Srimad Bhagavatam Canto 10 Capitol 60

Krișna se prezintă lui Rukmini
așa cum cred unii despre el
și apoi cum este el în realitate

śrī-bādarāyaṇir uvāca karhicit sukham āsīnaṁ sva-talpa-sthaṁ jagad-gurum
patiṁ paryacarad bhaiṣmī vyajanena sakhī-janaiḥ
yas tv etal līlayā viśvaṁ sṛjaty atty avatīśvaraḥ
sa hi jātaḥ sva-setūnāṁ gopīthāya yaduṣv ajaḥ  2
tasmin antar-gṛhe bhrājan- muktā-dāma-vilambinā
virājite vitānena dīpair maṇi-mayair api
mallikā-dāmabhiḥ puṣpair dvirepha-kula-nādite
jāla-randhra-praviṣṭaiś ca gobhiś candramaso ’malaiḥ
pārijāta-vanāmoda- vāyunodyāna-śālinā
dhūpair aguru-jai rājan jāla-randhra-vinirgataiḥ
payaḥ-phena-nibhe śubhre paryaṅke kaśipūttame
upatasthe sukhāsīnaṁ jagatām īśvaraṁ patim 6
vāla-vyajanam ādāya ratna-daṇḍaṁ sakhī-karāt
tena vījayatī devī upāsāṁ cakra īśvaram  7
sopācyutaṁ kvaṇayatī maṇi-nūpurābhyāṁ reje ’ṅgulīya-valaya-vyajanāgra-hastā
vastrānta-gūḍha-kuca-kuṅkuma-śoṇa-hāra-bhāsā nitamba-dhṛtayā ca parārdhya-kāñcyā  8
tāṁ rūpiṇīṁ śrīyam ananya-gatiṁ nirīkṣya yā līlayā dhṛta-tanor anurūpa-rūpā
prītaḥ smayann alaka-kuṇḍala-niṣka-kaṇṭha-vaktrollasat-smita-sudhāṁ harir ābabhāṣe  9
śrī-bhagavān uvāca rāja-putrīpsitā bhūpair loka-pāla-vibhūtibhiḥ
mahānubhāvaiḥ śrīmadbhī rūpaudārya-balorjitaiḥ  10
tān prāptān arthino hitvā caidyādīn smara-durmadān
dattā bhrātrā sva-pitrā ca kasmān no vavṛṣe ’samān  11
rājabhyo bibhyataḥ su-bhru samudraṁ śaraṇaṁ gatān
balavadbhiḥ kṛta-dveṣān prāyas tyakta-nṛpāsanān  12
aspaṣṭa-vartmanām puṁsām aloka-patham īyuṣām
āsthitāḥ padavīṁ su-bhru prāyaḥ sīdanti yoṣitaḥ  13
niṣkiñcanā vayaṁ śaśvan niṣkiñcana-jana-priyāḥ
tasmā tprāyeṇa na hy āḍhyā māṁ bhajanti su-madhyame  14
yayor ātma-samaṁ vittaṁ janmaiśvaryākṛtir bhavaḥ
tayor vivāho maitrī ca nottamādhamayoḥ kvacit  15
vaidarbhy etad avijñāya tvayādīrgha-samīkṣayā
vṛtā vayaṁ guṇair hīnā bhikṣubhiḥ ślāghitā mudhā  16
athātmano ’nurūpaṁ vai bhajasva kṣatriyarṣabham
yena tvam āśiṣaḥ satyā ihāmutra ca lapsyase  17
caidya-śālva-jarāsandha dantavakrādayo nṛpāḥ
mama dviṣanti vāmoru rukmī cāpi tavāgrajaḥ  18
teṣāṁ vīrya-madāndhānāṁ dṛptānāṁ smaya-nuttaye
ānitāsi mayā bhadre tejopaharatāsatām  19
udāsīnā vayaṁ nūnaṁ na stry-apatyārtha-kāmukāḥ
ātma-labdhyāsmahe pūrṇā gehayor jyotir-akriyāḥ  20

Śrī Bādarāyaṇi (Śuka) spuse: „Odată Rukmini și prietenele ei îl serveau pe soțul ei,
    śrī-bādarāyaṇiḥ uvāca karhicit bhaiṣmī sakhī-janaiḥ paryacarat patim sva
gurul universului, care stătea mulțumit pe pat, facându-i vânt
    gurum jagat stham sukham āsīnam talpa vyajanena

Iar Cel care pentru propriul joc creeză, menține și distruge acest univers, este într-adevăr
    yaḥ tu sva līlayā sṛjati avati atti etat viśvam saḥ hi
Controlorul Suprem, cel Nenăscut, care s-a manifestat printre Yadavi pentru a proteja legile (Jocului Creației)
    īśvaraḥ ajaḥ jātaḥ yaduṣu gopīthāya setūnām

Acele apartamente ale palatului străluceau. O boltă din șiruri de perle, lămpi, pietre prețioase
    tasmin antaḥ-gṛhe bhrājat vitānena dāma muktā dīpaiḥ maṇi
strălucitoare, ghirlande făcute din flori de iasomie atârnau (deasupra) iar roiuri de albine răsunau.
    virājite dāmabhiḥ mayaiḥ puṣpaiḥ mallikā vilambinā api kula dvirepha nādite

Prin micile găuri ale grătarelor ferestrelor pătrundeau razele pure ale lunii
    ca randhra jāla praviṣṭaiḥ gobhiḥ amalaiḥ candramasaḥ
Parfumul crângului grădinei de flori cerești parigeata, purtat de brize se amesteca
    āmoda vana udyāna pārijāta vāyunā śālinā jaiḥ
cu mireasma bețișoarelor parfumate de aguru, care ieșea prin grătarul ferestrelor, oh rege,
    dhūpaiḥ aguru vinirgataiḥ jāla-randhra rājan

(Acolo) ea (regina) îl servea pe soțul (ei), Controlorul Suprem al universului ce stătea mulțumit
    upatasthe patim īśvaram jagatām āsīnam sukha
pe o pernă de pe patul excelent, ce strălucea asemenea spumei laptelui
    kaśipu paryaṅke uttame śubhre nibhe phena payaḥ

Zeița (soția lui Krișna) a luat un evantai din păr (de yak), cu mâner din pietre prețioase
    devī ādāya vyajanam vāla daṇḍam ratna
din mâna unei prietene, cu care i-a făcut vânt, venerându-l pe Controlorul Suprem
    karāt sakhī tena vījayatī upāsām cakre īśvaram

Ea era alături de Cel Infailibi (Krișna). (Prin mișcările) mâinii ei, ce ținea marele pămătuf (din păr de yak)
    upa acyutam sā agra-hastā vyajana
făcea să sune giuvaerurile și clopoțeii de la glezne, inelele și brățările
    kvaṇayatī maṇi nūpurābhyām aṅgulīya valaya

Colierul strălucitor se înroșișe de la pasta de kunkum de pe sânii acoperiți de capetele sariului
    hāra bhāsā śoṇa kuṅkuma anta vastra gūḍha kuca reje
iar deasupra coapselor purta o centură neprețuită
    nitamba dhṛtayā ca kāñcyā parārdhya

Domnul Transcendental privi forma Zeiței Fericirii (Rukmini), care nu are alt scop decât iubirea
    hariḥ nirīkṣya rūpiṇīm śrīyam yā ananya gatim prīta
pentru Acesta și își asumă corpuri corspunzătoare jocurilor, forme cu cozi, cercei
    tām dhṛta tanoḥ anurūpa līlayā rūpā alaka kuṇḍala
ornamente pentru gât și nectarul feței și zîmbetului ei strălucitor. El zâmbi și spuse
    niṣka kaṇṭha sudhām vaktra smita ullasat smayan ābabhāṣe

Domnul Transcendental spuse, „Oh prințesă, tu ești dorită de regi atât de puternici ca cei ce
    śrī-bhagavān uvāca rāja-putri īpsitā bhū-paiḥ vibhūtibhiḥ
conduc planete, au mare influență și opulențe, frumuseșe, generozitate și mare forță
    pāla loka mahā anubhāvaiḥ śrī-madbhiḥ rūpa audārya ūrjitaiḥ bala

Tatăl și fratele tău (Rukmi) te oferiseră acestora iar tu i-ai respins pe pețitori: Șișupal și alții
    bhrātrā ca pitrā sva dattā tān hitvā arthinaḥ caidya ādīn
care înebuniți de Cupidon doreau să te obțină. De ce ne-ai ales pe noi, care nu le suntem egali?
    darmadān smara prāptān kasmāt vavṛṣe naḥ asamān

Tika: Pentru detalii vezi Capitolul 52 din Bhagavat-Puran  Canto 10

Oh, cea cu sprâncene frumoase, de frica acestor regi, am plecat luând adăpostul oceanului
    su-bhru bibhyataḥ rājabhyaḥ gatān śaraṇam samudram
și astfel am renunțat la tronul regal datorită inamiciției unor regi puternici care vor să ne distrugă
    tyakta āsanān nṛpa kṛta-dveṣān bala-vadbhiḥ prāyaḥ

Oh, cea cu sprâncene frumoase, femeile suferă fiind distruse de comportamentul neclar
    su-bhru yoṣitaḥ sīdanti prāyaḥ vartmanām aspaṣṭa
al oamenilor care urmează o cale care este drumul urmat de cei ce nu se interesează de societate
    puṁsām īyuṣāṁ patham padavīm āsthitāḥ aloka

Noi nu avem posesiuni și suntem dragi celor ce n-au nimic (în lumea asta)
    vayam niṣkiñcanāḥ priyāḥ niṣkiñcana-jana
De aceea, oh cea cu mijlocel subțire, de obicei cei bogați cu siguranță nu mă venerează niciodată 
    tasmāt su-madhyame prāyeṇa āḍhyāḥ hi na śaśvat mām bhajanti

Căsătoria și prietenia are loc între două persoane care au aceleași caracteristici intrinseci
    vivāhaḥ ca maitrī yayoḥ ātma-samam
proprietate, origine, caracteristici corporale, clasă socială, prosperitate
    vittam janma aiśvarya ākṛti bhava
dar niciodată între superiori și inferiori
    na kvacit tayoḥ uttama adhamayoḥ

O Vaidarbhī nerealizând acestea, nu ai avut putere de discernământ
    vaidarbhi avijñāya etat tvayā adīrgha-samīkṣayā
și m-ai ales pe Mine care sunt lipsit de bune calități și sunt lăudat de cerșetori confuzi (vașnavi)
    vṛtāḥ vayam hīnāḥ guṇaiḥ ślāghitāḥ bhikṣubhiḥ mudhā

Acum ar trebui desigur să-i venerezi pe cei mai de seamă dintre cei din clasa războinicilor (pe regi)
    atha vai bhajasva kṣatriya-ṛṣabham
în speranța ca sufletul tău să-i urmeze și să-i obțină în viața aceasta și cea următoare
    āśiṣaḥ ātmanaḥ tvam yena anurūpam ca lapsyase iha satyāḥ amutra

Oh, cea cu coapse frumoase, regi ca cel din Ceidya (Śiśupāla), Śālva, Gearāsandha, Dantavakra și alții mă urăsc
    vāma-ūru nṛpāḥ caidya-śālva-jarāsandha-dantavakra-ādayaḥ mama dviṣanti
și la fel o face și fratele tău mai mare (Rukmi) -  ca api tava agra-jaḥ

Oh, tu cea tandră, m-am căsătorit cu tine, pentru a le distruge aroganța acestora
    bhadre ānitā asi nuttaye smaya dṛptānām teṣām
care erau orbiți de nebunia forței. Prin puterea mea eu îi nimicesc pe cei lipsiți de virtute
    andhānām mada vīrya mayā tejaḥ upaharatā asatām

Eu nu sunt activ. În realitate nu mă interesează și nici nu-mi doresc femei, urmași sau avere
    akriyāḥ nūnam udāsīnāḥ vayam na kāmukāḥ strī apatya artha
Eu sunt complet, satisfăcut în Mine însumi, într-un corp de lumină.
    āsmahe pūrṇāḥ ātma-labdhyā gehayoḥ jyotiḥ

Rukmini era mândră să fie regina lui Krișna
Cu atât mai mare i-a fost surprinza că ar putea fi părăsită,
Pentru ce credeau alții despre Krișna

śrī-śuka uvāca etāvad uktvā bhagavān ātmānaṁ vallabhām iva
manyamānām aviśleṣāt tad-darpa-ghna upāramat  21
iti trilokeśa-pates tadātmanaḥ priyasya devy aśruta-pūrvam apriyam
āśrutya bhītā hṛdi jāta-vepathuś cintāṁ durantāṁ rudatī jagāma ha  22
padā su-jātena nakhāruṇa-śrīyā bhuvaṁ likhanty aśrubhir añjanāsitaiḥ
āsiñcatī kuṅkuma-rūṣitau stanau tasthāv adho-mukhy ati-duḥkha-ruddha-vāk  23
tasyāḥ su-duḥkha-bhaya-śoka-vinaṣṭa-buddher hastāc chlathad-valayato vyajanaṁ papāta
dehaś ca viklava-dhiyaḥ sahasaiva muhyan rambheva vāyu-vihato pravikīrya keśān  24

Śuka spuse, „Aceste spuse ale Domnului Transcendental au distrus mândria soției (sale)
    śrī-śukaḥ uvāca etāvat uktvā bhagavān ghnaḥ darpa vallabhām
care credea că ei sunt ca sufletul de care nu te poți despărți, câci la acesta nu se poate renunța
Vezi Sufletul este Eul
    manyamānām iva ātmānam aviśleṣāt tat upāramat

Zeița (Rukmiṇī) nu mai auzise astfel de lucruri neplăcute de la iubitul sufletului ei, maestrul și
    devī pūrvam aśruta apriyam priyasya ātmanaḥ pateḥ
controlorul celor trei lumi și astfel datorită celor auzite i se făcu frică
    īśa tri-loka tadā āśrutya jāta bhītā

Inima a început să-i tremure și astfel datorită anxietății teribile a început să plângă
    hṛdi vepathuḥ iti cintām durantām rudatī jagāma ha

Cu unghiile roșii strălucitoare ale piciorul ei foarte fin scrijelea podeaua
    nakha aruṇa śrīyā padā su-jātena likhantī bhuvam
lacrimile ei negre datorită rimelului curgeau peste kunkuma roșie de pe piept
    aśrubhiḥ asitaiḥ añjana āsiñcatī kuṅkuma rūṣitau stanau

Rămase nemișcată cu fața în jos și cu vocea sufocată datorită marei suferințe
    tasthau mukhī adhaḥ vāk ruddha ati duḥkha

Puterea de discernământ fiindu-i distrusă datorită marei suferințe, a fricii și necazului
    buddheḥ vinaṣṭa taṣyāḥ su-duḥkha bhaya śoka
brățările i-au alunecat de pe mână iar pămătuful de făcut vânt i-a căzut (din mână);
    valayataḥ ślathat hastāt; vyajanam papāta
datorită gândurilor alarmante a leșinat brusc, părul împrăștiindu-se (la căderea) corpului
    dhiyaḥ viklava muhyan sahasā eva keśān pravikīrya dehaḥ
ca un bananier doborât de vânt - iva rambhā vihataḥ vāyu

Doar o încercare a lui Krișna de a avea o confruntare, cum o avea cu gopiile

tad dṛṣṭvā bhagavān kṛṣṇaḥ priyāyāḥ prema-bandhanam
hāsya-prauḍhim ajānantyāḥ karuṇaḥ so ’nvakampata  25
paryaṅkād avaruhyāśu tām utthāpya catur-bhujaḥ
keśān samuhya tad-vaktraṁ prāmṛjat padma-pāṇinā  26
pramṛjyāśru-kale netre stanau copahatau śucā
āśliṣya bāhunā rājan ananya-viṣayāṁ satīm
sāntvayām āsa sāntva-jñaḥ kṛpayā kṛpaṇāṁ prabhuḥ
hāsya-prauḍhi-bhramac-cittām atad-arhāṁ satāṁ gatiḥ  28
śrī-bhagavān uvāca mā mā vaidarbhy asūyethā jāne tvāṁ mat-parāyaṇām
tvad-vacaḥ śrotu-kāmena kṣvelyācaritam aṅgane  29
mukhaṁ ca prema-saṁrambha-sphuritādharam īkṣitum
kaṭā-kṣepāruṇāpāṅgaṁ sundara-bhru-kuṭī-taṭam  30
ayaṁ hi paramo lābho gṛheṣu gṛha-medhinām
yan narmair īyate yāmaḥ priyayā bhīru bhāmini  31

Văzând că iubita sa nu a înțeles gluma sa, datorită puternicei legături de iubire
    dṛṣṭvā priyāyāḥ saḥ ajānantyāḥ hāsya prauḍhim bandhanam prema
Domnului Transcendental Krișna i s-a făcut milă de aceasta
    bhagavān kṛṣṇaḥ karuṇaḥ anvakampata tat

S-a dat jos repede din pat (și manifestând) patru brațe a ridicat-o 
    avaruhya āśu paryaṅkāt catur-bhujaḥ utthāpya tām
i-a adunat părul și i-a mângâiat fața  cu mâna sa asemenea lotusului
    samuhya keśān prāmṛjat tat vaktram padma-pāṇinā

Ștergându-i ochii plini de lacrimi și pieptul plin de suferință
    pramṛjya netre aśru-kale ca stanau upahatau śucā
a îmbrățișat-o cu brațele Sale pe casta (sa soție), care nu-și dorea pe nimeni altul, oh rege.
    aśliṣya bāhunā satīm viṣayām ananya rājan

Expert în arta de a consola, Domnul a liniștit-o, căci era demnă de milă
    jñaḥ sāntva prabhuḥ sāntvayām āsa kṛpaṇām
mintea fiindu-i tulburată datorită glumelor tari ale Celui care este Scopul celor virtuoși
    cittām bhramat hāsya prauḍhi gatiḥ satām
și nemeritând să fie în acea stare de compătimit - atat-arhām kṛpayā

Domnul transcendental spuse, „Oh Vaidarbhi, nu te supăra pe mine
    śrī-bhagavān uvāca vaidarbhi mā asūyethāḥ mā
Știu că-mi ești cu totul dedicată. Doamna Mea am acționat în glumă
    jāne tvām mat parāyaṇām aṅgane ācaritam kṣvelyā
dorind să aud ce vei spune, să văd fața ta cu buze tremurânde datorită mâniei iubirii
    kāmena śrotu tvat vacaḥ īkṣitum mukham adharam sphurita saṁrambha prema
colțurile roșii ale ochilor tăi frumoși aruncând priviri piezișe
    sundara apāṅgam aruṇa kṣepa kaṭā
iar marginile sprâncenelor tale încruntându-se - ca taṭam bhru kuṭī

Tika: Conform Învățăturile Domnului Cetanya aici Krișna își amintește de comportamentul unor păstorițe, și în special de comportamentrul Coroanei tuturor gopiilor, Radha, originea tuturor gopiilor și a Zeițelor Fericirii.

Oh cea strălucitoare și timidă, aceasta este cu adevărat cea mai mare realizare a familiștilor
    yat bhāmini bhīru ayam hi paramaḥ lābhaḥ gṛha-medhinām
să-și petreacă timpul în căsnicie cu iubitele lor glumind
    īyate yāmaḥ gṛheṣu priyayā narmaiḥ

Rukmini vede în Krișna în primul rând pe Domnul Transcendental,
Spre deosebire de gopii, care văd în Krișna, în primul rând pe iubitul lor

Cei care au renunțat la orice dorință materială (iluzorie)
sunt demni de avea asocierea Domnului Transcendental
nu bărbații și femeile care se iubesc în fericirea și nefericirea trecătoarea a acestei lumi

Datorită iubirii sale Krișna s-a dat pe sine sufletelor universului
Și astfel a putut fi ales și de Rukmini ca soț

śrī-śuka uvāca saivaṁ bhagavatā rājan vaidarbhī parisāntvitā
jñātvā tat-parihāsoktiṁ priya-tyāga-bhayaṁ jahau  32
babhāṣa ṛṣabhaṁ puṁsāṁ vīkṣantī bhagavan-mukham
sa-vrīḍa-hāsa-rucira- snigdhāpāṅgena bhārata  33
śrī-rukmiṇy uvāca nanv evam etad aravinda-vilocanāha yad vai bhavān bhagavato ’sadṛśī vibhūmnaḥ
kva sve mahimny abhirato bhagavāṁs try-adhīśaḥ kvāhaṁ guṇa-prakṛtir ajña-gṛhīta-pādā  34
satyaṁ bhayād iva guṇebhya urukramāntaḥ śete samudra upalambhana-mātra ātmā
nityaṁ kad-indriya-gaṇaiḥ kṛta-vigrahas tvaṁ tvat-sevakair nṛpa-padaṁ vidhutaṁ tamo ’ndham  35
tvat-pāda-padma-makaranda-juṣāṁ munīnāṁ vartmāsphuṭaṁ nr-paśubhir nanu durvibhāvyam
yasmād alaukikam ivehitam īśvarasya bhūmaṁs tavehitam atho anu ye bhavantam  36
niṣkiñcano nanu bhavān na yato ’sti kiñcid yasmai baliṁ bali-bhujo ’pi haranty ajādyāḥ
na tvā vidanty asu-tṛpo ’ntakam āḍhyatāndhāḥ preṣṭho bhavān bali-bhujām api te ’pi tubhyam  37
tvaṁ vai samasta-puruṣārtha-mayaḥ phalātmā yad-vāñchayā su-matayo visṛjanti kṛtsnam
teṣāṁ vibho samucito bhavataḥ samājaḥ puṁsaḥ striyāś ca ratayoḥ sukha-duḥkhinor na  38
tvaṁ nyasta-daṇḍa-munibhir gaditānubhāva ātmātma-daś ca jagatām iti me vṛto ’si
hitvā bhavad-bhruva udīrita-kāla-vega-dhvastāśiṣo ’bja-bhava-nāka-patīn kuto ’nye  39
jāḍyaṁ vacas tava gadāgraja yas tu bhūpān vidrāvya śārṅga-ninadena jahartha māṁ tvam
siṁho yathā sva-balim īśa paśūn sva-bhāgaṁ tebhyo bhayād yad udadhiṁ śaraṇaṁ prapannaḥ  40

Șri Șuka spuse, „Oh rege, Vaidarbhi a fost complet liniștită de Domnul Transcendental
    śrī-śukaḥ uvāca rājan vaidarbhī parisāntvitā bhagavatā
Astfel ea a înțeles că El vorbise în glumă și a scăpat de frica de a fi părăsită de dragul ei
    evam sā jñātvā tat uktim parihāsa tyāga bhayam jahau priya

Zâmbind sfioasă își aruncă privirea plină de afecțiune spre fața încântătoare
    hāsa sa-vrīḍa apāṅgena vīkṣantī snigdha mukham rucira
a celui mai de seamă bărbat, Domnul Transcendental și spuse, „Oh descendent Bharat”
               ṛṣabham puṁsām bhagavat bhārata

Śrī Rukmiṇī spuse, „Ei bine, Cel cu ochi asemenea lotușilor, ceea ce ai spus este chiar așa
    śrī-rukmiṇī uvāca nanu aravinda-vilocana yat vai āha evam etat
Nu sunt demnă de Domnia Ta, atotputernicul Domn Transcendental
    asadṛśī bhavān vibhūmnaḥ bhagavataḥ
Ce comparație poate exista între Tine Domn Transcendental mulțumit în propria-ți glorie
     kva bhagavān abhirataḥ sve mahimni

Controlor primordial (Formă a lui Vișnu)  dintre cei trei (Vișnu, Brahmā și Śiva)
    adhīśaḥ tri
Ce comparație poate fi făcută cu mine, ale cărei picioare îmi sunt luate ca adăpost
    kva aham pādā gṛhīta
de ignoranți pentru (a obține) calități materiale (iluzorii) - ajña guṇa prakṛtiḥ

Tu, Cel care ai traversat universul în doi pași, suflet al întregii capacități de percepție
    urukrama ātma upalambhana-mātraḥ
ca și cum ai avea cu adevărat calități materiale, te-ai ascuns de frică în ocean (construind Dvaraka)
    iva satyam guṇebhyaḥ śete bhayāt antaḥ samudre

Tu lupți mereu împotriva încorporării răului datorat urmării (dictatului) simțurilor (de a se bucura de plăcere)
    tvam kṛta nityam vigraha kat indriya-gaṇaiḥ
Cei dedicați Tie refuză poziția de a fi rege, care este întuneric și orbire (spirituală)
    tvat sevakaiḥ vidhutam padam nṛpa tamaḥ andham

Calea Ta nu poate fi înțeleasă nici de marii vizionari care degustă mierea picioarelor Tale ca lotușii
    vartma tvat asphuṭam munīnām juṣām makaranda pāda padma
cu atât mai mult este imposibil de a fi înțeleasă de oamenii care sunt ca animalele
    nanu durvibhāvyam nṛ yasmāt paśubhiḥ

Și așa cum activitățile Tale, atotputernic Controlor Suprem sunt transcendentale
    iva īhitam tava bhūman īśvarasya alaukikam
la fel sunt și activitățile celor ce o urmează pe Domnia Ta
    atha u īhitam ye anu bhavantam

Ei bine, Domnia Ta nu ai nimic, dar este cunoscut că nu există nici un controlor
    nanu bhavān niṣkiñcanaḥ api vidanti na asti kiñcit yata
care să se bucure de ofrande, începând cu Aja (Brahmā), care să nu-ți ofere ofrande
    yasmai bhujaḥ balim aja-ādyāḥ na haranti bali tvā

Pentru cei orbiți de satisfacțiile date de statutul averii și de corp Tu ești moartea
    andhāḥ tṛpa āḍhyatā asu bhavān antakam
Dar celor ce se bucură de ofrande (zeilor Sura) le ești drag și ei Ție
    api te bali-bhujām preṣṭhaḥ api tubhyam

Tu ești de fapt țelul tuturor oamenilor și fructul obținut de sufletele ce au mare inteligență
    tvam vai artha samasta puruṣa phala ātmā su-matayaḥ
care au renunțat la orice dorință materială (iluzorie)
    yat visṛjanti kṛtsnam vāñchayā maya

Oh preaputernicule, aceștia sunt demni de a avea asocierea ta
    vibho teṣām; samucitaḥ samājaḥ bhavataḥ
nu bărbații și femeile care se iubesc în fericirea și nefericirea (trecătoarea a acestei lumi)
    na puṁsaḥ ca striyāḥ ratayoḥ sukha-duḥkhinoḥ

Marii înțelepți renunțând la toiag (însemnul ordinului renunțării) vorbesc despre iubirea sufletului
    munibhiḥ nyasta daṇḍa gadita anubhāva ātmā
prin care te-ai dat pe tine sufletelor universului și așa te-am ales pe Tine ca soț
    ca daḥ tvam ātmā jagatām iti me asi vṛtaḥ bhavat patīn
respingându-l pe Cel născut din lotus (Brahmaa), Bhava (Șiva) și pe cei din ceruri, ale căror speranțe
    hitvā abja bhava nāka āśiṣaḥ
sunt distruse de forța timpului, care este generat de sprâncenele tale, ce să mai spun de alții
    dhvasta vega kāla udīrita bhruvaḥ kutaḥ anye

Oh, frate mai mare al lui Gada, este o prostie să spui că Te-ai adăpostit în ocean de frica regilor
    gadāgraja jāḍyam vacaḥ śaraṇaṁ-prapannaḥ udadhim bhayāt bhū-pān
pe care i-ai alungat cu sunetul (arcului) Tău Șarnga, când m-ai luat ca
    tebhyaḥ yat vidrāvya ninadena tava śārṅga tvam mām jahartha
proprie ofrandă chiar așa cum un leu o face, oh Controlorule, cu alte animale, pentru a-și lua propria-i porție
               sva balim tu yathā siṁhaḥ īśa yaḥ paśūn sva-bhāgam

Lauda calităților lui Krișna

yad-vāñchayā nṛpa-śikhāmaṇayo ’nga-vainya-jāyanta-nāhuṣa-gayādaya aikya-patyam
rājyaṁ visṛjya viviśur vanam ambujākṣa sīdanti te ’nupadavīṁ ta ihāsthitāḥ kim  41
kānyaṁ śrayeta tava pāda-saroja-gandham āghrāya san-mukharitaṁ janatāpavargam
lakṣmy-ālayaṁ tv avigaṇayya guṇālayasya martyā sadoru-bhayam artha-viviita-dṛṣṭiḥ  42
taṁ tvānurūpam abhajaṁ jagatām adhīśam ātmānam atra ca paratra ca kāma-pūram
syān me tavāṅghrir araṇaṁ sṛtibhir bhramantyā yo vai bhajantam upayāty anṛtāpavargaḥ  43tasyāḥ syur acyuta nṛpā bhavatopadiṣṭāḥ strīṇāṁ gṛheṣu khara-go-śva-viḍāla-bhṛtyāḥ
yat-karṇa-mūlam ari-karṣaṇa nopayāyād             yuṣmat-kathā mṛḍa-viriñca-sabhāsu gītā  44
tvak-śmaśru-roma-nakha-keśa-pinaddham antar māṁsāsthi-rakta-kṛmi-viṭ-kapha-pitta-vātam
jīvac-chavaṁ bhajati kānta-matir vimūḍhā yā te padābja-makarandam ajighratī strī  45
astv ambujākṣa mama te caraṇānurāga ātman ratasya mayi cānatirikta-dṛṣṭeḥ
yarhy asya vṛddhaya upātta-rajo-’ti-mātro mām īkṣase tad u ha naḥ paramānukampā  46

(Rukmini continuă)

Dorind să fie fixați în exclusivitate asupra Ta cei mai de seamă regi ca Aṅga, Vainya (Pṛthu), Geāyanta,
      vāñchayā āsthitāḥ aikya te śikhāmaṇayaḥ nṛpa aṅga-vainya-jāyanta-
Nāhuṣa, Gaya și alții au renunțat la familii și regate și au intrat în pădure
    nāhuṣa-gaya ādayaḥ visṛjya patyam rājyam viviśuḥ vanam
pentru a te urma pe tine, Cel cu ochi asemenea lotușilor. De ce ar fi frustrați în această lume?
    anupadavīm te ambuja-akṣa kim sīdanti yat iha

Care femeie ar lua adăpostul altor picioare decât cele ale Tale, după ce au mirosit parfumul lor
        ka śrayeta anyam pāda tava āghrāya gandham
asemenea lotușilor, descrise de cei spirituali (picioare) care îi eliberează pe oameni (din iluzia că ar fi
    saroja mukharitam sat apavargam janatā   
rolul pe care-l joacă), (picioare) care sunt lăcașul Zeiței Fericii?
    ālayam lakṣmī

Dar muritorii nu iau în considerație (pe cel ce este) rezidența calităților
    martyā avigaṇayya ālayasya guṇa
Tot timpul chinuiți de o teribilă frică ei își văd clar doar propriul interes material
    sadā bhayam uru dṛṣṭiḥ vivikta tu artha

Te-am venerat ca cel potrivit, maestrul și sufletul universului
    tvā abhajam tam anurūpam adhīśam ātmānam jagatām
Cel ce îndeplinește dorințele aici și după aceea
    pūram ca kāma atra ca paratra

Fie ca picioarele Tale care-i eliberează din neadevăr (iluzie) și migrația prin univers
    syāt aṅghriḥ tava yaḥ apavargaḥ vai anṛta sṛtibhiḥ bhramantyāḥ
pe cei ce se apropie de Tine și te venerează, să-mi acorde adăpost
    upayāti bhajantam me araṇam

Oh, Cel Infailibil, regii pe care i-ai menționat, să fie (bărbații) acelor femei ale căror urechi
    acyuta nṛpāḥ upadiṣṭāḥ syuḥ tasyāḥ strīṇām yat karṇa
nu s-au apropiat de discuțiile celor învățați precum Șiva și Brahma 
  na upayāyāt kathā sabhāsu mṛḍa viriñca
care cântă despre Tine, jigniți de familiile dușmanilor Tăi
   gītā bhavatā karṣaṇa gṛheṣu ari yuṣmat
care în esență sunt măgari, boi, câini, pisici și sclavi
    mūlam khara go śva viḍāla bhṛtyāḥ

Femeile care nu au degustat mierea picioarelor Tale asemenea lotușilor
    strī yā ajighratī makarandam pada-abja te
sunt ignorante și se gândesc și venerează iubiți care sunt cadavre vii
    vimūḍhā matiḥ bhajati kānta śavam jīvat
acoperite cu piele, mustață, păr pe corp, unghii, păr 
    pinaddham tvak śmaśru roma nakha keśa
iar înăuntru carne, oase, sânge, viermi, rahat, mucus, fiere, aer
    antaḥ māṁsa asthi rakta kṛmi viṭ kapha pitta vātam

Oh, Cel cu ochi asemenea lotușilor, fie ca atracția mea pentru picioarele Tale să crească
    ambuja-akṣa astu anurāgaḥ mama caraṇa te vṛddhaye
Tu, cel care ești mulțumit în Tine însuți și care nu mă privești prea mult.
    ratasya ātman ca anatirikta mayi dṛṣṭeḥ

Pentru a manifesta acest (univers) printr-o abundență de Pasiune m-ai privit
    yarhi upātta asya ati-mātraḥ rajaḥ mām tat īkṣase
arătându-ne cu adevărt cea mai mare milă
    naḥ u ha parama anukampā

Cel devotat în mod exclusiv lui Krișna este lipsit de orice alte dorințe
În caz contrar el este devotat degustării plăcerii oferite de rolul pe care-l joacă în această viață

naivālīkam ahaṁ manye vacas te madhusūdana
ambāyā eva hi prāyaḥ kanyāyāḥ syād ratiḥ kvacit  47
vyūḍhāyāś cāpi puṁścalyā mano ’bhyeti navaṁ navam
budho ’satīṁ na bibhṛyāt tāṁ bibhrad ubhaya-cyutaḥ  48
śrī-bhagavān uvāca sādhvy etac-chrotu-kāmais tvaṁ rāja-putrī pralambhitā
mayoditaṁ yad anvāttha sarvaṁ tat satyam eva hi  49
yān yān kāmayase kāmān mayy akāmāya bhāmini
santi hy ekānta-bhaktāyās tava kalyāṇi nityada  50
upalabdhaṁ pati-prema pāti-vratyaṁ ca te ’naghe
yad vākyaiś cālyamānāyā na dhīr mayy apakarṣitā  51
ye māṁ bhajanti dāmpatye tapasā vrata-caryayā
kāmātmāno ’pavargeśaṁ mohitā mama māyayā  52
māṁ prāpya māniny apavarga-sampadaṁ vāñchanti ye sampada eva tat-patim
te manda-bhāgā niraye ’pi ye nṛṇāṁ mātrātmakatvāt nirayaḥ su-saṅgamaḥ  53

Oh Madhusudan, de fapt nu mă gândesc că vorbele Tale ar fi false
    madhu-sūdana eva aham na manye vacaḥ te alīkam
Desigur ca în cazul Ambei în general fetele se pot îndrăgosti oricând
    eva hi ambāyāḥ prāya kanyāyāḥ syāt ratiḥ kvacit

Desigur mintea unei femei care aleargă după bărbați este atrasă mereu de noi (iubiți)
    ca api manaḥ vyūḍhāyāḥ puṁścalyāḥ abhyeti navam navam
Cel inteligent nu întreține pe cea care nu este castă
    budhaḥ na bibhryāt tām asatīm
(căci astfel) întreține devierea amândoura (de la virtute)
    bibhrat ubhaya cyuta

Domnul Transcendental spuse, „Oh prea virtuoasă prințesă, ți-am spus aceste
    śrī-bhagavān uvāca sādhvi rāja-putri tvam uditam yat
lucruri înșelătoare pentru că am vrut să aud despre acestea.
    pralambhitā kāmaiḥ śrotu etat

Tot ceea ce ai spus despre mine este într-adevăr adevărat
    sarvam fat anvāttha mayā eva hi satyam

Oh cea auspicioasă, cu pielea deschisă, dorința dorințelor tale este de a fi
    kalyāṇi bhāmini kāmān kāmayase tava
lipsită de orice alte dorințe căci într-adevăr îmi ești totdeauna devotată în mod exclusiv
    yān yān akāmāya santi hi nityadā mayi bhaktāyāḥ eka-anta

Oh cea pioasă, am realizat de-aproape iubirea ta pentru soț și respectarea jurământului față de soț
    anaghe te upalabdham prema pāti vratyam pati ca
Deși ai fost tulburată de cuvintele mele, mintea nu ți-a fost distrasă (într-altă parte)
    yat cālyamānāyāḥ vākyaiḥ mayi dhīḥ na apakarṣitā

Cei care mă venerează pentru căsnicia lor prin executarea de penitențe și jurăminte
    ye mām bhajanti dāmpatye tapasā vrata caryayā
au o natură de degustători ai plăcerilor acestei lumi, fiind iluzionați de energia Mea materială
    kāma-ātmānaḥ mohitāḥ mama māyayā
Eu sunt Controlorul ce acordă Eliberea (din iluzie)  - īśam apavarga

Oh, cea supărată, nenorociți sunt cei care obținunându-mă pe Mine, Maestrul tuturor eliberărilor,
    mānini manda-bhāgā te ye mām prāpya patim apavarga sampadam
își doresc opulențe care chiar și în iad sunt disponibile
    vāñchanti sampadaḥ eva tat api niraye
Pentru astfel de persoane care sunt atașate de plăceri, iadul este foarte potrivit
    ye nṛṇām mātrā-ātmakatvāt nirayaḥ su-saṅgamaḥ

Tika: Există cinci tipuri de eliberare care sunt prezentate în Srimat Bhagavatam 3.29.13

sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti vinā mat-sevanaṁ janāḥ

Deși le sunt oferite (următoarele tipuri de eliberare),
să trăiască pe acceași planetă (cu Mine),
    api uta dīyamānam sālokya 
să aibă opulențe (ca ale Mele), să aibă asocierea (Mea), să aibă o formă (ca a Mea), să fi una (cu Mine)
    sārṣṭi sāmīpya sārūpya ekatvam
cei apropiați Mie nu le acceptă fără a mă servi
    janāḥ na gṛhṇanti vinā mat sevanam

 

Atașamentul față de Krișna de eliberează din existența materială iluzorie

diṣṭyā gṛheśvary asakṛn mayi tvayā kṛtānuvṛttir bhava-mocanī khalaiḥ
su-duṣkarāsau sutarāṁ durāśiṣo hy asuṁ-bharāyā nikṛtiṁ juṣaḥ striyāḥ  54
na tvādṛśīm praṇayinīṁ gṛhiṇīṁ gṛheṣu paśyāmi mānini yayā sva-vivāha-kāle
prāptān nṛpān na vigaṇayya raho-haro me prasthāpito dvija upaśruta-sat-kathasya  55
bhrātur virūpa-karaṇaṁ yudhi nirjitasya prodvāha-parvaṇi ca tad-vadham akṣa-goṣṭhyām
duḥkhaṁ samuttham asaho ’smad-ayoga-bhītyā naivābravīḥ kim api tena vayaṁ jitās te  56
dūtas tvayātma-labhane su-vivikta-mantraḥ prasthāpito mayi cirāyati śūnyam etat
matvā jihāsa idaṁ aṅgam ananya-yogyaṁ tiṣṭheta tat tvayi vayaṁ pratinandayāmaḥ  57
śrī-śuka uvāca evaṁ saurata-saṁlāpair bhagavān jagad-īśvaraḥ
sva-rato ramayā reme nara-lokaṁ viḍambayan  58
tathānyāsām api vibhur gṛhesu gṛhavān iva
āsthito gṛha-medhīyān dharmān loka-gurur hariḥ  59

(Krișna i se adresează lui Rukmini)

Datorită destinului, oh conducătoare a afacerilor familiale, totdeauna în ceea ce ai făcut
    diṣṭyā īśvari gṛha asakṛt tvayā mayi kṛtā
ai urmat calea eliberării din existența materială
    anuvṛttiḥ mocanī bhava

Pentru cei neascultători și în special pentru o femeie rău intenționată care se ocupă cu înșelarea
    asau khalaiḥ sutarām striyāḥ durāśiṣaḥ juṣaḥ nikṛtim
este cu adevărat foarte dificil să-și mențină viața
    hi su-duṣkarā bharāyāḥ asum

Oh, cea supărată, în nici un cămin nu văd vreo soție atât de iubitoare ca tine
    mānini na gṛheṣu paśyāmi gṛhiṇīm praṇayinīm tvādṛśīm
La ceremonia ta de alegerea a soțului nu i-ai băgat în seamă pe regii sosiți
    yayā sva vivāha kāle vigaṇayya nṛpān prāptān
iar pentru că ai auzit narațiuni despre virtuțile Mele ai trimis un brahman cu un mesaj confidențial
    upaśruta kathasya sat me prasthāpitaḥ dvijaḥ rahaḥ haraḥ

Când fratele tău, care a fost înfrânt în luptă și desfigurat (prin tăierea părului) și apoi a fost ucis
    bhrātuḥ nirjitasya yudhi virūpa-karaṇam ca tat vadham
în ziua căsătoriei (lui Aniruddha) din cauza unui joc de noroc
    parvaṇi prodvāha akṣa-goṣṭhyām
ai fost foarte nefericită. Totuși datorită fricii de a nu te despărți de Noi, n-ai spus nimic
    samuṭtham asahaḥ duḥkham eva bhītyā ayoga asmat na abravīḥ
Tocmai prin aceasta am fost cucerit de Tine - kim api ten; vayam jitāḥ te

Când ai trimis mesagerul cu instrucțiunile tale confidențiale și am întârziat în a te lua
    prasthāpitaḥ dūtaḥ tvayā mantraḥ su-vivikta mayi cirāyati ātma labhane
gândindu-te că lumea a devenit pustie, ai vrut să renunți la corpul tău
    matvā etat śūnyam jihāse idam aṅgam
care nu poate sta împreună cu altcineva. Îți prezint mulțumiri pentru controlul de sine
    tat tiṣṭheta yogyam ananya vayam pratinanda tvayi yāmaḥ

Șri Șuka spuse, „În acest fel Domnul Transcendental, Controlorul Universului, satisfăcut în sine
    śrī-śukaḥ uvāca evam bhagavān īśvaraḥ jagat sva rataḥ
s-a bucurat de conversații conjugale cu Zeița Fericirii imitând lumea oamenilor
    reme saṁlāpaiḥ saurata ramayā (Rukmiṇī) viḍambayan nara-lokam

În acest fel s-a comportat Cel Atotputernic Hari (Krișna), gurul lumilor și cu celelalte (regine)
    tathā āsthitaḥ vibhuḥ hariḥ guruḥ loka api anyāsām
ca un familist ce urmează Datoria Prescrisă a celor ce degustă viața de familie
    iva gṛha-vān gṛheṣu gṛha-medhīyān dharmān