Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 8

Śrīmad Bhāgavatam 10.8.1-52

śrī-śuka uvāca
gargaḥ purohito rājan
yadūnāḿ sumahā-tapāḥ
vrajaḿ jagāma nandasya
vasudeva-pracoditaḥ 1

taḿ dṛṣṭvā parama-prītaḥ
pratyutthāya kṛtāñjaliḥ
ānarcādhokṣaja-dhiyā
praṇipāta-puraḥsaram 2


Șri Șuka spuse - śrī-śukaḥ uvāca
Garga muni, preotul dinastiei Yadu - gargaḥpurohitaḥ rājan yadūnām
Care practica austerități deosebite - su-mahā-tapāḥ
Se duse la îndemnul lui Vasudev (tatăl lui Krișna în Mathura) - jagāma vasudeva-pracoditaḥ
în Vraja (Vrindavan) la Nanda (tatăl lui Krișna) - vrajam nandasya

Acesta (Garga muni) îl văzu deosebit de încântat (pe Nanda) - tam dṛṣṭvā parama-prītaḥ
Care s-a ridicat respectuos cu mâinile împreunate în fața pieptului - pratyutthāya kṛta-añjaliḥ
(care) venerându-l și meditând asupra Domnului Suprem - ānarca dhiyā adhokṣaja
se aruncă la pământ în fața reprezentatului Acestuia - praṇipāta-puraḥsaram

sūpaviṣṭaḿ kṛtātithyaḿ
girā sūnṛtayā munim
nandayitvābravīd brahman
pūrṇasya karavāma kim 

mahad-vicalanaḿ nṝṇāḿ
gṛhiṇāḿ dīna-cetasām
niḥśreyasāya bhagavan
kalpate nānyathā kvacit

jyotiṣām ayanaḿ sākṣād
yat taj jñānam atīndriyam
praṇītaḿ bhavatā yena
pumān veda parāvaram 5


Garga muni s-a așezat confortabil așa cum se cuvine unui oaspete - munim su-upaviṣṭam kṛta-ātithyam
(iar Nanda) i s-a adresat cu cuvinte plăcute, satisfăcându-l - girā sūnṛtayā nandayitvā
„O Brahmane, tu ești complet (nu ai nevoie de nimic) (totuși venind aici), spune-mi ce pot face pentru tine?“ - brahman pūrṇasya abravīt karavāma kim

Marile personalități se duc pe la casele oamenilor familiști - mahat-vicalanam nṝṇām gṛhiṇām
(căci) ei au o conștiință deranjată (de probleme materiale) - dīna-cetasām
Și sunt fără de auspiciune - niḥśreyasāya
(Acesta) este tratamentul aplicat de Domnul Suprem (pentru a-i vindeca de atracția materială) - kalpate bhagavan
(marile personalități nu se duc) niciodată pentru altceva - kvacit na anyathā

Fiind avansat spiritual - praṇītam bhavatā
Tu cunoști direct mișcarea astrelor (ce revelează destinele) - jñānam sākṣāt ayanam jyotiṣām
Ce se află dincolo de percepția senzorială - yat tat ati-indriyam
Și prin care orice persoană poate înțelege ce urmează după naștere (destinul) - yena pumān veda para-avaram

tvaḿ hi brahma-vidāḿ śreṣṭhaḥ
saḿskārān kartum arhasi
bālayor anayor nṝṇāḿ
janmanā brāhmaṇo guruḥ 6


Tu, care ești brahman și gurul tuturor oamenilor - tvam brāhmaṇaḥ guruḥ nṝṇām
și ai într-adevăr cea mai de seamă cunoaștere - hi śreṣṭhaḥ vidām
execută ceremoniile de reformare spirituală - kartum arhasi saḿskārān brahma
(necesare) la nașterea celor doi copii (Kṛṣṇa și Balarām) - janmanā anayoḥ bālayoḥ

śrī-garga uvāca
yadūnām aham ācāryaḥ
khyātaś ca bhuvi sarvadā
sutaḿ mayā saḿskṛtaḿ te
manyate devakī-sutam 7


Garga muni spuse, „Eu sunt maestrul spiritual al dinastiei Yadu.“ - śrī-gargaḥ uvāca aham ācāryaḥ yadūnām
Iar acest lucru este cunoscut pe tot pământul - khyātaḥ ca sarvadā bhuvi
Eu voi executa ceremonialul de reformare spirituală pentru fiul tău - mayā saḿskṛtam sutam te și ia în considerare că acesta este fiul lui Devaki (soția lui Vasudev care făcea parte din dinastia Yadu) - manyate devakī-sutam

kaḿsaḥ pāpa-matiḥ sakhyaḿ
tava cānakadundubheḥ
devakyā aṣṭamo garbho
na strī bhavitum arhati

iti sañcintayañ chrutvā
devakyā dārikā-vacaḥ
api hantā gatāśańkas
tarhi tan no 'nayo bhavet 9


Kaḿsa este devotat păcatului - kaḿsaḥ pāpa-matiḥ
De aceea deși fica lui Devaki a dispărut - tarhi api dārikā devakyāḥ gata
faptul că ea a vorbit - strī vacaḥ
în cea de-a opta luna a sarcinii (lui Devaki) (despre faptul că cel care-l va ucide s-a născut în altă parte, atunci când Kamsa a încercat să o ucidă crezând că se născuse fiul lui Devaki destinat să-l ucidă) - aṣṭamaḥ garbhaḥ devakyāḥ
Și considerând prietenia ta cu Anaka-dudubhi (Vasudev, tatăl lui Krișna în Mathura, soțul lui Devaki - sañcintayan tarhi sakhyam tava ca ānaka-dundubheḥ
Auzind despre noi și acest eveniment (ceremonialul de reformare spirituală pentru fiul său executat de Garga muni, care era acarya pentru dinastia Yadu) - śrutvā naḥ tat bhavet.
Va considera astfel ca binevenit să-l ucidă fără să ezite - bhavitum iti arhati hantā na āśańkaḥ

śrī-nanda uvāca
alakṣito 'smin rahasi
māmakair api go-vraje
kuru dvijāti-saḿskāraḿ
svasti-vācana-pūrvakam 10


Șri Nanda spuse: „Execută procesul de purificare pentru cei ce se nasc a doua oară“ - śrī-nandaḥ uvāca kuru dvijāti-saḿskāram
Prin incantarea vechilor (imnuri vedice) auspicioase - vācana pūrvakam svasti
Eu voi veni (cu copilul) neobservat nici chiar de cei apropiați - asmin alakṣitaḥ api māmakaiḥ
în secret în grajdul vacilor - rahasi go-vraje

śrī-śuka uvāca
evaḿ samprārthito vipraḥ
sva-cikīrṣitam eva tat
cakāra nāma-karaṇaḿ
gūḍho rahasi bālayoḥ 11


Śrī Śuka spuse: „Fiind rugat în acest fel “ śrī-śukaḥ uvāca samprārthita evam
Cât și din propria-i dorință, învățatul - sva-cikīrṣitam eva vipraḥ
Execută în secret, într-un loc retras - cakāra gūḍhaḥ rahasi
această ceremonie de dare a numelor celor doi copii (Kṛṣṇa și Balarāma)- tat nāma-karaṇam bālayoḥ

śrī-garga uvāca
ayaḿ hi rohiṇī-putro
ramayan suhṛdo guṇaiḥ
ākhyāsyate rāma iti
balādhikyād balaḿ viduḥ
yadūnām apṛthag-bhāvāt
sańkarṣaṇam uśanty api 12


Garga muni spuse: „Acest fiu al lui Rohini“ - śrī-gargaḥ uvāca ayam hi rohiṇī-putraḥ
Îi va face fericiți pe cei dragi datorită calităților sale - ramayan suhṛdaḥ guṇaiḥ
Și de aceea se va numi Raam - iti ākhyāsyate rāmaḥ
iar datorită puterii Sale se va numi și Bala - bala-ādhikyāt balam viduḥ
și având o existență separată de cea a Yadavilor se va numi Sańkarṣaṇ - apṛthak-bhāvāt yadūnām sańkarṣaṇam
deși are totul sub control - api uśanti

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato 'nuyugaḿ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīḿ kṛṣṇatāḿ gataḥ 13


Desigur cele trei culori ce și le asumă corpul Acestuia (Krișna) - hi trayo varṇās āsan tanūḥ asya
Sunt acceptate de-a lungul erelor ca fiind - gṛhṇataḥ anu-yugam
Deschisă (în era Virtuții și a Adevărului – Krit sau Satya yuga) - śuklaḥ
Roșie (în Treta yuga) - raktaḥ
Precum și aurie (în Kali – yuga, era actuală în care a apărut Șri Cetanya cu un corp auriu) tathā pīta
Acum și-a asumat (o culoare albastră) închisă (de aceea a fost numit Krișna – închis la [CENSORED] are) - idānīm gataḥ kṛṣṇatām

prāg ayaḿ vasudevasya
kvacij jātas tavātmajaḥ
vāsudeva iti śrīmān
abhijñāḥ sampracakṣate 14


Înainte acest (copil) al lui Vasudev - prāk ayam vasudevasya
s-a născut ca propriul tău fiu - jātaḥ tava ātmajaḥ
astfel El este uneori numit - iti kvacit sampracakṣate
de cei ce au cunoaștere transcendentală, preafrumosul Vasudev - abhijñāḥ śrīmān vāsudevaḥ

bahūni santi nāmāni
rūpāṇi ca sutasya te
guṇa-karmānurūpāṇi
tāny ahaḿ veda no janāḥ 15


Sunt foarte multe nume și forme - santi bahūni nāmāni ca rūpāṇi
ale acestui fiu al tău - sutasya te
Eu cunosc aceste forme - aham veda tāni rūpāṇi
care sunt conforme anumitor calități și activități - anu guṇa-karma
dar nu și oamenii obișnuiți - no janāḥ

eṣa vaḥ śreya ādhāsyad
gopa-gokula-nandanaḥ
anena sarva-durgāṇi
yūyam añjas tariṣyatha  16


Acesta este deosebit de auspicios pentru voi - eṣaḥ śreyaḥ vaḥ
Mai mult decât atât, prin el, fiu de păstor din Gokula, - ādhāsyat anena gopa-gokula-nandanaḥ
vor fi îndepărtate foarte ușor - tariṣyatha añjaḥ
toate dificultățile voastre - sarva-durgāṇi yūyam


purānena vraja-pate
sādhavo dasyu-pīḍitāḥ
arājake rakṣyamāṇā
jigyur dasyūn samedhitāḥ 16

O, cel ce are grijă de Vraja, în trecut - vraja-pate purā
Când nu a existat rege (capabil), cei ce au fost virtuoși - arājake sādhavaḥ
au fost făcuți fericiți de Acesta (Kṛṣṇa) - samedhitāḥ anena
(El) i-a protejaț de hoți și bandiți - rakṣyamāṇāḥ dasyūn
pe care i-a învins și suprimat - dasyu jigyuḥ pīḍitāḥ

ya etasmin mahā-bhāgāḥ
prītiḿ kurvanti mānavāḥ
nārayo 'bhibhavanty etān
viṣṇu-pakṣān ivāsurāḥ 17


Acei oameni ce se află de partea Personalității Supreme - etān mānavāḥ kurvanti viṣṇu-pakṣān
Ca cei cărora le este drag acest (copil, Krișna) sunt binecuvântați - iva ye prītim etasmin mahā-bhāgāḥ
nu pot fi învinși de spirite rele ca Asurii (dușmanii zeilor - Surilor) - na abhibhavanti arayaḥ asurāḥ

tasmān nandātmajo 'yaḿ te
nārāyaṇa-samo guṇaiḥ
śriyā kīrtyānubhāvena
gopāyasva samāhitaḥ  18


Ca urmare, O Nanda, acest fiu al tău - tasmāt nanda ayam ātmajaḥ te
Este asemenea lui Narayan (Domnul Suprem al lumii spirituale Vaikuntha) - nārāyaṇa-samaḥ
Ale cărui calități și opulențe sunt recitate - guṇaiḥ śriyā kīrtyā
Urmând starea iubirii - anubhāvena
(în care) este prezervată o legătură afectivă - gopāyasva samāhitaḥ

śrī-śuka uvāca
ity ātmānaḿ samādiśya
garge ca sva-gṛhaḿ gate
nandaḥ pramudito mene  19


Śrī Śuka spuse: „Astfel, după ce Garga muni “ - śrī-śukaḥ uvāca iti garge
a dat numele spirituale și a plecat spre rezidența sa - samādiśya ātmānam ca gate sva-gṛham
Nanda a devenit foarte încântat - nandaḥ pramuditaḥ
Considerându-și sufletul pe deplin binecuvântat - mene ātmānam pūrṇam āśiṣām

kālena vrajatālpena
gokule rāma-keśavau
jānubhyāḿ saha pāṇibhyāḿ
rińgamāṇau vijahratuḥ  20


La scurt timp după aceea - alpena kālena vrajatā
Ram și Keșava (Krișna) au început să se bucure - rāma-keśavau vijahratuḥ
Târându-se prin Gokula pe mâini și genuchi - rińgamāṇau gokule jānubhyām saha pāṇibhyām

tāv ańghri-yugmam anukṛṣya sarīsṛpantau
ghoṣa-praghoṣa-ruciraḿ vraja-kardameṣu
tan-nāda-hṛṣṭa-manasāv anusṛtya lokaḿ
mugdha-prabhītavad upeyatur anti mātroḥ  21


Ambii târându-și amândouă picioarele - tau anukṛṣya yugmam ańghri
ca două reptile în noroiul din Vraja - sarīsṛpantau vraja-kardameṣu
urmau dulcele sunete ale oranmentelor oamenilor - anusṛtya ruciram praghoṣa ghoṣa lokam-
fiind încântați de acele sunete plăcute minții - mugdha tat-nāda hṛṣṭa-manasau
(dar) ca și cum le-ar fi fost frică (se întorceau) - prabhīta-vat —
Rămânând aproape de mamele (lor) - upeyatuḥ anti

tan-mātarau nija-sutau ghṛṇayā snuvantyau
pańkāńga-rāga-rucirāv upagṛhya dorbhyām
dattvā stanaḿ prapibatoḥ sma mukhaḿ nirīkṣya
mugdha-smitālpa-daśanaḿ yayatuḥ pramodam  22


mamele (Rohiṇī și Yaśodā) se pregăteau să alăpteze cu afecțiune - tat-mātarau snu-vantyau ghṛṇayā
fiii lor ale căror membre pline de nămol aveau o dulce frumusețe - nija-sutau pańka-ańga-rāga-rucirau
au fost luați în brațe, puși la piept - upagṛhya dorbhyām dattvā stanam
și înainte să sugă (acestea) s-au uitat în gurile lor - prapibatoḥ - sma nirīkṣya mukham
ce zâmbeau încântător cu dinți micuți - mugdha-smita alpa-daśanam
producându-le o deosebită bucurie - yayatuḥ pramodam

yarhy ańganā-darśanīya-kumāra-līlāv
antar-vraje tad abalāḥ pragṛhīta-pucchaiḥ
vatsair itas tata ubhāv anukṛṣyamāṇau
prekṣantya ujjhita-gṛhā jahṛṣur hasantyaḥ 23


Atunci când femeile îi vedeau pe copii jucându-se - tat yarhi abalāḥ darśanīya kumāra līlau
în zona interioară a Vrajei - ańganā antaḥ-vraje
fiind amândoi trași încoce și-n colo de vițeii - ubhau anukṛṣyamāṇau itaḥ tataḥ vatsaiḥ
de ale căror cozi se țineau - pragṛhīta-pucchaiḥ
datorită spectacolului lăsau treburile - prekṣantyaḥ ujjhita gṛhāḥ
se înveselau și râdeau - jahṛṣuḥ hasantyaḥ

śṛńgy-agni-daḿṣṭry-asi-jala-dvija-kaṇṭakebhyaḥ
krīḍā-parāv aticalau sva-sutau niṣeddhum
gṛhyāṇi kartum api yatra na taj-jananyau
śekāta āpatur alaḿ manaso 'navasthām 24


Deși își făceau datoriile casnice cele două femei (Rohiṇī și Yaśodā)- api kartum gṛhyāṇi tat-jananyau
Desigur nu erau capabile să obțină liniștea mentală- alam na śekāte āpatuḥ anavasthām manasaḥ
Datorită celor doi fii ce trebuiau stăviliți - yatra sva-sutau niṣeddhum
În jocurile lor neastâmpărate - krīḍā-parau ati-calau
Cu vacile, focul, animale cu dinți mari (câini și maimuțe) -śṛńgī agni daḿṣṭrī
Săbii, apă, păsări, și spini - asi jala dvija kaṇṭakebhyaḥ

kālenālpena rājarṣe
rāmaḥ kṛṣṇaś ca gokule
aghṛṣṭa-jānubhiḥ padbhir
vicakramatur añjasā  25


O rege, la scurt timp Ram și Krișna - rājarṣe alpena kālena rāmaḥ kṛṣṇaḥ ca
Au început deodată să meargă prin Gukula - añjasā vicakramatuḥ gokule
Pe (propriile) picioare, fără a fi nevoiți să se mai târască pe genuchi – padbhi aghṛṣṭa-jānubhiḥ

tatas tu bhagavān kṛṣṇo
vayasyair vraja-bālakaiḥ
saha-rāmo vraja-strīṇāḿ
cikrīḍe janayan mudam 26


iar după aceea Domnul Suprem Krișna - tu tataḥ bhagavān kṛṣṇaḥ
Se juca cu prietenii săi, copiii mai mici din Vraja împreună cu Ram - cikrīḍe vayasyaiḥ vraja-bālakaiḥ saha-rāmaḥ
Trezind plăcere transcendentală în femeile din Vraja - janayan mudam vraja-strīṇām

kṛṣṇasya gopyo ruciraḿ
vīkṣya kaumāra-cāpalam
śṛṇvantyāḥ kila tan-mātur
iti hocuḥ samāgatāḥ  27


Minunându-se de dulceața lui Krișna - vīkṣya ruciram kṛṣṇasya
Păstorițele vroiau să audă despre jocurile zburdalnice ale copilului - gopyaḥ śṛṇvantyāḥ kila cāpalam kaumāra
Și astfel se asociau cu mama Sa care le povestea - iti samāgatāḥ tat-mātuḥ ha ūcuḥ

vatsān muñcan kvacid asamaye krośa-sañjāta-hāsaḥ
steyaḿ svādv atty atha dadhi-payaḥ kalpitaiḥ steya-yogaiḥ
markān bhokṣyan vibhajati sa cen nātti bhāṇḍaḿ bhinnatti
dravyālābhe sagṛha-kupito yāty upakrośya tokān  28


Când și când, El strigă în pumni - asamaye krośa-sañjāta
Vițeii fug și el începe să râdă - vatsān muñcan hāsaḥ
Alteori prin mijloacele hoției ia oale - kvacit steya-yogaiḥ atti bhāṇḍam
Și astfel bea lapte bătut furat deosebit de gustos - atha payaḥ dadhi steyam svādu
Le face porții și la maimuțe și le dă să mânânce - kalpitaiḥ vibhajati markān saḥ bhokṣyan
Dacă oalele nu sunt accesibile - cet na dravya-alābhe
se supără pe familiști și le sparge - kupitaḥ gṛha sa bhinnatti
apoi pleacă făcându-le reporșuri copillor - yāti upakrośya tokān

hastāgrāhye racayati vidhiḿ pīṭhakolūkhalādyaiś
chidraḿ hy antar-nihita-vayunaḥ śikya-bhāṇḍeṣu tad-vit
dhvāntāgāre dhṛta-maṇi-gaṇaḿ svāńgam artha-pradīpaḿ
kāle gopyo yarhi gṛha-kṛtyeṣu suvyagra-cittāḥ  29


În timp ce păstorițele erau ocupate cu munca în gospodărie - yarhi kāle gopyaḥ su-vyagra-cittāḥ gṛha-kṛtyeṣu
(se ducea) în camerele întunecate pe care le ilumina - āgāre dhvānta artha-pradīpam
cu multele pietrele prețioase pe care le purta pe propriul Său corp - maṇi-gaṇam dhṛta sva-ańgam
făcea găuri în oalele suspendate la care nu putea ajunge cu mânile - chidram bhāṇḍeṣu śikya hasta-agrāhye
pentru a le goli de ce era pus înăuntru - vayunaḥ nihita antaḥ
în care desigur era expert - tat hi vit

evaḿ dhārṣṭyāny uśati kurute mehanādīni vāstau
steyopāyair viracita-kṛtiḥ supratīko yathāste
itthaḿ strībhiḥ sa-bhaya-nayana-śrī-mukhālokinībhir
vyākhyātārthā prahasita-mukhī na hy upālabdhum aicchat  30


În felul acesta îndrăzneț își dorea - evam dhārṣṭyāni uśati
să mănânce din abundență - kurute ādīni mehana
și își atingea scopul prin hoție - upāyaiḥ steya
dar în timp ce stă aici în casă face pe onestul - yathā āste vāstau viracita-kṛtiḥ su-pratīkaḥ
astfel stă cu ochi în care se citește frica de femeile - ittham sa-bhaya-nayana strībhiḥ
care contemplau frumoasa Sa față - ālokinībhiḥ śrī-mukha
și relatau meșteșugul (Său) cu fețe zâmbitoare - vyākhyāta-arthā prahasita-mukhī
pentru că desigur nu-și doreau să fie mustrat - na aicchat hi upālabdhum

ekadā krīḍamānās te
rāmādyā gopa-dārakāḥ
kṛṣṇo mṛdaḿ bhakṣitavān
iti mātre nyavedayan 31


Odată, când mai crescuse - ekadā krīḍamānāḥ
Balarāma și alții copii ai păstorilor - te rāma-ādyāḥ gopa-dārakāḥ
Au informat-o pe mama (Yaśodā) că - nya-vedayan mātre iti
Krișna a mâncat pământ - kṛṣṇaḥ mṛdam bhakṣitavān

sā gṛhītvā kare kṛṣṇam
upālabhya hitaiṣiṇī
yaśodā bhaya-sambhrānta-
prekṣaṇākṣam abhāṣata 32


Aceasta l-a luat în brațe pe Krișna - sā gṛhītvā kare kṛṣṇam
Și l-a examinat căutând - upālabhya hita-eṣiṇī
Lui Yaśodā i-a fost frică și agitată - yaśodā bhaya-sambhrānta
s-a adresat fiului drag - abhāṣata akṣam prekṣaṇa

kasmān mṛdam adāntātman
bhavān bhakṣitavān rahaḥ
vadanti tāvakā hy ete
kumārās te 'grajo 'py ayam 33


Minte neastâmpărată, de ce ai mâncat pământ - adānta-ātman kasmāt bhakṣitavān mṛdam
și i-ai făcut pe prietenii tăi să te spună - bhavān tāvakāḥ kumārāḥ ayam te vadanti
chiar și cei mai în vârstă, toți (confirmă) - api agrajaḥ rahaḥ ete hi

nāhaḿ bhakṣitavān amba
sarve mithyābhiśaḿsinaḥ
yadi satya-giras tarhi
samakṣaḿ paśya me mukham 34


Tu, cea care mă îngrijești, nu am mâncat (pământ) - amba na aham bhakṣitavān
Toți în mod fals mă acuză - sarve mithya-abhiśaḿsinaḥ
Ca să vezi dacă ei spun adevărul - yadi satya-giraḥ
Te rog uită-te direct în gura mea — tarhi paśya samakṣam mukham me

yady evaḿ tarhi vyādehī-
ty uktaḥ sa bhagavān hariḥ
vyādattāvyāhataiśvaryaḥ
krīḍā-manuja-bālakaḥ  35


Astfel ea spuse: Dacă este așa, atunci deschide gura mare - iti uktaḥ yadi evam tarhi vyādehi
El, Domnul Suprem, Hari deschise larg gura - saḥ bhagavān hariḥ vyādatta
Fără să-și restrângă opulența - avyāhata-aiśvaryaḥ
Ca în joaca unui copil uman - krīḍā manuja-bālakaḥ

sā tatra dadṛśe viśvaḿ
jagat sthāsnu ca khaḿ diśaḥ
sādri-dvīpābdhi-bhūgolaḿ
sa-vāyv-agnīndu-tārakam  36

jyotiś-cakraḿ jalaḿ tejo
nabhasvān viyad eva ca
vaikārikāṇīndriyāṇi
mano mātrā guṇās trayaḥ  37

etad vicitraḿ saha-jīva-kāla-
svabhāva-karmāśaya-lińga-bhedam
sūnos tanau vīkṣya vidāritāsye
vrajaḿ sahātmānam avāpa śańkām  38


Aceasta văzu astfel (în gura lui Krișna) întregul univers - sā dadṛśe tatra viśvam jagat
Ceea ce este permanent și eterul (spațiul), direcțiile - sthāsnu ca kham diśaḥ
Cu munții, insulele, oceanele, globul pământesc - sa-adri dvīpa abdhi bhū-golam
Vântul, focul, luna, stelele, sistemele planetare - sa-vāyu agni indu tārakam jyotiḥ-cakram

Apa, lumina, spațiul extraterestru, lumile paradisiace - jalam tejaḥ nabhasvān viyat
Precum și transformările în întreaga măsură - eva ca vaikārikāṇi mātrāḥ
a simțurilor, minții, a celor trei moduri ale naturii materiale (virtute, pasiune și ignoranță) - indriyāṇi manaḥ guṇāḥ trayaḥ (sattva, rajas and tamas)

Văzând toate aceste varietăți împreună cu timpul alocat ființelor vii - vīkṣya etat vicitram saha jīva-kāla
natura intrinsecă a modurilor de a acționa- svabhāva karma-āśaya
și varietățile de corpuri - lińga-bhedam
împreună cu ea însăși în Vrindavan - saha-ātmānam vrajam
în corpul fiului ei, ce era cu gura larg deschisă - sūnoḥ tanau vidārita-āsye
nu știa ce să creadă - avāpa śańkām

kiṁ svapna etad uta devamāyā
 kiṁ vā madīyo bata buddhi-mohaḥ
atho amuṣyaiva mamārbhakasya
 yaḥ kaścanautpattika ātma-yogaḥ  39


(Mama Yaśodā spuse) Oare să fie toate acestea un vis - kim etat svapnaḥ
Sau zeița manifestărilor iluzorii? - uta deva-māyā
Ce altceva ar face ca puterea de discernământ să-mi fie încețoșată - kim vā madīyaḥ bata buddhi-mohaḥ
Altminteri este vorba cu siguranță despre niște puteri mistice - atho eva kaścana amuṣya kaścana ātma-yogaḥ
Pe care le posedă în mod natural acest copil al meu - yaḥ autpattikaḥ mama arbhakasya

atho yathāvan na vitarka-gocaraṁ
 ceto-manaḥ-karma-vacobhir añjasā
yad-āśrayaṁ yena yataḥ pratīyate
 sudurvibhāvyaṁ praṇatāsmi tat-padam  40


De aceea iau adăpostul și - atho yat-āśrayam
mă plec la picioarele asemenea lotusului ale Celui - praṇatā asmi tat-padam yataḥ
ce nu poate fi perceput cu ochii, prin simțuri sau minte, - na vitarka gocaram cetaḥ manaḥ
oricât ne-am strădui fiind deosebit de greu de a fi înțeles - yathā-vat yena su-durvibhāvyam añjasā
prin cuvinte, activitățile conform datoriei ocupaționale sau renunțare - vacobhiḥ karma pratīyate

ahaṁ mamāsau patir eṣa me suto
 vrajeśvarasyākhila-vittapā satī
gopyaś ca gopāḥ saha-godhanāś ca me
 yan-māyayetthaṁ kumatiḥ sa me gatiḥ  41


(de fapt) iluzie este că mă gândesc astfel:- me māyayā kumatiḥ ittham
Eu și "ale mele" - aham mama
acest soț și acest fiu sunt "ai mei" - asau patiḥ eṣaḥ sutaḥ me
"sunt" soția conducătorului din Vragea - satī vraja-īśvarasya
Ce posedă nenumărate opulențe - akhila-vitta-pā
"sunt" cu păstorițele, păstorii și toate vitele- gopyaḥ gopāḥ saha-godhanāḥ ca
Și de aceea îl iau ca adăpost pe Acesta (Domnul Suprem) - ca saḥ me gatiḥ

itthaṁ vidita-tattvāyāṁ
gopikāyāṁ sa īśvaraḥ 
vaiṣṇavīṁ vyatanon māyāṁ
putra-snehamayīṁ vibhuḥ

sadyo naṣṭa-smṛtir gopī
sāropyāroham ātmajam 
pravṛddha-sneha-kalila-
hṛdayāsīd yathā purā
 42

Astfel păstorița a înțeles adevărul - ittham gopikāyām vidita tattvāyām
că acesta este Controlorul Suprem - saḥ īśvaraḥ
iar servitarea lui Vișnu (Zeitate energiei iluzorii a lui Krișna) a produs (din nou) iluzia - vaiṣṇavīm vyatanot māyām
(prin care păstorița) să creadă că are afecțiune pentru Domnul Suprem ca pentru un fiu - mayīm sneha putra vibhuḥ

Imediat păstorița și-a pierdut memoria (despre ce văzuse) - sadyaḥ gopī naṣṭa-smṛtiḥ
și presupunea că-l are pe fiul ei la sân - sā āropya ātmajam āroham
afecțiunea pentru Acesta a crescut - sneha kalila pravṛddha
iar inima i-a fos ca înainte ( de a fi văzut universul în gura lui Krișna) - hṛdayā āsīt yathā purā

trayyā copaniṣadbhiś ca
sāṅkhya-yogaiś ca sātvataiḥ 
upagīyamāna-māhātmyaṁ
hariṁ sāmanyatātmajam
 43

Domnul Suprem ale Cărui glorii sunt cântate - harim māhātmyam upagīyamāna
în cele trei (Vede - Sāma, Yajur și Atharva), în Upanișade, în Sankya-Yoga - trayyā ca upaniṣadbhiḥ ca sāṅkhya yogaiḥ
și de câtre cei se se află în Modul de existență al Virtuții - ca sātvataiḥ
era considerta de ea (păstorița Yașoda) ca propriul fiu - sā amanyata ātmajam

śrī-rājovāca
nandaḥ kim akarod brahman
śreya evaṁ mahodayam 
yaśodā ca mahā-bhāgā
papau yasyāḥ stanaṁ hariḥ 44


Regele spuse: "O Brahmane ce activități auspicioase - śrī-rājā uvāca brāhmaṇa kim evam śreyaḥ
au executat Nanda (tatăl lui Krișna în Vrindavan) și Yașoda (mama lui Krișna) - akarot nandaḥ yaśodā ca
pentru a obține marea perfecțiune și marea opulență - mahā-udayam mahā-bhāgā
ca Domnul Suprem să bea (lapte) de la sânul acesteia - hariḥ papau stanam yasyāḥ

pitarau nānvavindetāṁ
kṛṣṇodārārbhakehitam 
gāyanty adyāpi kavayo
yal loka-śamalāpaham 45


Tatăl (lui Krișna în Mathura, căruia i-a apărut sub forma lui Vișnu) nu (a fost calificat) - pitarau na
de a se bucura de minunatele jocuri ale copilăriei lui Krișna - anvavindetām udāra arbhaka-īhitam kṛṣṇa
care sunt cântate chiar și astăzi de mari poeți - gāyanti adya api kavayaḥ
care distrug contaminarea datorată păcatelor acestei lumi - yat apaham loka-śamala

śrī-śuka uvāca
droṇo vasūnāṁ pravaro
dharayā bhāryayā saha 
kariṣyamāṇa ādeśān
brahmaṇas tam uvāca ha 

jātayor nau mahādeve
bhuvi viśveśvare harau 
bhaktiḥ syāt paramā loke
yayāñjo durgatiṁ taret  47


Śrī Śuka spuse: Cel mai de seamă dintre Semizeii Vasu pe nume Drona - śrī-śukaḥ uvāca pravaraḥvasūnām droṇaḥ
împreună cu soția sa Dhara pentru a executa ordinele lui Brahmaa - saha bhāryayā dharayā kariṣyamāṇaḥ ādeśān brahmaṇaḥ
în trecut i-au spus acestuia - ha uvāca tam

Vrem să ne naștem pe pământ unde Marele zeu - jātayoḥ nau bhuvi mahādeve
Cel ce are grijă de devoți, controlorul tuturor - harau viśva-īśvare
se va manifesta (pentru a răspândi) devoțiunea supremă (divină) -syāt paramā bhaktiḥ
prin care te eliberezi foarte ușor de viața iluzorie a acestei lumi - yayā taret añjaḥ durgatim loke

astv ity uktaḥ sa bhagavān
vraje droṇo mahā-yaśāḥ 
jajñe nanda iti khyāto
yaśodā sā dharābhavat
 48

"Așa să fie" spuse astfel (Brahmaa) - astu iti uktaḥ
Acest Drona va obține marea faimă - saḥ droṇaḥ mahā-yaśāḥ
ca Domn Suprem al Vrajei apărând ca Nanda (tatăl Domnului Suprem Krișna) - bhagavān vraje jajñe nandaḥ
astfel apare și această Dhara celebrată ca Yașoda (mama lui Krișna) - iti abhavat sā dharā khyātaḥ yaśodā

tato bhaktir bhagavati
putrī-bhūte janārdane 
dampatyor nitarām āsīd
gopa-gopīṣu bhārata
 49

O urmaș al dinastiei Bharata - bhārata
După aceea a fost revelată devoțiunea divină continuă - tataḥ āsīt bhaktiḥ nitarām
a păstorilor și păstorițelor pentru Domnul Suprem Geanardan (alt nume al lui Krișna) - gopa-gopīṣu bhagavati janārdane
care a devenit fiul (celor doi) soția și soțul (Dhara și Drona) - putrī-bhūte dam-patyoḥ

kṛṣṇo brahmaṇa ādeśaṁ
satyaṁ kartuṁ vraje vibhuḥ 
saha-rāmo vasaṁś cakre
teṣāṁ prītiṁ sva-līlayā
 50

Adeverind instrucțiunile brahmanului (Brahmaa), - kartum satyam ādeśam kṛṣṇaḥ brahmaṇaḥ
Krișna, Supremul fără de limite, împreună cu Balaram - kṛṣṇo vibhuḥ saha-rāmaḥ
prin proprille lor jocuri au făcut să crească - sva-līlayā cakre
afecțiunea acestor rezidenți din Vraja - prītim teṣām vasan vraje