Versiuni ale Septuagintei

Septuaginta a fost creată după fabricarea aşa ziselor Evanghelii, de propagandiştii creştini greci,
care au tradus din scrierile evreieşti şi le-au modificat, în aşa fel încât să sprijine mitul lui Isus ca Mesia,
pentru că un Mesia, un viitor Rege al Evreilor af fi fost prezis în scrierile religioase evreieşti.

Cercetările lui Paul Kahle arată că nu a existat vre-o Septuagintă LXX. precreştină, care să fi produs o copie a cărţilor evreieşti care au fost numite de propaganda creştină în mod megaloman Vechiul Testament (al omenirii!).

În cartea sa  "Problema Textelor" Peter S Ruckman Ph.D. (doctor) listează cele 4 manuscripte greceşti din care a provenit Septauginta. Detalii scurte, versiuni ale codexurilor Septuagintei create de diferite secte creștine timpurii care omit porțiuni mari din Cărțile Evreiști și includ unele cărți considerate aprocrife atât de evrei cât și de creștini:

1. A- „Alexandrinus:” scris la mai bine de 300 de ani de la finalizarea Noului Testament.
El omite Geneza 14: 14-17; 15: 1-6, 16-19, 16: 6-10, Levitic 6: 19-23, 1 Samuel 12: 17-14: 9, 1 Regi 3-6 și Psalmii 69: 19-79: 10.

2. Aleph - „Sinaiticus:” scris la mai bine de 200 de ani de la finalizarea Noului Testament.
El omite Geneza 23: 19-24: 46, Numeri 5: 27-7: 20, 1 Cronici 9: 27-19: 17, tot Exodul, Iosua, 1 și 2 Samuel, 1 și 2 Regi, Osea, Amos, Mica, Ezechiel, Daniel și judecători.
Conține Apocrife din Noul Testament.

3. C- „Coduri Efraemi:” scris la mai bine de 300 de ani de la finalizarea Noului Testament.
El omite Geneza, Exodul, Leviticul, Numerele, Deuteronomul, Iosua, Judecătorii, 1 și 2 Samuel, 1 și 2 Regi și toți profeții majori și minori!

4. B - „Vaticanus:„
El omite din Geneza 1: 1 - 46:28, din Psalmii 105: 26-137: 6 și părți din 1 Samuel, I Regi și Neemia.
Conține cărți Apocrife din Vechiul Testament.
Vezi The Septuagint
 
Ruckman continuă:
"Cei interesaţi în mai multe evidenţe dărâmătoare vor observa că fiecare manuscris pe papyrus care pare să aibă o parte din (fabricaţia bisericească numită) Vechiul Testament, în el a fost scris după "înviere", cu excepţia unei bucăţi mici de papirus, care conţine aproape 6 capitole din deutoronom.

Papirusuri găsite ale "Septuagintei" (noi le-am listat pe toate cele 23 cu tot ceea ce conţin şi datele când au fost scrise, Broşura creştinului despre Evidenţa Manuscriptelor paginile 48-51, publicată in 1970) au fost scrise între 60 până la 500 de ani, după fabricarea aşa zisei Apocalipse a lui Ioan.

Septuaginta citează din "Noul Testament" şi nu invers, (aşa cum se afirmă de biserică), sau cu alte cuvinte Vechiul Testament, sub forma Septuagineti a fost fabricat în aşa fel încât să fie conform cu ideologia pavelinistă exprimată în proaspăt fabricatul Nou Testament.

Nu există copii ale Vechiului Testament în greacă, înainte de şcoala lui Origen din Alexandria, o sută de ani după ce se terminase fabricarea Noului Testament.

Septuaginta nu poate fi datată mai devreme decât sursa ei evidentă: Hexapala lui Origen și Eusebius.
.