Scopul vieții este iubirea spirituală

Căci numai prin iubirea spirituală, se ajunge în lumea spirituală unde nu există frică și suferință. 
Pentru a ajunge în acea lume absolută, spirituală, viza este iubirea pentru Krișna sau una dintre formele sale.
Domnul Transcendental Krișna, reciprochează cu cei devotați Lui cu felul de iubire pe care aceștia și-l doresc de a-l avea cu el.

Scopul Vieții este Iubirea

Iată tipurile de relații de iubire așa cum sunt prezentate în discuția dintre Ramananda Ray și Șri Cetanya:

Iubirea în Servitudine

Ramananda Ray spuse: Iubirea divină în servitudine este esenţa tuturor scopurilor vieţii.
Pentru a subblinia faptul că Iubirea divină în servitudine dasya-prema
este esenţa tuturor scopurilor vieţii - sara sarva-sadhya, Ramananda Ray citează versul 9.5.16 din Şrimad Bhagavatam,
în care Durvāsā Muni eulogizează Iubirea divină în servitudine a lui Mahārāgi Ambarīş:

"Doar prin auzirea acelui nume (al Domnului Transcendental) un om devine pur
Ce mai rămâne de atins pentru cel ce serveşte la piciorele asemenea unor locuri de pelerinaj (ale Domnului)
Apoi îl citează pe Yāmunācārya din a sa Stotra-ratna (43).

Servindu-Te tot timpul pe Tine (Domnul Transcendental)
Roata minţii devine cu siguranţă complet liniştită
Când voi fi în exclusivitate unul dintre servitorii eterni
Ai unui astfel de Stăpân, voi trăi cu adevărat fericit.

Domnul spuse: asta e în regulă - prabhu kahe eho haya
Continuă să spui ceva mai mult - age kichu ara


Iubirea în relația de prietenie

Ramananda Raya spuse: iubirea prietenească divină este esenţa tuturor scopurilor vieţii

În acest fel dintre transcendentaliştii care au atins fericirea realizării luminii Domnului
Dintre cei care au acceptat servitudinea pentru Domnul Suprem
Şi dintre cei care se află sub influenţa energiei materiale iluzorii - māyā-āśritānām
Cei ce a au acumulat nenumărate fapte pioase
Se joacă asemenea copiilor oamenilor împreună cu Domnul Transcendental

Domnul Cetanya spuse: asta e superlativ. Continuă să spui mai mult

Iubirea în relația parentală divină

Ramananda Raya spuse: iubirea parentală divină este esenţa tuturor scopurilor vieţii.-

Pentru a exemplifica gloria iubirii parentale, Ramanada Ray dă un citat din Bhagavat Puran 10.8.46 în care regele Parikşit îl întreabă pe Şukadev Gosvami:

Regele spuse: Oh brahmane, Ce fel de activităţi auspicioase au fost executate de Nanda (tatăl lui Krişna)
Asfel încât (să obţină) marea perfecţiune şi Yaşoda (Mama lui Krişna) (să aibă) marea fericire
ca Domnul Suprem să sugă (lapte) de la sânul acesteia

Apoi cită Śrīmad-Bhāgavatam (10.9.20) pentru a arăta că iubirea parentală a mamei Yaşoda
este atât de exaltată încăt ea-l poate controla pe Krişna, deşi Acesta este Controlorul tuturor.
Acesta este nivelul în care Devotul controlează Obiectul Devoţiunii - Domnul Suprem. Astfel Krişna se lasă legat de piatra de piuă.

Nici Brahma, nici Şiva şi nici măcar Şri (Zeiţa Fericirii), care este foarte aproape (de Domnul Suprem)
Nu au obţinut mila acordată acestei păstoriţe (Yaşoda) de Cel ce dă eliberarea (din lumea materială – Domnul Transcendental - Krişna)

Domnul spuse: asta e excelent. Continuă să spui mai mult

Iubirea în relația erotică spirituală

Ramananda Ray spuse: iubirea erotică spirituală este esenţa tuturor scopurilor vieţii

După ce a auzit despre iubirea parentală divină, Şri Cetanya, deşi a considerat-o superlativă, de asemenea nu a fost mulţumit
şi l-a îndemnat pe Ramananda Ray să continuă să vorbească.
Astfel acesta din urmă ridică iar ştacheta şi declară că iubirea erotică spirituală - kanta-prema
este esenţa tuturor scopurilor vieţii.
Pentru a demonstra veridicitatea afirmaţiei sale Ramananda Ray citează Şrimada Bhagavatam 10.47.60:
80
nāyaḿ śriyo 'ńga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
svar-yoṣitāḿ nalina-gandha-rucāḿ kuto 'nyāḥ
rāsotsave 'sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
labdhāśiṣāḿ ya udagād vraja-sundarīṇām


O vai, nici măcar Zeiţa Fericirii (care e consoarta lui Narayam în lumea spirituală Vaikuntha)
care are iubire divină din belşug -nitānta-rateh
şi nici femeile din paradis (planetele paradisiace din lumea materială - svar-loka)
care au aroma florilor de lotus -svar-yoşitām nalina-gandha şi strălucesc - rucām
nu au obţinut mila - prasādam care a fost manifestată de Acesta (Krişna) -udagād asya
în festivalul gusturilor iubirii - rāsa-utsave
(când) braţele sale au îmbrăţişat gâturile- bhuja-danda-grihīta-kantha
iubitelor din Vrindavan - vraja-vallabhīnām
ce să mai spunem despre celelalte (femei)? - kuto 'nyām
81
tāsām āvirabhūc chauriḥ smayamāna-mukhāmbujaḥ
pītāmbara-dharaḥ sragvī sākṣān manmatha-manmathaḥ

(citat din Şrimada Bhagavatam 10.32.2)

Eroul (Krişna) apăru în faţa lor (gopiilor) - śauriḥ āvirabhūt tāsām
Cu un zâmbet pe faţa sa asemenea lotusului - smayamāna mukha ambujaḥ
Purtând un dhoti galben şi o ghirlandă de flori- dharaḥ ambara pīta srak-vī
(Care prin frumuseţea Sa) agită (erotic) mintea direct - matha mana sākṣāt
(lui Cupidon) – Agitatorului minţilor (tuturor) - manmathaḥ.

Pentru detalii citește
Capitolul 10.1-27 despre Iubirea erotică spirituală