Condiții de a obține Rati

conform cu Bhakti-Rasamrita Sindhu

bhakti-nirdhūta-doṣāṇāṁ prasannojjvala-cetasām |
śrī-bhāgavata-raktānāṁ rasikāsaṅga-raṅgiṇām || 2.1.7 ||
jīvanī-bhūta-govinda-pāda-bhakti-sukha-śriyām |
premāntaraṅga-bhūtāni kṛtyāny evānutiṣṭhatām || 2.1.8 ||
bhaktānāṁ hṛdi rājantī saṁskāra-yugalojjvalā |
 ratir ānanda-rūpaiva nīyamānā tu rasyatām || 2.1.9 ||
kṛṣṇādibhir vibhāvādyair gatair anubhavādhvani |
 prauḍhānanda-camatkāra-kāṣṭhām āpadyate parām || 2.1.10 ||

 „Rati, care este însăși forma energiei extazului spiritual ānanda, apare în inimile devoților

  • care au fost purificați de toate greșelile prin bhakti,
  • ale căror inimi au devenit vesele (hlādinī) și strălucitoare (samvit),
  • care au dezvoltat o mare plăcere
    • pentru ascultarea puranei Śrīmad-Bhāgavatam
    • și pentru asocierea cu cei care au dezvoltat gust pentru jocurile spirituale ale lui Kṛṣṇa,
  • a căror viață și suflet devine fericirea profundă a devotamentului la picioarele lui Govinda
  • și care au devenit absorbiți în acțiuni precum kīrtana, impregnate cu mila Domnului.

Această Rati, întărită de impresiile lăsate de Serviciul Devoțional Bhakti din vieții trecute și prezente, atinge apoi o stare de delectare prin realizarea interioară a ingredientelor iubirii spirituale: vibhāva, anubhāva, sāttvika-bhāva și vyabhicārī-bhāva pentru Kṛṣṇa și, în cele din urmă, atinge vârful cel mai înalt și uimitor al fericirii profunde. .

" kintu premā vibhāvādyaiḥ svalpair nīto'py aṇīyasīm |
vibhāvanādy-avasthāṁ tu sadya āsvādyatāṁ vrajet || 2.1.11 ||

"Cu toate acestea, chiar cea mai mică atingere a gustului pentru prema
prin cel mai mic amestec de vibhāva și celelalte ingrediente,
devine rapid deosebit de încântătoare. "