Moise

 

Prima mențiune a Israelului
  Evreii nu au părăsit niciodată Canaanul

   Etapele construcției Scrierilor Evreiești
   Arheologia și Eliberarea din sclavia egipteană

   Cronicele, Samuel și Regi

 Ieșirea lui Avram din Mesopotamia
 Slujitorul lui Avram o întâlnește pe Rebeca
   Exodus-Deuteronom - date contradictorii I
   Exodus-Deuteronom - date contradictorii II

   Hiksoșii - în Delta Nilului - nu sunt evreii
   Clădiri sub formă de potcoavă
   Exod 1:8-10 - Înmulțirea evreilor în Egipt
   Perete din chirpici - nu e dovadă

   Compunerea Torei

   Dovezi timpurii ale originii post-mozaice a Pentateuhului: anacronisme 3
   O ipoteză timpurie: textul lui Moise completat de scribii de mai târziu 1
   O ipoteză timpurie: textul lui Moise completat de scriitorii de mai târziu 2

   O altă încercare de ipoteză: surse pre- și post-Mosaice
   Ipoteza celor două surse: "Yawhiste" și "Elohiste" 1
   Ipoteza celor două surse: "Iehoviste" și "Elohiste" 2

   Secolul al 19-lea - Moise respins ca autor al Pentateuhului
   Narațiunile despre Moise în Sinai scrise secole mai târziu - Cronicele, Samuel, Regi
   Sursa Deuteronomică - Wilhelm de Wette
   Originile post-exil ale poveștilor despre Avraam, Iacob și Grădina Edenului
   Sursa preoțească P - descoperiri suplimentare din sec. al 19-lea

   Originea sursei preoțești după sursa deuteronomică - Wellhausen
   Wellhausen și ipoteza documentară

   De la ipoteza documentară la vechile tradiții elohiste și iehoviste - Gunkel
   De la sursele E, I, D, P la sursele neglijate
   De la datarea târzie la datarea către perioade mai târzii
   Activitatea lui Martin Noth privind sursa Deuterenomica după Wellhausen

   Moise folosit pentru a rescrie istoria
   Ne-a mințit "Moise"?- 1 - Horeb sau Rephidim
   Ne-a mințit "Moise"?-2 - ce s-a întâmplat cu Iethro
   Ne-a mințit "Moise"? - 3 - cercetarea terenului
   Ne-a mințit "Moise"? - 4 - ce s-a întâmplat cu Caleb