Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 40

 
śrī-akrūra uvāca
nato ’smy ahaṁ tvākhila-hetu-hetuṁ
 nārāyaṇaṁ pūruṣam ādyam avyayam
yan-nābhi-jātād aravinda-koṣād
 brahmāvirāsīd yata eṣa lokaḥ 1

Śrī Akrūra spuse, “Mă plec Ție - śrī-akrūraḥ uvāca nataḥ asmi aham tvā
Cauză a tuturor cauzelor, persoana primordială, - akhila hetu hetum pūruṣam ādyam
nepieritorul Nārāya, cel din al cărui buric - avyayam nārāyaṇam yat nābhi
a apărut lotusul (universal) din a cărui tulpină a apărut - jātāt aravinda yataḥ koṣāt avirāsīt
Brahmā (prima ființă vie) din această lume - brahmā eṣaḥ lokaḥ

bhūs toyam agniḥ pavanaṁ kham ādir
 mahān ajādir mana indriyāṇi
sarvendriyārthā vibudhāś ca sarve
 ye hetavas te jagato ’ṅga-bhūtāḥ 2

Pământ, apă, foc, aer, eter (spațiu) - bhūḥ toyam agniḥ pavanam kham
marile principii primordiale ale creației - mahān ādiḥ ajā
începând cu mintea, simțurile, toată puterea - ādiḥ manaḥ indriyāṇi sarva-indriya
obiectele simțurilor, inteligența și toate cauzele - arthāḥ vibudhāḥ ca sarve hetavaḥ
generării universului se află în corpul tău - ye bhūtāḥ jagataḥ aṅga te

naite svarūpaṁ vidur ātmanas te
 hy ajādayo ’nātmatayā gṛhītaḥ
ajo ’nubaddhaḥ sa guṇair ajāyā
 guṇāt paraṁ veda na te svarūpam 3

Acestea nu cunosc adevărata ta identitate, - ete na hi viduḥ te svarūpam
suflet al energiei materiale și multe altele. - ātmanaḥ ajā ādayaḥ
Diferită de sine însuși și prinsă și legată de Modurile Naturii Materiale -anātmatayā  gṛhītāḥ anubaddhaḥ guṇaiḥ
prima ființă creată din univers Brahmaa nu cunoaște forma Ta- ajaḥ  veda na svarūpam te
care este superioară calităților energiei materiale - saḥ param; guṇāt ajāyāḥ

tvāṁ yogino yajanty addhā
 mahā-puruṣam īśvaram
sādhyātmaṁ sādhibhūtaṁ ca
 sādhidaivaṁ ca sādhavaḥ
trayyā ca vidyayā kecit
 tvāṁ vai vaitānikā dvijāḥ
yajante vitatair yajñair
 nānā-rūpāmarākhyayā 4-5

Yoghinii și persoanele care cunosc adevărul te venerează – yogina ca sādhavaḥ  tvam yajanti
desigur ca Suprema Personalitate și Controlor - addhā mahā-puruam īśvaram
Cel ce este Martorul, Cel care este dincolo de existența materială - sa-adhyātmam sa-adhibhutam ca
și deasupra zeilor sa-adhidaivam

Cei a doua oară născuți (brahmanii) urmând cele trei (Vede) - dvijāḥ vaitānikāḥ trayyā
te venereză prin unele matre - tvām yajante kecit vidyayā
și desigur prin ritualuri sacrificiale elaborate - ca vai yajñaiḥ vitataiḥ
oferite diferitelor forme ale zeităților (Tale) transcendentale - ākhyayā nānā rūpa amara 
 
eke tvākhila-karmāi
 sannyasyopaśama
gatā
jñānino jñāna-yajñena
 yajanti jñāna-vigraham 
6

Unii renunțând la toate activitățile din planul material - eke sannyasya  akhila karmāi
ating pacea interioră și cultivând cunoașterea transcendentală - gatā upaśamam jñāna-yajñena
devin înțelepți și te venerează pe Tine - jñānina yajanti tvā
Întruchipare a cunoașterii transcendentale - jñāna -vigraham

anye ca sasktātmāno
 vidhinābhihitena te
yajanti tvan-mayās tvā
vai
 bahu-mūrty-eka-mūrtikam 
7

Iar alții își purifică sufletul urmând instrucțiunile sacre – anye ca saskta tmāna vidhinā
care te prezintă pe Tine și te venerează cu (sentimentul) posesiunii -abhihitena te yajanti tvat mayā
într-o singură formă și desigur în multe forme - eka-mūrtikam tvām vai  bahu-mūrti

tvām evānye śivoktena
 mārge
a śiva-rūpiam
bahv-ācārya-vibhedena
 bhagavantam upāsate
  8

Alții te venereză ca Personalitate Transcendentală - anye tvām  upāsate bhagavantam
desigur sub forma lui Șiva - eva śiva-rūpi
am
așa cum este prezentat de mulți învățători - uktena bahu-ācārya
conform a diferite căi auspicioase - vibhedena śiva mārge
a

sarva eva yajanti tvā
 sarva-deva-mayeśvaram
ye ’py anya-devatā-bhaktā
 yady apy anya-dhiya
prabho 
yathādri-prabhavā nadya
 parjanyāpūritā prabho
viśanti sarvata
sindhu
 tadvat tvā gatayo ’ntata  9-10

Oh, Domnule, Într-adevăr toți te venerează pe Tine - prabho eva sarve yajanti tvam
Controlor ai tuturor zeilor - īśvaram sarva-deva maya
chiar dacă sunt devotați altor zei, - yadi api  ye bhaktā
anya devatā  
și totuși meditează altfel - api  dhiya  anya

Așa cum râurile ce se nasc în munți - yathā nadya prabhavā adri
și umplute de ploi curg în ocean - āpūritā parjanya viśanti sindhum
la fel toate căile duc în final către Tine, Doamne - tadvat sarvata gataya antata tvām prabho

Tika:
În acest sens Șri Krișna spune în  Bhagavad-gītā (9.23-25):


ye ’py anya-devatā-bhaktā
 yajante śraddhayānvitā

te ’pi mām eva kaunteya
 yayanty avidhi-pūrvakam
aha
hi sarva-yajñānā
 bhoktā ca prabhur eva ca
na tu mām abhijānanti
 tattvenātaś cyavanti te
yānti deva-vratā devān
 pit
n yānti pit-vratā
bhūtāni yānti bhūtejyā
 yānti mad-yājino ’pi mām

,
“Cei care totuși sunt devotați altor zei și îi venerează cu încredere,
de fapt mă venerează tot pe mine, o fiu al lui Kuntī,
fără să știe aceasta în prealabil.

Eu sunt desigur degustătorul și Domnul tuturor sacrificiilor 
Dar cei ce nu cunosc adevărata mea natură transcendentală decad.

Cei ce servesc zeilor merg la zei; cei ce servesc străbunilor merg la străbuni
cei ce servesc duhurilor merg la duhuri
iar cei ce mă servesc pe Mine, ajung la mine.” 
 
Modurile de Existență ale Naturii Materiale

sattvaṁ rajas tama iti
 bhavataḥ prakṛter guṇāḥ
teṣu hi prākṛtāḥ protā
 ā-brahma-sthāvarādayaḥ  11

Astfel Modurile de Existență ale Naturii Materiale, create de Tine: - iti guṇāḥ prakṛteḥ bhavataḥ
Virtute (Bunătate), Pasiune și Ignoranță (Neștiință) - sattvam rajaḥ tamaḥ
le leagă cu siguranță (pe ființe) de Natura Materială - teṣu protāḥ hi  prākṛtāḥ
începând cu cele imobile și până la Brahmaa (prima ființă condiționată) - sthāvara-ādayaḥā-brahma

Tika:
Așa cum este explicat în Bhagavat Puran, cele trei Moduri ale Naturii Materiale au fost create în prima parte a Creației Lumilor Materiale,
căci Lumile Spirituale nu au fost niciodată create și nici nu sunt vreo dată distruse; ele sunt Lumi Absolute,
nu ca cele trei tipuri de lumi materiale: paradisiace superioare, pământene și paradisiace subpământene pe axa verticală a unui univers,
care sunt Lumi Relative, obligate să se transforme în mod ireversibil.

Sursa celor trei Moduri ale Naturii Materiale (guna) este Falsul Ego (ahamkar), care este primul element material creat de Maha-Vișnu
din dorința de a face un joc fals, bazat pe fals (Falsul Ego) și astfel
prin rotirea acestui prim element de către privirea Domnului Transcendental – Maha Vișnu și prin dorința acestuia de a crea, au apărut
1. Falsu Ego în Virtute
2. Falsul Ego în Pasiune și
3. Falsul Ego în Pasiune
prin care sufletele sunt făcute să creadă că Rolurile pe care le primesc și le joacă pe scena materială sunt chiar adevărata lor Identitate.

Astfel de suflete, înșelate de Falsul Ego, se numesc suflete condiționate de Natura Materială.
Când suflete realizează Natura lor Absolută, Spirituală, prin practicarea
procesului de descoperirea a Iubirii pentru una dintre formele Domnului Transcendental,
proces numit Bhakti-Yoga, condiționarea materială este distrusă
și sufletele tânjesc să fie într-o relație de iubire cu Domnul Transcendental,
atingând o conștiință transcendentală; iar acolo unde îți este conștiința (atașamentul) acolo te duci,
când reacțiunile activităților materiale sunt distruse. 
 
Akrur aduce laude lui Krișna

tubhyaṁ namas te tv aviṣakta-dṛṣṭaye
 sarvātmane sarva-dhiyāṁ ca sākṣiṇe
guṇa-pravāho ’yam avidyayā kṛtaḥ
 pravartate deva-nṛ-tiryag-ātmasu 12

Plecăciunile mele Ție cel necondiționat (de Modurile Naturii Materiale) - tubhyam namaḥ te tu aviṣakta
Cel ce vede toate sufletele și este martorul tuturor gândurilor - dṛṣṭaye sarva-ātmane ca  sākṣiṇe sarva dhiyām
Acest curent al Modurilor Naturii Materiale -  ayam pravāhaḥ guṇa
este alimentat de Modul de Existență al Ignoranței - kṛtaḥ pravartate avidyayā
sufletelor ce se identifică (în mod fals) cu forme de zei, oameni și animale - ātmasu deva nṛ tiryak

agnir mukhaṁ te ’vanir aṅghrir īkṣaṇaṁ
 sūryo nabho nābhir atho diśaḥ śrutiḥ
dyauḥ kaṁ surendrās tava bāhavo ’rṇavāḥ
 kukṣir marut prāṇa-balaṁ prakalpitam
romāṇi vṛkṣauṣadhayaḥ śiroruhā
 meghāḥ parasyāsthi-nakhāni te ’drayaḥ
nimeṣaṇaṁ rātry-ahanī prajāpatir
 meḍhras tu vṛṣṭis tava vīryam iṣyate  13-14

Cel Suprem, focul este fața Ta, pământul picioarele, - parasya agniḥ mukham te avaniḥ aṅghriḥ
soarele ochii, cerurile buricul, iar direcțiile simțul auzului - sūryaḥ ikṣaṇam nabhaḥ nābhiḥ atha u diśaḥ śrutiḥ
lumile cerurilor capul, conducătorul zeilor Sura brațele Tale, - dyauḥ kam sura-indrāḥ tava bāhavaḥ
oceanele abdomenul, vântul suflarea vitală și forța fizică – arṇavāḥ kukṣiḥ marut prāṇa balam
copacii și plantele sunt concepute ca părul de pe corp - vṛkṣa oṣadhayaḥ prakalpitam romāṇi
norii ca părul de pe cap, munții ca oasele și unghiile - meghāḥ śiraḥ-ruhāḥ adrayaḥ asthi nakhāni
ziua și noaptea ca fiind clipitul ochilor Tăi - rātri-ahanī nimeṣaṇam te
progenitorii universali ca organele Tale genitale - prajāpatiḥ meḍhraḥ
iar ploaia este concepută ca fluidul Tău seminal - tu vṛṣṭiḥ iṣyate vīryam tava

tvayy avyayātman puruṣe prakalpitā
 lokāḥ sa-pālā bahu-jīva-saṅkulāḥ
yathā jale sañjihate jalaukaso
 ’py udumbare vā maśakā mano-maye  15

Nenumăratele lumi pline de ființe vii și împreună cu protectorii acestora - bahu lokāḥ saṅkulāḥ jīva sa-pālāḥ
create de Tine, suflet transcendental cu formă umană, - prakalpitāḥ tvayi avyaya -ātman puruṣe
se mișcă asemenea unor animale acvatice în ocean - sañjihate yathā jala-okasaḥ jale
sau asemenea insectelor în fructul de ficus - api maśakāḥ udumbare
sau asemenea minții (care nu e deloc statornică) - vā manomaya

yāni yānīha rūpāṇi
 krīḍanārthaṁ bibharṣi hi
tair āmṛṣṭa-śuco lokā
 mudā gāyanti te yaśaḥ 16

De dragul jocurilor manifești tot felul de forme - artham krīḍana bibharṣi yāni yāni rūpāṇi
în această lume, prin care într-adevăr îndepărtezi grijile - iha taiḥ hi āmṛṣṭa śucaḥ
ființelor care cântă plini de bucurie despre gloriile Tale - lokāḥ gāyanti mudā yaśaḥ te

Tika: În versurile următoare Akrur amintește o parte dintre cele mai faimoase avataruri,
forme în care Krișna a apărut în acest univers, pentru a lua parte la acest joc al creației.

namaḥ kāraṇa-matsyāya
 pralayābdhi-carāya ca
hayaśīrṣṇe namas tubhyaṁ
 madhu-kaiṭabha-mṛtyave
akūpārāya bṛhate
 namo mandara-dhāriṇe
kṣity-uddhāra-vihārāya
 namaḥ śūkara-mūrtaye  17-18

Plecăciuni cauzei (avatarului sub formă) de pește - namaḥ kāraṇa matsyāya pralaya
care se mișcă în oceanul (distrugerii universale) - carāya abdhi
și (avatarului) cu cap de cal - cahaya-śīrṣṇe
plecăciuni Ție, cel ce i-ai ucis pe (asurii) Madhu și Kaitabha -  namaḥ tubhyam mṛtyave madhu-kaiṭabha
plecăciuni (avatarului) uriașei broaște țestoase -  namaḥa bṛhate kūpārāya
care a ținut muntele Mandara (folosit la baterea Oceanului, pentru obținerea Nectarului) - dhāriṇe mandara
plecăciuni (avatrului) sub forma porcului mistreț a cărui plăcere a fost -  namaḥ mūrtaye śūkara vihārāya
să ridice pământul (din Oceanul Universal, unde a fost aruncat de Hiranyakșa) -  uddhāra kṣiti 
 

namas te ’dbhuta-siṁhāya
 sādhu-loka-bhayāpaha
vāmanāya namas tubhyaṁ
 krānta-tribhuvanāya ca 19

Plecăciuni extraordinarei Tale forme de leu - namaḥ adbhuta te siṁhāya
apărut pentru a îndepărta frica celor virtuoși și puri - apaha bhaya sadhu-loka
plecăciuni (formei) Tale de (brahman) pitic - namaḥ tubhyam vāmanāya
(care luând o formă uriașă) a pășit peste cele trei sisteme planetare (universale) - krānta tri-bhuvanāya ca

namo bhṛguṇāṁ pataye
 dṛpta-kṣatra-vana-cchide
namas te raghu-varyāya
 rāvaṇānta-karāya ca 20

Plecăciuni Domnului descendenților lui Brigu (avatarul Parașuram) - namaḥ  pataye bhṛgūṇām
care a tăiat pădurea clasei încrezute a luptătorilor - chide vana kṣatra dṛpta
plecăciuni Ție, care ca cel mai de seamă dintre descendenții lui Raghu - namaḥ te raghu-varyāya
(ca regele Raam) ai pus captă existenței (zeului asur) Ravan – ca anta-karāya rāvaṇa

namas te vāsudevāya
 namaḥ saṅkarṣaṇāya ca
pradyumnāyaniruddhāya
 sātvatāṁ pataye namaḥ 21

Plecăciuni Ție Vasudev, plecăiuni Șankarșan,– namaḥ te vāsudevāya namaḥ saṅkarṣaṇāya
și Pradyumna, Anirddha, Domn al neamunlui Satvata -ca pradyumnāya aniruddhāya  pataye sātvatām

namo buddhāya śuddhāya
 daitya-dānava-mohine
mleccha-prāya-kṣatra-hantre
 namas te kalki-rūpiṇe 22

Plecăciuni purului (avatar) Buddha - namaḥ śuddhāya buddhāya
celui ce îi iluzionează pe (invidioșii și nevirtuoșii zei asuri) Daytia și Danava -  mohine daitya-dānava
plecăciuni formei Tale Kalki, (care la sfârșitul lui Kali-Yuga, era actuală) - namaḥ kalki-rūpiṇe te
îi va ucide pe mlecea (toți oamenii acelui timp, care vor fi lipsiți de cunoaștere vedică) - hantre mleccha
considerându-se regi - prāya kṣatra

Tika:
Se poate citi mai multe despre avatarurile lui Krișna în șirul Tipuri de forme ale Domnului Transcendental 

Energia Iluzorie, Falsul concept despre Identitate, Efemerul, Cauza suferinței

bhagavan jīva-loko ’yaṁ
 mohitas tava māyayā
ahaṁ mamety asad-grāho
 bhrāmyate karma-vartmasu 
ahaṁ cātmātmajāgāra-
 dārārtha-svajanādiṣu
bhramāmi svapna-kalpeṣu
 mūḍhaḥ satya-dhiyā vibho  23-24

 

Akrura i se adresează în continuare lui Krișna:

Domn Transcendental, ființele acestei lumi sunt înșelate - bhagavan jīva ayam lokaḥ mohitaḥ
de energia ta iluzorie - ava māyayā
Datorită falselor concepții despre Eu și posesiune - iti asat grāhaḥ aham mama
ele rătăcesc pe căile activităților de la care așteaptă rezultate în această lume iluzorie - bhrāmyate vartmasu karma
Și la fel și eu, o Atotputernicule, cred în mod greșit, ca un prost - ca aham vibho dhiyā bhramāmi mūḍhaḥ
că de fapt corpul, copiii, căminul, soția, averea, asociații - ātma ātma-ja agāra dāra artha  sva-jana
... sunt reali, când de fapt sunt doar un vis (al efemerului) -   ādiṣu satya kalpeṣu svapna

anityānātma-duḥkheṣu
 viparyaya-matir hy aham
dvandvārāmas tamo-viṣṭo
 na jāne tvātmanaḥ priyam 25

Datorită identificării cu efemerul și falsul ego - anitya anātma
cauze ale suferinței, ale nefericirii - duḥkheṣu viparyaya
și a mentalității „Eu mă bucur de plăceri“,- matiḥ hi aham ārāmaḥ
a absorbției în întunericul (lumii materiale a) dualitătții - viṣṭaḥ  tamaḥ dvandva
Nu am fost în stare să Te recunosc ca Cel drag sufletului (meu) - na jāne tvā priyam ātmanaḥ 

Eliberarea din ciclul rolurilor efemere, primite viață după viață,
prin venerarea Personalității Transcendentale
prin care se obține o conștiină transcendentală

yathābudho jalaṁ hitvā
 praticchannaṁ tad-udbhavaiḥ
abhyeti mṛga-tṛṣṇāṁ vai
 tadvat tvāhaṁ parāṅ-mukhaḥ
notsahe ’haṁ kṛpaṇa-dhīḥ
 kāma-karma-hataṁ manaḥ
roddhuṁ pramāthibhiś cākṣair
 hriyamāṇam itas tataḥ 26-27

Așa cum o persoană mai puțin inteligentă nu poate pricepe- yathā abudhaḥ hitvā
că apa poate fi acoperită de plante – jalam praticchannam tat-udbhavaiḥ
la fel nici eu nu am înțeles, că fața îți este acoperită -  tadvat aham tvā abhyeti parāk-mukhaḥ
de setea (mea) după ceea ce este iluzoriu - mṛga-tṛṣṇām
Nu am avut entuziasm iar mintea îmi era slăbită și deranjată - na utsahe aham manaḥ kṛpaṇa hatam
de dorințele și activitățile materiale astfel că nu-mi puteam stăpâni gândurile - kāma karma roddhum dhīḥ
care sunt puternice și trase de simțuri încoace și-n colo - pramāthibhiḥ ca hriyamāṇam  akṣaiḥ itaḥ tataḥ

so ’haṁ tavāṅghry-upagato ’smy asatāṁ durāpaṁ
 tac cāpy ahaṁ bhavad-anugraha īśa manye
puṁso bhaved yarhi saṁsaraṇāpavargas
 tvayy abja-nābha sad-upāsanayā matiḥ syāt 28

namo vijñāna-mātrāya
 sarva-pratyaya-hetave
puruṣeśa-pradhānāya
 brahmaṇe ’nanta-śaktaye 29

Ca urmare m-am apropiat la picioarele Tale - saḥ aham upagataḥ asmi  tava aṅghri
care deși sunt foarte greu de obținut pentru cei materialiști - tat ca api durāpam asatām
gândindu-mă la mila Ta, Controlor Suprem, - manye aham anugrahaḥ bhavat īśa
pentru oamenii care se rotesc în ciclul rolurilor efemere (viață după viață) - puṁsaḥ bhavet sasaraa
până când ajungând să Te venereze, Domn cu ombilicul ca lotusul, - yarhi  tvayi upāsanayā nābha abja
se eliberează datorită conștiinței transcendentale - apavargaḥ syāt matiḥ sat

Plecăciuni Încorporării Cunoașterii Transcendentale - namaḥ mātrāya vijñāna
sursei întregii cunoașteri, conducător al clasei brahmanilor - hetave  sarva pratyaya pradhānāya brahmaṇe
persoană ce controlezi energii fără de limită - puruṣa īśa śaktaye ananta

namas te vāsudevāya
 sarva-bhūta-kṣayāya ca
hṛṣīkeśa namas tubhyaṁ
 prapannaṁ pāhi māṁ prabho 30

Plecăciuni Ție fiu al lui Vasudev, rezidență a tuturor ființelor - namaḥ te vāsudevāya kṣayāya sarva bhūta
și plecăciuni ție Controlor al Simțurilor - ca namaḥ  tubhyam hṛṣīka-īśa
mă predau (Ție) te rog acordă-mi protecție Doamne - mām prapannam pāhi prabho