Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 29

Șrimad Bhagavatam 10.29.1-48 (Cantoul 10, Capitolul 29 Strofele 1-48)

Krișna  cântă la flaut  în toiul nopții în pădurei iar gopiile auzindu-l fug spre el

śrī-bādarāyaṇir uvāca
bhagavān api tā rātṛīḥ
śāradotphulla-mallikāḥ
vīkṣya rantuṁ manaś cakre
yoga-māyām upāśritaḥ  1

Fiul lui Śrīla Badarāyaṇa Vedavyāsa (Șri Șuka) spuse - śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca
Totuși roata minții Domnului Transcendental - bhagavān api manaḥ cakre
înclină spre iubirea amoroasă la vederea acelei nopți - rantum vīkṣya  tāḥ rātrīḥ
De toamnă în care înfloreau florile malika - śārada utphulla mallikāḥ
Și apelă la energia sa spirituală yoga - upāśritaḥ yoga-māyām

tadoḍurājaḥ kakubhaḥ karair mukhaṁ
prācyā vilimpann aruṇena śantamaiḥ
sa carṣaṇīnām udagāc chuco mṛjan
priyaḥ priyāyā iva dīrgha-darśanaḥ 2

Atunci regina stelelor (luna) își arătă fața - tadā uḍu-rājaḥ karaiḥ mukham
La orizontul estic, mânjindu-l roșiatic și - kakubhaḥ prācyāḥ vilimpan aruṇena
Aducând cea mai mare liniște și disiparea grijilor - śam-tamaiḥ mṛjan śucaḥ
Pentru cei ce o privesc ridicându-se - saḥ carṣaṇīnām udagāt
Asemenea iubitului ce-și vede iubita - iva priyaḥ darśanaḥ priyāyāḥ

După o lungă perioadă de timp - dīrgha.
dṛṣṭvā kumudvantam akhaṇḍa-maṇḍalaṁ
ramānanābhaṁ nava-kuṅkumāruṇam
vanaṁ ca tat-komala-gobhī rañjitaṁ
jagau kalaṁ vāma-dṛśāṁ manoharam 3

Văzând discul complet (al lunii) care deschide lotușii - dṛṣṭvā maṇḍalam akhaṇḍa kamut-vantam
ca fața Zeiței Fericirii având nuanța - ānana ramā ābham
Unei noi flori Kunkuma colorată în roșu de aceaste raze - nava kuṅkuma rañjitam aruṇam tat gobhiḥ
(Krișna a început) să cânte în pădure dulce și suav la flaut -  jagau vanam ca komala kalam
Încântând mințile celor cu ochi încântători (gopiile) - manaḥ-haram vāma-dṛśām

niśamya gītāṁ tad anaṅga-vardhanaṁ
vraja-striyaḥ kṛṣṇa-gṛhīta-mānasāḥ
ājagmur anyonyam alakṣitodyamāḥ
sa yatra kānto java-lola-kuṇḍalāḥ 4

Când fetele din Vraja au auzit cântecul lui Krișna - vraja-striyaḥ niśamya gītam kṛṣṇa
Care incita starea amoroasă - tat anaṅga vardhanam
Mintea le-a fost încântatată - mānasāḥ gṛhīta
Și au plecat spre locul unde se afla iubitul lor  - ājagmuḥ saḥ yatra kāntaḥ
Fără să se remarce între ele - alakṣita anyonyam
Și mergând cu viteză cerceii li se mișcau repede - udyamāḥ kuṇḍalāḥ javalola

Ce fac gopiile când aud sunetele flautului lui Krișna pe înserate

duhantyo 'bhiyayuḥ kāścid
dohaṁ hitvā samutsukāḥ
payo 'dhiśritya saṁyāvam
anudvāsyāparā yayuḥ  5

Unele au plecat în timpul mulsului vacilor - kāścit abhiyayuḥ duhantyaḥ
Abandonând mulsul - hitvā doham
Altele datorită entuziasmului au plecat - aparāḥ samutsukāḥ yayuḥ
Fără să ia laptele sau prăjiturile de pe sobă - anudvāsya payaḥ saṁyāvam adhiśritya

pariveṣayantyas tad dhitvā
pāyayantyaḥ śiśūn payaḥ
śuśrūṣantyaḥ patīn kāścid
aśnantyo 'pāsya bhojanam 6
limpantyaḥ pramṛjantyo 'nyā
añjantyaḥ kāśca locane
vyatyasta-vastrābharaṇāḥ
kāścit kṛṣṇāntikaṁ yayuḥ  7

Unele dintre ele se îmbrăcau, alăptau copiii,  - kāścit pariveṣayantyaḥ pāyayantyaḥ śiśūn
Altele își serveau bărbații, și i-au părăsit - anyāḥ śuśrūṣantyaḥ patīn tat hitvā
altele ce beau sau mâncau -kāścit payaḥ aśnantyaḥ bhojanam
altele puneau cosmetice, se ungeau cu uleiuri - kāścit limpantyaḥ pramṛjantyaḥ
altele aplicau negru de ochi - kāśca añjantyaḥ kajjala locane
și le-au lăsat deoparte, plecând - apāsya yayuḥ
cu îmbrăcămintea și ornamentele în dezordine - vastra ābharaṇāḥ vyatyasta
pentru a fi alături de Krișna - kṛṣṇa-antikam

tā vāryamāṇāḥ patibhiḥ
pitṛbhir bhrātṛ-bandhubhiḥ
govindāpahṛtātmāno
na nyavartanta mohitāḥ  8

Soții, părinții sau frații și alte rude - patibhiḥ pitṛbhiḥ bhrātṛ bandhubhiḥ
au încercat să le oprească - tāḥ vāryamāṇāḥ
dar nu au reușit să le întoarcă - na nyavartanta
sufletele fiindu-le încântate și furate de Govinda - ātmānaḥ mohitāḥ apahṛta govinda     

Gopiile care nu au putut pleca direct, l-au întâlnit pe Krișna meditând asupra Lui,
și părăsindu-și corpul gândindu-se la Acesta, l-au obținut ca propriul iubit

antar-gṛha-gatāḥ kāścid
gopyo 'labdha-vinirgamāḥ
kṛṣṇaṁ tad-bhāvanā-yuktā
dadhyur mīlita-locanāḥ  9

Unele dintre Gopii nu au putut obține (permisiunea) de a ieși - kāścit gopyaḥ alabdha vinirgamāḥ
Ci au plecat în interiorul (mintea) lor - gatāḥ antaḥ-gṛha
Find ocupate să mediteze cu ochii închiși - yuktāḥ dadhyuḥ locanāḥ mīlita
(Cufundate) în iubirea extatică pentru Krișna - tat-bhāvanā kṛṣṇam

duḥsaha-preṣṭha-viraha-
tīvra-tāpa-dhutāśubhāḥ
dhyāna-prāptācyutāśleṣa-
nirvṛtyā kṣīṇa-maṅgalāḥ 10
tam eva paramātmānaṁ
jāra-buddhyāpi saṅgatāḥ
jahur guṇa-mayaṁ dehaṁ
sadyaḥ prakṣīṇa-bandhanāḥ 11

Datorită dorului intolerabil și intens din cauza despărțirii - tāpa duḥsaha tīvra viraha
de Cel drag - preṣṭha
ceea ce a fost neauspicios a fost îndepărtat - aśubhāḥ dhuta
și prin meditație l-au obținut și l-au îmbrățișat pe Cel Infailibil - dhyāna prāpta āśleṣa acyuta
iar fericirea aceasta a distrus chiar și ceea ce era (material) auspicios - tam nirvṛtyā kṣīṇa eva maṅgalāḥ
având asociere prin Puterea de Discernământ - saṅgatāḥ buddhyā
cu Sufletul Suprem ca iubite - parama-ātmānam jāra
și astfel s-au lepădat imediat - api jahuḥ sadyaḥ
de corpul material cu calități iluzorii - deham guṇa-mayam
distrugând prizonieratul (în lumea materială) - prakṣīṇa bandhanāḥ     

Krișna nu era cunoscut de Gopii ca Domn Transcendental
Cei care tot timpul se gândesc la Hari (Domnul Transcendental)
Fie cu doriță erotică, furie, frică, afecțiune (parentală) prietenie sau (dorința de) unire cu El, se duc la Acesta

śrī-parīkṣid uvāca
kṛṣṇaṁ viduḥ paraṁ kāntaṁ
na tu brahmatayā mune
guṇa-pravāhoparamas
tāsāṁ guṇa-dhiyāṁ katham  12

Śrī Parīkṣit spuse, "O, Clarvăzătorule, ele îl cunoșteau pe Krișna - śrī-parīkṣit uvāca mune viduḥ kṛṣṇam
Doar ca pe iubitul lor și nu ca Adevăr Absolut - param kāntam na tu brahmatayā
Cum este posibil ca acestea care aveau o mentalitate materialistă - katham tāsām guṇa-dhiyām
Să oprească puternicul flux al modurilor naturii materiale - uparamaḥ pravāha guṇa

śrī-śuka uvāca
uktaṁ purastād etat te
caidyaḥ siddhiṁ yathā gataḥ
dviṣann api hṛṣīkeśaṁ
kim utādhokṣaja-priyāḥ  13

Śuka spuse, "Acestea ți le-am explicat  anterior - śrī-śukaḥ uvāca etat te uktam purastāt
Ca în cazul celui din Cedi (regele Șișupal) - yathā caidyaḥ
Care a atins perfecțiunea (eliberării din lumea materială) - gataḥ siddhim
Deși îl ura pe Controlorul Simțurilor (Krișna) (gândindu-se tot timpul la Acesta)-  api dviṣan hṛṣīkeśam
Ce să spunem atunci de cei cărora Domnul Transcendental le este drag - kim uta adhokṣaja priyāḥ

nṛṇāṁ niḥśreyasārthāya
vyaktir bhagavato nṛpa
avyayasyāprameyasya
nirguṇasya guṇātmanaḥ  14

O rege, Domnul Transcendental este inepuizabil - nṛpa bhagavataḥ avyayasya
incomensurabil și fără calități materiale - aprameyasya nirguṇasya
fiind sufletul (cel ce pune în mișcare) calităților materiale - guṇa-ātmanaḥ
El își face apariția pentru beneficiul umanității - vyaktiḥ arthāya niḥśreyasa nṛṇām

kāmaṁ krodhaṁ bhayaṁ sneham
aikyaṁ sauhṛdam eva ca
nityaṁ harau vidadhato
yānti tan-mayatāṁ hi te  15

Cei care tot timpul se gândesc la Hari (Domnul Transcendental) - te nityam vidadhataḥ harau
Fie cu dorință erotică, furie, frică, afecțiune (parentală) - eva kāmam krodham bhayam sneham
prietenie sau (dorința de) unitate - sauhṛdam aikyam ca
Se duc la Acesta - yānti tat-mayatām

na caivaṁ vismayaḥ kāryo
bhavatā bhagavaty aje
yogeśvareśvare kṛṣṇe
yata etad vimucyate 16

Pentru Domul Trascendental, Krișna, - bhagavati kṛṣṇe
care este nenăscut, Controlorul controlorilor puterii de asociere - aje īśvara īśvare yoga
puterea asta prin care această (lume) este eliberată - bhavatā evam yataḥ etat vimucyate
nu este deloc uimitoare - na ca vismayaḥ kāryaḥ     

Krișna le cere gopiilor să se ducă acasă,
dar în același timp le spune că au atins starea de a-l îndrăgi pe El

tā dṛṣṭvāntikam āyātā
bhagavān vraja-yoṣitaḥ
avadad vadatāṁ śreṣṭho
vācaḥ peśair vimohayan  17

Văzându-le pe fetele din Vraja sosind în apropiere- tāḥ dṛṣṭvā vraja-yoṣitaḥ āyātāḥ antikam
Domnul Transcendental cel mai bun dintre oratori -bhagavān śreṣṭhaḥ vadatām
Spuse vorbe ca niște decorațiuni încântându-le - avadat vācaḥ peśaiḥ vimohayan

śrī-bhagavān uvāca
svāgataṁ vo mahā-bhāgāḥ
priyaṁ kiṁ karavāṇi vaḥ
vrajasyānāmayaṁ kaccid
brūtāgamana-kāraṇam  18
rajany eṣā ghora-rūpā
ghora-sattva-niṣevitā
pratiyāta vrajaṁ neha
stheyaṁ strībhiḥ su-madhyamāḥ 19
mātaraḥ pitaraḥ putrā
bhrātaraḥ patayaś ca vaḥ
vicinvanti hy apaśyanto
mā kṛḍhvaṁ bandhu-sādhvasam 20
dṛṣṭaṁ vanaṁ kusumitaṁ
rākeśa-kara-rañjitam
yamunānila-līlaijat
taru-pallava-śobhitam  21
tad yāta mā ciraṁ goṣṭhaṁ
śuśrūṣadhvaṁ patīn satīḥ
krandanti vatsā bālāś ca
tān pāyayata duhyata 22

Domnul Transcendental spuse - śrī-bhagavān uvāca
"Bine ați venit, voi deosebit de norocoaselor!" - su-āgatam vaḥ mahā-bhāgāḥ
Ce aș putea face pentru a vă mulțumi - kim karavāṇi vaḥ priyam
Este (totul) în ordine în Vraja? - kaccit anāmayam vrajasya
Spuneți-mi din ce cauză ați venit (aici) - brūta kāraṇam āgamana

Această noapte are o formă înfricoșătoare -rajanī eṣā ghora-rūpā
Fiind populată de entități grozave - niṣevitā ghora-sattva
Fete cu talia subțire întoarceți-vă în Vraja- strībhiḥ su-madhyamāḥ pratiyāta vrajam
Aici nu este de stat - iha na stheyam
Mamele, tații, fiii, frații și bărbații - mātaraḥ pitaraḥ putrāḥ bhrātaraḥ patayaḥ ca

Vă caută cu siguranță - vaḥ vincinvanti hi
Nu creați anxietate familiei, pentru că nu vă mai văd. - mā kṛḍhvam sādhvasam bandhu apaśyantaḥ
Ați văzut pădurea, frumusețea florilor, -  dṛṣṭam vanam śobhitam kusumitam
Briza jucăușă dinspre (râul) Yamuna - anila līlāyamunā
Care strălucește datorită domnului lunii - rañjitam rākā-īśa
(briză) care face copacii să tremure - kara taru ejat pallava

Așa că duceți-vă în sat, - tat yāta goṣṭham
femei caste, nu întârziați - satīḥ  mā ciram
să vă serviți bărbații, alăptați copiii care plâng - śuśrūṣadhvam patīn pāyayata bālāḥ krandanti
și dați lapte vițeilor - ca duhyata tān vatsāḥ

atha vā mad-abhisnehād
bhavatyo yantritāśayāḥ
āgatā hy upapannaṁ vaḥ
prīyante mayi jantavaḥ 23

Altminteri ați venit suferind - atha vā bhavatyaḥ āgatāḥ yantrita
datorită afecțiunii pentru (dórului de) Mine  - mat-abhisnehāt
voi atingând (starea) de a vă fi într-adevăr drag de mine - vaḥ upapannam hi prīyante mayi
ca anumite ființe ascetice - jantavaḥ aśayāḥ     

Krișna le mustră pe Gopii că și-au părăsit bărbații
Prezentându-le instrucțiuni ale Datoriei Prescrise și le spune să se întoarcă acasă
căci întălnirea cu El ar trebui să aibă loc în minte

bhartuḥ śuśrūṣaṇaṁ strīṇāṁ
paro dharmo hy amāyayā
tad-bandhūnāṁ ca kalyāṇaḥ
prajānāṁ cānupoṣaṇam  24

Cea mai de seamă datorie prescrisă a unei femei - paraḥ dharmaḥ strīṇām
Este de a-și servi cu adevărat, fără duplicitate bărbatul - śuśrūṣaṇam hi bhartuḥ
Făcând ceea ce este agreabil pentru rude - kalyāṇaḥ tat-bandhūnām
Și să aibă grijă de odrasle - ca anupoṣaṇam prajānām

duḥśīlo durbhago vṛddho
jaḍo rogy adhano 'pi vā
patiḥ strībhir na hātavyo
lokepsubhir apātakī  25

Femeile care doresc să atingă regiunile
paradisiace - strībhiḥ īpsubhiḥ loka
nu trebuie să respingă un bărbat care nu face păcate - na hātavyaḥ patiḥ apātakī
Chiar dacă are un caracter prost, e lipsit de noroc - api vā duḥśīlaḥ durbhagaḥ
Bătrân, prost, bolnăvicios sau sărac - vṛddhaḥ jaḍaḥ rogī adhanaḥ

asvargyam ayaśasyaṁ ca
phalgu kṛcchraṁ bhayāvaham
jugupsitaṁ ca sarvatra
hy aupapatyaṁ kula-striyaḥ  26

Pentru o femeie dintr-o familie eminentă iubirea extra-conjugală - kula-striyaḥ aupapatyam
Este cu siguranță în toate cazurile o faptă oribilă - hi sarvatra jugupsitam
Care nu duce în lumile paradisice ci duce la infamie - asvargyam āvaham ayaśasyam ca
Prefăcătorie, suferință și frică - phalgu kṛcchram bhaya ca

śravaṇād darśanād dhyānān
mayi bhāvo 'nukīrtanāt
na tathā sannikarṣeṇa
pratiyāta tato gṛhān 27

Iubirea este venerată- bhāvaḥ anukīrtanāt
Ascultând despre Mine, văzându-Mă, meditând asupra Mea - śravaṇāt darśanād dhyānāt mayi
Nu prin a sta împreună - na tathā sannikarṣeṇa
De aceea vă rog să mergeți acasă - tataḥ pratiyāta gṛhān     

Gopiile sunt devastate de cuvintele lui Krișna

śrī-śuka uvāca
iti vipriyam ākarṇya
gopyo govinda-bhāṣitam
viṣaṇṇā bhagna-saṅkalpāś
cintām āpur duratyayām 28
kṛtvā mukhāny ava śucaḥ śvasanena śuṣyad
bimbādharāṇi caraṇena bhuvaḥ likhantyaḥ
asrair upātta-masibhiḥ kuca-kuṅkumāni
tasthur mṛjantya uru-duḥkha-bharāḥ sma tūṣṇīm 29

Șri Șuka spuse, "Auzind astfel discursul neplăcut - śrī-śukaḥ uvāca ākarṇya iti bhāṣitam vipriyam
al lui Govinda, gopiile s-au întristat - govinda gopyaḥ viṣaṇṇāḥ
Hotărârea lor era zădărnicită -saṅkalpāḥ bhagna
Și au simțit o extraordinară anxietate - āpuḥ duratyayām cintām
lăsând fețele în jos îngrijorate și suspinând - kṛtvā mukhāni ava śucaḥ śvasanena

lacrimile le duceau maskara de la ochi - asraiḥ upātta masibhiḥ
și le spălau kunkuma de pe sâni - mṛjantyaḥ kuṅkumāni kuca
buzele asemenea fructelor bimba (roșii) li se uscau (datorită focului interior) - adharāṇi bimba śuṣyat
(în timp ce, stânjenite) făceau (cu degetele de la picioare) cercuri pe pământ - caraṇena likhantyaḥ bhuvaḥ
Apoi datorită marei suferințe au rămas tăcute și nemișcate - sma uru duḥkha bharāḥ tūṣṇīm tasthuḥ.  

Răspunsul gopiilor câtre Krișna ca iubit și Domn Transcendental
Gopiile au renunțat la toate obiectele plăcerii
Ce mulțumire pot avea de la familie, care de fapt este o sursă a grijilor și temerilor
Ele înțeleg că le vorbește de urmarea Datoriei Prescrise, situându-se pe poziția de Domn Transcendental,
dar chiar și așa picioarele Sale sunt dragi tuturor fințelor
Și astfel cei ce au cunoaștere Transcendentală au afecțiune pentru Krișna,
chiar dacă nu în forma în care gopiile au afecțiune pentru El, considerat ca Cel ce de fapt îi întreține pe toți.

preṣṭhaṁ priyetaram iva pratibhāṣamāṇaṁ
kṛṣṇaṁ tad-artha-vinivartita-sarva-kāmāḥ
netre vimṛjya ruditopahate sma kiñcit
saṁrambha-gadgada-giro 'bruvatānuraktāḥ  30

De dragul lui Krișna ele renunțaseră la toate dorințele - tat-artha kṛṣṇam vinivartita sarva kāmāḥ
Iar iubitul lor li se adresase - preṣṭham pratibhāṣamāṇam
Opunându-se lor, cele dragi - iva priya-itaram
Și-atunci au încetat să plângă, și-au șters ochii - sma netre upahate vimṛjya rudita
și oarecum agitate, cu voci sufocate - kiñcit saṁrambha giraḥ gadgada
s-au adresat iubitului (lor) - abruvata anuraktāḥ

śrī-gopya ūcuḥ
maivaṁ vibho 'rhati bhavān gadituṁ nṛ-śaṁsaṁ
santyajya sarva-viṣayāṁs tava pāda-mūlam
bhaktā bhajasva duravagraha mā tyajāsmān
devo yathādi-puruṣo bhajate mumukṣūn 31

Gopiile spuseră, O prea puternicule - śrī-gopyaḥ ūcuḥ vibho
Domnia ta, n-ar trebui să vorbești așa de crud - bhavān mā arhati gaditum evam nṛ-śaṁsam
Noi am renunțat toate obiectele plăcerii, (fiind eliberate) - santyajya sarva viṣayān
Pentru a venera tălpile picioarelor Tale - bhaktāḥ pāda-mūlam tava
Nu fi încăpățânat, nu ne respinge - duravagraha mā tyaja
Reciprochează cu noi și venerează-ne ca pe niște zeități - bhajasva asmān devāḥ
Așa cum Domnul Original îi venerează pe cei eliberați (din iluzia vieții materiale) - yathā ādi-puruṣaḥ bhajate mumukṣūn

yat paty-apatya-suhṛdām anuvṛttir aṅga
strīṇāṁ sva-dharma iti dharma-vidā tvayoktam
astv evam etad upadeśa-pade tvayīśe
preṣṭho bhavāṁs tanu-bhṛtāṁ kila bandhur ātmā 32

 Într-adevăr, ai vorbit ca un cunoscător al Datoriei Prescrise - aṅga iti tvayā uktam dharma-vidā
Îndrumându-ne să urmăm propria Datorie Prescrisă - upadeśa anuvṛttiḥ sva-dharmaḥ
A femeilor pentru soți, copii și cei dragi. - strīṇām - yat pati apatya suhṛdām
Așa să fie, dar în acest fel Controlorule, Doamne, - astu evam īśe bhavān
aceste picioare ale Tale sunt dragi - etat pade tvayi preṣṭhaḥ
cu siguranță tututot ființelor - tanu-bhṛtām kila
fiind prietenul sufeltelor - bandhuḥ ātmā

kurvanti hi tvayi ratiṁ kuśalāḥ sva ātman
nitya-priye pati-sutādibhir ārti-daiḥ kim
tan naḥ prasīda parameśvara mā sma chindyā
āśāṁ dhṛtāṁ tvayi cirād aravinda-netra  33

 Cei cunoscători arată într-adevăr afecțiune pentru Tine - kuśalāḥ kurvanti hi ratim tvayi
Propriul, eternul și dragul suflet. - sve nitya priye ātman
Ce mulțumire avem de la bărbați, copii și alții - kim prasīda pati suta ādibhiḥ
Care (de fapt) ne fac numai probleme - tat naḥ ārti-daiḥ
Controlor Suprem, nu ne distruge speranțele, - parama-īśvara mā sma chindyāḥ āśām
În cele din urmă Tu, Cel cu ochi asemenea lotușilor, ești cel ce ne întreține,  - cirāt tvayi aravinda-netra dhṛtām 

Mințile fiindu-le furate de Krișna, gopiile nici nu se mai pot mișca în treburile casei
Ele se roagă pentru privirea și cântecele lui Krișna ce fac să crească focul iubirii din inimile lor,
altminteri fără ele de dor vor muri
Din acel moment gopiile nu vor să mai atingă și să vorbească cu nimeni altcineva
Astfel doresc să rămână alături de Krișna, pentru a-L servi doar pe El

cittaṁ sukhena bhavatāpahṛtaṁ gṛheṣu
yan nirviśaty uta karāv api gṛhya-kṛtye
pādau padaṁ na calatas tava pāda-mūlād
yāmaḥ kathaṁ vrajam atho karavāma kiṁ vā 34

Mințile fiindu-ne încântate de Domnia Ta, - cittam nirviśati bhavatā
Suntem purtate de fericire - apahṛtam sukhena
Încât în lucrările casei mâinile și picioarele - yat uta gṛheṣu karau api pādau
Nu se mai miscă - na calataḥ
Atunci cum să plecăm pentru a face ceva acasă - atha u katham padam gṛhya-kṛtye
Sau în Vraja? - vā karavāma vrajam
Cum să părăsim picioarele Tale? - kim tava yāmaḥ pāda-mūlāt

siñcāṅga nas tvad-adharāmṛta-pūrakeṇa
hāsāvaloka-kala-gīta-ja-hṛc-chayāgnim
no ced vayaṁ virahajāgny-upayukta-dehā
dhyānena yāma padayoḥ padavīṁ sakhe te 35

Revarsă în mintea noastră și umple-o cu nectarul - siñca aṅga naḥ pūrakeṇa amṛta
Privirilor Tale zâmbitoare - hāsa avaloka
Și ale melodioaselor cântece ale buzelor Tale - kala gīta tvat adhara
Care aprinde focul situat în inima noastră - ja agnim hṛt-śaya
Care altminteri ne va devora corpul ca foc al dorului -  na u cet vayam upayukta dehāḥ agni viraha
O prietene, astfel vom merge la picioarele Tale -  sakhe yāma padayoḥ te
Care este destinația celor ce meditează (asupra Ta) - padavīm dhyānena

yarhy ambujākṣa tava pāda-talaṁ ramāyā
datta-kṣaṇaṁ kvacid araṇya-jana-priyasya
asprākṣma tat-prabhṛti nānya-samakṣam añjaḥ
sthātuṁs tvayābhiramitā bata pārayāmaḥ 36

Cel cu ochi asemenea lotușilor, Zeița Fericirii - akṣa ambuja ramāyāḥ
Este onorată de fiecare dată când (se află) pentru o clipă - datta yarhi kvacit kṣaṇam
La tălpile picioarelor Tale - talam pāda tava
Și rezidenților pădurii le ești drag - jana araṇya priyasya
Din acest moment nu vom mai atinge - tat-prabhṛti asprākṣma
Și nici nu vom mai privi pe nimeni altcineva - na samakṣam anya
Ci vom sta decorate alături de tine deosebit de fericite - sthātum añjaḥ tvayā abhiramitāḥ bata pārayāmaḥ

śrīr yat padāmbuja-rajaś cakame tulasyā
labdhvāpi vakṣasi padaṁ kila bhṛtya-juṣṭam
yasyāḥ sva-vīkṣaṇa utānya-sura-prayāsas
tadvad vayaṁ ca tava pāda-rajaḥ prapannāḥ 37

Zeița Fericirii ca și Tulasi - śrīḥ yat tulasyā
care este într-adevăr venerată și servită - yasyāḥ kila juṣṭam bhṛtya
își dorește praful picioarelor (Tale) asemenea lotusului - cakame rajaḥ  pada-ambuja
deși a obținut un loc pe pieptul (Tău) (ca semnul Șri-vața). - api labdhvā padam vakṣasi
De asemenea orice zeu sura se străduie în același fel - uta anya sura prayāsaḥ tadvat
iar noi de asemenea, cu propria privire - vayam ca sva vīkṣaṇe
căutăm adăpostul prafului picioarelor Tale -  prapannāḥ rajaḥ pāda tava

tan naḥ prasīda vṛjinārdana te 'nghri-mūlaṁ
prāptā visṛjya vasatīs tvad-upāsanāśāḥ
tvat-sundara-smita-nirīkṣaṇa-tīvra-kāma
taptātmanāṁ puruṣa-bhūṣaṇa dehi dāsyam  38

De aceea, o Cel ce distruge suferința, ai milă, - tat ardana naḥ vṛjina prasīda
am sosit la picioarele Tale - prāptāḥ aṅghri-mūlam te
renunțând la căminele noastre - visṛjya vasatīḥ
și sperând să te putem servi,  - āśāḥ tvat-upāsanā
sufletele fiindu-ne aprinse de dorințele - ātmanām tapta kāma tīvra
generarte de privirile, zâmbetele și frumusețea Ta - nirīkṣaṇa smita sundara tvat
O, ornament al oamenilor dă-ne posibilitatea să te servim - bhūṣaṇa puruṣa dehi dāsyam

vīkṣyālakāvṛta-mukhaṁ tava kuṇdala-śrī
gaṇḍa-sthalādhara-sudhaṁ hasitāvalokam
dattābhayaṁ ca bhuja-daṇḍa-yugaṁ vilokya
vakṣaḥ śriyaika-ramaṇaṁ ca bhavāma dāsyaḥ  39

 Văzându-ți fața acoperită de părul Tău - vīkṣya mukham āvṛta alaka tava
cerceii care-ți înfrumusețează obrajii - kuṇḍala śrī gaṇḍa-sthala
zâmbetul buzelor Tale nectariene - hasita adhara sudham
te rugăm să-ți arunci privirea asupra noastră. - datta avalokam
Privind cele două brațe puternice, care ne fac fără de teamă - vilokya yugam bhuja-daṇḍa ca abhayam
Și pieptul Tău care este singura plăcere a Zeiței Fericirii - vakṣaḥ eka ramaṇam śrī ca
Vrem să fim servitoarele (tale) - bhavāma dāsyaḥ   

Flautul și forma lui Krișna atrag toate ființele
Gopiile îl invită pe Krișna să-și pună mâinile pieptul lor, pentru a vedea că arde


kā stry aṅga te kala-padāyata-veṇu-gīta-
sammohitārya-caritān na calet tri-lokyām
trailokya-saubhagam idaṁ ca nirīkṣya rūpaṁ
yad go-dvija-druma-mṛgāḥ pulakāny abibhran  40

Cu atât mai mult, care fată din cele trei lumi n-ar fi înebunită - kā aṅga strī trai-lokya na sammohitā
La auzul cântecului cu părți prelungite ale flautului Tău - kala gīta pada āyata veṇu te
și n-ar devia de la caracterul arian (al civilizației Vedice) - calet caritāt ārya
Văzând această formă auspicioasă a Ta - ca nirīkṣya idam rūpam saubhagam
Chiar și vacile, păsările, copacii și căprioarele - syat go dvija druma mṛgāḥ
Devin extatici - abibhran pulakāni

vyaktaṁ bhavān vraja-bhayārti-haro 'bhijāto
devo yathādi-puruṣaḥ sura-loka-goptā
tan no nidhehi kara-paṅkajam ārta-bandho
tapta-staneṣu ca śiraḥsu ca kiṅkarīṇām  41

O Domn Primordial Te-ai manifestat în Vraja - ādi-puruṣaḥ bhavān vyaktam vraja
pentru a îndepărta Frica și suferința - haraḥ bhaya ārti
Așa cum te naști printre zei, - yathā abhijātaḥ devaḥ
Pentru a proteja planetele zeilor Sura - goptā sura-loka
De aceea, prieten al celor aflați în suferință, pune-ți mâna - tat bandho ārta nidhehi kara
Asemenea lotusului pe pieptul nostru care este arzător - paṅkajam staneṣu naḥ tapta
Și pe capetele noastre, căci îți suntem servitoare - ca śiraḥsu ca kiṅkarīṇām         

Krișna le face fericite pe gopii

śrī-śuka uvāca
iti viklavitaṁ tāsāṁ
śrutvā yogeśvareśvaraḥ
prahasya sa-dayaṁ gopīr
ātmārāmo 'py arīramat 42

Sri Șuka spuse, "Auzind astfel despre tristețea acestora - śrī-śukaḥ uvāca śrutvā iti viklavitam tāsām
Controlorul controlorilor yoga - yoga-īśvara-īśvaraḥ
Cel satisfăcut în sine însuși râse - ātma rāmaḥ prahasya
Dar având milă le-a dat satifacție gopiilor" - api sadayam arīramat gopīḥ

tābhiḥ sametābhir udāra-ceṣṭitaḥ
priyekṣaṇotphulla-mukhībhir acyutaḥ
udāra-hāsa-dvija-kunda-dīdhatir
vyarocataiṇāṅka ivoḍubhir vṛtaḥ 43

Cel Infailibil, ale cărui activități sunt generoase - acyutaḥ ceṣṭitaḥ udāra
Fiindu-i dragi a rămas cu acestea - priya sametābhiḥ tābhiḥ
făcând prin privirile (Sale) ca pe fețele lor - īkṣaṇa mukhībhiḥ
să înflorească zâmbete largi - utphulla hāsa udāra
dinții strălucindu-le asemenea florilor kunda - dvija dīdhatiḥ kunda
fiind asemenea stelelor ce-l înconjoară pe cel cu urme de cerb (luna) - vyarocata iva uḍubhiḥ vṛtaḥeṇa-aṅkaḥ

upagīyamāna udgāyan
vanitā-śata-yūthapaḥ
mālāṁ bibhrad vaijayantīṁ
vyacaran maṇḍayan vanam  44

Sute de iubite cântau - śata vanitā upagīyamānaḥ
El conducea grupul ce cânta - yūthapaḥ udgāyan
Și purtând o ghirlandă Vaigeaianti (până la genuchi) - bibhrat māIām vaijayantīm
Se mișca înfrumusețând pădurea - vyacaran maṇḍayan vanam

nadyāḥ pulinam āviśya
gopībhir hima-vālukam
juṣṭaṁ tat-taralānandi
kumudāmoda-vāyunā  45
bāhu-prasāra-parirambha-karālakoru
nīvī-stanālabhana-narma-nakhāgra-pātaiḥ
kṣvelyāvaloka-hasitair vraja-sundarīṇām
uttambhayan rati-patiṁ ramayāṁ cakāra 46

Și se duse cu gopiile pe malul nisipos al râului (Yamuna) - āviśya gopībhiḥ pulinam vālukam nadyāḥ
Ale cărui valuri răcoroase purtau lotuși - tat tarala hima juṣṭam kumuda
A căror mireasmă, purtată de vânt - āmoda vāyunā
l-au vrăjit și și-a aruncat brațele în jurul frumoaselor din Vraja - ānandi prasāra bāhu vraja-sundarīṇām
și Domnul iubirii le-a îmbrățișat, le-a luat de mâini și le-a atins- rati-patim parirambha kara ālabhana
părul, coapsele, fustele, și sânii - alaka ūru nīvī stana
zgârâindu-le ușor și în joacă cu unghiile sale - agra-pātaiḥ narma nakha
și incitându-le cu privirile, glumele și râsetele lui - uttambhayan avaloka kṣvelyā hasitaiḥ
făcându-le să se învârte de fericire - ramayām cakāra            

Gopiile devin mândre și ca urmare Krișna le părăsește

evaṁ bhagavataḥ kṛṣṇāl
labdha-mānā mahātmanaḥ
ātmānaṁ menire strīṇāṁ
māninyo hy adhikaṁ bhuvi 47

Și astfel primind atenția Domnului Transcendental - evam labdha; mānāḥ bhagavataḥ
Marele  Suflet Krișna - kṛṣṇāt; mahā-ātmanaḥ ātmānam
Fetele s-au considerat cele mai de seamă de pe pământ- strīṇām menire adhikam bhuvi
Și au devenit cu adevărat încrezute - māninyaḥ hi.

tāsāṁ tat-saubhaga-madaṁ
vīkṣya mānaṁ ca keśavaḥ
praśamāya prasādāya
tatraivāntaradhīyata 48


 Keșava (Krișna) văzându-le intoxicate de mândrie - keśavaḥ vīkṣya tāsām madam mānam
datorită norocului primit - tat saubhaga
pentru a le arăta milă s-a hotărât să le distrugă (această stare) - prasādāya praśamāya
și a dispărut pe loc - antaradhīyata ca tatra eva