Date contradictorii în Moab despre Reforma Justiției II

Iată ce afirmă Steven DiMattei, un învățat biblic și autor,
Doctor în Creștinismul Timpuriu;
cu Diplomă de Studii avansate în Iudaismul elen;
actual în stadiu de cercetări pentru a obține și titlul de Doctor în Literatura Medievală;
cu Masterat în Clasici; cu Masterat în Literatură Comparată:

"În orice caz, în timp ce citeam prin Exod 18: 13-27 am observat ceva mai deranjant. "Moise" a greșit alte două detalii.
Cel mai frapant este că nici nu fusese planul lui Moise despre sistemul judiciar!

Ce s-a întâmplat cu Iethro?

Ceea ce s-a întâmplat în conformitate cu Exodul 18 a fost că într-o zi – mai exact în cea de-a doua lună după Exodul din Egipt, în drum spre Horeb - Iethro, socrul midianit al lui Moise, l-a văzut pe Moise împovărat de sarcina de a judeca toate cazurile oamenilor el singur. Și se pare că exista și o coadă lungă! ...
În acest moment, Iethro intervine și spune practic: „Acest lucru pe care îl faci nu este o idee atât de bună. Tu și oamenii veți fi epuizați! Așa că-ți dau un sfat și cu voia lui Iehova, fie ca să fie așa: „Alege oameni demni de încredere, oameni temători de Iehova, oameni de adevăr care urăsc mita și numește-i ca judecători pentru popor și ei să judece cazurile oamenilor. „Și Moise a ascultat vocea socrului său și a făcut tot ce a spus.”

Deci, inițial, a fost ideea și planul lui Iethro. De ce ar fi uitat Moise, când a repovestit acest eveniment 40 de ani mai târziu, că Iethro a venit cu planul de a selecta judecătorii dintre oameni și că el a fost cel care l-a sfătuit în această privință? De ce ar pretinde Moise „Și eu v-am spus „la vremea aceea“:„ Nu pot purta singur grijile voastre. . .“ când, de fapt, Iethro a identificat această problemă și a propus rezolvarea?

Bine, m-am gândit. Multe lucruri s-au întâmplat în ultimii 40 de ani și, în special, o confruntare destul de brutală cu Midianiții care a avut loc doar câteva luni mai devreme și care nu a lăsat în viață niciun bărbat midianit și nici o femeie nevirgină (conform cu Num. 31)! M-am întrebat dacă asta include și soția lui Moise?
Așadar, dacă relațiile de prietenie cu Midianiții s-ar fi transformat cândva la sfârșitul perioadei mergerii prin pustiu, atunci acest lucru ar putea explica de ce Moise a evitat să menționeze rolul lui Iethro în instituirea sistemului judiciar al Israelului. Moise ar fi vrut cu siguranță să-l scoată din evidența istorică.

Dar această linie de raționament ar însemna că Moise l-a suprimat în mod conștient pe Iethro din repovestirea făcut în Moab și că a suprimat în mod conștient un detaliu istoric! (Marele profet?) m-am întrebat; nu poate fi în ordine.
Interesant este că, cu Iethro acum scos din imagine, Moise a fost liber să-și asume pe deplin creditul pentru înființarea sistemului judiciar, ... Poate că Moise s-a simțit păcălit de acest preot madianit.

În timp ce citeam mai departe, am observat că acesta nu a fost singurul detaliu pe care Moise l-a schimbat în repovestirea evenimentului. Poate un punct minor, dar, curios, au fost modificate și criteriile prin care acești judecători urmau să fie aleși. În timp ce Moise susține că el le-a spus oamenilor să selecteze „oameni înțelepți, cu discernământ și cunoscători”,
ceea ce s-ar întâmplat cu adevărat, potrivit Exodului 18, a fost că Iethro i-a spus lui Moise să aleagă „oameni temători de Iehova, oameni ai adevărului, oameni care urăsc mita.“

Nu a fost Moise de acord cu aceste criterii și, prin urmare, și-a pus în aplicare propriile sale criterii, omițând conștient celelalte criterii: „oameni temători de Iehova, oameni ai adevărului, oameni care urăsc mita“? Criteriile lui Iethro sunt de natură religioasă, el fiind prezentat ca preot... În orice caz, este clar că Iethro îi spusese lui Moise un lucru și Moise le-a spus oamenilor un alt lucru. Poate că nu i-a plăcut să ia sfaturi de la socrul său evreiesc!

Cu toate acestea, ceea ce nu-mi dădea pace, era dacă Moise știa că schimbă detaliile sau dacă acest lucru se datora faptului că nu reușea să-și amintească? El avea la urma urmei aproape 120 de ani! Totuși precizia „aparentă” a repovestirii evenimentului –
„V-am spus în acea vreme (în Horeb)” și
„voi mi-ați răspuns” și
„astfel v-am instruit în acel moment” -
m-a făcut să gândesc, că nu era o problemă a memoriei sale, nici a bătrâneții.
Și fiind profetul lui „Dumnezeu” și al tuturor, nu i-ar fi spus „Domnul” ajutându-i memoria nereușită?
Nu, m-am gândit că trebuie să se fi întâmplat altceva aici.
 
Iethro nu era pe post de consilier al lui Moise și nici Moise șeful lui.
Iethro venise pentru scurt timp în vizită la Moise.

Problema este de o altă natură: afirmațiile puse în gura lui Moise în câmpia Moabului nu concordă cu cele din Rephidim.
Faptul că nu-l pomenește pe socrul său ca inițiator al schimbării sistemului de judecată și a criteriilor inițiale ale acestuia
și chiar mai mult afirmă după 40 de ani că altă criterii, decât cele inițiale prezentate în Exodus 18:21,
ar fi stat la baza alegerii judecătorilor, vezi Exodus-Deuteronom - date contradictorii I
la care se adaugă faptul că se afirmă în mod repetat în cîmpia Moabului că evenimentele inițiale ar fi avut loc în Horeb și nu în Rephidim arată faptul că avem de-a face cu două seturi diferite de informații și de oameni diferiți care au descris aceste evenimente