Iehova nădejdea evreilor

Creștinii citează Isaia 51:12 ca dovadă ca oamenii are trebui să-și pună nădejdea în „Dumnezeu“/ Isus:
" Eu, Eu sunt Cel ce dă nădejde! Cine eşti tu, ca să te temi ...?"

În Isaia 51 cel care vorbește, conform autorilor evreilor, nu este  "Dumnezeu", ci "zeul evreilor" Iehova; acest lucru este anunțat la începutul capitolului:
51:1 Ascultaţi-Mă pe Mine, voi care umblaţi după dreptate, voi care-l căutaţi pe Iehova!, …
51:2 Priviţi pe Avraam, tatăl vostru şi la Sarra cea care în dureri v-a născut. Că pe el singur l-am chemat, l-am binecuvântat şi l-am înmulţit.
51:3 Iar Iehova va mângâia Sionul, şi dărâmăturilor lui le va da nădejde

Faptul că Iehova nu este zeul tuturor neamurilor,
cum îl prezintă în mod fals creștinii,
ci zeul tribal ales de evrei din panteonul de zeități canaanite,
pe care multă vreme le-au venerat, după adoptarea modului de viață al fenicienilor din Canaan,
la trecerea proprie de la viața nomadă la cea sedentară în Canaan,
este evident în așa zisa „Împărțire a popoarelor la zei”, vezi Deuteronom 32:1-9,
în care cei din linia lui Iacov, poporul evreu, au fost dați în grija zeului Iehova.

Această prezentare creștină este posibilă prin traduceri false, ca omiterea numelui zeului evreilor - Iehova, 
care să permită crearea mitului lui Isus, făcut de „Duhul Sfânt“ cu Maria,
un lucru ce nu poate fi crezut, dacă de exemplu se ia în considerație Lipsa de sens a arborilor genealogici.

Astfel mesajul din Isaia 51:12 se adresa de fapt doar evreilor,
fiind vorba de nădejdea lor de a construi Sionul, vezi Isaia 51 original:
Pentru detalii vezi și:
Iehova fiul zeului El - Canaan
Surse ale Bibliei evreiești