Apocalipsa este ilogică

În capitolul 20 din "Apocalipsa" în primele versete se spune:

1 Apoi am văzut pogorîndu-se din cer un înger, care ţinea în mînă cheia Adîncului şi un lanţ mare.
2 El a pus mîna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.
3 L-a aruncat în Adînc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, pînă se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie deslegat pentru puţină vreme.

1. Când au trecut cei 1000 de ani?
2.Când a fost dezlegat ... pentru puțină vreme?
3 Ce înseamnă puțină vreme... o lună, un an, 10 ani, 100 de ani, 10000 de ani,
3.1 având în vedere că

- această lucrare se adresa celor 7 biserici din Asia acelor timpuri și nu ... omenirii, este evident că se referea la acele timpuri.
- și de atunci se tot afirmă „acestea sunt timpurile din urmă“.

4.Dacă Satan ar fi fost legat cei 1000 de ani, pentru a nu mai fi rău pe pământ,
cine este răspunzător pentru răul din lume care a avut loc după "viziunea" lui Ioan „de la Patmos" timp de 1000 de ani?

5. Satan ar fi fost după cei 1000 de ani dezlegat,
      - când a avut loc aceasta;
      - care sunt dovezile în acest sens?

6. Învingerea de către Isus a lui Satan, care era oricum închis în adânc nu are nici un sens.
     De ce i se dă din nou drumul lui Satan, după ce a fost închis?
     Cine sunt "băieții buni" care i-au dat din nou drumul ... ca să le facă rău oamenilor?
     Și Isus să apară pe post de învingător al lui Satan?