Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 57

Satragit, tatăl lui Satyabhama este ucis de Șata-dhanva

śrī-bādarāyaṇir uvāca
vijñātārtho ’pi govindo dagdhān ākarṇya pāṇḍavān
kuntīṁ ca kulya-karaṇe  saha-rāmo yayau kurūn 1
bhīṣmaṁ kṛpaṁ sa viduraṁ gāndhārīṁ droṇam eva ca
tulya-duḥkhau ca saṅgamya hā kaṣṭam iti hocatuḥ  2
labdhvaitad antaraṁ rājan śatadhanvānam ūcatuḥ
akrūra-kṛtavarmāṇau maniḥ kasmān na gṛhyate 3
yo ’smabhyaṁ sampratiśrutya kanyā-ratnaṁ vigarhya naḥ
kṛṣṇāyādān na satrājit kasmād bhrātaram anviyāt  4
evaṁ bhinna-matis tābhyāṁ satrājitam asattamaḥ
śayānam avadhīl lobhāt sa pāpaḥ kṣīṇa jīvitaḥ  5
strīṇāṁ vikrośamānānāṁ krandantīnām anātha-vat
hatvā paśūn saunika-van maṇim ādāya jagmivān  6

Śrī Bādarāyaṇi spuse, „Deși Govinda (Krișna) știa ce se întâmplase, auzind

śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca api govindaḥ vijñāta arthaḥ ākarṇya

despre arderea Pandavilor și a lui Kunti, El a plecat împreună cu Raam (în regatul) Kauravilor

dagdhān pāṇḍavān kuntīm ca yayau saha-rāmaḥ

pentru a-și îndeplini obligațiile familiale  - karaṇe kulya

Tika: Vezi Conspirația pentru arderea Pandavilor Mahabharat 1.143-145


Acolo întâlnindu-se cu Bhișma, Kripa, Vidura, Gandhari și  Drona,

iti ca saṅgamya bhīṣmam kṛpam sa-viduram gāndhārīm droṇam

și arătând la fel de triști le-au spus, „Oh, vai ce durere!”

eva ca tulya duḥkhau ha ūcatuḥ hā kaṣṭam


Tika:

Despre originea lui Bhișma citește Mahabharat 1.94-99

Despre Kripa citește Mahabharat 1.130

Despre Vidura citește Mahabharat 1.105-110

Despre Drona citește Mahabharat 1.131-135

Despre Gandhari citește  Mahabharat 1.110


Oh rege, profitând de această oportunitate Akrūr și Kṛtavarmā i s-au adresat lui Śata-dhanvā

rājan labdhvā etat antaram akrūra kṛtavarmāṇau ūcatuḥ śatadhanvānam

De ce nu iei giuvaerul (Syamantaka) - kasmāt na gṛhyate maniḥ

Satragit promisese fata și giuvaerul. Acesta ne-a jignit dându-i-o lui Krișna

satrājit asmabhyam sampratiśrutya kanyā ratnam yaḥ naḥ vigarha adāt kṛṣṇāya

De ce să nu-l urmeze pe fratele său (și să moară)? - kasmāt na anviyāt bhrātaram

Fiind astfel influențat mental de cei doi, (Śatadhanvā) l-a ucis pe ignorantul Satragit

evam bhinna matiḥ tābhyām avadhīt asat-tamaḥ satrājitam

în somn, datorită lăcomiei (și astfel) datorită păcatului și-a diminuat durata de viață

śayānam lobhāt saḥ pāpaḥ kṣīṇa jīvitaḥ


În timp ce femeile țipau și neajutorate plângeau, (Śata-dhanvā) a luat giuvaerul

strīṇām vikrośamānānām anātha krandantīnām ādāya maṇim

și a plecat asemenea unui vânător după ce a ucis un animal

jagmivān vat saunika hatvā paśūn

 

satyabhāmā ca pitaraṁ hataṁ vīkṣya śucārpitā
vyalapat tāta tāteti hā hatāsmīti muhyatī  7
taila-droṇyāṁ mṛtaṁ prāsya jagāma gajasāhvayam
kṛṣṇāya viditārthāya taptācakhyau pitur vadham  8
tad ākarṇyeśvarau rājann anusṛtya nṛ-lokatām
aho naḥ paramaṁ kaṣṭam ity asrākṣau vilepatuḥ  9
āgatya bhagavāṁs tasmāt sa-bhāryaḥ sāgrajaḥ puram
śatadhanvānam ārebhe hantuṁ hartuṁ maṇiṁ tataḥ  10
so ’pi kṛtodyamaṁ jñātvā bhītaḥ prāṇa-parīpsayā
sāhāyye kṛtavarmāṇam ayācata sa cābravīt  11
nāham īsvarayoḥ kuryāṁ helanaṁ rāma-kṛṣṇayoḥ
ko nu kṣemāya kalpeta tayor vṛjinam ācaran
kaṁsaḥ sahānugo ’pīto yad-dveṣāt tyājitaḥ śriyā
jarāsandhaḥ saptadaśa-saṁyugād viratho gataḥ  13
pratyākhyātaḥ sa cākrūraṁ pārṣṇi-grāham ayācata
so ’py āha ko virudhyeta vidvān īśvarayor balam  14
ya idaṁ līlayā viśvaṁ sṛjaty avati hanti ca
ceṣṭāṁ viśva-sṛjo yasya na vidur mohitājayā
  15

Iar când Satyabhāmā l-a văzut pe tatăl ei ucis, fiind cuprinsă de suferință, a început să se lamenteze

ca satyabhāmā vīkṣya pitaram hatam śucā-arpitā vyalapat

„Oh tată, tată, în felul acesta am fost și eu ucisă.” Și a leșinat.

hā tata tāta iti asmi hatā iti muhyatī

Mortul a fost pus într-un recipient (înbalsamat în) ulei iar (Satyabhāmā) s-a dus (în orșaul) numit după elefant (Hastināpur)

mṛtam prāsya droṇyām taila jagāma gaja-sāhvayam

(unde se afla) Krișna, și ea i-a relatat plină de suferință despre uciderea tatălui, deși El cunoștea situația,

kṛṣṇāya vidita-arthāya ācakhyau taptā vadham pituḥ

Oh rege, când cei doi Controlori au auzit, au imitat comportamentul uman, lamentându-se

rājan tat īśvarau ākarṇya anusṛtya nṛ-lokatām vilepatuḥ

cu ochii în lacrimi, „Oh vai, cea mai mare nenorocire s-a abătut asupra noastră.”

akṣau asra aho paramam kaṣṭam naḥ iti

De aceea Domnul Transcendental s-a întors împreună cu soția și fratele său mai mare

tasmāt bhagavān āgatya sa-bhāryaḥ sa-agrajaḥ

în orașul (său) și s-a pregătit să-l ucidă pe Śata-dhanvā și să ia giuvaerul de la el

puram ārebhe hantum śatadhanvānam hartum maṇim tataḥ

Aflând că se făceau pregătiri, acesta (Śatadhanvā) s-a speriat și dorind să-și salveze viața

jñātvā api kṛta-udyamam saḥ bhītaḥ parīpsayā prāṇa

s-a dus pentru a fi împreună cu Kṛtavarmā iar acesta i-a spus

ayācata sāhāyye kṛtavarmāṇam saḥ ca abravīt

„Eu nu vreau să comit o ofensă față de Controlorii Raam și Krișna

aham na kuryām helanam īśvarayoḥ rāma-kṛṣṇayoḥ

Într-adevăr cine poate atinge ceea ce este auspicios, (dacă) îi va supăra pe ce Cei Doi?

nu kaḥ kalpeta kṣemāya ācaran vṛjinam tayoḥ

Kamsa și cei ce-l urmau sunt duși (de pe lume) datorită dușmăniei

kaṁsaḥ saha anugaḥ apītaḥ yat dveṣāt

iar Gearasandha și-a pierdut opulența fiind de 17 ori înfrânt  în luptă și deprivat chiar și de carul de luptă.”

jarāsandhaḥ tyājitaḥ śriyā saptadaśa saṁyugāt virathaḥ gataḥ

Fiind refuzat, acesta (Śatadhanvā) l-a implorat pe Akrur să fie ajutat

pratyākhyātaḥ saḥ ayācata ca akrūram pārṣṇi-grāham

iar acesta îi spuse, „Cine s-ar împotrivi celor doi Controlori, (dacă) le-ar cunoaște puterea?

api saḥ āha kaḥ virudhyeta īśvarayoḥ vidvān balam

Pentru Aceștia creația, întreținerea și distrugerea acestui univers este o joacă

yaḥ sṛjati avati hanti idam viśvam ca līlayā

Creatorii ulteriori din univers (conduși de Brahmaa) nu cunosc scopul Acestora

viśva-sṛjaḥ na viduḥ ceṣṭām yasya

fiind iluzionați de Cel Invincibil - mohitāḥ ajayā

Tika: Prima parte a creației, care are loc în lumea transcendentală și este condusă de Domnul Transcendental, Maha-Vișnu,
este necunoscută celorlalte religii, ele începând actul creației în universul material, vezi articolele

Transcendență și creație
Creația este un joc al Domnului Transcendental

Krișna îl omoară pe Śatadhanvā
Bal îl învață pe Duryodhan, fiul lui Dhṛtarāṣṭra, (dușmanul Pandavilor) lupta cu buzduganulyaḥ sapta-hāyanaḥ śailam utpāṭyaikena pāṇinā
dadhāra līlayā bāla ucchilīndhram ivārbhakaḥ  16
namas tasmai bhagavate kṛṣṇāyādbhuta-karmaṇe
anantāyādi-bhūtāya kūṭa-sthāyātmane namaḥ  17
pratyākhyātaḥ sa tenāpi śatadhanvā mahā-maṇim
tasmin nyasyāśvam āruhya śata-yojana-gaṁ yayau  18
garuḍa-dhvajam āruhya rathaṁ rāma-janārdanau
anvayātāṁ mahā-vegair aśvai rājan guru-druham  19
mithilāyām upavane visṛjya patitaṁ hayam
padbhyām adhāvat santrastaḥ kṛṣṇo ’py anvadravad ruṣā  20
padāter bhagavāṁs tasya padātis tigma-neminā
cakreṇa śira utkṛtya vāsasor vyacinon maṇim  21
alabdha-maṇir āgatya kṛṣṇa āhāgrajāntikam
vṛthā hataḥ śatadhanur maṇis tatra na vidyate  22
tata āha balo nūnaṁ sa maṇiḥ śatadhanvanā
kasmiṁścit puruṣe nyastas tam anveṣa puraṁ vraja  23
ahaṁ vaideham icchāmi draṣṭuṁ priyatamaṁ mama
ity uktvā mithilāṁ rājan viveśa yada-nandanaḥ  24
taṁ dṛṣṭvā sahasotthāya maithilaḥ prīta-mānasaḥ
arhayāṁ āsa vidhi-vad arhaṇīyaṁ samarhaṇaiḥ 25
uvāsa tasyāṁ katicin mithilāyāṁ samā vibhuḥ
mānitaḥ prīti-yuktena janakena mahātmanā
tato ’śikṣad gadāṁ kāle dhārtarāṣṭraḥ suyodhanaḥ  26

(Akrur continuă să i se adreseze lui Śatadhanvā)
Pe când era doar un copil de șapte ani (Krișna) a scos din rădăciună un munte

yaḥ bālaḥ sapta hāyanaḥ utpāṭya śailam

și l-a ținut într-o singură mână ca un copil ce se joacă cu o ciupercă

dadhāra ekena pāṇinā iva arbhakaḥ līlayā ucchilīndhram

Eu ofer plecăciunile mele lui Krișna, care este Domnul Transcendental, ale cărui fapte sunt uluitoare.

namaḥ kṛṣṇāya tasmai bhagavate karmaṇe adbhuta

Nelimitată sursă primordială a existenței, suflet principal, plecăciuni ție

anantāya sthāya ādi-bhūtāya ātmane kūṭa namaḥ

Fiind astfel refuzat și de acesta (Akrur) Śatadhanvā a lăsat marele giuvaer la acesta

api pratyākhyātaḥ saḥ tena śatadhanvā nyasya mahā-maṇim tasmin

a urcat pe un cal, ce putea merge 100 de yogeana (1 yogeana = 8 mile) și s-au îndepărtat

āruhya aśvam gam śata yojana go yayau

Oh rege (Parīkṣit), Raam și Geanardan (Krișna) s-au urcat în carul de luptă

rājan rāma janārdanau āruhya ratham

care avea steagul cu Garuda (carul de luptă al lui Krișna) și l-au urmat cu cai foarte rapizi

garuḍa-dhvajam anvayātām aśvaiḥ mahā-vegaiḥ

pe cel ce-l ucisese pe „superiorul” (Satrājit - socrul) - druham guru

Într-o grădină de la marginea Mithilei și-a abandonat calul căzut și

upavane mithilāyām visṛjya hayam patitam

Îngrozit a fugit pe jos, iar Krișna a fugit după el furios

santrastaḥ adhāvat padbhyām api kṛṣṇaḥ anvadravat ruṣā

De vreme ce acesta (Śatadhanvā fugise) pe jos Domnul Transcendental (l-a urmat) tot pe jos

tasya padātiḥ padāteḥ bhagavān

și i-a tăiat cu discul său cu margini ascuțite capul și apoi a căutat în îmbrăcămintea acestuia givaerul

utkṛtya cakreṇa neminā tigma śiraḥ vyacinot vāsasoḥ maṇim

Negăsind giuvaerul Krișna s-a întors la fratele său mai mare și fiind alături de el, i-a spus

alabdha maṇiḥ kṛṣṇaḥ āgatya agra-ja antikam āha

„L-am ucis pe Śatadhanvā, fără folos; giuvaerul nu se afla la el.”

hataḥ śatadhanuḥ vṛthā maṇiḥ tatra na vidyate

Atunci Bal îi spuse, „Desigur Śatadhanvā a lăsat giuvaerul la o anume persoană

tataḥ balaḥ āha nūnam śatadhanvanā nyastaḥ maṇiḥ kasmiṁścit puruṣe

Întoarce-te în oraș și căută-l pe acela

vraja puram saḥ anveṣa tam

Eu aș vrea să-l văd pe regele din Videha, care mi-e foarte drag.”

aham icchāmi draṣṭum vaideham mama priya-tamam

Oh rege, spunând acestea, descendentul Yadavilor (Bal) a intrat în Mithila

rājan iti uktvā yadu-nandanaḥ viveśa mithilām

Regele din Mithila s-a ridicat imediat la vederea Acestuia (lui Bal) și cu mare afecțiune

maithila utthāya sahasā dṛṣṭvā tam prīta-mānasaḥ

L-a venerat conform ritualului; o venerare cu accesorii elaborate

arhayām āsa vidhi-vat arhaṇīyam samarhaṇaiḥ

Cel Atotputernic (Bal) a trăit în Mithila mai mulți ani, fiind onorat și legat de afecțiunea

vibhuḥ uvāsa mithilāyām katicit samāḥ mānitaḥ prīti-yuktena

(regelui) Geanak (din Videha), care era un mare suflet și atunci l-a învățat pe Duryodhan,

janakena tasyām mahā-ātmanā tataḥ aśikṣat suyodhanaḥ

fiul lui Dhṛtarāṣṭra, (dușmanul Pandavilor) lupta cu buzduganul

dhārtarāṣṭraḥ gadām kāle

 

Krișna execută funeraliile lui Satrāgit - socrul Său
Și-l cheamă pe Akrur înapoi în Dvaraka


keśavo dvārakām etyanidhanaṁ śatadhanvanaḥ
aprāptiṁ ca maṇeḥ prāha priyāyāḥ priya-kṛd vibhuḥ 27
tataḥ sa kārayām āsa kriyā bandhor hatasya vai
sākaṁ suhṛdbhir bhagavān yā yāḥ syuḥ sāmparāyikīḥ  28
akrūraḥ kṛtavarmā ca śrutvā śatadhanor vadham
vyūṣatur bhaya-vitrastau dvārakāyāḥ prayojakau  29
akrūre proṣite ’riṣṭāny āsan vai dvārakaukasām
śārīrā mānasās tāpā muhur daivika-bhautikāḥ  30
ity aṅgopadiśanty eke vismṛtya prāg udāhṛtam
muni-vāsa-nivāse kiṁ ghaṭetāriṣṭa-darśanam  31
deve ’varṣati kāśīśaḥ śvaphalkāyāgatāya vai
sva-sutāṁ gāṇdinīṁ prādāt tato ’varṣat sma kāśiṣu  32
tat-sutas tat-prabhāvo ’sāv akrūro yatra yatra ha
devo ’bhivarṣate tatra nopatāpā na mārīkāḥ  33
iti vṛddha-vacaḥ śrutvā naitāvad iha kāraṇam
iti matvā samānāyya prāhākrūraṁ janārdanaḥ  34
pūjayitvābhibhāṣyainaṁ kathayitvā priyāḥ kathāḥ
vijñātākhila-citta jñaḥ smayamāna uvāca ha
nanu dāna-pate nyastas tvayy āste śatadhanvanā
syamantako maniḥ śrīmān viditaḥ pūrvam eva naḥ  36

Sosind in Dvaraka, atotputernicul Keșava (Krișna) i-a spus dragei sale (Satyabhāmā)

etya dvārakām vibhuḥ keśavaḥ prāha priya priyāyāḥ

despre sfârșitul lui Śatadhanvā și despre faptul că nu a putut obține giuvaerul

nidhanam śatadhanvanaḥ ca kṛt aprāptim maṇeḥ


Apoi Acesta a executat ritualurile (funerare) pentru ruda sa ucisă (Satrāgit - socrul)

tataḥ saḥ kārayām āsa kriyā bandhoḥ; hatasya

Domnul Transcendental a luat parte la funeralii împreună cu toți cei dragi

bhagavān vai syuḥ sāmparāyikīḥ sākam yāḥ yāḥ suhṛdbhiḥ


Iar când Akrūr și Kṛtavarmā, care-l instigaseră Śatadhanvā, au auzit că acesta a fost ucis

akrūraḥ kṛtavarmā ca prayojakau śatadhanoḥ śrutvā vadham

au fugit de frică din Dvaraka  - yūṣatuḥ bhaya-vitrastau dvārakāyāḥ

În absența lui Akrūr au apărut semne rele iar locuitorii din Dvaraka au început să sufere

proṣite akrūre āsan ariṣṭāni  vai dvārakā-okasām tāpāḥ

în corp și mental în mod repetat datorită zeilor și a altor ființe

śārīrāḥ mānasaḥ muhuḥ daivika bhautikāḥ


Oh dragă (rege), așa vorbeau unii inițial, uitând ce declară înțelepții

aṅga iti upadiśanti eke prāk vismṛtya udāhṛtam muni

„Cum pot să apară calamități în locul unde locuiește și poate fi văzut (acesta)?”

kim ghaṭeta ariṣṭa vāsa nivāse darśanam


Când zeul (Indra) nu a trimis ploaie, conducătorul din Kași i-a dat lui Śvaphalka (tatăl lui Akrūr)

deve avarṣati kāśī-īśaḥ prādāt śvaphalkāya

care tocmai sosise propria sa fată Gāndinī și apoi a plouat în regatul Kași

tataḥ vai āgatāya sva sutām gāndinīm sma avarṣat kāśiṣu


Oriunde se află acest fiul al său, Akrūr, zeul (Indra) va da ploaie

yatra yatra tat sutaḥ akrūra devaḥ abhivarṣate

și prin puterile sale nu vor apare nici un fel de neplăceri sau epidemii

tat-prabhāvaḥ asau ha tatra na upatāpāḥ na mārikāḥ


Astfel auzind ce vorbeau bătrânii, Geanardan (Cel ce controlează ființele) (Krișna)

iti śrutvā vacaḥ vṛddha janārdana

știind că de fapt cauza acestor (neplăceru) nu era atât de mult această (absență)

matvā iti kāraṇam iha na etāvat

l-a convocat pe Akrur și a vorbit cu el - samānāyya akrūram prāha

După ce l-a salutat și l-a venerat și a discutat cu acesta lucruri plăcute

abhibhāṣya pūjayitvā enam kathayitvā priyāḥ kathāḥ

realizând și cunoscând inimilor tuturor, zâmbi și îi spuse,

vijñāta jñaḥ citta akhila smayamānaḥ uvāca ha

„Oh maestre al faptelor caritabile, cu siguranță că în prezent opulentul giuvaer Syamantaka

pate dāna nanu āste śrī-mān syamantakaḥ maniḥ

al lui Śatadhanvā se află în păstrarea ta. Desigur noi știam (aceasta) dinainte

śatadhanvanā nyastaḥ tvayi eva naḥ viditaḥ pūrvam


Tika: Pentru a înțelege mai bine poziția lui Akrur vezi Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 38

Akrura îi aduce giuvaerul lui Krișna,
aparținându-i soției sale Satyabhama, fica lui Satragit

satrājito ’napatyatvād gṛhṇīyur duhituḥ sutāḥ
dāyaṁ ninīyāpaḥ piṇḍān vimucyarṇaṁ ca śeṣitam  37
tathāpi durdharas tv anyais tvayy āstāṁ su-vrate maṇiḥ
kintu mām agrajaḥ samyaṅ na pratyeti maṇiṁ prati
darśayasva mahā-bhāga bandhūnāṁ śāntim āvaha
avyucchinnā makhās te ’dya vartante rukma-vedayaḥ  38-39
evaṁ sāmabhir ālabdhaḥ śvaphalka-tanayo maṇim
ādāya vāsasācchannaḥ dadau sūrya-sama-prabham  40
syamantakaṁ darśayitvā jñātibhyo raja ātmanaḥ
vimṛjya maṇinā bhūyas tasmai pratyarpayat prabhuḥ  41
yas tv etad bhagavata īśvarasya viṣṇor vīryāḍhyaṁ vṛjina-haraṁ su-maṅgalaṁ ca
ākhyānaṁ paṭhati śṛṇoty anusmared vā duṣkīrtiṁ duritam apohya yāti śāntim 42

(Krișna îi spune lui Akrur)
„Deoarece Satragit nu are fii, trebuie ca fiii fetei lui (soția lui Krișna - Satyabhāmā) să primească moștenirea

satrājitaḥ anapatyatvāt sutāḥ duhituḥ gṛhṇīyuḥ dāyam

după ce se vor face ofrande de mâncare și apă și se vor șterge datoriile rămase

ninīya piṇḍān āpaḥ vimucya ṛṇam ca śeṣitam


Totuși fiind greu de ținut de alții, giuvaerul ar trebui să stea la tine, oh cel ce-și ține jurămintele,

tathā api durdharaḥ tu anyaiḥ maṇiḥ āstām tvayi suvrate

dar fratele meu mai mare nu crede în întregime în redarea giuvaerului și de aceea

kintu mam agra-jaḥ na pratyeti samyak maṇim prati

Oh prea norcosule, pentru liniștea rudelor, adu-l pentru a-l vedea acum

mahā-bhāga śāntim bandhūnām āvaha darśayasva adya

Se știe că execuți sacrificii obținând aur fără întrerupere.”

vedayaḥ te vartante makhāḥ rukma avyucchinnāḥ


Astfel fiind mustrat într-un mod relaxat, fiul lui Șvafalka (Akrur) a luat giuvaerul

evam ālabdhaḥ sāmabhiḥ śvaphalka-tanayaḥ ādāya maṇim

egal în asemănare soarelui, l-a ascuns în îmbrăcămintea sa și l-a dat (lui Krișna)

sama prabham sūrya ācchannaḥ vāsasā dadau


După ce Domnul (Krișna) a arătat giuvaerul Syamantaka rudelor sale

prabhuḥ darśayitvā maṇinā syamantakam jñātibhyaḥ

înlăturându-le astfel îndoiala din suflet, i l-a dat înapoi acestuia (lui Akrur)

vimṛjya rajaḥ ātmanaḥ pratyarpayat bhūyaḥ tasmai


Iar cel care recită, ascultă sau își aduce aminte aceste narațiuni despre splendoarea

tu yaḥ paṭhati śṛṇoti vā anusmaret etat ākhyānam vīrya

Domnului Transcendental Controlorul Suprem Vișnu, plin de bogăție,

bhagavataḥ īśvarasya viṣṇoḥ āḍhyam

distruge răul, proasta reputație, înlăturând păcatele și atinge ceea ce este auspicios și pacea interioară

haram vṛjina duṣkīrtim apohya duritam yāti su-maṅgalam ca śāntim