Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 46

Șrimad Bhagavatam 10.46.1-49 (Cantoul 10, Capitolul 46. Strofele 1-49)
Viața lui Krișna 


Krișna nu are puterea de a se duce în Vraja pentru a-și consola părinții și gopiile (păstorițele)
Însă El este Cel îi întreține pe cei care de Dragul Lui
Renunță la lumea aceasta și chiar la Datoriile Prescrise legate de aceasta și propriul rol pe care joacă aici

Păstorițele, care sunt sufletul lui Krișna și suferă cuplit datorită dorului de Krișna
se mențin cu mare greutate în viață, doar datorită promisiunii Lui că se va întoarce în Vraja

śrī-śuka uvāca
vṛṣṇīnāṁ pravaro mantrī
 kṛṣṇasya dayitaḥ sakhā
śiṣyo bṛhaspateḥ sākṣād
 uddhavo buddhi-sattamaḥ
tam āha bhagavān preṣṭhaṁ
 bhaktam ekāntinaṁ kvacit
gṛhītvā pāṇinā
 prapannārti-haro hariḥ  2
gacchoddhava vrajaṁ saumya
 pitror nau prītim āvaha
gopīnāṁ mad-viyogādhiṁ
 mat-sandeśair vimocaya  3
tā man-manaskā mat-prāṇā
 mat-arthe tyakta-daihikāḥ
mām eva dayitaṁ preṣṭham
 ātmānaṁ manasā gatāḥ
ye tyakta-loka-dharmāś ca
 mad-arthe tān bibharmy aham  4
mayi tāḥ preyasāṁ preṣṭhe
 dūra-sthe gokula-striyaḥ
smarantyo ’ṅga vimuhyanti
 virahautkaṇṭhya-vihvalāḥ  5
dhārayanty ati-kṛcchreṇa
 prāyaḥ prāṇān kathañcana
pratyāgamana-sandeśair
 ballavyo me mad-ātmikāḥ  6

Șri Șuka spuse, „Uddhav, cel mai de seamă transcendentalist, - śrī-śukaḥ uvāca uddhavaḥ sat-tamaḥ
cel mai bun consilier al Vrișnilor și - pravaraḥ mantrī vṛṣṇīnām
inteligentul discipol direct al lui Brihaspati - buddhi śiṣyaḥ sākṣāt bṛhaspateḥ
era Iubitul prieten al lui Krișna  - dayitaḥ sakhā kṛṣṇasya

Odată Domnul Transcendental Hari (Krișna) i-a spus în mod exclusiv - kvacit bhagavān hariḥ āha ekāntinam
acestui Drag devot, care îi căuta adăpostul, - tam preṣṭham prapanna bhaktam
Pentru a-i îndepărta supărarea - haraḥ ārti
Luând mâna sa în mâna Lui, - gṛhītvā pāṇinā pāṇim

"Distinsule Uddhav te rog du-te în Vraja - saumya uddhava gaccha vrajam
Pentru a transmite mesajul meu de iubire - āvaha sandeśaiḥ mat prītimnau
Și a îndepărta suferința datorată despărțirii  de mine - vimocaya ādhim viyoga mat
A părinților noștri și păstorițelor care suferă - pitroḥ nau gopīnām
Căci mințile lor sunt fixate asupra Mea - manaskāḥ tāḥ mat mat

Eu fiind sensul vieții lor, ei au abandonat totul - mat-arthe prāṇāḥ tyakta daihikāḥ
meditând în sufletul lor - ye manasā gatāḥ ātmānam
Ca fiind cu siguranță dragul lor iubit - mām eva dayitam preṣṭham

Eu îi întrețin pe cei care de Dragul Meu - aham bibharmi tān mat-arthe
Renunță la lumea aceasta și la Datoriile Prescrise (legate de aceasta) - tyakta loka dharmāḥ ca
Dragule, pentru femeile din Gokula sunt cel mai drag - aṅga gokula-striyaḥ dimayi preṣṭhe
Din tot ce este drag -  preyasām

Amintindu-și că sunt foarte departe - tāḥ smarantyaḥ dūra-sthe
Devin perplexe și devastate de suferința despărțirii -  vimuhyanti vihvalāḥ autkaṇṭhya viraha
Păstorițele, care sunt sufletul Meu - ballavyaḥ me mat-ātmikāḥ.
abia se mențin cu mare greutate în viață, doar - ati-kṛcchreṇa prāyaḥ dhārayanti prāṇān kathañcana
Datorită promisiunii Mele că am să mă întorc -sandeśaiḥ  prati-āgamana 
 
Datorită iubirii lor extraordinare păstorii și păstorițele din Vraja
cântau mereu despre activitățile auspicioase ale lui Bal și Krișna, care plecaseră în Mathura


śrī-śuka uvāca
ity ukta uddhavo rājan
 sandeśaṁ bhartur ādṛtaḥ
ādāya ratham āruhya
 prayayau nanda-gokulam  7
prāpto nanda-vrajaṁ śrīmān
 nimlocati vibhāvasau
channa-yānaḥ praviśatāṁ
 paśūnāṁ khura-reṇubhiḥ 8

Șri Șuka spuse, „O rege (Parīkṣit), fiind adresat astfel, - śrī-śukaḥ uvāca rājan uktaḥ iti
Uddhava purtând cu respect mesajul maestrului său - uddhavaḥ ādāya ādṛtaḥ sandeśam bhartuḥ
A urcat în carul de luptă și a pornit spre satul condus de Nanda - āruhya ratham prayayau nanda-gokulam

Preafrumosul (Uddhav) a ajuns în Vraja la Nanda- śrīmān prāptaḥ nanda-vrajam
la apusul soarelui și nu a fost vizibil datorită prafului - nimlocati vibhāvasau channa reṇubhiḥ
(Ridicat) de copitele animalelor care intrau (în sat) -  khura paśūnām yānaḥ praviśatām

vāsitārthe ’bhiyudhyadbhir
 nāditaṁ śuśmibhir vṛṣaiḥ
dhāvantībhiś ca vāsrābhir
 udho-bhāraiḥ sva-vatsakān
itas tato vilaṅghadbhir
 go-vatsair maṇḍitaṁ sitaiḥ
go-doha-śabdābhiravaṁ
 veṇūnāṁ niḥsvanena ca
gāyantībhiś ca karmāṇi
 śubhāni bala-kṛṣṇayoḥ
sv-alaṅkṛtābhir gopībhir
 gopaiś ca su-virājitam
agny-arkātithi-go-vipra-
 pitṛ-devārcanānvitaiḥ
dhūpa-dīpaiś ca mālyaiś ca
 gopāvāsair mano-ramam
sarvataḥ puṣpita-vanaṁ
 dvijāli-kula-nāditam
haṁsa-kāraṇḍavākīrṇaiḥ
 padma-ṣaṇḍaiś ca maṇḍitam 9-13

Taurii fiind în călduri lupau pentru a obține - vṛṣaiḥ śuśmibhiḥ abhiyudhyadbhiḥ arthe
Fertilele (vaci) care alergau împovărate de ugerele (pline) - vāsita vāsrābhiḥ dhāvantībhiḥ  bhāraiḥ ca udhaḥ
După vițeii lor, care săreau încoace și-ncolo - sva vatsakān vilaṅghadbhiḥ itaḥ tataḥ

Vacile și vițeii au fost (apoi) împodobiți de albul laptelui muls - go-vatsaiḥ maṇḍitam sitaiḥ go-doha
Sunetele fluierelor ca și vibrația Cântecelor - śabda veṇūnām abhiravam ca niḥsvanena gāyantībhi
despre activităților auspicioase ale lui Bal și Krșna  - ca karmāṇi śubhāni bala-kṛṣṇayoḥ
Ale păstorilor și păstorițelor frumos împodobiți răsunau - gopaiḥ ca gopībhiḥ su alaṅkṛtābhiḥ nāditam

Focurile sacrificiale care străluceau asemenea soarelui și - agni ca su-virājitam arka
Oaspeții, vacile, brahmanii, strămoșii și zeii erau venerați - atithi go vipra pitṛ deva arcana
Cu bețișoare parfumate, lămpi și ghirlande de flori - anvitaiḥ dhūpa dīpaiḥ ca mālyaiḥ ca

Casele păstorilor încântau mintea fiind înfrumusețate  - gopa-āvāsaiḥ manaḥ-ramam maṇḍitam
De florile de pădure, care se aflau peste tot, - sarvataḥ puṣpita vanam
Păsările și roiurile de albine răsunau - dvija ali kula nāditam
(iar lacurile) erau aglomerate de lebede, rațe și pâlucri de lotuși - ākīrṇaiḥ haṁsa kāraṇḍava padma-ṣaṇḍaiḥ 
 
Disperarea și durerea lui Nanda datorită dorului de Krișna este exprimată astfel:
"Totuși își amintește Krișna de noi, de mama sa,
De cei dragi, de prieteni, de păstori și Vraja
De vaci, de pădurea Vrindei și muntele  Govardhan
Ale căror suflet și maestru este El?

Se va întoarce vreodată Govinda pentru a-și vedea
Proprii lui oameni, căci atunci vom mai putea să-i vedem
Frumoasa față cu nasul, zâmbetul și ochii săi frumoși"

tam āgataṁ samāgamya
 kṛṣṇasyānucaraṁ priyam
nandaḥ prītaḥ pariṣvajya
 vāsudeva-dhiyārcayat  14
bhojitaṁ paramānnena
 saṁviṣṭaṁ kaśipau sukham
gata-śramaṁ paryapṛcchat
 pāda-saṁvāhanādibhiḥ  15
kaccid aṅga mahā-bhāga
 sakhā naḥ śūra-nandanaḥ
āste kuśaly apatyādyair
 yukto muktaḥ suhṛd-vrataḥ  16
diṣṭyā kaṁso hataḥ pāpaḥ
 sānugaḥ svena pāpmanā
sādhūnāṁ dharma-śīlānāṁ
 yadūnāṁ dveṣṭi yaḥ sadā  17
api smarati naḥ kṛṣṇo
 mātaraṁ suhṛdaḥ sakhīn
gopān vrajaṁ cātma-nāthaṁ
 gāvo vṛndāvanaṁ girim  18
apy āyāsyati govindaḥ
 sva-janān sakṛd īkṣitum
tarhi drakṣyāma tad-vaktraṁ
 su-nasaṁ su-smitekṣaṇam  19

Acesta (Uddhava) sosind, s-a apropiat - tam āgatam samāgamya
De Nanda cel drag (lui Krișna) și urmaș (spiritual al Acestuia) - nandaḥ priyam anucaram
Care l-a îmbrățișat cu drag și l-a venerat considerându-l Domn Transcendental - pariṣvajya prītaḥ ārcayat vāsudeva-dhiyā
(Apoi acesta) s-a așezat pe un pat frumos și confortabil - saṁviṣṭam kaśipau sukham
Și a fost hrănit cu cea mai bună mâncare - bhojitam parama-annena

Picioarele i-au fost masate pentru a-i îndepărta oboseala șamd - pāda saṁvāhana gata śramam ādibhiḥ
Și a fost întrebat, „Dragule, ce face prietenul nostru, - paryapṛcchat aṅga kaccit sakhā naḥ
Deosebit de opulentul fiu al lui Șurasen (Vasudev – tatăl lui Krișna din Mathura) - mahā-bhāga śūra-nandanaḥ
Este bine acum alături de copiii săi, prieteni și ceilalți - āste kuśalī yuktaḥ apatya-ādyaiḥ suhṛt
Fiind eliberat odată cu cei ce urmează strict jurăminte (brahmani)? - muktaḥ vrataḥ

Din fericire datorită propriilor păcate Kaṁsa păcătosul  - diṣṭyā svena pāpmanā kaṁsaḥ
A fost ucis împreună cu păcătoșii ce-l urmau - hataḥ sa pāpaḥ anugaḥ
El îi urâse întodeauna pe Transcendentaliști -  yaḥ dveṣṭi sadā sādhūnām
Și pe Yadavi, pentru că urmau Datoria Prescrisă — yadūnām dharma

Totuși Krișna își amintește de noi, de mama sa - api kṛṣṇaḥ smarati naḥ mātaram
De cei dragi, de prieteni, de păstori și Vraja - suhṛdaḥ sakhīn gopān vrajam ca
De vaci, pădurea Vrindei (Vrinda-van) și muntele (Govardhan) - gāvaḥ vṛndāvanam girim
Ale cărui suflet și maestru este El? - ātma nātham

Se va întoarce vreodată Govinda pentru a-și vedea - api āyāsyati sakṛt govindaḥ īkṣitum
Proprii lui oameni, căci atunci vom mai putea să-i vedem - sva-janān tarhi drakṣyāma tat
Frumoasa față cu nasul, zâmbetul și ochii săi frumoși? - isvaktram su-nasam su smita īkṣaṇam 
 
La amintirea jocurilor lui Krișna, Nanda și Yașoda, tatăl și mama Acestuia, sunt copleșiți de puterea iubirii nemai fiind în stare să spună ceva
Când își amintesc de puterea lui Krișna, de jocurile, privirile sale piezișe, zâmbetul și vorbele Sale, toate activitățile lor paralizează

Mintea celor care văd urmele picioarelor lui Krișna, ce ornamenteză locurile jocurilor sale din râuri,
dealuri și  păduri face ca sufletul să le fie absorbit în acele jocuri

dāvāgner vāta-varṣāc ca
 vṛṣa-sarpāc ca rakṣitāḥ
duratyayebhyo mṛtyubhyaḥ
 kṛṣṇena su-mahātmanā  20
smaratāṁ kṛṣṇa-vīryāṇi
 līlāpāṅga-nirīkṣitam
hasitaṁ bhāṣitaṁ cāṅga
 sarvā naḥ śithilāḥ kriyāḥ  21
saric-chaila-vanoddeśān
 mukunda-pada-bhūṣitān
ākrīḍān īkṣyamāṇānāṁ
 mano yāti tad-ātmatām  22
manye kṛṣṇaṁ ca rāmaṁ ca
 prāptāv iha surottamau
surāṇāṁ mahad-arthāya
 gargasya vacanaṁ yathā  23
kaṁsaṁ nāgāyuta-prāṇaṁ
 mallau gaja-patiṁ yathā
avadhiṣṭāṁ līlayaiva
 paśūn iva mṛgādhipaḥ  24
tāla-trayaṁ mahā-sāraṁ
 dhanur yaṣṭim ivebha-rāṭ
babhañjaikena hastena
 saptāham adadhād girim  25
pralambo dhenuko ’riṣṭas
 tṛṇāvarto bakādayaḥ
daityāḥ surāsura-jito
 hatā yeneha līlayā 26

(Nanda continuă)
Am fost salvați de la moartea inevitabilă -  rakṣitāḥ mṛtyubhyaḥ duratyayebhyaḥ
Când pădurea a luat foc, (când a venit Asura)-Furtună - dāva-agneḥ vāta
(Când Indra Iehova a vrut să ne distrugă) cu ploaia sa - varṣāc
Când au venit asurii sub formă de bivol (Vrișa) și șarpe (Agha) - ca vṛṣa sarpāt ca
De mărețul suflet Krișna - su-mahā-ātmanā kṛṣṇena

Tika:
Vezi Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 7 Șakatasur Trinavarta Krișna-cască/ Yașoda vede universul în gura Lui
Vezi Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 36 - Vrișa - Bivolul uriaș
Vezi Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 12 - Agha -Pitonul uriaș

Când ne amintim de puterea lui Krișna, de jocurile, - smaratām kṛṣṇa-vīryāṇi līlā
privirile sale piezișe, zâmbetul și vorbele Sale - apāṅga nirīkṣitam hasitam bhāṣitam ca
dragă (Uddhava),  toate activitățile noastre paralizează - aṅga sarvāḥ kriyāḥ naḥ śithilāḥ
Mintea celor care văd urmele picioarelor - manaḥ īkṣyamāṇānām uddeśān pada
Celui ce acordă Eliberare (die ciclul rolurilor trecătoare, viață după viață - Krișna) - mukunda
Ce ornamenteză locurile jocurilor sale din râuri, dealuri și  păduri - bhūṣitān ākrīḍān sarit śaila vana
Face ca sufletul să fie absorbit (în acele jocuri) - yāti tat-ātmatām

În opinia mea Krișna și Raam sunt cei mai de seamă zeii sura - manye kṛṣṇam ca rāmam uttamau sura
Care sunt aici pentru a îndeplini o mare misiune a zeilor sura - iha prāptau mahat arthāya surāṇām
după cum spunea și Garga Ṛṣi. - yathā vacanam ca  gargasya

Tika:
Vezi Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 8 Garga Muni îi botează pe Krișna și Raam; Oale sparte Hoțul & Yașoda - Universul în gura lui Krișna; Drona-Dhara

Căci Kamsa, care avea vitalitatea a zece mii de elefanți, - yathā kaṁsam prāṇam ayuta nāga
Cei doi luptători (Ceanur și Muștik) și regele elefanților (Kuvalayāpīḍa) -  mallau gaja-patim
Au fost uciși de cei doi în joacă - avadhiṣṭām līlayā eva
Așa cum regele animalelor o face cu (alte) animale - iva mṛga-adhipaḥ paśūn

Krișna a rupt arcul deosebit de puternic cât trei palmieri - babhañja dhanuḥ mahā-sāram tāla-trayam
Așa cum un elefant regal o face cu un băț - iva ibha-rāṭ yaṣṭim
Și a ținut un munte într-o mână timp de șapte zile - adadhāt girim ekena hastena sapta-aham
I-a omorât aici (în Vraja) în joacă pe Pralamba, Dhenuka, Ariṣṭa - hatāḥ iha līlayā pralambaḥ dhenukaḥ ariṣṭaḥ
Trinvarta, Baka și alți Daitya -  tṛṇāvartaḥ baka-ādayaḥ daityāḥ
Care învinseseră atât zei sura cât și asura - jitaḥ yena sura-asura

Tika:
Vezi Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 42 Îndreptarea lui Trivakra; Krișna rupe arcul sacrificial; Luptătorii intră în arenă

śrī-śuka uvāca
iti saṁsmṛtya saṁsmṛtya
 nandaḥ kṛṣṇānurakta-dhīḥ
aty-utkaṇṭho ’bhavat tūṣṇīṁ
 prema-prasara-vihvalaḥ  27
yaśodā varṇyamānāni
 putrasya caritāni ca
śṛṇvanty aśrūṇy avāsrākṣīt
 sneha-snuta-payodharā  28

Șri Șuka spuse, „Astfel amintindu-și în mod repetat - śrī-śukaḥ uvāca iti saṁsmṛtya saṁsmṛtya
Cu afecțiune și meditativ despre Krișna, Nanda - anurakta dhīḥ kṛṣṇa nandaḥ
A devenit deosebit de anxios -  abhavat ati utkaṇṭhaḥ
Și fiind copleșit de puterea iubirii, n-a mai putut spune nimic - vihvalaḥ prasara prema tūṣṇīm

Ascultând descrierile despre activitățile fiului ei - śṛṇvantī varṇyamānāni putrasya caritāni
Yaśodā a început să plângă - yaśodā ca aśrūṇi avāsrākṣīt
iar datorită afecțiunii materne a început să-i curgă lapte din sâni - sneha snuta 
 
Orice persoană care în momentul despărțirii de suflul vital
Pentru o clipă are mintea absorbită în Domnul Transcendental Narayan
Distruge imediat orice urmă de activități materiale care ar mai putea-o lega de această lume
Și merge spre destinația transcendentală, 
într-o formă spirituală ca soarele

tayor itthaṁ bhagavati
 kṛṣṇe nanda-yaśodayoḥ
vīkṣyānurāgaṁ paramaṁ
 nandam āhoddhavo mudā  29
śrī-uddhava uvāca
yuvāṁ ślāghyatamau nūnaṁ
 dehinām iha māna-da
nārāyaṇe ’khila-gurau
 yat kṛtā matir īdṛśī 30
etau hi viśvasya ca bīja-yonī
 rāmo mukundaḥ puruṣaḥ pradhānam
anvīya bhūteṣu vilakṣaṇasya
 jñānasya ceśāta imau purāṇau  31

Văzând extraordinara afecțiune a acestora - Nanda și Yaśodā - vīkṣya paramam anurāgam tayoḥ nanda yaśodayoḥ
arătată față de Personalitatea Transcendentală Krișna - ittham bhagavati kṛṣṇe
Uddhav se adresă bucuros lui Nanda - uddhavaḥ āha mudā nandam
Śrī Uddhav spuse, „Voi doi sunteți cu siguranță - śrī-uddhavaḥ uvāca yuvām nūnam
Ființele cele mai demne de a fi lăudate și respectate în această lume - ślāghyatamau dehinām mana-da iha
Datorită acestei mentalități pe care o aveți - īdṛśī yat matiḥ kṛtā
Față de (Domnul Transcendental) Narayan, maestrul spiritual al tuturor ființelor - nārāyaṇe akhila-gurau

Raam și Mukunda (Krișna) (Cel ce dă eliberarea din ciclul nașterii și-al morții) - rāmaḥ mukundaḥ
sunt desigur sămânța și pântecul (pentru crearea) universului -hi ca bīja yonī viśvasya
Aceștia doi sunt Domnul Primordial și Energia Creației - etau puruṣaḥ ca pradhānam
Însoțiți de ființe a căror cunoaștere nu are un scop anume - anvīya bhūteṣu jñānasya vilakṣaṇasya
Ei sunt controlorii primordiali - imau īśāte purāṇau

yasmin janaḥ prāṇa-viyoga-kāle
 kṣanaṁ samāveśya mano ’viśuddham
nirhṛtya karmāśayam āśu yāti
 parāṁ gatiṁ brahma-mayo ’rka-varṇaḥ
tasmin bhavantāv akhilātma-hetau
 nārāyaṇe kāraṇa-martya-mūrtau
bhāvaṁ vidhattāṁ nitarāṁ mahātman
 kiṁ vāvaśiṣṭaṁ yuvayoḥ su-kṛtyam  32-33

Orice persoană care îm momentul despărțirii de suflul vital - yasmin janaḥ kāle viyoga prāṇa
Pentru o clipă are mintea absorbită în (Domnul Transcendental) Narayan (cum o au tot timpul Nanda și Yașoda) - kṣaṇam manaḥ samāveśya  nārāyaṇe
Distruge imediat orice urmă de activități materiale (care ar mai putea-o lega de această lume) - nirhṛtya āśuāśayam karma aviśuddham
Și merge spre destinația transcendentală, într-o formă spirituală -  yāti gatim parām brahma-mayaḥ
ca soarele, având culoarea Acestuia - arka varṇaḥ tasmin

Voi ați servit cu iubire din tot sufletul - vidhattām bhāvam nitarām
Marelui Suflet, care este motivul și cauza existenței tuturor sufletelor - mahā-ātman hetau kāraṇa bhavantau akhila ātma
și care a luat o formă umană - martya mūrtau
Ce altceva vă mai rămâne de făcut? - kim vā avaśiṣṭam yuvayoḥ su-kṛtyam 
 
Domnul Transcendental explicat de Uddhav

El este prezent în inima tuturor ființelor așa cum focul este prezent în lemn
Pentru El nu există nici drag și nici contrariul său
În El nu există dorința de a fi respectat
Căci pentru El nu există nici „superior“ și nici „inferior“
Și totuși el arată respect chiar și celor "nerespectabili"

El nu are nici mamă, nici tată, nici soție, nici copii
Căci nimeni nu-i este în suflet, dar nici nimeni nu-i este în afară

El nu se naște și nici nu are corp material, vezi Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 3 - Krișna apărut ca Vișnu
El nu este obligat ca celelalte ființe, datorită naturii materiale impuse, să facă ceva în această lume (materială)
Sau să se nască în virtute, ignoranță sau în stare mixtă, căci el este transcendental (dincolo de lumea creată)

Scopul lui este să se joace și astfel apare și îi protejează și pe cei spirituali

Deși acceptă calitățile naturii materiale Virtutea, Pasiunea și Ignoranța
Cel Nenăscut nu are calități materiale, și astfel jocurile Sale sunt dincolo de Modurile Naturii Materiale
cu care crează, menține și distruge lumile materiale


Așa cum cel ce se învârtește, vede că și pământul s-ar învârti
La fel mintea care acționează, gândește că și sufletul pare că acționează
Ca și cum Eul ar gândi

Sufletul, adică Eul, a predat funcțiunile sale Falsului Ego reprezentat de rolul pe care sufletul îl joacă într-o anumită viață
și astfel funcțiuni ca gândirea și voirea au fost preluate de minte, care este un element material
și care are „culoarea și parfumul” acelui rol pe care sufletul îl joacă într-o anumită viață.

Domnul Transcendental Hari (Krina ) cu siguranța nu este fiul nimănui,
căci de fapt El este sufletul și Cotrolorul tuturor

Nici un lucru văzut, auzit, din trecut, prezent sau viitor
Mobil sau imobil, cât de mic sau mare
Nu poate fi lipsit de Cel Infailibil
Căci ca Supra-Suflet, El se află în tot ceea ce există

āgamiṣyaty adīrgheṇa
 kālena vrajam acyutaḥ
priyaṁ vidhāsyate pitror
 bhagavān sātvatāṁ patiḥ  34
hatvā kaṁsaṁ raṅga-madhye
 pratīpaṁ sarva-sātvatām
yad āha vaḥ samāgatya
 kṛṣṇaḥ satyaṁ karoti tat  35
mā khidyataṁ mahā-bhāgau
 drakṣyathaḥ kṛṣṇam antike
antar hṛdi sa bhūtānām
 āste jyotir ivaidhasi  36
na hy asyāsti priyaḥ kaścin
 nāpriyo vāsty amāninaḥ
nottamo nādhamo vāpi
 sa-mānasyāsamo ’pi vā  37
na mātā na pitā tasya
 na bhāryā na sutādayaḥ
nātmīyo na paraś cāpi
 na deho janma eva ca  38
na cāsya karma vā loke
 sad-asan-miśra-yoniṣu
krīḍārthaṁ so ’pi sādhūnāṁ
 paritrāṇāya kalpate  39
sattvaṁ rajas tama iti
 bhajate nirguṇo guṇān
krīḍann atīto ’pi guṇaiḥ
 sṛjaty avan hanty ajaḥ  40
yathā bhramarikā-dṛṣṭyā
 bhrāmyatīva mahīyate
citte kartari tatrātmā
 kartevāhaṁ-dhiyā smṛtaḥ  41
yuvayor eva naivāyam
 ātmajo bhagavān hariḥ
sarveṣām ātmajo hy ātmā
 pitā mātā sa īśvaraḥ  42
dṛṣṭaṁ śrutaṁ bhūta-bhavad-bhaviṣyat
 sthāsnuś cariṣṇur mahad alpakaṁ ca
vinācyutād vastu tarāṁ na vācyaṁ
 sa eva sarvaṁ paramātma-bhūtaḥ  43

(Uddhav continuă)
Nu va dura mult timp și Cel Infailibil (Krișna) va veni - adīrgheṇa kālena acyutaḥ āgamiṣyati
În Vraja pentru a da satisfacție părinților săi - vrajam vidhāsyate priyam pitroḥ
Căci El este Domnul Transcendental, care are grijă de devoții săi - bhagavān patiḥ sātvatām
Omorându-l pe Kamsa dușmanul celor din dinastia Satvata în arenă - hatvā kaṁsam pratīpam sarva-sātvatām raṅga madhye

Ceea ce Kṛṣṇa v-a spus despre întoarcere Sa- yat kṛṣṇaḥ āha vaḥ samāgatya
O va și face cu siguranță -  tat karoti satyam

Tika: Kamsa fusese omorât, de ce nu vine Krișna în Vraja?

O, voi deosebit de norocoșilor nu are rost să vă plângeți - mahā-bhāgau mā khidyatam
Căci îl veți vedea pe Krișna în curând - drakṣyathaḥ kṛṣṇam antike
Și-apoi El este prezent în inima tuturor ființelor - saḥ āste antaḥ hṛdi bhūtānām
Așa cum focul este prezent în lemn - jyotiḥ iva edhasi

Pentru El nu există nici drag și nici contrariul său - na hi asya asti priyaḥ kaścit na apriyaḥ vā
În El nu există dorința de a fi respectat - asti amāninaḥ
Căci pentru El nu există nici „superior“ și nici „inferior“ - na uttamaḥ na adhamaḥ vā
Și totuși el arată respect chiar și celor nerespectabili - api samānasya āsamaḥ api vā

El nu are nici mamă, nici tată, nici soție, nici copii - tasya na mātā na pitā na bhāryā na suta
Căci nimeni nu-i este în suflet, dar nici nimeni nu-i este în afară - ādayaḥ  na ātmīyaḥ na paraḥ ca api

El nu se naște și nici nu are corp (material) - na dehaḥ janma eva ca
El nu este obligat (ca celelalte ființe, datorită naturii materiale impuse lor) să facă ceva în această lume (materială) - na ca asya karma loke
Sau să se nască în virtute, ignoranță sau în stare mixtă (căci el este transcendental) - vā yoniṣu sat asat miśra

Scopul lui este să se joace - krīḍā artham saḥ
Și astfel apare și îi protejează și pe cei spirituali - api kalpate sādhūnām paritrāṇāya

Deși acceptă calitățile naturii materiale - api ajaḥ bhajate guṇān
Virtutea, Pasiunea și Ignoranța - sattvam rajaḥ tamaḥ
Cel Nenăscut nu are calități materiale, și astfel jocurile Sale - nirguṇaḥ iti krīḍan
sunt dincolo de Modurile Naturii Materiale - atītaḥ guṇaiḥ
cu care crează, menține și distruge (lumile materiale) - sṛjati avati hanti

Așa cum cel ce se învârtește, vede că și pământul s-ar învârti - yathā bhramarikā dṛṣṭyā mahī bhrāmyati
La fel mintea care acționează, gândește că - iva citte kartari smṛtaḥ
Și sufletul pare că acționează –ātmā īyate kartā
Ca și cum Eul ar gândi - tatra iva aham-dhiyā

Tika: Sufletul, adică Eul, a predat funcțiunile sale Falsului Ego reprezentat de rolul pe care sufletul îl joacă într-o anumită viață
și astfel funcțiuni ca gândirea și voirea au fost preluate de mintea, care este un element material
și care are „culoarea și parfumul” acelui rol pe care sufletul îl joacă într-o anumită viață.

Domnul Transcendental Hari (Krina ) cu siguranța nu este - bhagavān hariḥ eva na eva
Fiul vostru, căci de fapt El este sufletul și Cotrolorul - ātma-jaḥ yuvayoḥ hi saḥ ayam ātmā īśvaraḥ
Tuturor fiilor, taților și mamelor - sarveṣām ātma-jaḥ pitā mātā

Nici un lucru văzut, auzit, din trecut, prezent sau viitor - na vastu dṛṣṭam śrutam bhūta bhavat bhaviṣyat
Mobil sau imobil, cât de mic sau mare - cariṣṇuḥ sthāsnuḥ mahat alpakam ca
Nu este vreodată capabil să fie lipsit de Cel Infailibil - tarām varyam vinā acyutāt
Căci ca Supra-Suflet, El se află în tot ceea ce există - parama-ātma saḥ eva sarvam bhūtaḥ 
 
La vederea carului lui Uddhav, locuitorii din Vraja își amintesc de momentul tragic al sosirii lui Akrur în Vraja,
cel care l-a luat pe Krișna în Mathura


evaṁ niśā sā bruvator vyatītā
 nandasya kṛṣṇānucarasya rājan
gopyaḥ samutthāya nirūpya dīpān
 vāstūn samabhyarcya daudhīny amanthun  44
tā dīpa-dīptair maṇibhir virejū
 rajjūr vikarṣad-bhuja-kaṅkaṇa-srajaḥ
calan-nitamba-stana-hāra-kuṇḍala-
 tviṣat-kapolāruṇa-kuṅkumānanāḥ  45
udgāyatīnām aravinda-locanaṁ
 vrajāṅganānāṁ divam aspṛśad dhvaniḥ
dadhnaś ca nirmanthana-śabda-miśrito
 nirasyate yena diśām amaṅgalam  46
bhagavaty udite sūrye
 nanda-dvāri vrajaukasaḥ
dṛṣṭvā rathaṁ śātakaumbhaṁ
 kasyāyam iti cābruvan  47
akrūra āgataḥ kiṁ vā
 yaḥ kaṁsasyārtha-sādhakaḥ
yena nīto madhu-purīṁ
 kṛṣṇaḥ kamala-locanaḥ  48
kiṁ sādhayiṣyaty asmābhir
 bhartuḥ prītasya niṣkṛtim
tataḥ strīṇāṁ vadantīnām
 uddhavo ’gāt kṛtāhnikaḥ 49

O rege, mesagerul lui Krișna vorbind în felul acesta, - rājan kṛṣṇa-anucarasya bruvatoḥ evam
Lui Nanda, noaptea se apropie de sfârșit. - nandasya niśā sā vyatītā
Păstorițele sculându-se din som au aprins lămpile - gopyaḥ samutthāya nirūpya dīpān
Au venerat zeitățile și au început să bată iaurtul (pentru a face unt) - vāstūn samabhyarcya dadhīni amanthan

În timp ce trăgeau die sforile (pentru baterea iaurtului) - vikarṣat rajjūḥ
Fiind iluminate de lămpi, acestea străluceau datorită bijuteriilor - dīptaiḥ dīpa tāḥ virejuḥ maṇibhiḥ
De pe șirurile de brățări ce se mișcau odată cu brațele - srajaḥ kaṅkaṇa calan bhuja
Șoldurile, sânii colierere și cerceii ce străluceau - nitamba stana hāra kuṇḍala tviṣat
Odată cu obrajii roșii și fețele date cu kunkum - kapola aruṇa ānanāḥ kuṅkuma

În timp ce femeile din Vraja cântau tare - vraja-aṅganānām udgāyatīnām
Despre Cel cu ochi asemenea lotușilor (Krișna) - locanam aravinda
Reverberația sunetelor amestecate cu cele ale batelui iaurtului - dhvaniḥ śabda miśritaḥ nirmanthana dadhnaḥ
Au atins cerul îndepărtând ceea ce era inauspicios în toate direcțiile - aspṛśat divam ca nirasyate yena amaṅgalam diśām

Când zeitatea soarelui s-a ridicat, locuitorii din Vraja - bhagavati sūrye udite vraja-okasaḥ
Au vâzut la ușa lui Nanda carul de aur - dṛṣṭvā nanda-dvāri ratham śātakaumbham
Și s-au întrebat al cui să fie  - abruvan kasya ayam iti; ca
Să se fi întors Akrur, cel care a îndeplinit planul lui Kamsa- kim vā āgataḥ akrūraḥ yaḥ sādhakaḥ artha kaṁsasya
Și care l-a dus pe Krișna, Cel cu ochi asemenea lotusului, în Mathura - yena nītaḥ locanaḥ kamala kṛṣṇaḥ madhu-purīm

Ce vrea să mai facă cu noi, cel care și-a satisfăcut maestrul prin ritualul funerar? - kim sādhayiṣyati asmābhiḥ prītasya bhartuḥ niṣkṛtim
În timp ce femeile vorbeau, Uddhav sosi acolo - tataḥ strīṇām vadantīnām uddhavaḥ agāt
După ce  executase ritualurile dimineții - kṛta ahnikaḥ