Lipsa de sens a arborilor genealogici

La început Isus a fost prezentat conform prezicerii evreiești după care el trebuia să fie fiul lui Iosif, care chipurile ar fi făcut parte din neamul regelui David, și astfel unele secte creștine au creat chiar și niște arbori genealogici, vezi "după Matei" 1:1-17 și "după Luca" 3:23-38, care să demonstreze că Isus ca fiu al lui Iosif, face parte din neamul regal al lui David. 

Și astfel Isus a fost vestit ca viitorul rege al evreilor
și cum acești regi erau unși ca regi într-o ceremonie corespunzătoare,
în urma cărora erau numiți Mesia, regi unși  (traducerea greacă Christos),
lui Isus i s-a făcut publicitate și ca viitor Mesia (rege uns).

Problema este însă că Isus a fost spânzurat, vezi Tractatul Sanhedrin 43a al șc olilor de rabini (mișna)
și Isus nu mai putea fi uns ca rege al evreilor, deci nu mai putea fi numit Mesia (Christos)
și totuși el a continuat în mod fals să fie numit "rege al evreilor" și totodată și Mesia (Christos),
iar adepții acestuia au continuat să se numească, în mod fals creștini.

Diferitele secte creștine au creat după aceea alte variante ale lui Isus,
vezi ca exemplul afirmațiile inițiale ale "sfântului" Irineu: Isus a trăit până la adânci bătrânți
și cea creată în cea de-a doua jumătate a secolului al doilea
și care în final s-a impus, în care Isus ar fi fost făcut de un duh
trimis de "zeu" (theos în originalul grecesc) cu "fecioara" Maria,
soția lui Iosif, cu care acesta trebuie să nu fi făcut sex niciodată.  

Evident că dacă aceasta ar fi fost varianta originală, prezentarea unor arbori genealogici
care voiau să demonstreze
  - că Isus ar fi făcut parte din neamul lui David și
  - astfel ar fi viitorul rege al evreilor așa cum ar fi fost prezis, vezi Christos - Solomon -  1.Cronici 17:11-14
nu ar fi avut nici un sens.

Tocmai pentru crearea noului Isus, creștinii eleni, în cea de-a doua jumătate a secolului 2, buni cunoscători ai literaturii egiptene și grecești s-au inspirat din acestea,