Pavel redefinit (Faptele și Epistolele)

Lui Pavel din "Epistolele lui Pavel" îi sunt acordate atribute extraordinare,
care nu se potrivesc cu cele pe car inițial autorii din Faptele apostolilor i le-au atribuit.
De aceea aveam de-a face cu doi "Paveli", așa cum au remarcat învâțații biblici:

Pavelul din așa zisele Fapte ale Apostolilor
 - se află sub îndrumarea "fraților", și 
 - este prezentat ca fiind blând și cuminte, vezi capitolele 8;11;13;16;17;18:

Discipolii l-ar fi adus de la Damasc,
Barnabas l-ar fi prezentat apostolilor,
l-ar fi adus în Cesarea și apoi l-ar fi trimis în Tarsus.

Barnabas l-ar fi adus pe Pavel în Antioch (11.26)
și apoi ar fi fost trimis la Ierusalim.

Frații l-ar fi trimis pe Pavel în prima lui misiune ca misionar (13.4).
De asemenea este prezentat ca urmând ceea ce fusese învățat:
Și cum mergeau prin orașe, le-au propovăduit, zicalele, care fuseseră hotărâte de Apostoli și Cei mai învârstă (16.4)

Din Thessalonica, Pavel ar fi fost trimis din nou la frații din Berea (17.10).
De asemenea este trimis la Atena pe mare (17.14,15).
In Cenchrea, Pavel este prezentat ca făcând un legământ evreiesc și razându-și capul! (18.1)

Deși Pavel este amintit 177 de ori în "Fapte" este intitulat doar o singură dată, în mod indirect ca "Apostol".

Cei ce au scris "Faptele Apostolilor", aparțin aceleiași școli cu cei ce compilaseră așa zisa "evanghelie după Luca",
într-un timp în care "Apostolii" și în special Petru juca rolul principal, un timp în care dogmele Paveliniste încă nu fuseseră inventate.

Pavel din Epistole
Pentru a da toată importanța noilor întocmite Epistole,
Pavel este prezentat în ele ca o persoană
bombastică și independentă
ce acționează de una singură,
și care nu ar mai fi primit învățături de la ceilalți "apostoli"
și chiar „Evanghelia“ar fi primit-o direct de la „sfântul Isus“. (Galater 1:11)

Întrebarea ar fi care dintre evanghelii i-ar fi fost revelată,
dacă ținem cont că aceste scrieri nu se prea potrivesc.
De altfel această întrebare nu își avea rostul
pentru că autorii Epistolelor nu se ocupă deloc cu vreuna dintre evanghelii,
care probabil ar fi fost repovestită, dacă Pavel ar fi existat.