Dovezi pentru Adevăr

Cunoașterea se bazează pe informații primite din surse autorizate, care pot fi folosite ca evidențe (dovezi).

pramātā yenārtham pramińoti tad eva pramāńam

Dovada sau Praman, reprezintă mijloacele prin care se determină autenticitatea unui “obiect”.

Srimat Jīva Gosvāmī-pād scrie in Sarva-saMvādinī:

yadyapi pratyakşānumāna-śabdārşopamāńārthāpatty-abhāva-sambhavaitihya-ceş̣tākhyāni
daśa pramāńāni viditāni, tathāpi bhrama-pramāda-vipralipsā-karańāpạ̄tava-doSa-rahita-vacanātmakaḥ zabda eva mūla-pramāńam

“În general exista zece tipuri de evidenţă, respectiv
pratyakșa, anumāna, șabda, ārșa,
upamāna, arthāpatti, abhāva, sambhava,
aitihya, şi ceștā.
 
Șabda, sau șruti (scrierile revelate), sunt acceptate ca evidenţă autentică,
pentru că nu sunt influenţate de cele patru defecte ale condiţionarii materiale:
- bhram (luarea iluziei drept realitate),
- pramād (confuzie datorată erorilor şi a falselor concluzii),
- vipralipsā (inclinaţia de a inşela) şi
- karańāpạ̄tava (imperfecţiunea simţurilor).”
 
De aceea opt din cele zece tipuri de evidenţă nu prezintă certitudine, nefiind demne de încredere.
1. Pratyakşa: Cunoaşterea obţinută prin percepţia directă oferită de organele de simţ,
nu este demnă de încredere pentru că este influenţată de defectele condiţionării materiale corporale.
Realitatea unui obiect (subtil sau grosier) nu poate fi cunoscută prin pratyakşa.

2. Anumāna: In conformitate cu nyāya-śāstras, cunoaşterea care e obţinută in urma procesului logic
prin care noi fapte sunt derivate din fapte cunoscute prin aplicarea regulilor deducţiei care au la bază observaţiile subiectului. Ex:
dacă A este adevarat, şi
A implică B, atunci
B este adevarat.
[(A)! & (A =>B)!] => B!
Şi Anumāna este defectuasă, pentru că are la bază un “adevăr” 
care la originea sa provine din Pratyakşa - simțurile imperfecte.

3. Upamāna: se bazează pe afirmaţia, că un obiect este cunoscut pe baza comparaţiei sale cu un alt obiect care are caracteristici similare.
De exemplu: unii nu au fost niciodată in India, si nu au avut ocazia să mănânce un “Jack- fruit”.
Ei nu pot să pretindă că ar cunoaşte cum e un asmenea fruct doar din descrierea unuia care a experimentat un asemenea fruct.
Cei care ar spune că in urma descrierii au inţeles ce este un jack-fruit sunt doar ipocriți.

4. Arthāpatti: Uneori anumite fenomene sunt percepute direct, dar cauza acelor fenomene nu poate fi percepută.
În aceste cazuri se recurge la speculaţile sau teoriile, bazate pe Anumāna şi Upamāna. Ca urmare Arthāpatti este respinsă.

5. Abhāva: Speculaţii care se datorează incapacităţii perceperii senzoriale a unui fenomen, bazate exclusiv pe Anumāna si Upamāna .

6. Sambhava: Analizarea existenţei unui fenomen, bazată pe incluziunea sa in existenţa altui fenomen, bazat pe Pratyakşa Anumāna si Upamāna.

7. Aitihya: Un fapt acceptat in societate drept cunoaştere comună, fiind transmisă prin tradiţie,
deşi nimeni nu ştie când şi de cine a fost spusă, nu poate fi acceptat ca dovadă -pramāńa.
Tradiția nu este o dovadă pentru Adevăr.

8. Ceş̣tā: Cunoaşterea unui obiect bazată pe semne, simboluri, gesturi corporale este inadecvată,
ea fiind o înlocuire a realităţii obiectului, şi de aceea nu este acceptată ca evidenţă.

9. Arşa: Afirmatiile inţeleptilor (Riși) sunt cunoscute ca Arşa.
Deşi există diferenţe între afirmaţiile acestora, 
(datorită percepţiei extrasensoriale unor aspecte diferite ale lumii spirituale) ele se pot armoniza.
Rişi este un cuvânt sanscrit care inseamnă 
cel ce vede”: cel a cărui viziuine şi acţiune sunt corecte, tradus de asemenea ca intelept,
Cel ce vede Adevărul
cel căruia i-a fost revelată înţelepciunea vedelor; 
un nume folosit in general pentru ceea ce în occident este numit sfânt sau ascet.
Pentru că Rişi sunt fiinţe care au realizat Adevărul, (şi sunt eliberate de sub influenţa celor 4 greşeli ale fiinţelor condiţionate de natura materială achiziționată)
Arşa este acceptată ca evidenţă (pramāńa).

10. śabda: śāstras (scrierile revelate), sau șabda, sunt cunoscute ca apaurușeya, adică nu sunt facute de o persoană umană,
El fiind revelate direct de către Domnu Transcendental celor calificați să primească această Cunoaștere.
Ele sunt cunoscute și ca Apta-vākya, sau autoritatea absolut pură.

Dovada scrierilor revelate - śabda-pramāńa -nu este afectată de cele patru defecte ale condiţionării materiale.