Iehova pedepsește copiii pentru greșelile părinților

Exod 20:5 - sunt un Dumnezeu gelos, care observ (פֹּ֠קֵד) vina tatilor pe copii la a treia si a patra generatie a celor ce ma urasc
https://biblehub.com...exodus/20-5.htm
 
Cuvântul în discuție este פֹּ֠קֵד
are de asemenea și înțelesul de a pedepsi, vezi Sefaria Exodus 20 și poza atașată a pedepsi în engleză - punish
iar
înțelesul unui cuvânt este dat de contextul în care se află acel cuvânt.

Posted image
 
Unii creștini susțin că pentru "a pedeapsi în biblie s-ar folosi 
1. cuvântul naqam:
Nahum 1:2 - "The LORD is a jealous and avenging God; the LORD is avenging and full of wrath. The LORD takes vengeance on His foes and reserves wrath for His enemies." - naqam de trei ori.
 
Însă "naqam" nu are doar înțelesul de pedepsitor/ pedepsire
vengeance înseamnă răzbunare și niciodată pedepsire
avenging înseamnă răzbunător și niciodată pedepsitor
 
2. cuvântul "yasar"
2Cronici 10:14 - "Tatăl meu v-a pedepsit (yasar) cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu gârbace"

yasar - יָסַר nu are direct înțelesul de pedepsire (punishment) sau doar înțelesul ăsta:
el este tradus de evrei astfel: to chasten, discipline, instruct, admonish
vezi Sefaria 2 Chronicles 10:14
Posted image

Din invidie pe ceilalți zei, Iehova îi amenința cu pedeapsa, căci  "a observa" 
sau "va ține seama" de greșelile părinților chiar până la a patra generație a copiilor implică a pedepsi greșelile.
 
Ideea de pedepsire de către Iehova, zeul evreilor, după întoarcerea din Sclavia Egipteană
era tocmai esența discursului preoțimii evreiești pentru a-l impune pe acest zeu, ca zeitate națională,
în contextul în care Sclavia Egipteană, era prezentată ca o pedeapsă peste mai multe generanții ca în
2 Cronici 36:18-21
18 Toate vasele din templul lui Iehova, cele mari şi cele mici, vistieriile templului şi vistieriile regelui şi ale căpeteniilor lui, toate le-a adus el în Babilon.
19 Apoi a dat foc templului lui Iehova, a dărâmat zidul Ierusalimului, toate cămările lui le-a ars cu foc şi toate palatele cele mari le-a nimicit.
20 Iar pe cei care au scăpat de sabie i-a strămutat în Babilon; şi au fost ei ca robi ai lui şi ai fiilor lui, până în timpul domniei regelui Persiei,
21 Pentru ca să se împlinească cuvântul lui Iehova cel zis prin gura lui Ieremia, până ce ţara va termina de ţinut zilele sale de odihnă; căci în toate zilele pustiirii ea s-a odihnit până la împlinirea celor şaptezeci de ani.
 
care vrea să arate că Robia Babiloniană a evreilor s-a datorat Cuvântului lui Iehova și astfel
  • pentru a-și păstra identitatea evreiască timp de "cei 70 de ani" preoțimea lor l-a inventat pe Iehova ca zeu național
  • inventând pedepsirea copiilor pentru vina taților, pentru că i-a dus și pe aceștia în robie, cât și pe copii acestora, care arată că versetul Exod 20:5 a fost inventat tocmai de aceea .
  • Cei 70 de ani din "2 Cronici 36:21" corespund exact la 3-4 generații din Exod 20:5, dacă luăm o medie de naștere a unui nou fiu la circa 20 de ani.
În 722 î.Num.Creșt., asirienii au distrus poporul Israel (cele zece triburi din nord).
În 586 î.Num.Creșt., poporul lui Iuda a fost exilat în Babilon.
Conform propagandei evreiești aceasta ar fi durat
timp de șaptezeci de ani, iar pământul s-a odihnit timp de șaptezeci de ani.

Iar cei ce încalcă această lege "a lui Moise" vor fi pedeapsiți, chiar până la a patra generație.
Realitatea este că materialul atribuit lui Moise în Pentateuh
nu detaliază nici un fel de întâmplări istorice
și nu au legătură cu nici un trecut arhaic,
prezentând realitatea unui Izrael mult mai târziu."
Vezi
Cronicele, Samuel și Regi
Pedepsirea copiilor pentru greșelile părinților este amintită nu numai în Exod 20:5, vezi:
Ieremia 16:10 Când vei spune poporului acestuia toate acestea şi când ei îţi vor zice: "Pentru ce a rostit Iehova asupra noastră această mare nenorocire? Care este nedreptatea noastră şi care este păcatul cu care am păcătuit noi înaintea lui Iehova (dintre) zeii noștri?"
Ieremia 16:11 Atunci să le spui: Pentru că părinţii voştri M-au părăsit, zice Iehova, şi s-au dus după alţi zei, ...

Iar problema preoțimii evreiești era că fiii își urmau părinții și venerau,
așa cum fuseseră învățați din moși strămoși, de când își însușiseră și ei o religie - cea a fenicienilor din Canaan,
pe zeii lor ancenstrali, zeii din Canaan, vezi Originea canaanită a religiei evreilor, sec XIII - Adunarea zeilor

Această problemă a preoțimii evreiești este redată cu năduf în
Ieremia 16:12 Dar voi faceţi încă şi mai rău decât părinţii voştri, ...

Aceasta a fost invenția preoțimii evreiești pentru explicarea Robiei Babiloniene timp de 3-4 generații coroborată cu Exod 20:5 și Ieremia 16:11