Lecția 29 Verbul – rădăcina și trunchiul

dhātu धातु - rădăcina - sthā सथ – Sentimentul nemișcării sau lipsa mișcării
aṅga अंग - trunchiul -   tiṣṭha तिष्ठ - stă
kriyā क्रिया - Verbul -    tiṣṭhati तिष्ठति – el, ea stă

persoana a treia - prathama puruṣa          tiṣṭhati तिष्ठति - el, ea stă
persoana a doua - madhyama puruṣa      tiṣṭhasi तिष्ठसि - tu stai
persoana întâia -  uttama puruṣa               tiṣṭhami तिष्ठमि - eu stu

La crearea trunchiului (aṅga अंग) nu este neapărat ca Dhatu (धातु - rădăcina) să se schimbe așa de mult ca în cazul prezentat anterior sthā सथ. De exemplu vad वद् este ușor de recunoscut în verb vadati वदति (el, ea vorbește).

Unele cuvinte ca adverbele și conjuncțiile nu au terminație, ele sunt catalogate ca neschimbate - avyaya अव्यय.
Un exemplu este conjuncția „și” - "ca" च (lesen tscha) care se pune după ultimul cuvânt dintr-un șir care este altfel unit sau după fiecare cuvânt din șir.

vadāmi                   वदामि – eu vorbesc
tiṣṭhati vadāmi ca   तिष्ठति वदामि च – El stă și eu vorbesc
tiṣṭhasi vadāsi ca     तिष्ठसि वदासि च – Tu stai și vorbești

tiṣṭhasi vadāmi ca   तिष्ठसि वदामि च – Tu stai și eu vorbesc
tiṣṭhati vadāsi ca     तिष्ठति वदासि च – El stă și tu vorbești
vadāmi tiṣṭhasi ca   वदामि तिष्ठसि च – Eu vorbesc și tu stai

tiṣṭhami vadāti ca    तिष्ठमि वदाति च – Eu stau și tu vorbești
vadāsi tiṣṭhami ca   वदासि तिष्ठमि च – Tu vorbești și eu stau
tiṣṭhami vadāmi ca  तिष्ठमि वदामि च – Eu stau și vorbesc