Tipuri de rati (iubire divină)

Samarta rati - gopi bhav

Iubirea sacră este esența potenței interne a lui Kṛṣṇa, cunoscută sub numele de hlādinī sau energie care dă extaz. Această energie se manifestă în diferite tipuri de devotați în patru tipuri de bază cunoscute sub numele de servitudine, prietenie, tutelă și cea mai dulce afecțiune cunoscută sub numele de „iubire amoroasă a primei tinereți”.

Această iubire amoroasă a primei tinereți este numită „dragoste dulce” (madhur-rati), deoarece este cea mai delicioasă dintre sentimentele devoționale.

Prema este de trei tipuri:
·        comună (sādhāraṇī rati),
·        cu compromisuri (samañjasā rati) și
·        competentă (samarthā rati).

Dintre cele trei, ultima este considerată cea perfectă. În Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Rūpa Bābāji a descris această iubire competentă ca fiind kāma-rūpā bhakti sau devoțiunea care are forma sau aspectul atracției amoroase:

sā kāma-rūpā sambhoga-tṛñṇāṁ yā nayati svatām |
yad asyāṁ kṛñṇa-saukhyārtham eva kevalam udyamaḥ ||
iyaṁ tu vraja-devīñu suprasiddhā virājate
āsāṁ prema-viśeño'yaṁ prāptaḥ kām api mādhurīm ||
tat-tat-krīḍā-nidānatvāt kāma ity ucyate budhaiḥ ||
tathā ca tantre premaiva gopa-rāmāṇāṁ kāma ity agamāt prathām |
ity uddhavādayo'py etaṁ vāñchanti bhagavat-priyāḥ || BRS, 1.2.283-6.

„Acea devoțiune sau dragoste care face ca dorința de întâlnire amoroasă să se supună și să ia propria sa formă, adică o face să funcționeze numai în scopul plăcerii lui Kṛṣṇa, este cunoscută sub numele de kāma-rūpā bhakti. Acolo unde există un astfel de devotament, toate eforturile sunt făcute numai pentru fericirea Sa și niciodată pentru propria plăcere sau satisfacție, chiar dacă din exterior sau superficial această dorință pentru plăcerea lui Kṛṣṇa poate apărea ca o dorință pentru propria satisfacție amoroasă.

Este cunoscut faptul că Kāma-rupa bhakti există doar în păstorițele din Vrindavan. Persoanele învățate au dat numele de atracție amoroasă (kāma) dragostei fetelor de păstori pentru Kṛṣṇa deoarece, în expresiile multiple ale dulceaței, au loc astfel de jocuri precum îmbrățișarea, sărutul și alte activități amoroase ca dansul. Chiar și marii devotați ca Uddhava adoră spiritul fetelor păstorilor, pentru că transformă dorința amoroasă esențial egoistă în pură iubire devoțională sau dorință de plăcere amoroasă pentru Domnul Transcendental. Acești devotați doresc să atingă acel nivel de devotament, dar rămân pentru totdeauna incapabili de a-l atinge. "

În „Povestea lui Gopal” (Gopāla-campū) și „Tratatul despre iubirea sacră” (Prīti-sandarbha), Jīva Bābājī scrie că Domnul i-a dat lui Uddhava o poziție în viața sa în lumea spirituală Goloka, dar chiar și așa, Uddhav nu a putut obține forma unei păstorițe sau adevărata identitate a acesteia. Aceasta nu înseamnă că statutul lui Uddhava nu este extrem de ridicat.

Potrivit cărții Bṛhad-Bhāgavatāmṛta (Mărețul Nectar al Devoților Domnului”) există cinci tipuri de devoți:

jñāna-bhaktastu teṣv eke śuddha-bhaktāḥpare'pare |
prema-bhaktāḥ pare prema-parāḥ premāturāḥ pare ||
tāratamyavatām eñāṁ phale sāmyaṁ na yujyate |
tāratamyaṁ tu vaikuṇṭhe kathañcid ghaṭate na hi || (Bṛhad-Bhāgavatāmṛta 2.1.16-17).

(1) devotul în cunoașterea transcendentală (jñāna-bhakta), cum ar fi Bharata Mahārāja,
(2) devotul pur (śuddha-bhakta) ca Ambarīṣa Mahārāja,
(3) devotul în dragostea sacră (prema-bhakta) ca Hanuman,
(4) devotul fixat în întregime în dragostea sacră (prema-para-bhakta) ca cei cinci frați Pāṇḍava și
(5) devotatul complet absorbit și mișcat de dragostea sacră (premātura-bhakta) ca Yādavii, dintre care șef este Uddhava.

Fiecare dintre aceste diviziuni este superioară celei care o precedă.

Cu toate acestea, chiar dacă Uddhav este superior tuturor devoților menționați mai sus, el nu poate atinge standardul suprem al sentimentului devoțional cunoscut ca starea de spirit a fetelor de păstori (gopi-bhava), după cum reiese din Śrīmad-Bhagavātam:

dṛṣṭvaivam-ādi gopīnāṁ  kṛṣṇāveśātma-viklavam
uddhavaḥ parama-prītas tā namasyann idaṁ jagau 57
etāḥ paraṁ tanu-bhṛto bhuvi gopa-vadhvo
 govinda eva nikhilātmani rūḍha-bhāvāḥ
vāñchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaṁ ca
 kiṁ brahma-janmabhir ananta-kathā-rasasya 58

Văzând o astfel de absorbire a gopiilor - dṛṣṭvā evam ādi gopīnām
în gânduri despre Krișna - viklavam kṛṣṇa-āveśa
sufletul lui Uddhav a fost deosebit de încântat de ele - ātma uddhavaḥ parama prītaḥ tāḥ
și le-a oferit respect prin această cântare - namasyan idam jagau

Dintre toate sufletele încorporate pe pământ aceste soții (la revenirea sa erau căsătorite) - nikhila ātmani tanu bhuvi etāḥ vadhvaḥ
Ale păstorilor au obținut perfecțiunea supremă – gopa bhṛtaḥ rūḍha param
Datorită iubirii exclusive pentru Govind (Krișn) - bhāvāḥ eva govinde
Care este dorită de cei cărora le este teamă de existența materială - yat vāñchanti bhiyaḥ bhava
și de înțelepți ca noi - munayaḥ vayam ca

Pentru cel care a gustat narațiunile Sale inepuizabile – rasasya ananta-kathā
Ce rost are să te naști ca Brahmaa (prima ființă din univers) - kim janmabhiḥ brahma

nāyaṁ śriyo 'ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
 svar-yoṣitāṁ nalina-gandha-rucāṁ kuto 'nyāḥ
rāsotsave 'sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
 labdhāśiṣāṁ ya udagād vraja-vallabhīnām 60
āsām aho caraṇa-reṇu-juṣām ahaṁ syāṁ
 vṛndāvane kim api gulma-latauṣadhīnām
yā dustyajaṁ sva-janam ārya-pathaṁ ca hitvā
 bhejur mukunda-padavīṁ śrutibhir vimṛgyām 61

Oh, această deosebită iubire și favoare - u ayam nitānta-rateḥ prasādaḥ
Arătată în festivalul Dansului iubitelor din Vraja - rasa-utsave vraja-vallabhīnām
care au obținut binecuvântarea și fericirea - yaḥ labdha-āśiṣām śriyaḥ
de a fi luate după gât de brațele Acestuia - gṛhīta kaṇṭha bhuja-daṇḍa asya
nu a fost obținută de femeile din lumile paradisiace - na udagāt yoṣitām svaḥ
ale căror membre strălucesc și au mireasma florilor de lotus - aṅge rucām gandha nalina
ce să mai spunem despre altele - kutaḥ anyāḥ

Fie ca să devin orice tufiș, plantă agățătoare sau iarbă – aham syām kim api gulma-latā-oṣadhīnām
Din Vrindavan, care se bucură de praful picioarelor acestora  – vṛndāvane juṣām caraṇa-reṇu āsam
Care au renunțat la propria familie și la calea ARIANĂ (a virtuții) - yā hitvā sva-janam ca ārya-patham
La care, oh, este greu de a renunța, pentru a venera picioarele - aho dustyajam bhejuḥ padavīm
Celui ce Acordă Eliberarea (din ciclul nașterii și-al morții din lumea materială) - mukunda
Care este în mod deosebit căutat de Vede - śrutibhiḥ vimṛgyām

vande nanda-vraja-strīṇāṁ  pāda-reṇum abhīkṣṇaśaḥ
yāsāṁ hari-kathodgītaṁ  punāti bhuvana-trayam SB10.47.63

Eu venerez neîncetat praful de pe picioarele femeilor - vande abhīkṣṇaśaḥ reṇum pāda strīṇām
Din comunitatea păstorilor condusă de Nanda - nanda-vraja
Care cântă istorii despre Personalitatea Transcendentală - udgītam kathā yāsām hari
Purificând cele trei lumi - punāti bhuvana-trayam.