Liberul - creier - sistem informațional

Orice om își "folosește creierul" - adică MINTEA pentru că este obligat de mediu să o facă, nu pentru că ar exista un liber arbirtru.
"Folosirea creierului" se face tocmai datorită sistemului informațional nu în ciuda lui.

Iată procesul:
Mediul Informațional în care ne aflăm, transmite informații, care sunt culese de cele 5 organe de simț.
Aceste informații sunt transformate în semnale bioelectrice, care sunt transmise la creier prin circuite bioelectrice "nervi".
Creierul le decodează și le transmite minții.

Mintea este o mașină subtilă, asemenea unui recipient
în care curg toate informaţiile culese prin organele de simţ, de interfaţa numită creier,
care le trimite în minte,
care are cinci funcțiuni principale: Gândirea, Simțirea, Voirea, Conștiința și Stocarea de date.

Iată procesarea informațiilor în minte:

1. Prima etapă - Gândirea

A gândi înseamnă a compara. Informațiile noi sunt comparate cu cele deja stocate în minte

O parte din aceste informaţii sunt acceptate, dacă se potrivesc cu conștiința atinsă
şi sunt înmagazinate in acele biblioteci mentale cu informaţii acceptate,
iar altă parte din informaţii sunt respinse ca inacceptabile, dacă nu se potrivesc cu conștiința/ convingerile actuale,
dar sunt înmagazinate în acele biblioteci mentale cu informaţii respinse.
In momentul in care informaţiile respinse devin majoritare şi continue, are loc o deplasare de conştiinţă.


2. Conştiinţa este factorul esențial în catalogarea noilor informații

Conştiinţa este locul ataşamentului.
Exemple normale de deplasare a ataşamentului sunt in planul schimbarii ataşamentelor materiale,
după o anumită perioadă de la schimbarea mediului informațional material.


Exemplul extraordinar este in planul schimbării ataşamentului material într-unul spiritual,

când ai ajuns la nivelul asocierii îndelungate cu un mediu informațional spiritual.


Această deplasare de conștiință in planul spiritual începe cu purificarea minţii,
prin trecerea de la un mediu înconjurător a cărui țintă este gratificarea simțurilor
la un mediu informațional spiritual.


Pentru a purifica mintea, trebuiesc purificate organele de simţ;
pentru a purifica organele de simţ, trebuiesc purificate obiectele organelor de Simţ.
De aceea cei ce practicau aştanga yoga sau sfinţii, trăiau in pădure, care este în modul de existenţă al bunătăţii,
trambulina pentru modul de existenţă al bunătăţii pure, Şuddha sattva - planul spiritual.


Deci este vorba despre minte, nu despre creier - materialism.
Conform Cunoașterii Transcendentale mintea este o Mașină Subtilă cu care ființele vii sunt dotate pentru
  • a gândi
  • a simți
  • a voi
  • a fi convins - a se atașa
Citește mai mult: Funcțiuni principale ale minții