Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 12

kvacid vanāśāya mano dadhad vrajāt
 prātaḥ samutthāya vayasya-vatsapān
prabodhayañ chṛṅga-raveṇa cāruṇā
 vinirgato vatsa-puraḥsaro hariḥ  1


Śrī Śuka spuse: Odată dorind să meargă în pădure - śrī-śukaḥ uvāca kvacit vana-āśāya
Și fiind cu mintea în Vraja - manaḥ dadhat vrajāt
Hari (Domnul Suprem Krișna) cel cu ochi frumoși - hariḥ cāruṇā
s-a sculat dis de dimineață cu prietenii și vițeii - samutthāya prātaḥ vayasya-vatsa-pān
dând deșteptarea cu sunetul cornului (de vânătoarea) - prabodhayan śṛṅga-raveṇa
plecând (spre pădure) cu vițeii în față - vinirgataḥ vatsa-puraḥsaraḥ

tenaiva sākaṁ pṛthukāḥ sahasraśaḥ
 snigdhāḥ suśig-vetra-viṣāṇa-veṇavaḥ
svān svān sahasropari-saṅkhyayānvitān
 vatsān puraskṛtya viniryayur mudā  2


Acesta (Krișna) fiind însoțit de multe mii de băieți - tena eva sākam pṛthukāḥ sahasraśaḥ
Deosebit de srălucitori ce continuau să iasă veseli - su snigdhāḥ viniryayuḥ mudā
cu traiste pentru mâncare, toiage, cornuri (de vânătoare), fluiere - śik vetra viṣāṇa veṇavaḥ
și pe desupra însoțiți de propriile lor mii de viței - upari anvitān svān svān sahasra vatsān
ce mergeau în față - saṅkhyayā puraḥ-kṛtya

kṛṣṇa-vatsair asaṅkhyātair
 yūthī-kṛtya sva-vatsakān
cārayanto ’rbha-līlābhir
 vijahrus tatra tatra ha  3


Krișna și cei dragi lui, adunați în mare număr- kṛṣṇa vatsaiḥ asaṅkhyātaiḥ yūthī-kṛtya
Cu proprii lor viței s-au bucurat - sva-vatsakān vijahruḥ
făcând pretutinden tot felul de jocuri - cārayantaḥ tatra tatra arbha-līlābhiḥ ha

phala-prabāla-stavaka-
 sumanaḥ-piccha-dhātubhiḥ
kāca-guñjā-maṇi-svarṇa-
 bhūṣitā apy abhūṣayan  4


Deși decorați cu pietre prețioase, mici cochilii, perle și aur - api abhūṣayan kāca guñjā maṇi svarṇa
Ei s-au decorat cu fructe de pădure, crenguțe înfrunzite - bhūṣitāḥ phala prabāla stavaka
Flori, pene de păun și lut de diferite culori - sumanaḥ piccha dhātubhiḥ

muṣṇanto ’nyonya-śikyādīn
 jñātān ārāc ca cikṣipuḥ
tatratyāś ca punar dūrād
 dhasantaś ca punar daduḥ  5


Furând unul de la altul traistele din pînză - muṣṇantaḥ anyonya śikya-ādīn
Când cel în cauză afla (traista) îi era aruncată mai departe - jñātān ārāt ca cikṣipuḥ
Iar cei aflați acolo o aruncau din nou - tatratyāḥ ca punaḥ dūrāt away
Și râdeau luând-o de la capăt - hasantaḥ ca punaḥ daduḥ

yadi dūraṁ gataḥ kṛṣṇo
 vana-śobhekṣaṇāya tam
ahaṁ pūrvam ahaṁ pūrvam
 iti saṁspṛśya remire  6


Dacă Krișna pleca mai departe - yadi kṛṣṇaḥ gataḥ dūram
Pentru a privi frumusețea pădurii - īkṣaṇāya vana-śobha
Aceștia (se grăbeau) să-l atingă - tam saṁspṛśya
(spunând) „Eu am fost mai întâi, eu am fost mai întâi.“ aham pūrvam aham pūrvam
Bucurându-se în felul acesta - iti remire

kecid veṇūn vādayanto
 dhmāntaḥ śṛṅgāṇi kecana
kecid bhṛṅgaiḥ pragāyantaḥ
 kūjantaḥ kokilaiḥ pare  7

vicchāyābhiḥ pradhāvanto
 gacchantaḥ sādhu-haṁsakaiḥ
bakair upaviśantaś ca
 nṛtyantaś ca kalāpibhiḥ  8

vikarṣantaḥ kīśa-bālān
 ārohantaś ca tair drumān
vikurvantaś ca taiḥ sākaṁ
 plavantaś ca palāśiṣu  9

sākaṁ bhekair vilaṅghantaḥ
 saritaḥ srava-samplutāḥ
vihasantaḥ praticchāyāḥ
 śapantaś ca pratisvanān  11

itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
 dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
 sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ  12

Unii cântau din fluiere - kecit veṇūn vādayantaḥ
Alții suflau în cornurile (de vânătoare) - kecana dhmāntaḥ śṛṅgāṇi
Unii cântau cu albinele, imitau sunetele cucilor - kecit pragāyantaḥ bhṛṅgaiḥ kūjantaḥ kokilaiḥ
Alții alergau după umbrele lăsate păsări - pare gacchantaḥ vicchāyābhiḥ pradhāvantaḥ
Frumoasele lebede, rațe - sādhu haṁsakaiḥ bakaiḥ
Sau se așezau cuminți lângă acestea - upaviśantaḥ ca

De asemenea dansau cu păunii - nṛtyantaḥ ca kalāpibhiḥ
Trăgeau de tinerele maimuțe - vikarṣantaḥ kīśa-bālān
Se urcau ca acestea în copaci - ārohantaḥ ca taiḥ drumān
Și imitându-le săreau dintr-un copac într-altul - vikurvantaḥ ca taiḥ sākam plavantaḥ ca palāśiṣu imitau braoștele, sărind ca ele în apă; - sākam bhekaiḥ vilaṅghantaḥ saritaḥ srava-samplutāḥ
râdeau de propriile reflectări în apă - vihasantaḥ praticchāyāḥ
și condamnau sunetele ecoului - śapantaḥ ca pratisvanān

În felul acesta cei virtuoși de dragul celui ce dă fericirea transcendentală - ittham satām anubhūtyā brahma-sukha
Își îndreptatu serviciul către Zeul Suprem - gatānām dāsyam para-daivatena
Care luase adăpostul energiei iluzorii asemenea unui copil obișnuit - māyā-āśritānām nara-dārakeṇa
Prietenii se puteau bucura (astfel) pentru că facuseră nenumărate fapte pioase - sākam vijahruḥ kṛta puñjāḥ puṇya

yat-pāda-pāṁsur bahu-janma-kṛcchrato
 dhṛtātmabhir yogibhir apy alabhyaḥ
sa eva yad-dṛg-viṣayaḥ svayaṁ sthitaḥ
 kiṁ varṇyate diṣṭam ato vrajaukasām 13


Astfel cum poate fi descris destinul locuitorilor din Vraja - ataḥ kim varṇyate diṣṭam vraja-okasām
Care au putut să-l vadă și să stea cu Însuși Cel Special (Krișna) - yat dṛk sthitaḥ saḥ svayam viṣayaḥ
Când de fapt yoghinii care-și pot controla mintea - eva yogibhiḥ dhṛta-ātmabhiḥ
Prin practica austerităților după multe nașteri nu pot realiza - kṛcchrataḥ bahu-janma alabhyaḥ
Nici măcar atigerea prafului de pe picioarele asemenea lotușilor ale Acestuia - api pāda-pāṁsuḥ yat

athāgha-nāmābhyapatan mahāsuras
 teṣāṁ sukha-krīḍana-vīkṣaṇākṣamaḥ
nityaṁ yad-antar nija-jīvitepsubhiḥ
 pītāmṛtair apy amaraiḥ pratīkṣyate  14


După aceea apăru marele asura (dușmanul zeilor) pe nume Agha - atha abhyapatat mahā-asuraḥ agha-nāma
Al cărui sfârșit era așteptat cu nerăbdare de zei - yat-antaḥ pratīkṣyate amaraiḥ
Dar care nu putea tolera să vadă fericirea acestora - api akṣamaḥ vīkṣaṇa sukha teṣām
Care erau ținuți în viață de dorința de a bea continuu nectarul jocurilor (cu Krișna) - nija-jīvita īpsubhiḥ pīta nityam amṛtaiḥ krīḍana

dṛṣṭvārbhakān kṛṣṇa-mukhān aghāsuraḥ
 kaṁsānuśiṣṭaḥ sa bakī-bakānujaḥ
ayaṁ tu me sodara-nāśa-kṛt tayor
 dvayor mamainaṁ sa-balaṁ haniṣye  15


Văzându-i pe băieții în fruntea cărora se afla Krișna - dṛṣṭvā arbhakān kṛṣṇa-mukhān
Asura Agha care primise ordin de la Kamsa - aghāsuraḥ kaṁsa-anuśiṣṭaḥ
Și care era fratele mai mic al lui Baki (Putana) și Baka (pe care Krișna deja îi omorâse) - anujaḥ bakī-baka
(se gândi) „Dar am să-l ucid pe Cel, care i-a omorât pe cei doi frați ai mei, împreună cu prietenii Lui“ - tu me haniṣye ayam tayoḥ nāśa-kṛt dvayoḥ sodara mama enam sa-balam

ete yadā mat-suhṛdos tilāpaḥ
 kṛtās tadā naṣṭa-samā vrajaukasaḥ
prāṇe gate varṣmasu kā nu cintā
 prajāsavaḥ prāṇa-bhṛto hi ye te  16


Când aceștia (Krișna și prietenii lui) vor fi (ofrande de) sesam și apă - yadā ete kṛtāḥ tila-āpaḥ
Pentru dragii mei (frate și soră uciși de Krișna) - mat-suhṛdoḥ
Atunci vor muri la fel și locuitorii din Vraja - tadā naṣṭa-samāḥ vraja-okasaḥ
Căci plecând suflul vital - gate prāṇe
Ce nevoie mai e de corp - nu kā varṣmasu
Astfel trebuie considerați aceștia (Krișna și prietenii lui) - hi cintā ye te
Ca fiind purtătorii suflului vital - prāṇa-bhṛtaḥ
Care dă viață părinților lor - asavaḥ prajā

iti vyavasyājagaraṁ bṛhad vapuḥ
 sa yojanāyāma-mahādri-pīvaram
dhṛtvādbhutaṁ vyātta-guhānanaṁ tadā
 pathi vyaśeta grasanāśayā khalaḥ  17


Astfel acesta (Aghāsura) se hotărî să ia forma unui piton - iti saḥ vyavasya ājagaram
Al cărui corp era uriaș întinzându-se pe o yogeana (circa 8 mile) - bṛhat vapuḥ yojana-āyāma
Fiind gros cât un munte mare - pīvaram adri mahā
Luând o formă de minune deschise gura - dhṛtvā adbhutam vyātta guhā-ānanam
Atunci a ocupat drumul - tadā vyaśeta pathi
Ca un rău recipient care să-i înghită (pe copii) - khalaḥ āśayā grasana

dharādharoṣṭho jaladottaroṣṭho
 dary-ānanānto giri-śṛṅga-daṁṣṭraḥ
dhvāntāntar-āsyo vitatādhva-jihvaḥ
 paruṣānila-śvāsa-davekṣaṇoṣṇaḥ  18


Buza de jos er aflată pe pământ și buza de sus la nori - adhara-oṣṭhaḥ dharā uttara oṣṭhaḥ jalada
Dinții gurii deschise erau ca vârfuri de munți - daṁṣṭraḥ ānana antaḥ darī giri-śṛṅga
gura era întunecată - dhvānta-antaḥ-āsyaḥ
limba era scoasă (pe pământ) - adhva-jihvaḥ vitata
respirața producea un vânt greu - śvāsa anila paruṣa
iar privirea era asemenea focului dogoritor - īkṣaṇa dava uṣṇaḥ

dṛṣṭvā taṁ tādṛśaṁ sarve
matvā vṛndāvana-śriyam 
vyāttājagara-tuṇḍena
hy utprekṣante sma līlayā 19


Văzându-l (pe asura Agha) în acea postură toți s-au gândit - dṛṣṭvā tam tādṛśam sarve matvā
că nu e decât ilustrația metaforică a frumoasei Vrindavan - sma utprekṣante vṛndāvana-śriyam
ca gura căscată a unui piton (pentru a servi) jocurilor - tuṇḍena vyātta ajagara hi līlayā

aho mitrāṇi gadata
sattva-kūṭaṁ puraḥ sthitam 
asmat-saṅgrasana-vyātta-
vyāla-tuṇḍāyate na vā 20


O, prieteni ce este cu capul acestui demon - aho mitrāṇi na vā gadata kūṭam sattva
care stă în fața noastră ca să ne înghită - sthitam puraḥ asmat saṅgrasana
ce să fie acest șarpe cu gura deschisă - yate vyāla tuṇḍā vyātta deschisă

satyam arka-karāraktam
uttarā-hanuvad ghanam 
adharā-hanuvad rodhas
tat-praticchāyayāruṇam
 21

În adevăr partea superioară- satyam uttarā
este ca un nor înroșit de soare - ghanam kara-āraktam arka
ce distruge viața -hanuvat
partea inferioară este gata de atac pentru a distruge viața - adharā rodhaḥ hanuvat
aceasta având umbre roșiatice - tat-praticchāyayā aruṇam

pratispardhete sṛkkabhyāṁ
savyāsavye nagodare 
tuṅga-śṛṅgālayo ’py etās
tad-daṁṣṭrābhiś ca paśyata 22


Ambele părți deasupra în stânga și dreapta - sṛkkabhyām savya-asavye
par să fie grote din munți - pratispardhete udare naga
iar acești dinți - ca etāḥ tat daṁṣṭrābhiḥ
se văd ca piscurile permanente ale munților înalți - paśyata śṛṅga ālayaḥ tuṅga

āstṛtāyāma-mārgo ’yaṁ
rasanāṁ pratigarjati 
eṣāṁ antar-gataṁ dhvāntam
etad apy antar-ānanam 23


De deasupra apăru tunând din interiorul acestuia - āstṛta gatam pratigarjati antaḥ eṣām
limba extinzîndu-se pe acest drum - rasanām āyāma ayam mārgaḥ
chiar din interiorul gurii întunecate - api antaḥ-ānanam dhvāntam

dāvoṣṇa-khara-vāto ’yaṁ
śvāsavad bhāti paśyata 
tad-dagdha-sattva-durgandho
’py antar-āmiṣa-gandhavat 24


Iată respirația acestuia era asemenea - paśyata śvāsa ayam vat
unui foc strălucitor fierbinte iute și uscat - dāva bhāti uṣṇa-khara-vātaḥ
care datorită consumului de ființe (măcelărite) - tat-dagdha sattva
avea cu adevărat un miros rău - durgandhaḥ api
datorită mirosului de carne ce venea dinăuntrul (său) - gandha-vat āmiṣa antaḥ

asmān kim atra grasitā niviṣṭān
 ayaṁ tathā ced bakavad vinaṅkṣyati
kṣaṇād aneneti bakāry-uśan-mukhaṁ
 vīkṣyoddhasantaḥ kara-tāḍanair yayuḥ  25


Ne va înghiți acum - kim asmān grasitā atra — here
Dacă vom intra acesta va fi imediat distrus la fel ca Baka - cet niviṣṭān ayam kṣaṇāt vinaṅkṣyati tathā baka-vat
De acest dușman al lui Baka (Krișna) - anena iti baka-ari
și privind frumoasa față (a lui Krișna) râzând tare - vīkṣya uśat-mukham uddhasantaḥ
și bătând din palme au intrat - kara-tāḍanaiḥ yayuḥ

itthaṁ mitho ’tathyam ataj-jña-bhāṣitaṁ
 śrutvā vicintyety amṛṣā mṛṣāyate
rakṣo viditvākhila-bhūta-hṛt-sthitaḥ
 svānāṁ niroddhuṁ bhagavān mano dadhe  26


Ascultând ce vorbeau (Krișna) și-a dat astfel seama - śrutvā bhāṣitam ittham vicintya
Că nici unul nu știa despre ce este vorba - mithaḥ a-tat-jña atathyam
Și că astfel adevărul (despre demonul Agha) era fals prezentat - iti amṛṣā mṛṣāyate
Protectorul (Krișna) știa acestea - rakṣaḥ viditvā
Pentru că el se află în inima tuturor ființelor - hṛt-sthitaḥ akhila-bhūta
Și Domnul Suprem se gândi să le interzică (propriilor prieteni să intre) - bhagavān manaḥ dadhe niroddhum svānām

tāvat praviṣṭās tv asurodarāntaraṁ
 paraṁ na gīrṇāḥ śiśavaḥ sa-vatsāḥ
pratīkṣamāṇena bakāri-veśanaṁ
 hata-sva-kānta-smaraṇena rakṣasā  27


Între timp au intrat cu toții înăuntru, în burta „demonului“- tāvat praviṣṭāḥ tu asura-udara-antaram
Dar bâieții, împreună cu vițeii lor nu erau înghițiți - param śiśavaḥ na vatsāḥ gīrṇāḥ
Pentru că mâncătorul de oameni aducându-și aminte - rakṣasā smaraṇena
Cum dușmanul lui Baka (Krișna) îi ucisese pe cei dragi lui - baka-ari hata-sva-kānta
Îl aștepta și pe acesta să intre - pratīkṣamāṇena sa veśanam

tān vīkṣya kṛṣṇaḥ sakalābhaya-prado
 hy ananya-nāthān sva-karād avacyutān
dīnāṁś ca mṛtyor jaṭharāgni-ghāsān
 ghṛṇārdito diṣṭa-kṛtena vismitaḥ  28


Văzându-i Krișna, ce dă neînfricare tuturor - vīkṣyatān tān kṛṣṇaḥ pradaḥ abhaya sakala
Celor ce nu au alt domn - hi ananya-nāthān
Pierzându-i (pe băieți) din propriile mâini - avacyutān sva-karāt
Și care erau neajutorați fiind sortiți morții - dīnān ca mṛtyoḥ
Datorită focului din burta demonului - agni jaṭhara ghāsān
Era uluit de aranjamentul destinului - vismitaḥ kṛtena diṣṭa
și îi era milă, să nu cumva să fie răniți - ghṛṇā-arditaḥ

kṛtyaṁ kim atrāsya khalasya jīvanaṁ
 na vā amīṣāṁ ca satāṁ vihiṁsanam
dvayaṁ kathaṁ syād iti saṁvicintya
 jñātvāviśat tuṇḍam aśeṣa-dṛg ghariḥ  29


Ce era de făcut împotriva acestei ființe rele - kṛtyam kim atra jīvanam asya khalasya
Fără să-i vătămeze pe cei inocenți și virtuoși - na vihiṁsanam vā amīṣām ca satām
Cum puteau fi efectuate amândouă acțiunile - katham dvayam syāt
Reflectând astfel Domnul Suprem considerat perfect - iti saṁvicintya hariḥ dṛk aśeṣa
s-a decist să intre (în gura lui Aghasur) - jñātvā aviśat

tadā ghana-cchadā devā
 bhayād dhā-heti cukruśuḥ
jahṛṣur ye ca kaṁsādyāḥ
 kauṇapās tv agha-bāndhavāḥ  30


Atunci acoperiți de nori, zeiilor le-a fost teamă - tadā ghana-chadāḥ devāḥ bhayāt
Și astfel au exclamat, „Vai, vai, cei conduși de Kamsa “ - iti cukruśuḥ hā-hā ye ca kaṁsa-ādyāḥ
Cei ce măncă cadavre (carne) (nume pe care-l poartă cei ce au un caracter demonic) – kauṇapāḥ
Și prietenii lui Agha au jubilat - tu agha-bāndhavāḥ jahṛṣuḥ

tac chrutvā bhagavān kṛṣṇas
 tv avyayaḥ sārbha-vatsakam
cūrṇī-cikīrṣor ātmānaṁ
 tarasā vavṛdhe gale  31


Domnul Suprem, Krișna, care era micuț și drăgălaș - bhagavān kṛṣṇa arbha-vatsakam
Dar care este de neînvins auzind acestea - tu avyayaḥ śrutvā tat
Și-a dorit să-l pulverizeze pe acest (pe Agha)- cikīrṣoḥ cūrṇī sa
A început să crească imediat in gâtul (lui Agha) - ātmānam tarasā vavṛdhe gale

tato ’tikāyasya niruddha-mārgiṇo
 hy udgīrṇa-dṛṣṭer bhramatas tv itas tataḥ
pūrṇo ’ntar-aṅge pavano niruddho
 mūrdhan vinirbhidya vinirgato bahiḥ  32


Extinzându-se deveni gigantic, și astfel astupă căile (respiratorii) - tataḥ ati-kāyasya niruddha-mārgiṇaḥ
ochii i-au ieșit din cap holbându-se - hi udgīrṇa-dṛṣṭeḥ bhramataḥ tu itaḥ tataḥ
Iar aerul vital din interiorul corpului - pavanaḥ antaḥ-aṅge
Fiind complet oprit - pūrṇaḥ niruddhaḥ
i-a ieșit afară prin creștetul capului, care i-a plesnit - vinirgataḥ bahiḥ mūrdhan vinirbhidya

tenaiva sarveṣu bahir gateṣu
 prāṇeṣu vatsān suhṛdaḥ paretān
dṛṣṭyā svayotthāpya tad-anvitaḥ punar
 vaktrān mukundo bhagavān viniryayau  33


Astfel tot aerul vital al acestuia a ieșit - sarveṣu prāṇeṣu tena eva bahiḥ gateṣu
Vițeii și cei dragi decedaseră - vatsān suhṛdaḥ paretān
Doar prin propria privire (Krișna) i-a trezit la viață - svayā dṛṣṭyā utthāpya
Și astfe însoțit de ei Domnul Suprem - tat-anvitaḥ bhagavān
Care acordă Eliberarea din ciclul nașterii și-al morții - mukundaḥ
A ieșit din nou din gura (lui Agha) - viniryayau punaḥ vaktrāt

pīnāhi-bhogotthitam adbhutaṁ mahaj
 jyotiḥ sva-dhāmnā jvalayad diśo daśa
pratīkṣya khe ’vasthitam īśa-nirgamaṁ
 viveśa tasmin miṣatāṁ divaukasām  34


Iar zeii au văzut cum - divaukasām miṣatām
Din corpul umflat al șarpelui, corp folosit pentru a degusta plăceri – pīna ahi-bhoga-utthitam
A ieșit o minunată lumină a cărei strălucire deosebită - adbhutam mahat jyotiḥ sva-dhāmnā
se observa în cele zece direcții - jvalayat diśaḥ daśa
(sufletul, ce) a așteptat în aer, în apropiere - pratīkṣya khe avasthitam
Până Controlorul (Suprem) a ieșit - īśa-nirgamam
Și-apoi a intrat în corpul Asestuia (devenind una cu Domnul Suprem) - viveśa tasmin

tato ’tihṛṣṭāḥ sva-kṛto ’kṛtārhaṇaṁ
 puṣpaiḥ sugā apsarasaś ca nartanaiḥ
gītaiḥ surā vādya-dharāś ca vādyakaiḥ
 stavaiś ca viprā jaya-niḥsvanair gaṇāḥ  35


După aceea devenind deosebit de mulțumiți de Propriile-i fapte- tataḥ ati-hṛṣṭāḥ pleased sva-kṛtaḥ
Surii (zeii) L-au venerat oferindu-i flori - surāḥ akṛta arhaṇam puṣpaiḥ
Cântereții celști au cântat, domnișoarele celeste au dansat - su-gāḥ gītaiḥ apsarasaḥ ca nartanaiḥ
Acompaniate de instrumente muzicale - vādyakaiḥ vādya-dharāḥ ca
Învățații I-au adus laude și toți i-au cânt gloriile - viprāḥ stavaiḥ ca gaṇāḥ jaya

tad-adbhuta-stotra-suvādya-gītikā-
 jayādi-naikotsava-maṅgala-svanān
śrutvā sva-dhāmno ’nty aja āgato ’cirād
 dṛṣṭvā mahīśasya jagāma vismayam  36


Auzind aceste minunate versuri frumos rostite - śrutvā tat adbhuta stotra su-vādya
Cântecele de glorificare ce aparțineau nu unui singur festival - gītikā jaya-ādi na-eka-utsava
și sunetele auspicioase - maṅgala-svanān
Cel nenăscut (prima fință din univers, ce a apărut din Lotusl Universal – Brahmaa) - ajaḥ
Sosi curând din lăcașul său - āgataḥ acirāt sva-dhāmnaḥ
Și văzând glorificare Controlorului (Suprem) (despre care nu știa cine este), se minună -
anti dṛṣṭvā mahi īśasya jagāma vismayam

rājann ājagaraṁ carma
 śuṣkaṁ vṛndāvane ’dbhutam
vrajaukasāṁ bahu-tithaṁ
 babhūvākrīḍa-gahvaram  37


O, rege, pielea șarperlui uriaș s-a uscat - rājan carma ājagaram
Devenind o minunăție a Vrindavanei - vṛndāvane adbhutam
devenind pentru locuitorii din Vraja timp de multe zile - babhūva vraja-okasām bahu
o grotă pentru jocuri - gahvaram ākrīḍa

etat kaumārajaṁ karma
 harer ātmāhi-mokṣaṇam
mṛtyoḥ paugaṇḍake bālā
 dṛṣṭvocur vismitā vraje  38


Acest eveniment ce a avut loc pe când Domnul Suprem - etat karma hareḥ
care a acordat eliberarea de moarte sufletului (lui Agha) - ahi-mokṣaṇam mṛtyoḥ ātma
avea doar cinci ani - kaumāra-jam
l-au povestit copiii ce îl văzuseră în Vrindavan - ūcuḥ bālāḥ dṛṣṭvā vraje
(când Acesta) avea vârsta poganda (un an mai târziu) - paugaṇḍake
Ca și cum s-ar fi întâmplat chiar în acea zi -vismitāḥ

naitad vicitraṁ manujārbha-māyinaḥ
 parāvarāṇāṁ paramasya vedhasaḥ
agho ’pi yat-sparśana-dhauta-pātakaḥ
 prāpātma-sāmyaṁ tv asatāṁ sudurlabham  39


Pentru Cel ce părea cu copil născut din oameni (Krișna) - māyinaḥ arbha manuja
Aceasta nu era deloc nemaipomenit - etat na vicitram
De vreme ce El este Protectorul Suprem și Atotcunoscătorul - para-avarāṇām vedhasaḥ
Și care prin simpla atingere de către „demonul“ Agha - api yat sparśana aghaḥ
Acesta din urmă fost curățat de păcate - dhauta-pātaka
Și a atins (perfecțiunea) de a deveni una în suflet (cu Krișna) - prāpa ātma-sāmyam
Perfecțiune care nu poate fi obținută de cei ce nu sunt virtuoși - tu asatām sudurlabham

sakṛd yad-aṅga-pratimāntar-āhitā
 manomayī bhāgavatīṁ dadau gatim
sa eva nityātma-sukhānubhūty-abhi-
 vyudasta-māyo ’ntar-gato hi kiṁ punaḥ  40


Celui ce măcar o dată a plasat forma Domnului Suprem- yat sakṛt āhitā aṅga-pratimā
în interiorul său prin puterea mentală - antaḥ manaḥ-mayī
Acesta (Domnul Suprem) îi dăruiește o destinație spirituală - saḥ dadau gatim bhāgavatīm
Ce să mai spunem de faptul că o consecință (a acestui lucru) - hi kim punaḥ anubhūti
Este că devine tot timpul fericit în suflet - eva nitya sukha ātma
Și renunțând la lumea iluzorie, este situat înăuntrul său - abhivyudasta-māyaḥ antaḥ-gataḥ

śrī-sūta uvāca
itthaṁ dvijā yādavadeva-dattaḥ
 śrutvā sva-rātuś caritaṁ vicitram
papraccha bhūyo ’pi tad eva puṇyaṁ
 vaiyāsakiṁ yan nigṛhīta-cetāḥ  41


Śrī Sūta spuse, (adresându-se asceților din Naimiṣāraṇya (pădurea Naimișa)) - śrī-sūtaḥ uvāca;
în felul acesta, o voi, cei a doua oară născuți (adică inițiați) - ittham dvijāḥ
Cel protejat de zeul Yadavilor (regele Parikșit) - deva-dattaḥ yādava
Ascultând despre minunantul caracter al propriului salvator (Krișna) - śrutvā vicitram caritamsva-rātuḥ
Îl întrebă din nou pe fiul lui Vyasa (Șuka) despre Acesta- papraccha bhūyaḥ api vaiyāsakim yat
Mintea fiindu-i absorbită în aceste accitivități purificatoare -nigṛhīta-cetāḥ tat eva puṇyam

śrī-rājovāca
brahman kālāntara-kṛtaṁ
 tat-kālīnaṁ kathaṁ bhavet
yat kaumāre hari-kṛtaṁ
 jaguḥ paugaṇḍake ’rbhakāḥ  42


Regele spuse, „O, brahmane, cum este posibil“ - śrī-rājā uvāca brahman katham bhavet
Ca ceea ce s-a întîmplat în trecut, - kṛtam kāla-antara
Domnul Suprem acționând la vârsta kaumāra - hari-kṛtam kaumāre
Să fie descris de băieți la vârsta paugaṇḍa (un an mai târziu) - jaguḥ tat-kālīnam arbhakāḥ paugaṇḍake

tad brūhi me mahā-yogin
 paraṁ kautūhalaṁ guro
nūnam etad dharer eva
 māyā bhavati nānyathā  43


O mare yoghin, ter rog să-mi spui - mahā-yogin tat brūhi me
O învățătorule, sunt foarte curios - guro param kautūhalam
Acest incident nu poate fi nimic altceva decât energia iluzorie a Domnului Suprem - etat nūnam bhavati na anyathā eva māyā hareḥ

vayaṁ dhanyatamā loke
 guro ’pi kṣatra-bandhavaḥ
vayaṁ pibāmo muhus tvattaḥ
 puṇyaṁ kṛṣṇa-kathāmṛtam  44


O învățătorule, deși avem bunăstare și ne aflăm în întuneric - guro api vayam dhanya-tamāḥ fiind condiționați de natura războinică în această lume - kṣatra-bandhavaḥ loke
Totuși bem continuu de la tine - vayam pibāmaḥ muhuḥ tvattaḥ
Nectarul povestirilor auspicioase despre Krișna - puṇyam kṛṣṇa-kathā-amṛtam

śrī-sūta uvāca
itthaṁ sma pṛṣṭaḥ sa tu bādarāyaṇis
 tat-smāritānanta-hṛtākhilendriyaḥ
kṛcchrāt punar labdha-bahir-dṛśiḥ śanaiḥ
 pratyāha taṁ bhāgavatottamottama  45


Șri Suta spuse, „O cel mai de seamnă dintre devoți, (Śaunaka)“ - śrī-sūtaḥ uvāca bhāgavata-uttama-uttama
Fiind întrebat în acest fel de el (Parikșit) - pṛṣṭaḥ ittham sma saḥ tu
Învățătorul (Śukadev, fiul lui Vyasa) și-L aminti pe Cel Infinit - bādarāyaṇiḥ smārita tat ananta
Și deveni extatic - hṛta
Apoi cu mare dificultate și-a revenit în simțuri - punaḥ kṛcchrāt akhila-indriyaḥ the external căpătând încet viziune externă - labdha śanaiḥ bahiḥ-dṛśiḥ
Și se adresă acestuia (regelui Parikșit) - pratyāha tam