Criterii pentru profeții

Criteriile pe care ar trebui să le îndeplinească o profeție
1. Trebuie să fie făcută cu mult înainte de data îndeplinirii acesteia.
2. Trebuie să nu fie ambiguă, adică să nu conțină termeni generali, care să poată fi aplicați la multe locații, timpuri, popoare, persoane, etc. ci să conțină nume concrete ale acestora., care să nu permită speculații funcție de conjunctura istorică a timpului în care trăiesc comentatorii.
3. Trebuie să nu aibă nici o legătură cu situația istorică a profetului, care ar putea face ca profeția să poată fi rezultatul unei supoziții, în locul unei revelații .
4. Trebuie să se îndeplinească în toate punctele concrete, legate de locații, timpuri, persoane, popoare, modul în care se va întâmpla, etc.

Corolarul este acela că devreme ce îndeplinirea profeției trebuie să fie un eveniment care să nu poată fi predictibil în momentul anunțării ei,
pentru a elimina eventualitatea unei presupuneri norocoase,
trebuie să existe un singur eveniment care să conțină datele concrete afirmate în acea profeție,
eliminând astfel afirmațiile ambigue, care duc la așa zisa industrie de interpretări ale „profețiilor“
care de fapt nici nu sunt profeții, neîndeplinid criteriile mai sus menționate.