Iehova pedepsește fiii pentru vina tatălui - Ieremia 16:10-11

Conform propagandei de pe BibleHub, Exodul 20:5 s-ar traduce:
Exod 20:5 - sunt un Dumnezeu gelos, care observ vina tatilor pe copii la a treia si a patra generatie a celor ce ma urasc.
 
De fapt traducerea corectă, coroborată cu propaganda preoțimii evreiești 
despre pedesirea evreilor care nu-l venerează numai pe Iehova, așa cum fusese enunțată după Sclavia Babiloniană,
se regăsește în 
Exod 20:5  Să nu te pleci în faţa lor (zeilor) şi să nu le slujeşti
            ki anki ieue alei•k qna al
căci eu Iehova dintre zei sunt  invidios.
            phqd oun abth ol bnim ol shlshim u·ol rboim l·shna·i
și pedepsesc greșeala păriților până în a treia și a patra (generația) a fiilor (săi) 
 
Cuvântul în discuție este phqd  - פֹּ֠קֵד
care de asemenea are și înțelesul de a pedepsi, vezi Sefaria Exodus 20 și poza atașată.

Posted image
 sau cum adică "va observa" vina taților chiar până la a patra generație?
 
Ideea de pedepsire de către Iehova, zeul evreilor după întoarcerea din Sclavia Babiloniană
era tocmai esența discursului preoțimii evreiești pentru a-l impune pe acest zeu, ca zeitate națională,
în contextul în care Sclavia Babiloniană era prezentată ca o pedeapsă peste mai multe generanții
și tocmai de aceea Exodul 20:5 a fost inventat,
Iehova fiind prezentat ca un zeu invidios pe ceilalți zei, ce nu acceptă venerația nici unui alt zeu,
interzicând orice reprezentare a vreunui zeu, ce ar putea fi venerat de evrei, în afara sa.

Iar cei ce încalcă această lege "a lui Moise" vor fi pedeapsiți, chiar până la a patra generație.
Vezi și
Cronicele, Samuel și Regi
Iehova un zeu invidios - Exodul 20
Iehova pedepsește trimițând duhuri rele
 
Ieremia 16:10 Când vei spune poporului acestuia toate acestea şi când ei îţi vor zice: "Pentru ce a rostit Iehova asupra noastră această mare nenorocire? Care este nedreptatea noastră şi care este păcatul cu care am păcătuit noi înaintea lui Iehova (dintre) zeii noștri?"
Ieremia 16:11 Atunci să le spui: Pentru că părinţii voştri M-au părăsit, zice Iehova, şi s-au dus după alţi zei, ...

Iar problema preoțimii evreiești era că fiii își urmau părinții și venerau,
așa cum fuseseră învățați din moși strămoși, de când își însușiseră și ei o religie - cea a fenicienilor din Canaan,
pe zeii lor ancenstrali, zeii din Canaan, vezi Originea canaanită a religiei evreilor, sec XIII - Adunarea zeilor

Această problemă a preoțimii evreiești este redată cu năduf în
Ieremia 16:12 Dar voi faceţi încă şi mai rău decât părinţii voştri, ...

Aceasta a fost invenția preoțimii evreiești pentru explicarea Robiei Babiloniene timp de 3-4 generații coroborată cu Exod 20:5.
 
Un zeu pe nume "Dumnezeu" nu există.
Această denumire inventată de preoțimea română
se bazează pe inventarea monoteismului evreu,
din motive naționaliste.

În acest context literatura religioasă evreiască nu este însă demnă de încredere,
și trebuie tradusă și înțeleasă, în contextul canaanit din care a copiat,
pentru că așa cum arată descoperirile arheologice
evreii au împrumutat cultura, scrierea
și propriile zeități ale fenicienilor din Canaan
și mai târziu pe baza acestora
  • mai întâi s-au inventat ca popor care fuseseră dați în grija zeului Iehova vezi Adunarea Zeilor - Împărțirea popoarelor -Deuteronom 32:1-9
  • au interzis venerarea celorlalți zei pe motiv ca Iehova este un zeu invidios pe ceilalți zei și în pedepsește pe toți care fac acest lucru până la a până în a treia și a patra generație a fiilor lor, vezi Iehova un zeu invidios - Exodul 20
  • i-au denigrat pe ceilalți zei, vezi Psalm 135:15-17
  • l-au contopit pe zeul El venerat inițial cu zeul Iehova, vezi Contopirea zeului El cu Iehova - Exodul 6:3
pozând apoi în poporul ales al singurului zeul existent, zeul fără nume - ZEU - GOD