Suprasufletul în Upanișade

In Svetașvatara Upanișad (4.6) şi în Mundaka Upanișad (3.1.1) se spune:

dvā suparṇā sayujā sakhāyā / samānaḥ vṛkṣaḥ pariṣasvajāte
tayor anyaḥ pippalaḿ svādv atty / anaṣnann anyo abhicākaṣeti


Două păsări (ca doi) prieteni strâns legaţi - dvā suparṇā sakhāyā sayujā
(se află) în acelaşi copac, (şi sunt) din aceeaşi familie (spirituali) - samānaḥ vṛkṣaḥ pariṣasvajāte
una dintre ele (sufletul condiționat) degustă consumând fructele acestuia (copacului) – anyaḥ tayor svādv atty anaṣnann
Cealaltă (Suprasufletul) doar priveşte (observă, ia la cunoştinţă)- anyo abhicākaṣeti 
 

eśa sarveśvara eśa sarvajña esho'ntaryāmyeśa
yonih sarvasya prabhavāpyayau hi bhūtānam (Mandukya Upanishad 6)

Acesta este Cel ce controlează totul, Cel ce ştie totul - eśa sarveśvara eśa sarvajña
Acesta este Controlorul interior (Suprasufletul) - eśa antaryāmya iśa
Sursa tuturor, începutul şi sfârşitul tuturor fiinţelor - yonih sarvasya prabhavāpyayau hi bhūtānam.