Suprasufletul în Bhagavad-gita

Iată câteva calități ale acestei forme a Domnului Transcendental, așa cum sunt date în literatura Vedică:
Supra-Sufletul

 •           Se găsește în inima oricărei ființe
 •           Însoțește fiecare ființă din Jocul Creației (șriști lila)
 •           Este Martorul activităților fiecărei ființe (giva)
 •           Este Cel ce Întreține toate ființele
 •           Este proprietarul tuturor ființelor
 •      Este Supremul Controlor
 •           Este Cel ce dă permisiune corpului fiecărei ființe să acționeze
 •           Este Cel ce dă Aducere Aminte, Cunoaștere și Uitare
 •           Nu degustă rezultatele activităților corpurilor ființelor
   

In ultimul capitol din Bhagavad-gita (Bg. 18.61) Şri Krişna reaminteşte faptul ca sub forma Suprasufletului, El se află in inima tuturor.

īśvaraḥ sarva-bhūtānāḿ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni yantrārūḍhāni māyayā (Bhagavad-gita (Bg. 18.61)

O Argiuna, Controlorul Suprem se află– arjuna īśvaraḥ tiṣṭhati
în zona inimii tuturor fiinţelor - hṛd-deśe sarva-bhūtānāḿ
făcând toate fiinţele să călătorească - sarva-bhūtāni bhrāmayan
urcaţi într-o maşină (corpul material grosier și subtil) făcută din energie iluzorie – arūḍhāni yantra māyayā

 • corpul grosier alcătuit din cele cinci tipuri de elemente: pământ, apă, foc, aer și spațiu
 • corpul subtil alcătuit din cele trei tipuri de elemente subtile: minte, inteligență și Falsul Ego

Vezi Sufletul în Bhagavad-gita

Şri Krişna spune în acest sens in Bhagavad-gita 15.15:

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca
vedaiś ca sarvair aham eva vedyo vedānta-kṛd veda-vid eva cāham

Eu mă aflu în inima fiecărei ființe, - aham sanniviṣṭaḥ hṛdi sarvasya
de la Mine vin Aducere Aminte, Cunoaștere și Uitare. - ca mattaḥ mṛtiḥ jñānam apohanam
Țelul Vedelor este ca Eu să fiu cunoscut - ca vedaiḥ ca sarvaiḥ ham eva vedyaḥ
În realitate Eu sunt creatorul Vedāntei (Concluziei Cunoașterii) și totodată Eu sunt Cunoscătorul Vedelor - vedānta-kṛt veda-vit eva ca aham

Veda înseamnă în limba sanscrită Știință sau Cunoaștere, nu Credință.

upadraṣṭānumantā ca bhartā bhoktā maheśvaraḥ
paramātmeti cāpy ukto dehe 'smin puruṣaḥ paraḥ (Bhagavad-gita 13.23)

In corpul material există un puruşa (cel ce se bucura de plăcere) superior - dehe 'smin puruṣaḥ paraḥ
El este de asemenea numit suprasufletul, parama-atma – ca apy ukto paramātma iti
Cel ce este martorul, Cel care dă permisiune – upadraṣṭa anumantā
Cel care întreţine, e proprietar şi Supremul Controlor – bhartā bhoktā maha iśvaraḥ


Vezi și 
Suprasufletul în Bhagavad-Puran
Suprasufletul în Upanișade