Iehova un zeu invidios - Exodul 20

Numai românii folosesc noțiunea de dumne-zeu, pentru a-l diferenția pe zeul creștin
nu de "zeul" celorlalte popoare convertite la creștinism,
ci pentru a-l diferenția de noțiunea generală de "zeu", care s-ar putea referi la orice alt zeu,
în ciuda faptului că creștinii s-au străduit din răsputeri să traducă așa numitul Vechi Testament,
încât zeii prezenți acolo să fie negați și reduși la reprezentările lor,
Realitatea este însă alta dacă privim textul original, nu traducerile creștine, vezi
Exodul 20:

2. Anki ieue alei•k ashr eutzathi•k m•artz mtzrim m•bith obdim
Eu Iehova dintre zei (Elohim) te-am scos din ţara Egiptului din casa servitorilor
 
Traducerea creștină „Eu [sunt] Iehova, Dumnezeul tău (în loc de Iehova dintre zei)...”
nu are sens, pentru că nu exista un alt Iehova, care să nu fi fost declarat zeul poporului evreu, vezi
Adunarea Zeilor - Împărțirea popoarelor -Deuteronom 32:1-9
Ideea pe care aici autorul vrea să o transmită, este că unul dintre motivele pentru care evreii trebuiau să renunțe la venerarea celorlalți zei, era în primul rând aceea că dintre zei tocmai Iehova i-ar fi scos pe evrei din sclavia egipteană, deși această poveste este contrazisă de istorie și arheologie, vezi 
Arheologia și Eliberarea din sclavia egipteană

3. la ieie -l•k achrim aleim ol -phn•i
Să nu accepţi alţi zei (Elohim) în faţa mea.

Aici "Zeul lui Izrael" nu vorbeşte de nici un demon, lucifer sau satana, ci de alţi zei.
El nu este pus să neage existenţa altor zei, şi ca urmare ideea că există un singur zeu (aşa numitul monoteism evreiesc) este falsă.

4. la thoshe -l•k phsl u•kl – thmune ashr b•shmim m•mol
Să nu ciopleşti un portret nici după cei din ceruri. deasupra
u•ashr b•artz m•thchth u•ashr b•mim m•thchth l•artz
nici după cei de pe pământ, de dedesubt,  nici după cei din apă sau de sub pământ
.
Aici Zeul lui Izrael, conform ziselor lui Moise, interzice venerarea  formelor oricăror alte zeităţi,
fie ele în lumile cereşti, în lumile pământene, sau cele subpământene (svar, bhur şi bhuvar-loka).
"Moise" astfel nu interzice direct venerarea formei lui Yahwe (Iehova).
5. la –thshthchue l•em u•la thobd•m
Să nu te pleci în faţa lor şi să nu le slujeşti
ki anki ieue alei•k qna al
căci eu Yahweh dintre zei sunt  invidios.
phqd oun abth ol bnim ol shlshim u·ol rboim l·shna·i
și urmăresc greșeala păriților până în a treia și a patra (generația) a fiilor (săi) ...
 

„Să nu rostiţi numele altor zei (elohim): numele lor să nu se audă ieşind din gura voastră.” - Exod 23:13 și Iosua 23:7