṛdām
Rudele care suferă (datorită dorului de noi) vom veni să vă vedem - jñātīn duḥkhitān eṣyāmaḥ vaḥ draṣṭum

Consolându-l astfel pe Nanda impreună cu ceilalți oameni din Vraja – sāntvayya evam nandam sa-vrajam
Infailibila Personalitate Transcendentală le-a dăruit - bhagavān acyutaḥ arhayām āsa
Cu respect haine, giuvaeruri, veselă șamd - sa-ādaram vāsaḥ alaṅkāra kupya ādyaiḥ

Astfel vorbele celor doi l-au compleșit și devastat Nanda - iti uktaḥ tau vihvalaḥ raṇaya nandaḥ
Care cu ochii plini de lacrimi i-a îmbrățișat - netre pūrayan aśrubhiḥ pariṣvajya
Și a plecat împreună cu păstorii în Vraja - yayau saha gopaiḥ vrajam
 
Raam și Krișna primesc inițierea ca Kșatriya (în clasa răzobinicilor) și urmează școala lui Garga Muni
Dorind să urmeze o școală spirituală l-au acceptat pe Sandipani Muni ca guru

atha śūra-suto rājan
 putrayoḥ samakārayat
purodhasā brāhmaṇaiś ca
 yathāvad dvija-saṁskṛtim  26
tebhyo ’dād dakṣiṇā gāvo
 rukma-mālāḥ sv-alaṅkṛtāḥ
sv-alaṅkṛtebhyaḥ sampūjya
 sa-vatsāḥ kṣauma-mālinīḥ  27
yāḥ kṛṣṇa-rāma-janmarkṣe
 mano-dattā mahā-matiḥ
tāś cādadād anusmṛtya
 kaṁsenādharmato hṛtāḥ  28


O, rege (Parīkṣit), după aceea fiul lui Șurasen (Vasudev) a lăsat - rājan ca atha śūra-sutaḥ (Vasudeva)
Să fie executată în mod corespunzător (conform clasei luptătorilor - Kșatriya)  – samakārayat yathā-vat
ceremonia celei de-a doua nașteri (inițierea) - dvija-saṁskṛtim
Pentru cei doi fii ai săi (Raam și Krișna) de către un preot brahman - putrayoḥ purodhasā brāhmaṇaiḥ
Și ca răsplată l-a venerat și a dat (brahmanului) ca daruri - tebhyaḥ sampūjya adāt dakṣiṇāḥ
Vaci frumos ornamentate cu aur, coliere și - su alaṅkṛtāḥ gāvaḥ rukma mālāḥ
Viței frumoși ornamentați cu pânze și ghirlande- sa vatsāḥ su-alaṅkṛtebhyaḥ kṣauma mālinīḥ

Mărinimosul (Vasudev) amintindu-și de acele (vaci) - mahā-matiḥ anusmṛtya yaḥ
pe care le oferise în minte la nașterea lui Krișna și Raam - tāḥ ādadāt manaḥ janmaṛkṣe kṛṣṇa-rāma
și pe care Kamsa, contrar Dharmei i le luase, le oferi acum - ca kaṁsena adharmataḥ hṛtaḥ dattāḥ

tataś ca labdha-saṁskārau
 dvijatvaṁ prāpya su-vratau
gargād yadu-kulācāryād
 gāyatraṁ vratam āsthitau  
29

Astfel după ce au primit riturile de naștere a doua oară – tataḥ ca labdha saṁskārau dvijatvam
(Kṛṣṇa și Balarāma) au obținut mantrele legământului de a urma - prāpya gāyatram su-vratau
Școala dinastiei Yadu condusă de maestrul Garga Muni - yadu-kula ācāryā gargāt
Și au depus jurământul - vratam āsthitau

prabhavau sarva-vidyānāṁ
 sarva-jñau jagad-īśvarau
nānya-siddhāmalaṁ jñānaṁ
 gūhamānau narehitaiḥ
atho gurukule vāsam
 icchantāv upajagmatuḥ
kāśyaṁ sāndīpaniṁ nāma
 hy avanti-pura-vāsinam
yathopasādya tau dāntau
 gurau vṛttim aninditām
grāhayantāv upetau sma
 bhaktyā devam ivādṛtau
tayor dvija-varas tuṣṭaḥ
 śuddha-bhāvānuvṛttibhiḥ
provāca vedān akhilān
 sāṅgopaniṣado guruḥ
sa-rahasyaṁ dhanur-vedaṁ
 dharmān nyāya-pathāṁs tathā
tathā cānvīkṣikīṁ vidyāṁ
 rāja-nītiṁ ca ṣaḍ-vidhām
30-34

Ascunzând cunoașterea lor pură prin aparențe omenești – gūhamānau jñānam amalam īhitaiḥ nara
Cei doi, care erau sursa tuturor științelor - prabhavau sarva vidyānām
Atotcunoscători și controlori ai universului - sarva-jñau jagat-īśvarau
Nu obținuseră perfecțiunea din nici o altă sursă - na siddha anya
Dar dorind să devină rezidenți ai unei școlii spirituale - atha u icchantau vāsam kule
s-au apropiat de un guru ce provenea din Kași (Benares) - upajagatuḥ guru kāśyam
pe nume Sandipani, care locuia în orașul Avantī (Ujjain) - sāndīpanim nāma hi vāsinam avanti-pura

Astfel cei doi, fiind controlori ai propriilor simțuri, s-au apropiat de guru și - yathā tau dāntau upasādya gurau
l-au servit ireproșabil, cu afecțiune, respect și devoțiune - vṛttim aninditām grāhayantau ādṛtau bhaktyā
ca și cum ar fi fost alături de o zeitate – iva sma upetau devam

Cel mai de seamă dintre Brahmani, maestrul spiritual fiind mulțumit - dvija-varaḥ tuṣṭaḥ guruḥ
De comportamentul lor pur și afectuos - anuvṛttibhiḥ tayoḥ śuddha bhāva
Le-a predat Vedele împreună cu toate ramurile lor și Upanișadele - provāca vedān akhilān sa aṅga upaniṣadaḥ
Împreună cu partea confidențială (a armelor) Dhanur-veda - sa-rahasyam dhanuḥ-vedam
Datoria Prescrisă, logica, metodica, cele șase ramuri ale Ștințelor politice - dharmān nyāya pathān ca ṣaṭ-vidhām rāja-nītim
și cu atât mai mult Cunoașterea Transcendentală - tathā tathā ca ānvīkṣikīm vidyām