Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 48

Krișna o mulțumește pe Trivraka
și astfel i-a fost îndepărtată lunga durere a dorinței neîmplinite

śrī-śuka uvāca
atha vijñāya bhagavān
 sarvātmā sarva-darśanaḥ
sairandhryāḥ kāma-taptāyāḥ
 priyam icchan gṛhaṁ yayau
mahārhopaskarair āḍhyaṁ
 kāmopāyopabṛṁhitam
muktā-dāma-patākābhir
 vitāna-śayanāsanaiḥ
dhūpaiḥ surabhibhir dīpaiḥ
 srag-gandhair api maṇḍitam  2
gṛhaṁ tam āyāntam avekṣya sāsanāt
 sadyaḥ samutthāya hi jāta-sambhramā
yathopasaṅgamya sakhībhir acyutaṁ
 sabhājayām āsa sad-āsanādibhiḥ  3
tathoddhavaḥ sādhutayābhipūjito
 nyaṣīdad urvyām abhimṛśya cāsanam
kṛṣṇo ’pi tūrṇaṁ śayanaṁ mahā-dhanaṁ
 viveśa lokācaritāny anuvrataḥ  4
sā majjanālepa-dukūla-bhūṣaṇa
 srag-gandha-tāmbūla-sudhāsavādibhiḥ
prasādhitātmopasasāra mādhavaṁ
 sa-vrīḍa-līlotsmita-vibhramekṣitaiḥ  5
āhūya kāntāṁ nava-saṅgama-hriyā
 viśaṅkitāṁ kaṅkaṇa-bhūṣite kare
pragṛhya śayyām adhiveśya rāmayā
 reme ’nulepārpaṇa-puṇya-leśayā  6
sānaṅga-tapta-kucayor urasas tathākṣṇor
 jighranty ananta-caraṇena rujo mṛjantī
dorbhyāṁ stanāntara-gataṁ parirabhya kāntam
 ānanda-mūrtim ajahād ati-dīrgha-tāpam
7

Șri Șuka spuse, „După aceea Domnul Transcendental - śrī-śukaḥ uvāca atha bhagavān
cel ce cunoaște toate sufletele, și-i vede pe toți - țvijñāya sarva ātmā sarva darśanaḥ
și-a dorit să o mulțumească pe servitoarea (Trivakrā) - icchan priyam sairandhryāḥ
care era chinuită de dorința amoroasă și s-a dus la ea acasă” - taptāyāḥ kāma yayau gṛham
(casă) care era bogată în mobile scummpe - āḍhyam upaskaraiḥ mahā-arha
baldachine, paturi, locuri de stat și plină de - vitāna śayana āsanaiḥ upabṛṁhitam
obiecte ale plăcerii, ca șiruri de perle, stegulețe - upāya kāma muktā-dāma patākābhiḥ
bețișoare parfumate, parfumuri, lămpi, ghirlande de flori - dhūpaiḥ surabhibhiḥ dīpaiḥ srak
alifii aromate și alte decorațiuni - gandhaiḥ api maṇḍitam

Când l-a văzut intrând în casă pe Cel Infailibil - avekṣya āyāntam gṛham acyutam
Ea s-a ridicat brusc de pe scaunul ei - sā samutthāya sadyaḥ āsanāt
și în extaz l-a întâmpinat împreună cu - hi jāta-sambhramā yathā upasaṇgamya
Prietenele ei salutându-l cu respect - sakhībhiḥ sabhājayām āsa
Oferindu-i un loc de stat și celelalte - sat-āsana ādibhiḥ

Uddhav de asemenea a fost venerat ca o persoană sfântă - uddhavaḥ tathā abhipūjitaḥ sādhutayā
Și s-a așezat pe jos, atingând doar locul de stat - nyaṣīdat urvyām abhimṛśya ca āsanam
Dar Krișna s-a așezat imediat pe patul opulent - api kṛṣṇaḥ viveśa tūrṇam śayanam mahā-dhanam
Imitând manierele societății umane - anuvrataḥ ācaritāni loka

Ea și-a pregătit sufletul făcând baie, dându-se cu alifii - sā prasādhita ātmā majjana ālepa
Îmbrăcându-se frumos, punându-și podoabe, ghirlande de flori - dukūla bhūṣaṇa srak
Parfumuri, mestecând betel, bând lichior și celelalte - gandha tāmbūla sudhā-āsava ādibhiḥ

Apoi s-a apropiat sfioasă și jucăușă de Madhava (Krișna)  - upasasāra sa-vrīḍa līlā mādhavam
Afișând zâmbete și priviri neliniștite - utsmita īkṣitaiḥ vibhrama

Luându cele două brațe ornamentate cu brățări - pragṛhya kare bhūṣite kaṅkaṇa
A invitat-o pe noua iubită, sfioasă și temătoare - āhūya nava kāntām hriyā viśaṅkitām
Să stea împreună cu el pe pat - adhiveśya saṅgama śayyām
Și s-a bucurat cu frumoasa fată - reme rāmayā
Al cărui singur merit pios a fost faptul că oferise unguente (lui Krișna și Raam, vezi Șrimad Bhagavatam 10.42) - leśayā puṇya arpaṇa anulepa

Mirosul picioarelor Celui fără de limită (Krișna) - jighrantī caraṇena ananta
A îndepărtat durerea ce ardea în pieptul ei - mṛjantī rujaḥ tapta urasaḥ sa
cauzată de Zeul Iubirii - anaṅga

Astfel cu sânii, ochii și brațele l-a îmbrățișat - tathā kucayoḥ akṣṇoḥ dorbhyām parirabhya
pe iubitului ei care datorită extazului (acesteia) - kāntam ānanda
s-a manifestat personal în pieptul ei - mūrtim Antara-gatam stana
și astfel a fost îndepărtată lunga durere (a dorinței neîmplinite) - ajahāt ati dīrgha tāpam
 
Este foarte greu să ajungi pe treapta spirituală pe care să efectuezi Venerarea Domnului Transcendental
Dacă cel care a ajuns pe această treaptă, o face pentru beneficii materiale,
Atunci acesta trebuie considerat ca fiind o persoană cu o inteligență slabă

saivaṁ kaivalya-nāthaṁ taṁ
 prāpya duṣprāpyam īśvaram
aṅga-rāgārpaṇenāho
 durbhagedam ayācata  8
sahoṣyatām iha preṣṭha
 dināni katicin mayā
ramasva notsahe tyaktuṁ
 saṅgaṁ te ’mburuhekṣaṇa  9
tasyai kāma-varaṁ dattvā
 mānayitvā ca māna-daḥ
sahoddhavena sarveśaḥ
 sva-dhāmāgamad ṛddhimat  10
durārdhyaṁ samārādhya
 viṣṇuṁ sarveśvareśvaram
yo vṛṇīte mano-grāhyam
 asattvāt kumanīṣy asau
  11

Astfel l-a obținut (Trivakra) pe Domnul Eliberării, - evam sa prāpya nātham kaivalya
Controlorul deosebit de greu de a fi obținut, - īśvaram tam duṣprāpyam
Doar prin oferirea unor unguente pentru corp - arpaṇena aṅga-rāga

Oh, nefericita îl rugă pe Acesta - aho durbhagā ayācata idam
„Dragule, hai să stăm împreună aici câteva zile - preṣṭha uṣyatām saha iha katicit dināni
Pentru a te bucura cu mine. Oh Cel cu ochi asemenea lotușilor - ramasva mayā amburuha-īkṣaṇa
nu pot tolera să renunț la asocierea ta.” - na utsahe tyaktum saṅgam te

Acordându-i binecuvântarea îndeplinirii dorințelor amoroase - dattvā tasyai varam kāma
Respectosul Controlor al tuturor și-a arătat respectul -  māna-daḥ sarva-īśaḥ mānayitvā
Și a plecat împreună cu Uddhav spre propria residență deosebit de opulentă - ca agamat saha uddhavena sva dhāma ṛddhi-mat

Venerarea (Domnului Transcendental) Vișnu, Controlorul tuturor - arādhyam viṣṇum īśvara sarva
Este foarte greu de a fi obținută – dura
Cel care a ajuns să-l venereze pe Controlorul Suprem - yaḥ samārādhya īśvaram
Das se gândește să aleagă ceea ce te leagă de lumea materială (realizări materiale, legate de dorințele de mai bine ale lumii acesteia) - manaḥ vṛṇīte grāhyam asattvāt
Este o persoană cu inteligență slabă (ca în cazul Trivakrei) - asau kumanīṣī

Krișna poate fi realizat sub diferite aspecte, funcție de tipul de asociere spirituală atins, vezi
Prema Kanta - Iubirea Supremă
Prema kanta - posedarea kompletă a lui Krișna

La început Krișna sau diferitele sale forme pot fi perceput pe calea auditivă
În momentul realizării spirituale – Iubirea Spirituală,
exact aceea formă la care s-a meditat, va fi și forma care va apare direct în fața ochilor practicantului

akrūra-bhavanaṁ kṛṣṇaḥ
 saha-rāmoddhavaḥ prabhuḥ
kiñcic cikīrṣayan prāgād
 akrūra-priya-kāmyayā  12
sa tān nara-vara-śreṣṭhān
 ārād vīkṣya sva-bāndhavān
pratyutthāya pramuditaḥ
 pariṣvajyābhinandya ca
nanāma kṛṣṇaṁ rāmaṁ ca
 sa tair apy abhivāditaḥ
pūjayām āsa vidhi-vat
 kṛtāsana-parigrahān
13-14

Domnul Krișna împreună cu Raam și Uddhav - prabhuḥ kṛṣṇaḥ saha rāma-uddhavaḥ
Dorind să facă ceva plăcut pentru dragul lor Akrur - cikīrṣayan kiñcit kāmyayā a priya krūra
s-au dus acasă la acesta – prāgāt akrūra-bhavanam

Imediat ce acesta a văzut acele ilustre personalități, - ārāt saḥ vīkṣya tān nara-vara
mărețele sale rude, (Akrur) s-a ridicat - śreṣṭhān sva bāndhavān pratyutthāya
Și cu bucurie i-a salutat, i-a îmbrățișat și s-a plecat - pramuditaḥ pariṣvajya abhinandya ca nanāma
În fața lui Krișna și a lui Raam și ei l-au salutat  - kṛṣṇam rāmam ca taiḥ abhivāditaḥ saḥ api
Și au acceptat locuri de stat - kṛta parigrahān āsana
Apoi acesta i-a venerat conform regulilor scripturale - pūjayām āsa vidhi-vat

pādāvanejanīr āpo
 dhārayan śirasā nṛpa
arhaṇenāmbarair divyair
 gandha-srag-bhūṣaṇottamaiḥ
arcitvā śirasānamya
 pādāv aṅka-gatau mṛjan
praśrayāvanato ’krūraḥ
 kṛṣṇa-rāmāv abhāṣata  15-16
diṣṭyā pāpo hataḥ kaṁsaḥ
 sānugo vām idaṁ kulam
bhavadbhyām uddhṛtaṁ kṛcchrād
 durantāc ca samedhitam  17
yuvāṁ pradhāna-puruṣau
 jagad-dhetū jagan-mayau
bhavadbhyāṁ na vinā kiñcit
 param asti na cāparam  18
ātma-sṛṣṭam idaṁ viśvam
 anvāviśya sva-śaktibhiḥ
īyate bahudhā brahman
 śruta-pratyakṣa-gocaram
  19

Oh rege (Parīkṣit) Akrūr și-a pus apa - nṛpa akrūraḥ dhārayan āpaḥ
Folosită pentru spălarea picioarelor lui Krișna și Raam - avanejanīḥ pāda kṛṣṇa-rāmau
Peste tot pe cap și i-a venerat cu cadouri: îmbrăcăminte -  ā śirasā arcitvā arhaṇena ambaraiḥ
Parfumuri celeste, ghirlande de flori și ornamente excelente - divyaiḥ gandha srak bhūṣaṇa uttamaiḥ

El și-a plecat capul la picioarele acestora - ānamya śirasā pādau
Pe care le-a luat cu smerenie în poala sa și le-a masat – gatau praśraya aṅka mṛjan

Apoi cu capul plecat spuse -  avanataḥ abhāṣata
Datorită bunului destin voi i-ați omorât pe păcătosul - diṣṭyā vām hataḥ pāpaḥ
Kaṁsa împreună cu cei ce-l urmau; ați eliberat -  kaṁsaḥ sa-anugaḥ uddhṛtam
Din dificultăți fără de sfărșit această dinastie  - bhavadbhyām kṛcchrāt durantāt idam kulam
Și ați făcut-o să fie prosperă - ca samedhitam.

Voi sunteți personalitățile originale, cauza acestui univers - yuvām pradhāna-puruṣau hetū jagat
Și proprietarii universului - jagat-mayau

Nu există nimic spiritual sau mateial - na kiñcit param na ca aparam
în care să nu vă aflați - vinā asti bhavadbhyām

Personalitate Transcendentală cu propriile energii  - ātma brahman sva śaktibhiḥ
Ai creat acest univers în care apoi ai intrat - sṛṣṭam idam viśvam anvāviśya
Tu poți fi perceput în multe feluri - īyate bahudhā
Prin ascultarea celor ce cunosc scrierile spirituale - śruta gocaram
Sau prin experiență directă - pratyakṣa
 
Krișna este sursa și Conducătorul sufletelor
Corpul lui Krișna este nondual (transcendental),
dualitatea (dvaita) fiind o calitatea a lumii materiale
Advaita (nondualitate) este o calitate a lumii transcendentale, ce se află dincolo de lumea materială

yathā hi bhūteṣu carācareṣu
 mahy-ādayo yoniṣu bhānti nānā
evaṁ bhavān kevala ātma-yoniṣv
 ātmātma-tantro bahudhā vibhāti
20

Așa cum pământul și celelalte elemente desigur se manifestă - yathā mahī-ādayaḥ hi bhānti
În ființele mobile și imobile ale diferitelor specii - bhūteṣu cara acareṣu yoniṣu nānā
Domnia ta, sufletul pur, sursa ce manifestă suflete - bhavān kevalaḥ ātma yoniṣu vibhāti ātmā
Ești cel ce conduce nenumăratele sufletele - tantraḥ bahudhā ātma

Tika: Corpurile ființelor sunt materiale, fiind manifestate de energia materială a Domnului Transcendental.
Ființele primesc aceste corpuri conform destinului prin care Domnul Transcendental conduce sufletele, ce cred că sunt acele corpuri.
Vezi Sufletul în Bhagavad-gita.

sṛjasy atho lumpasi pāsi viśvaṁ
 rajas-tamaḥ-sattva-guṇaiḥ sva-śaktibhiḥ
na badhyase tad-guṇa-karmabhir vā
 jñānātmanas te kva ca bandha-hetuḥ
21
dehādy-upādher anirūpitatvād
 bhavo na sākṣān na bhidātmanaḥ syāt
ato na bandhas tava naiva mokṣaḥ
 syātām nikāmas tvayi no ’vivekaḥ
  22

Tu creezi, menții și apoi distrugi universul - sṛjasi pāsi atha u lumpasi viśvam
Prin propriile tale energii - sva-śaktibhiḥ
Tu nu ești prizonierul Calităților Naturii Materiale: - na badhyase guṇaiḥ
Pasiune, Ignoranță și Virtute (ca în cazul sufletelor condiționate, care cred că sunt rolurile pe care le joacă) - rajaḥ tamaḥ sattva

Fiind sursa Cunoașterii Transcendentale – te hetuḥ jñāna-ātmanaḥ
Cum ai putea fi legat de aceste Calități și Activități ale Naturii Materiale - vā kva bandha tat guṇa ca karmabhiḥ

Corpul Tău este original, nefiind determinat - tava deha ādi anirūpitatvāt
De desemnările existenței materiale, - upādheḥ bhavaḥ
Și nefiind dual (material) nu este direct perceptibil ochilor - na bhidā na sākṣāt
El (corpul Tău) manifestându-se doar datorită dorinței Tale dulci - syātām nikāmaḥ
Iar aceasta ne bulversează - naḥ avivekaḥ
căci pentru Tine nu există prizonierat - ataḥ tvayi ātmanaḥ na syāt bandhaḥ
Și nici eliberare - na eva mokṣaḥ
 
Celor care cu drag îl venereză pe Domnul Transcendental, le sunt îndeplinite dorințele,
deși pentru suflet nu există nici câștig nici pierdere

Maeștrii yoghini și maeștrii zeilor Sura pot după multe strădanii, cu mare greutate, să-l vadă pe Domnul Transcendental,
care atunci când a apărut pe pământ a putut fi văzut direct de cei cu care a intrat în contact.
Legăturile noastre cu copiii, soția, averea, prietenii, căminul, corpul nostru etc. sunt doar o Iluzie temporară creată de Energia materială a Domnului Transcendental

tvayodito ’yaṁ jagato hitāya
 yadā yadā veda-pathaḥ purāṇaḥ
bādhyeta pāṣaṇḍa-pathair asadbhis
 tadā bhavān sattva-guṇaṁ bibharti  23
sa tvam prabho ’dya vasudeva-gṛhe ’vatīrṇaḥ
 svāṁśena bhāram apanetum ihāsi bhūmeḥ
akṣauhiṇī-śata-vadhena suretarāṁśa-
 rājñām amuṣya ca kulasya yaśo vitanvan  24
adyeśa no vasatayaḥ khalu bhūri-bhāgā
 yaḥ sarva-deva-pitṛ-bhūta-nṛ-deva-mūrtiḥ
yat-pāda-śauca-salilaṁ tri-jagat punāti
 sa tvaṁ jagad-gurur adhokṣaja yāḥ praviṣṭaḥ  25
kaḥ paṇḍitas tvad aparaṁ śaraṇaṁ samīyād
 bhakta-priyād ṛta-giraḥ suhṛdaḥ kṛta-jñāt
sarvān dadāti suhṛdo bhajato ’bhikāmān
 ātmānam apy upacayāpacayau na yasya  26
diṣṭyā janārdana bhavān iha naḥ pratīto
 yogeśvarair api durāpa-gatiḥ sureśaiḥ
chindhy āśu naḥ suta-kalatra-dhanāpta-geha-
 dehādi-moha-raśanāṁ bhavadīya-māyām  
27

Pentru beneficiul acestui univers ai enunțat Veda - hitāya ayam jagataḥ tvayā uditaḥ veda
Oricând această cale străveche este obstrucționată - yadā yadā pathaḥ purāṇaḥ bādhyeta
De persone lipsite de virtute ce urmează doctrine false - asadbhiḥ pathaiḥ pāṣaṇḍa
Atunci tu susții și protejezi Modul de Existență al Virtuții - tadā bhavān bibharti sattva-guṇam

Tu ești acel Domn, care acum a coborât - tvam asi saḥ prabho adya avatīrṇaḥ
În casa lui Vasudev cu propriile expansiuni - vasudeva-gṛhe sva aṁśena
Pentru a îndepărta povara armatelor de aici de pe pământ - apanetum bharam akṣauhiṇī iha bhūmeḥ
și astfel a omorî sutele de regi, forme ale dușmanilor zeilor Sura - vadhena śata rājñām aṁśa sura-itara
Și a răspândi faima acestei dinastii (a Yadavilor) - vitanvan yaśaḥ amuṣya kulasya

Oh Controlorule, astăzi rezidența noastră a devenit cu adevărat - īśa adya vasatayaḥ naḥ khalu
Deosebit de auspicioasă pentru că în ea a intrat - bhūri bhāgāḥ yāḥ praviṣṭaḥ
Cel care este toți zeii, strămoșii și ființele umane - yaḥ sarva-deva pitṛ bhūta nṛ
Forma zeității ale cărei picioare au făcut - deva mūrtiḥ yat pāda
Ca apele (din Oceanul Cauzal – sub forma Gangelui să intre în univers) - salilam
Și să spele și să purifice - śauca punāti
Cele trei lumi (lumea celestă, lumea pământeană și lumea subpământeană) - tri-jagat

Tu cel care ești gurul universului - tvam saḥ jagat guru
Și care te afli dincolo de percepția senzorială, - adhokṣaja
Ce persoană învățată s-ar apropia pentru adăpost de un altul - kaḥ paṇḍitaḥ śaraṇam aparam
În afară de tine, Cel drag devoților - tvat samīyāt bhakta priyāt
Ale cărui cuvinte sunt mereu adevărate, binevoitorul  - giraḥ ṛta suhṛdaḥ
Desăvârșit în cunoașterea tuturor - kṛta-jñāt sarvān

Celor care cu drag te venereză le acorzi îndeplinirea dorințelor  - yasya suhṛdaḥ bhajataḥ dadāti abhikāmān
deși pentru suflet nu există nici câștig nici pierdere - api ātmānam na upacaya apacayau

Oh cel ce pui în mișcare ființele, prin destin - janārdana diṣṭyā
Noi te putem vedea aici - naḥ pratītaḥ bhavān iha
Deși maeștrii yoghini și maeștrii zeilor Sura - api yoga-īśvaraiḥ sura-īśaiḥ
ating acest țel cu mare greutate- durāpa-gatiḥ

Te rog taie cât mai repede legăturile noastre - chindhi āśu raśanām naḥ
Cu copiii, soția, averea, prietenii, căminul, corpul etc. – suta kalatra dhana āpta geha deha ādi
Care sunt Iluzia creată de Energia ta materială iluzorie – Maya - moha bhavadīya māyām
 

Zeii din lumile paradisiace sunt preocupați de propriile interese, vezi Iehova (Indra) un zeu invidios - Exodul 20
dar nu și persoanele transcendentale


Desigur nici locurile de pelerinaj cu ape sacre
Și nici zeitățile făcute din lut sau piatră nu te pot purifca decât după o foarte lungă perioadă de timp
Dar nu și audiența persoanelor transcendentale


ity arcitaḥ saṁstutaś ca
 bhaktena bhagavān hariḥ
akrūraṁ sa-smitaṁ prāha
 gīrbhiḥ sammohayann iva  28
śrī-bhagavān uvāca
tvaṁ no guruḥ pitṛvyaś ca
 ślāghyo bandhuś ca nityadā
vayaṁ tu rakṣyāḥ poṣyāś ca
 anukampyāḥ prajā hi vaḥ  29
bhavad-vidhā mahā-bhāgā
 niṣevyā arha-sattamāḥ
śreyas-kāmair nṛbhir nityaṁ
 devāḥ svārthā na sādhavaḥ  30
na hy am-mayāni tīrthāni
 na devā mṛc-chilā-mayāḥ
te punanty uru-kālena
 darśanād eva sādhavaḥ  31
sa bhavān suhṛdāṁ vai naḥ
 śreyān śreyaś-cikīrṣayā
jijñāsārthaṁ pāṇḍavānāṁ
 gacchasva tvaṁ gajāhvayam  32
pitary uparate bālāḥ
 saha mātrā su-du ḥkhitāḥ
ānītāḥ sva-puraṁ rājñā
 vasanta iti śuśruma  33
teṣu rājāmbikā-putro
 bhrātṛ-putreṣu dīna-dhīḥ
samo na vartate nūnaṁ
 duṣputra-vaśa-go ’ndha-dṛk  34
gaccha jānīhi tad-vṛttam
 adhunā sādhv asādhu vā
vijñāya tad vidhāsyāmo
 yathā śaṁ suhṛdāṁ bhavet  35
ity akrūraṁ samādiśya
 bhagavān harir īśvaraḥ
saṅkarṣaṇoddhavābhyāṁ vai
 tataḥ sva-bhavanaṁ yayau
36


Fiind astfel venerat și glorificat de devotul său - iti arcitaḥ ca saṁstutaḥ bhaktena
Domnul Transcendental, ce are grijă de devoții săi - bhagavān hariḥ
Zâmbind i se adresă lui Akrura - sa-smitam prāha akrūram
Cu aceste cuvinte absolut încântătoare - gīrbhiḥ sammohayan iva

Domnul Transcendental spuse, „Tu ești învățătorul nostru  - śrī-bhagavān uvāca tvam naḥ guruḥ
Unchiul din partea tatălui și prietenul demn de a fi venerat - pitṛvyaḥ ca ślāghyaḥ bandhuḥ
Și astfel suntem tot timpul cei protejați și întreținuți - ca tu vayam nityadā rakṣyāḥ poṣyāḥ
și cu siguranță dependenți de mila ta - ca prajāḥ anukampyāḥ hi vaḥ

Marile personalități, cei mai de seamă transcendentaliști, - mahā-bhāgāḥ sat-tamāḥ
asemenea ție, merită să fie serviți - bhavat-vidhāḥ niṣevyāḥ
de cei care-și doresc ceea ce este auspicios - nṛbhiḥ kāmaiḥ arha śreyaḥ

Zeii sunt preocupați de propriile interese, - devaḥ nityam sva-arthāḥ
dar nu și persoanele transcendentale - sādhavaḥ na

Desigur nici locurile de pelerinaj cu ape sacre - hi na tīrthāni ap-mayāni
Și nici zeitățile făcute din lut sau piatră nu te pot purifca - na devāḥ mayāḥ mṛt śilā te punanti
Decât după o foarte lungă perioadă de timp - uru-kālena
Dar nu și audiența persoanelor transcendentale - eva darśanāt sādhavaḥ

Domnia ta fiind desigur cel mai binevoitor prieten - bhavān saḥ vai śreyān suhṛdām naḥ
Am dori să afli care este este situația Pandavilor - cikīrṣayā jijñāsā artham pāṇḍavānām
Așa că te-am ruga să te duci la Gajāh-vaya (Hastināpur) - gacchasva tvam gaja-āhvayam
Am auzit că tatăl lor și-a părăsit corpul și astfel (mergând în lumile paradisiace) - śuśruma pitari uparate iti
Băieții și mama lor, care au suferit foarte mult - bālāḥ saha mātrā su duḥkhitāḥ
Au fost aduși în propriul lor oraș unde rezidează regele (Dhritaraștra, unchiul lor) - ānītāḥ sva puram vasante rājñā

Regele (Dhritaraștra), fiul lui Ambika, a cărui vedere este orbită - rājā putraḥ ambikā dṛk andha
pentru că mintea-i rea este controlată - dīna-dhīḥ vaśa-gaḥ
De ticălosul său fiu (Dhuryodhan) - duḥ putra
Cu siguranță nu este în mod egal dispus - nūnam na vartate samaḥ
și față de fiii fratelui său - teṣu putreṣu bhrātṛ

Du-te și află dacă în prezent acesta acționează virtuos sau păcătos - gaccha; jānīhi tat vṛttam adhunā sādhu vā asādhu
Aflând lucrurile acestea vom lua măsurile necesare - vijñāya tat vidhāsyāmaḥ
Spre beneficiul dragilor noștri prieteni - priyathā śam suhṛdām bhavet

[Śuka continuă:] Instruindu-l astfel întru totul pe Akrur - iti samādiśya akrūram
Personalitatea Transcendentală, Controlorul Hari (Krișna) - tataḥ bhagavān hariḥ īśvaraḥ
Împreună cu Sankarșn și Uddhav au plecat spre propria lor rezidență - saṅkarṣaṇa uddhavābhyām yayau vai sva bhavanam

Tika:
De dragul jocului Krișna le face o plăcere devoților săi, angajându-i în serviciul Său.