Adi/Khandava-daha Parva 225

Khandava-daha Parva din Adi parva 225 - I


Zeul focului se prezintă la Krișna
Regele Swetaki mare doritor de ceremonii sacrificiale


"Vaisampayana spuse, 'Atunci brahmanul i se adresă lui Arjuna și lui Vasudev die dinastia Satwata, spunând, 'Voi cei care vă aflați atât de aproape de Khandava, sunteți cei doi, cei mai de seamă eroi ai pământului. Eu sunt un brahman vorace, care mereu mănâncă mult. O tu, cel din dinastia Vrishni și tu Partha, vă solicit să-mi gratificați simțurile, dându-mi suficientă mâncare.'

Răspunsurile lui Krishna și ale fiului lui Pandu au fost, 'O, spune-ne cu ce fel de mâncare să te mulțumim, pentru a ne îngriji, ca să o primești.' Ilustrul brahman replică, 'Nu doresc să mănânc mâncare obișnuită. Să știți că de fapt sunt Zeul Focului, Agni! Dați-mi mâncarea ce mi se potrivește. Această pădure Khandava este mereu protejată de Indra, și ca urmare nu reușesc niciodată să o consum.

În acea pădure locuiește, împreună cu cei ce-l urmează și cu familia sa, un Naga pe nume Takșak, care este prietenul lui Indra. Pădurea este astfel protejată de cel ce poartă fulgerul datorită acestuia. Multe alte creaturi sunt astfel protejate de dragul lui Takșak. Văzându-mă că arunc văpaie într-acolo, el toarnă tot timpul apă din nori și de aceea nu reușesc să consum pădurea Khandava, deși îmi doresc mult acest lucru.

M-am prezentat în fața voastră, pentru că sunteți pricepuți în arme! Dacă mă ajutați, cu siguranță voi consuma această pădure ...! De vreme ce sunteți pricepuți la arme excelente, mă rog la voi să opriți torentele de ploaie, precum și orice creatură care încearcă să scape, atunci când voi începe să consum această pădure!'

"Janamejaya spuse, 'De ce a dorit ilustrul Agni să consume pădurea Khandava, care era plină de creaturi vii și era protejată de șeful celor celești? Dacă Agni dorea să consume cu furie pădurea Khandava, înseamnă că în mod evident exista o cauză gravă. O Brahmana aș dori să aud despre acestea în detaliu de la tine. Povestește-mi, o înțeleptule, cum a fost consumată pădurea Khandava în vremurile de demult.'

"Vaisampayana spuse, 'O șef de oameni, îți voi nara povestea despre conflagrația din Khandava așa cum este povestită de riși în Purane. O rege, a fost auzit, așa cum stă în purane, că a existat un rege pe nume Swetaki ce era celebrat, fiind dotat cu mare putere și dibăcie și care era egalul lui însuși Indra. Nimeni de pe pământ nu îl egala în ceremonii sacrificiale, caritate și inteligență. Swetaki a executat cinci mari ceremonii sacrificiale și multe altele iar prezența brahmanilor fusese numeroasă.

Inima monarhului era mereu înclinată spre executarea ceremoniilor sacrificiale, riturile dharmice și facerea de donații de tot felul. Regele Swetaki, asistat de Ritwiks (brahmani experți în executarea ceremoniilor sacre) a executat sacrificii timp de mulți ani, până când acei ritwiks, cu ochi afectați de fumul focurilor sacrificiale și datorită faptului că deveniseră slăbiți, l-au părăsit pe monarh, dorindu-și să nu-l mai asiste niciodată în ceremoniile sale sacrificiale.

Totuși regele le-a cerut în mod repetat acelor Ritwiks să vină la el, care însă datorită problemelor ochilor l-au refuzat. De aceea regele a invitat la sfatul acestora, alții asemenea lor, care au terminat sacrificiul început. După câteva zile, regele Swetaki și-a dorist să înceapă un alt sacrificiu, care urma să se extindă pe o durată de 100 de ani. Însă ilustrul monarh nu a obținut nici un ritwik, care să-l asiste. Regele însă, împreună cu prietenii și rudele i-au curtat cu o deosebită persistență, în mod repetat, plecându-se în fața lor, vorbindu-le conciliator și făcându-le cadouri.

Totuși nici unul nu a fost de acord să atingă scopul pe care acel rege și-l propusese. Atunci înțeleptul regal mâniindu-se, se adresă brahmanilor, care se aflau în azilul lor, spunând, 'Brahmanilor, dacă aș fi fost o persoană decăzută, sau dacă mi-aș fi dorit omagiul și serviciul personal din partea voastră, atunci aș fi meritat să fiu abandonat fără scrupule de voi și alți brahmani în acelați timp. Dar de vreme ce nu sunt degradat și nici nu-mi doresc laudele voastre, nu se cade să obstrucționați ceremoniei sacrificiale și să mă abandonați fără vreun motiv rezonabil. 
 
Khandava-daha Parva din Adi parva 225 - II

Regele Swetaki e sfătuit să-l accepte pe Șiva ca ritwik (preot sacrificial)


Brahmani eu mă predau vouă! Se cade să aveți o atitudine favorabilă față de mine. Dacă mă veți abandona dotorită inamiciției sau dintr-un alt motiv necuvenit, voi merge la alți preoți pentru asistență în sacrificiul pe care-l doresc și îmbunându-i cu vorbe dulci și daruri, le voi prezenta dorința mea, astfel încât ei s-o ducă la îndeplinire.'

Spunând acestea monarhul deveni tăcut. Iar când acei ritwiks au înțeles că nu vor lua parte la sacrificiul dorit de rege, pretinzând că sunt furioși, s-au adresat monarhului spunând, 'O cel mai de seamă dintre regi, sacrificiile tale nu cunosc sfârșit! Acordându-ți asistență tot timpul am obosit. Fiind astfel epuizați datorită acestei munci, se cade din partea ta să ne eliberezi. O cel fără de păcat, datorită lipsei de judecată, tu nu te poți opri.

Du-te la Rudra! El te va asista în sacrificiul tău!' Auzind acele cuvinte mustrătoare și furioase, regele Swetaki se înfurie și plecând în munții Kailasa, s-a devotat ascetismului acolo și a început să-l venereze pe Mahadev (Șiva), cu atenție concentrată și respectând cele mai rigide jurăminte. Uneori renunțând la mâncare a petrecut astfel o lungă perioadă de timp. Monarhul a mâncat numai fructe și rădăcionoase uneori la ceasul al 12-lea iar alteori la ceasul al 16-lea din zi.

Regele Swetaki a stat timp de șase luni, cufundat în meditație, cu brațele ridicate și ochi nemișcați, asemenea trunchiului unui copac sau ca o coloană înrădăcinată în pământ. În cele din urmă Șankar (Șiva) a fost mulțumit de regele, care executa penitențe atât de dure, s-a arătat acestuia și i-a spuse cu o voce calmă și gravă, 'O tigru printre regi, O cel ce-și mustră dușmanii, am fost gratificat de ascetismul tău! Fi binecuvântat! Cere-mi ce-ți dorește inima.'

Auzind acele cuvinte ale lui Rudra, a cărui energie este fără de măsură, înțeleptul regal s-a plecat în fața acelei zeități și a replicat, 'O ilustră zeitate, O tu¸cel care ești venerat în cele trei lumi, dacă ai fost gratificat de mine, atunci, o domn al celor celești, te rog să mă asiști în sacrificiul meu!' Auzind cuvintele monarhului, ilustrul zeu a fost gratificat și spuse zâmbind,
'Noi nu facem asistență în sacrificii: dar de vreme ce te-ai supus unor penitențe severe, pentru a obține o binecuvântare, te voi asista în sacrificiul tău cu o condiție, timp de 12 ani să torni fără întrerupere limbații de ghii (unt pur) în foc, tu însuți ducând viața unui brahmacearin (abstinent sexual) cu atenție concentrată.'

Regele Swetaki, fiind astfel adresat de Rudra, a făcut tot ceea ce i s-a spus de către purtătorul tridentului și după ce au trecut cei 12 ani Șankar, Creatorul lumilor, i s-a adresat monarhului cu mare satisfacție, 'Am fotst gratificat de tine, dar asistența în ceremoniile sacrificiale este treaba brahmanilor, de aceea nu am să te asist eu ci un brahman, care este o expansiune de a mea pe pământ, cunoscut sub numele de Durvasa. Prin urmare fă pregătirile necesare.' 
 
Swetaki este asistat de Durvasa în sacrificiul său de 12 ani
Agni este afectat de untul înghiți în acest timp

Auzind cuvintele lui Rudra, regele, întorcându-se în capitala sa, a început să adune tot ceea ce era necesar. După aceea s-a prezentat din nou în fața lui Rudra, anunțându-l că fusese adunat tot ceea ce era necesar, prin mila Sa ... și că și-ar dori ca a doua zi să fie instalat sacrificiul. Atuni Rudra l-a chemat pe Durvasa la el și i-a spus. 'O Durvasa, acesta este monarhul Swetaki. La comanda mea, O cel mai de seamă dintre brahmani, asistă-l pe rege în sacrificiul său.'

Iar Durvasa încuvință spunând, 'Așa să fie.' Și astfel a avut loc sacrificiul pentru care regele Swetaki făcuse pregătirile, conform riturilor la timpul cerut, iar darurile pentru brahmani au fost generoase. După ce s-a terminat sacrificiul, ceilalți Ritwiks, care veniseră ca asistenți și Sadasyas instalați la sacrificiu au plecat odată cu Durvasa. ..."Aceasta este istoria înțeleptului regal Swetaki, care, când a venit timpul, s-a ridicat la ceruri, câștigându-și mare faimă pe pământ, fiind acompaniat de Ritwiks și Sadasyas care l-au ajutat în timpul vieții.'

"Vaisampayana continuă, 'La sacrificiul lui Swetaki, Agni a băut unt pur timp de 12 ani, care fiind sătul de atâta unt, nu și-a mai dorit nici un fel de unt. Agni devenise palid și nu mai putea să strălucească ca înainte. El suferea de pierderea apetitului, fiind suprasaturat; energia îi scăzuse și s-a îmbolnăvit. Ca urmare s-a dus la Brahmaa, prima ființă din univers, care este venerată de toți și i s-a adresat astfel, 'O cel exaltat, Swetaki m-a gratificat în mod excesiv.

... O Domn al universului, mi-am pierdut splendoarea și puterea și aș dori să le recâștig prim mila ta.' Auzind aceste cuvinte de la Hutavaha, ilustrul Creator i-a spus zâmbind  'O cel exaltat, ... O Agni, nu fi supărat, căci în curând îți vei recâștiga propria-ți natură... Îngrozitoarea pădure Khandava, acel lăcaș al dușmanilor zeilor Sura, pe care tu demult ai mai transformat-o în cenușă la cererea zeilor Sura, este acum lăcașul a numeroase creaturi.

După ce vei mânca grăsimea acelor creaturi, îți vei recâștiga natura inițială. ...' Auzind acele cuvinte, Hutasana a plecat în mare viteză și a ajuns curând în pădurea Khandava ... Ajuns acolo s-a învăpăiat brusc, fiind asistat de zeul Vântului, Vayu. Privind Khandava în flăcări, locuitorii pădurii au făcut mari eforturi pentru a stinge conflagrația. Mii de elefanți, grăbindu-se furioși au adus apă cu trompele lor și au vărsat-o în foc.

Mii de șerpi aducând apă în glugile făcute din pielea lor înfoiată au aruncat-o în foc și astfel și celelalte creaturi ale pădurii au găsit mijloace și nu au precupețit nici un efort în așa fel încât focul a fost stins curând. În acest fel, Agni a dat foc la pădurea Khandava de șapte ori și tot de atâtea ori a fost stins de locuitorii pădurii.'"