Comentarii creștine 5  - Relații cu neveste și cu prostituate

1. Krișna este totul, căci totul provine din Krișna.
2. Krișna are nenumărate energii - Șakti, inclusiv propria personalitate originală - svayam rupa,
forma unui păstoras din Vrindavan, care îl face diferit de orice altă manifestare de a sa și celelalte forme ale energiilor sale .

3. Krișna este tot timpul spiritual și coboară în planul lumii materiale, pe care el însuși a creat-o, o menține și o distruge în mod ciclic,
în primul rând pentru Propria Sa Plăcere și în al doilea rând pentru a le învăța pe ființe
cum să se elibereze din iluzia identificării cu diferitele corpuril materiale, viață după viață
și să ajungă în lumea spirituală unde primesc un corp etern, făcut din un anumit tip de iubire care este Virtute Pură specifică - vișudha sattva,
diferit de corpurile lumii materiale care au la bază Modurile Naturii Materiale: Virtute, Pasiune și Ignoranță.

4. Krișna se situează în afara timpului lumii materiale, în eternitate,
în diferitele lumi spirituale absolute sub diferite forme, independente una de cealaltă, cu ființele eterne de acolo care servesc din Iubire veșnic formele alese.


Dovezi din literatura Vedică


Krișna din lumea spirituală Goloka-Vrindavan nu este Krișna din lumea spirituală Dwaraka.
Sunt două lumi diferite cu doi Krișna diferiți. Formele din Dwaraka se numesc manifestări Prabhava ale lui Krișna

Despre acest lucru vorbește Șri Krișna Cetania, care este o formă a lui Krișna care a venit să reamintească și să explice detaliat aceste jocuri ale lui Krișna de acum peste 5300 de ani, în Îndrumările Sale către Rupa Gosvami (Cetanya Cearitamrita 2.20.165-169)

Domnul Suprem rămâne în trei categorii de forme, numite - bhagavān rahena rahena prathamei rūpe nāma
propria formă (originală) -svayam-rūpa
forme una în suflet cu cea originală - tat-ekātma-rūpa
āveśa - (forme) dotate cu o parte a puterii Domnului Suprem

Există viziuni a două tipuri de forme: Forma originlă și propriile manifestări -  sphūrti dui rūpe svayam-rūpa svayam-prakāśa
Forma originală este singură Krișna - svayam-rūpe eka kṛṣṇa
Forma unui păstoraș din Vrindavan - gopa-mūrti vraje

Există două tipuri de manifestări - dvi-vidha prakāśe
ale minunăției și forme proeminente și - rūpe vaibhava prābhava
(atunci când) dintr-o singur corp apar mai multe forme - eka-vapu bahu rūpa
așa cum s-a întâmplat în timpul dansului rasa (cu gopiile) - yaiche haila rāse

(De asemenea) conform scrierilor spirituale Acesta (Krișna) s-a manifestat - śāstra-parasiddhi ei prakāśa
în multe varietăți de forme (numite) proeminente - bahu-vidha mūrti prābhava
ca soț al (celor 16 108) de regine (în palatul fiecărei regine din Dvārakā) - vivāhe mahiṣī haila

Aceste (forme proeminente) nu sunt asemenea expansiunilor corporale - sei naya prāya vyūha kāya
Ale înțeleptului Saubhari - saubhari
Altminteri Narada nu s-ar fi minunat - haile nāradera  nā haya vismaya

Și nici pe pământ nu este doar un Krișna. Krișna cel Original, Krișna din Vrindavan nu părăsește niciodată Vrindavan.
În realitate Krișna din Goloka nu părăsește niciodată Goloka-Vrindavan și,
și atunci când el vine pe pământ el vine cu lăcașul și asociații lui spirituali.Lumea adevărată este lumea spirituală,
pentru că acolo sufletele au corpuri spirituale, făcute din iubire, nu din carne și oase ...
și primesc rolul lor adevărat, acela de servitori ai Domnului Transcendental,
așa cum Șri Cetanya a accentuat în învățăturile sale către Șri Sanatan Gosvami:

jīvera 'svarūpa' haya — kṛṣṇera 'nitya-dāsa'
kṛṣṇera 'taṭasthā-śakti' 'bhedābheda-prakāśa'
sūryāḿśa-kiraṇa, yaiche agni-jvālā-caya
svābhāvika kṛṣṇera tina-prakāra 'śakti' haya


Natura intrinsecă a fiinţei vii -jīvera 'svarūpa'
este de a fi un servitor etern al lui Krişna - haya kṛṣṇera 'nitya-dāsa'
ea este energia marginală 'taṭasthā-śakti' a lui Krişna -kṛṣṇera taṭasthā-śakti
fiind o manifestare -prakāśa' diferită - bheda şi nediferită abheda (de Acesta)

(Fiinţa vie este ca) o particulă a energiei unui soare - aḿśa kiraṇa  sūrya
(care e Manifestarea Vişnu a lui Krișna din a cărui energie marginală - taṭasthā-śakti fiinţa vie e ca o particulă)
(Fiinţa vie) e ca o scânteie din foc - agni-jvālā-caya
dotată cu însăşi natura lui Krişna (care aici e comparat cu focul)- svābhāvika kṛṣṇera ,
iar Krişna posedă trei tipuri principale de energii - tina-prakāra 'śakti' haya.

Aceste trei tipuri de energii sunt explicate în continuare (Caitanya Caritamrita Madhya 20.111):

kṛṣṇera svābhāvika tina-śakti-pariṇati
cic-chakti, jīva-śakti, āra māyā-śakti


Natura intrinsecă a lui Krişna -kṛṣṇera svābhāvika
Se transformă în trei tipuri de energii - tina-śakti-pariṇati
1. Energia spirituală - cic-chakti,
2. energia fiinţelor vii - jīva-śakti
3. şi energia iluzorie (materială) - āra māyā-śakti