El și Elohim

Pentru a înțelege că El nu este o noțiune generală care ar însemnă zeu, ci chiar este numele Zeului tată pe care evreii l-au împrumutat de la fenicienii din Canaan, trebuie să iei în considerație istoria poporului evreu. De asemenea Elohim nu are nimic de-a face cu pluralul de politețe, ci se referă la fiii zeului El.

Dovezi:

Cultura canaanită își are originea în același timp cu cultura babiloniană din haosul din jurul infiltrării amoriților semiți din Sumeria începând în jurul anului 2.200 î.n.cr. Stabilitatea culturală a fost restaurată în jurul anului 1800 î.n.cr., babilonienii se aflau în Mesopotamia în timp ce canaaniții (fenicieni) au existat de-a lungul Mediteranei. Tablițele care descriu zeii canaaniților inclusiv BAAL au fost găsite în ruinele orașului canaanit Ugarit (cunoscut și sub numele de Ras Shamra), situat pe coasta modernă a Libanului. Aceste tablițe au fost dictate de preotul principal al Ugaritului unui scrib între 1375 și 1345 î.n.cr. Orașul însuși a fost distrus în jurul anului 1200 î.n.cr. de către Popoarele Mării în același timp în care israeliții au apărut în istorie, vezi Early Israelites (1209 î.n.cr.)
 
 
În Biblia evreiască, elohim (Hebrew: אֱלֹהִים ( uneori se referă la o singură zeitate,[1]
în mod particular (dar nu tot timpul ) zeul lui Israel,[1][2][3] în alte cazuri se referă la zeități la plural.[1][2][3]

Cuvântul elohim este forma de plural a cuvântului eloah[4][5][6] și este legată de "el"
și care înseamnă zei sau magistrați a fost cunoscut lumii (inițial) ca 'l-h-m,
care a fost găsit în limba ugarită a amoriților din Canaan,
unde este folosit inițial în panteonul zeilor din Canaan, copiii zeului El și în mod convențional vocalizat ca "Elohim".
Sursa Elohim

Unii afirmă că El este o noțiune generală care ar însemnă zeu, și nu este numele Zeului tată pe care evreii l-au împrumutat de la fenicienii din Canaan.
Trebuie să iei în considerație istoria poporului evreu pentru a înțelege că ei au fost primiți în Canaan, a cărui cultură era mult superioară nomazilor evrei.
De asemenea Elohim nu are nimic de-a face cu pluralul de politețe, ci se referă la fiii zeului El.
 


Citate din Povestea lui Aqhat/ Canaan / Ugarit
Vorbind BAAL - "Deci, tatăl meu, EL vițelul, nu-l vei binecuvânta? Creatorul tuturor, nu îi vei arăta favoarea ta?"

O acțiune a zeiței ANAT - "Și a ștampilat ei picioarele și a părăsit pământul; apoi s-a îndreptat către EL, la sursa celor două râuri, în mijlocul bazinelor celor două mări; a deschis cortul lui EL și a intrat în altarul Regal, tatăl timpului ".

Citate din Povestea lui Kirta
Visul patriarhului Kirta - "Căci în visul său EL a coborât, în viziunea sa, Tatăl Oamenilor. Ulterior EL spune - ridică mâinile la cer, sacrifică-te taurului, tatălui tău EL; servește BAAL cu jertfa ta, fiul din DAGON cu prevederile tale. "

Evreii care au venit în Canaan au găsit o cultură și o religie avansată pe care au copiat-o, așa cum arată ceea ce a mai rămas din modificarea continuă a unor scrieri inițiale evreiești.

Psalmul 82:1: Elohim (zeii) au luat locul în adunarea zeului EL, în mijlocul zeilor (elohim) el (zeul El) ține judecată.
Psalm to Asaph Elohim one being stationed in congregation of El in within of Eohim he is judging
traducerea ortodoxă: Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor va juluideca.

În același Psalm 82, Versul 6 se spune: „V-am spus zei că voi sunteți fiii Celui Suprem,...”
“I said Elohim you and sons of  supreme one all of you…”
Eu am zis: "Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt"

Psalmul 29:1: Acordați-i lui Iehova, o, fiii ai lui EL, atribuiți-i lui Iehova slava și puterea. - corespunde timpul de trecere al evreilor spre Iehovism, vezi Surse ale Bibliei evreiești

Psalmul 89:6: Căci cine este în cer poate fi comparat cu Iehova, care dintre fiii lui El este ca Iehova,
For who in the skies can be compared to Yahweh? Who among the sons Elohim is like Yahweh
traducerea ortodoxă: Că cine va fi asemenea Domnului în nori şi cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu?
 
Zeul El este zeul creației care apare și în cartea creației a evreilor sub acest nume, El:
Alți zei (fii ai zeului El numiți Elohim) venerați de canaaniți regăsiți în parte în geneză sunt El Shaddai (Zeul de pe Munte), El Elyon, și El Berith.
Clerul evreiesc a încercat la început să asimileze acești zei iar pe alții ca Baal să-i discrediteze.
Deși zei canaaniți ca cel al mării (Yam) și Mot (cel al morții) au dispărut din panteonul evreiesc,
numele lor au rămas ca sinonime pentru mare (Yam) resprectiv moarte (Mot).
 
În Geneză 33:20 Iacov ridică un altar de jertfă dedicat lui El dintre Elohim (zeii) lui Isra-El (al alei shral:s - El of Elohim of Israel)
În Geneză 35:10 Iacov "primește" de la unul dintre acești Elohim și anume de la El-Shaddai (El de pe munte) numele Isra-El, care înseamnă: "Prin El să prosperi/ perseverezi."
 
În Geneză 31:7 Iacov se adresează lui Rahia și Lia: " Iar tatăl vostru m-a înşelat şi de zeci de ori mi-a schimbat simbria, zeii (elohim) însă nu i-au îngăduit să-mi facă rău "
În Geneză 31:13 Zeul lui Isra-El (Iacov) încă mai spune: "Eu sunt El din Beth ., unde ai făcut altarul ..."
lucru amintit mai târziu în
Geneză 35:7: "Iar el (Iacov) a construit acolo un altar și a numit locut Beth-El  pentru că acolo a avut o revelație despre zei (elohim)...
"
Aceasta era sursa inițială care a copiat de la canaaniți, numită de specialistul în studii biblice
Dr. Steven DiMattei https://stevendimattei.com/author/ ca fiind sursa elohistă a Torei.

Acesta arată cum surse mai târzii, cea Yahwistă și cea clericală, au încercat să asimileze Elohismul în Yahwism,
introducându-l pe Iehova (Yahve) deja în geneză, adică înainte ca acesta să i se fi "revelat" lui Moise (când de fapt fusese copiat de la canaaniți), omul pe care evreii au inventat Moza-ismul ... vezi 

Vezi și articolul Dumnezeu